Zeleník Július

Sposob demonomerizácie suspenzných polymérov alebo kopolymérov vinylchloridu a zariadenie k jeho uskutočňovaniu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250035

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kuška Vladislav, Daňo Ján, Zeleník Július, Glos Ján, Sellyei Ladislav

MPK: C08F 6/24, C08F 14/06

Značky: polymérov, demonomerizácie, kopolymérov, spôsob, vinylchloridu, suspenzných, uskutočňovaniu, zariadenie

Text:

...prúudmi inasýtenej, resp. predohriatej vodnej pary. Vďaka intenzivnemu turbulełntnémtl režimu, ktorý sa pri fluidizácii dosahuje, lprebie-ha ude-sorpčný proces uvoľňovania inonomérneho vinylchloridu z častíc veľmi úičinne.Suspeonzia V kolóne postupne prepadáva z , etáže na etáž, až nakoniec zdem-onomerizovaná susjpenzia obsahujúca oca 1 pp-m monomérneho vinylchloridu opúšťa kolóna a vedie sa na ďalšie spracovanie. Pod pojmom...

Uzol prívodu plynov a/alebo pár do skúšobného priestoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 225878

Dátum: 15.10.1985

Autori: Dimun Milan, Zeleník Július, Ország Bohumil

Značky: přívodů, priestoru, plynov, skúšobného

Zhrnutie / Anotácia:

Uzol prívodu plynov a/alebo pár do skúšobného priestoru na výbušnosť a/alebo horľavosť stavebnicového typu, vyznačujúci sa tým, že je tvorený blokom (1) z tepelne vodivého materiálu s dýzami (2) pravidelne situovanými okolo centrálneho otvoru (3) a komorami (8, 10) umiestnenými po oboch stranách spomínaného bloku (1).