Zdenik Dalibor

Spôsob výroby zeoiitických molekulových sít o vysokej kryštalickej čistote

Načítavanie...

Číslo patentu: 246867

Dátum: 15.01.1988

Autori: Maloušek Antonín, Zdenik Dalibor, Benda Boetislav

MPK: C01B 33/28

Značky: kryštalickej, spôsob, čistote, molekulových, výroby, vysokej, zeoiitických

Text:

...spád pri ohrievaní týchto gólov na kryštalizačnú teplotu môže činit maximálne 80 °C. Gély poskytujúce zeolitícké molekulové sitá s vysokým modulom Siůz Al 205 i sú voči teplotnemu spádu citlivé a môžu sa pohybovať v rozmedzí 100 (3.Plášt kryštalizátora vratane sústavy vostavieb pre prúdenie teplonosiča umožňuje aj v prevádzkovom meradle vytvorit požadované teplotné spády medzi kryštalujúcim gelom a teplonosičom. Ak sa totiž prekročí...

Spôsob oddeľovania etylénu zo zmesí pyrolýznych plynov

Načítavanie...

Číslo patentu: 246866

Dátum: 15.01.1988

Autori: Pavlas Jaroslav, Maloušek Antonín, Benda Boetislav, Zdenik Dalibor

MPK: C07C 7/11, C07C 11/04

Značky: pyrolýznych, zmesí, plynov, etylénu, oddeľovania, spôsob

Text:

...s absorbovanými plynmi je napojený na demetanizačnú kolönu 23, v ktorej sa odstráni z kvapalnêho prúdu česť metanu a skoro všetok vodík a oxid uhoľnatý. Takto upravený kvapalný prúd sa potom odvádza potrubím 25 do absorpčno-desorpčného uzla 26 na oddelenie koncentrovaného plynného etylénu od kvapalnej zmesi acetönu s rozpusteným oxidom uhličitým a acetylenom. Odvod plynu 7 z 1. absorpčného stupňa je napojený na 2. absorpčný stupeň 9, v ktorom...

Zapojení budicího obvodu koncového stupně tranzistorového střídače

Načítavanie...

Číslo patentu: 240720

Dátum: 15.08.1987

Autor: Zdenik Dalibor

MPK: H02M 7/48

Značky: stupně, koncového, budicího, zapojení, obvodů, tranzistorového, střídače

Text:

...umožňuje po přivedení stejnosměrného oapětí na napájecí sv-orku proudového zesilovače prechodné zvýšit budicí proud báze výkon-ového spinaciho -n-.anzlst-oru střídavě a tim zvýšit rovněž okamžitý výstupní výkon střídače, který je potrebný např. pro rozběh asynchron-ního motoru s kotly-ou nakrátko.Po rozpojení vstupu, výstupu, nebo napájení proudového zesilovače je báze výkonového spínacího tranzístoru střídače buzena trvale nižším proudem,...