Zdenik Dalibor

Spôsob výroby zeoiitických molekulových sít o vysokej kryštalickej čistote

Načítavanie...

Číslo patentu: 246867

Dátum: 15.01.1988

Autori: Benda Boetislav, Zdenik Dalibor, Maloušek Antonín

MPK: C01B 33/28

Značky: výroby, zeoiitických, spôsob, molekulových, kryštalickej, vysokej, čistote

Text:

...spád pri ohrievaní týchto gólov na kryštalizačnú teplotu môže činit maximálne 80 °C. Gély poskytujúce zeolitícké molekulové sitá s vysokým modulom Siůz Al 205 i sú voči teplotnemu spádu citlivé a môžu sa pohybovať v rozmedzí 100 (3.Plášt kryštalizátora vratane sústavy vostavieb pre prúdenie teplonosiča umožňuje aj v prevádzkovom meradle vytvorit požadované teplotné spády medzi kryštalujúcim gelom a teplonosičom. Ak sa totiž prekročí...

Spôsob oddeľovania etylénu zo zmesí pyrolýznych plynov

Načítavanie...

Číslo patentu: 246866

Dátum: 15.01.1988

Autori: Benda Boetislav, Pavlas Jaroslav, Maloušek Antonín, Zdenik Dalibor

MPK: C07C 11/04, C07C 7/11

Značky: plynov, spôsob, etylénu, oddeľovania, pyrolýznych, zmesí

Text:

...s absorbovanými plynmi je napojený na demetanizačnú kolönu 23, v ktorej sa odstráni z kvapalnêho prúdu česť metanu a skoro všetok vodík a oxid uhoľnatý. Takto upravený kvapalný prúd sa potom odvádza potrubím 25 do absorpčno-desorpčného uzla 26 na oddelenie koncentrovaného plynného etylénu od kvapalnej zmesi acetönu s rozpusteným oxidom uhličitým a acetylenom. Odvod plynu 7 z 1. absorpčného stupňa je napojený na 2. absorpčný stupeň 9, v ktorom...

Zapojení budicího obvodu koncového stupně tranzistorového střídače

Načítavanie...

Číslo patentu: 240720

Dátum: 15.08.1987

Autor: Zdenik Dalibor

MPK: H02M 7/48

Značky: stupně, budicího, koncového, obvodů, zapojení, střídače, tranzistorového

Text:

...umožňuje po přivedení stejnosměrného oapětí na napájecí sv-orku proudového zesilovače prechodné zvýšit budicí proud báze výkon-ového spinaciho -n-.anzlst-oru střídavě a tim zvýšit rovněž okamžitý výstupní výkon střídače, který je potrebný např. pro rozběh asynchron-ního motoru s kotly-ou nakrátko.Po rozpojení vstupu, výstupu, nebo napájení proudového zesilovače je báze výkonového spínacího tranzístoru střídače buzena trvale nižším proudem,...