Zaťko Ľudovít

Ekologicky vhodné palivo a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 282533

Dátum: 09.09.2002

Autori: Čičmanec Peter, Bajús Martin, Komora Ladislav, Boroška Fedor, Macho Vendelín, Zaťko Ľudovít, Bakoš Dušan

MPK: B01D 53/34, C10L 10/00, C10L 5/16...

Značky: ekologicky, palivo, vhodné, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Ekologicky vhodné palivo tuhé a/alebo polotuhé až kvapalné za normálnych podmienok, na základe sírnych až vysokosírnych alebo arzénových horľavých uhlíkových a/alebo uhľovodíkových surovín a ich derivátov, ako aj popolovín a/alebo vody, spaľované za tvorby len minimálnych množstiev zlúčenín síry a/alebo zlúčenín arzénu v plynných exhalátoch, ktorá má výhrevnosť 8 až 42 MJ/kg a obsahuje 0,1 až 6 hmotn. % voľnej a/alebo viazanej síry, a/alebo...

Siliticko-vápenatá vytvrdzovacia zmes

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1920

Dátum: 09.09.1998

Autori: Emrich Jozef, Zaťko Ľudovít, Bakoš Dušan, Sestrienka Vincent

MPK: C04B 28/18

Značky: siliticko-vápenatá, vytvrdzovacia

Text:

...0,1 až 5 hmotn. Táto siliticko-vápenatá vrstvrdzovacía zmes má sypnú hmotnost 400 až 1050 kgm.Výhodou silitícko-vápenatej vytvrdzovacej zmesi podľa tohoto technického riešenia je komplexné využitie tuhého zvyšku z fluídného spaľovania uhlia a pripadne ďalších práškových materiálov, ako je klasický popolček zo spaľovania uhlia, kaly,mletá vysokopecná struska, prírodné alebo priemyselné pozolány, silikátový alebo vápenatý úletový zvyšok,...

Ekologicky vhodné palivo

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1009

Dátum: 08.11.1995

Autori: Čičmanec Peter, Bakoš Dušan, Boroška Fedor, Bajús Martin, Macho Vendelín, Komora Ladislav, Zaťko Ľudovít

MPK: C10L 5/04, C10L 1/10

Značky: vhodné, palivo, ekologicky

Text:

...odprašovanla dymu aj ako bezarzénové palivo. Ďalšou výhodou je možnost využitia i synergizmu kontrolovaných množstiev vody s uvedenými aditivami, prejavujúci sa najmä pri teplotách kúrenísk nad 800 °C.V závislosti od predpokladanej. teploty. spaľovania jemožnost volby komponentovaditívnajmä zlúčenln horčíka pre nižšie teploty a zlúčenin vápnika vhodnejších pre vyššie teploty, dokonca možnost tormulovat skladbu paliva in situ v kúrenisku....

Uhlíkaté organické hnojivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 278552

Dátum: 05.10.1994

Autori: Senko Dušan, Královič Ján, Weismann Ľudovít Akademik, Emrich Jozef, Bakoš Dušan, Lapčík Ľubomír, Zaťko Ľudovít

MPK: C05F 11/02

Značky: hnojivo, uhlíkaté, organické

Zhrnutie / Anotácia:

Hnojivo na báze lignitu je tvorené lignitovým substrátom s priemernou zrnitosťou zložiek 0,1 až 10,0 mm, s obsahom 79 až 88% hmotn. organických látok v sušine, z čoho je minimálne 20% hmotn. humínových kyselín, s minimálnym obsahom vápnika 0,7% hmotn. a minimálnym obsahom horčíka 0,2% hmotn., s obsahom chrómu do 24 ppm, arzénu do 5 ppm, olova do 3 ppm a kadmia do 1 ppm.

Držiak rezného nástroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 224842

Dátum: 01.11.1984

Autori: Tulík Milan, Zaťko Ľudovít, Maršálek Jaromír

Značky: držiak, řezného, nástroja

Zhrnutie / Anotácia:

Držiak rezného nástroja pre rezné orgány najmä banských dobývacích alebo raziacich zariadení, vyznačujúci sa tým, že pozostáva z telesa držiaka rezného nástroja /10/,ktoré je tvorené hornou objímkou /11/ a dolnou objímkou /12/, v ktorých je uložená naklápacia guľa /13/, ktorá je vybavená púzdrom /14/, v ktorom je uložený rezný nástroj /20/, vybavený na spodnom čele guličkou /21/.