Žarnay Martin

Spôsob tvorby nanoštruktúry kovových materiálov pretláčaním cez lomený kanál a zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5829

Dátum: 05.09.2011

Autori: Žarnay Martin, Vrábel Roman

MPK: B21C 23/00, C21D 7/00, B82B 1/00...

Značky: nanoštruktúry, lomený, kanál, pretláčaním, kovových, spôsob, tvorby, materiálov, zariadenie

Text:

...preto tieto znaky neboli detailne riešené.V tomto príklade konkrétneho uskutočnenia technického riešenia je opísaný spôsob tvorby nanoštruktúry kovových materiálov pretláčaním cez lomený kanál, kde sa tlači na spracovávaný materiál ako je to znázornené na obr. 1. Sila na spracovávaný materiál a vyvodenie vysokého tlaku v mieste intenzívnej plastickej deformácie sa vykonáva trením po povrchu spracovávaného materiálu. Výsledná sila, ktorá je...

Chápadlo pre uchopovanie, najmä tehál

Načítavanie...

Číslo patentu: 269528

Dátum: 11.04.1990

Autor: Žarnay Martin

MPK: B65G 61/00

Značky: tehál, uchopovanie, chápadlo, najmä

Text:

...Q ich podopierajú z vnútornej strany. Proti bočnému posu vu sú telesá g čelustmi lg vedené štyrmi vodiaciml kladkami 4 taktiež upevnenými napriečnikoch gł opierajúcimi sa o vodiace lišty Q na konzolách Ě.Na telesách g čelusti lg sú priskrutkované čeluste łg, ku ktorým sú príložkami já, lg prostrednictvom skrutiek Z prichytené pružné pritlačné lišty ii. Telesá g čelustí łg sú opatrené viacerými radami dier pre skrutky łg z dôvodu...

Zariadenie pre nakladanie a vykladanie pecných vozov

Načítavanie...

Číslo patentu: 264177

Dátum: 13.06.1989

Autor: Žarnay Martin

MPK: F27D 3/00, B65G 57/20

Značky: vykladanie, nakladanie, vozov, pecných, zariadenie

Text:

...s prírubou pre uchytenie chápadiel,ktorý je zavesený na reťaziach zdvíhaných priamočiarym motorom.Toto riešenie oproti doteraz používaným je konštrukčne jednoduchšie, lebo má len 2,stupne voľnosti, zaberá minimálny priestor na podlaha pracoviska, pretože všetky mechanizmy sú zavesené na pojazdovej dráhe,zvislo sa pohybujúce časti zariadenia nepresahujú nikdy nad vonkajší okraj zariadenia,takže ani pri vysokých zdvihoch nestüpa nárok na...

Zariadenie pre zdvih manipulačných čeľustí

Načítavanie...

Číslo patentu: 238420

Dátum: 15.05.1987

Autor: Žarnay Martin

MPK: B66D 1/08

Značky: zdvih, čelustí, manipulačných, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka stavby zariadenia pre manipuláciu s tehliarskymi polotovarmi a výrobkami. Účelom vynálezu je zjednodušiť spôsob synchronizácie rýchlostí zdvihových reťazí a izolovať motor od nežiadúcich síl a momentov, ktoré zapríčiňujú zníženie jeho životnosti. To sa dosiahne takým usporiadaním, že zdvihové reťaze sú ukotvené napínacími skrutkami v nosnej konštrukcii, obopínajú reťazové ťažné kladky napínané priamočiarym motorom, ďalej vedú...

Zariadenie na ukladanie najmä tehál do foriem horizontálne a vertikálne pohyblivé

Načítavanie...

Číslo patentu: 249931

Dátum: 15.04.1987

Autori: Martinkovič Andrej, Kasajová Marta, Žarnay Martin

MPK: B65G 57/24, F27D 3/12

Značky: foriem, pohyblivé, vertikálně, zariadenie, ukladanie, horizontálně, tehál, najmä

Text:

...1.Priamočiary pohyb vozíka 1 po moste 2 a pohyb mosta 2 po dráhe 3 je zabezpečovaný spojením dvoch motorov s prevodovkrou s nerovnakými výkonmi. Po vypnutí hlavného motora 10 sa zapne malý motor 11 s prevodovkou. Elektromagnetická spojka 13, ktorá je umiestnená na jeho výstupnom hriadeli, sa zopne a prostredníctvom klinových remeňov 19 a remenice 12 uvedie do chodu hlavný motor 10 atým aj reťazové koleso 8 a v náväznosti na ňom...

Zariadenie pre uchopovanie obdlžnikových skupín roznych rozmerov najmä tehál

Načítavanie...

Číslo patentu: 248067

Dátum: 15.01.1987

Autor: Žarnay Martin

MPK: B65G 61/00, B28B 5/00

Značky: obdĺžnikových, rôznych, tehál, zariadenie, najmä, rozmerov, skupin, uchopovanie

Text:

...bola volená th 0 ľľlá poloha všetkých štyroch ozubených hrebeňov z dôvodu snahy znížiť celkovú výšku uchogpovarcieho mechanizmu.Na posuvných ,priečnikoch 2 sú v rovnomerných vzdialenostiach rozrniestnené čapy 6 odklonené od vodorovnej roviny o 10 °,na ktorý-ch sú otočné upevnené telesá 5 s čeiustami 3 z pružnévho materiálu, napriklad z pásov .z .pružinovej ocele. Čeľusť 3 je -odklonená od zvislice o 5 °, aby sa eliminovala pružná deformácie...

Zariadenie pre nastavenie čeľustí

Načítavanie...

Číslo patentu: 223082

Dátum: 15.03.1986

Autor: Žarnay Martin

Značky: zariadenie, nastavenie, čelustí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zariadenia pre nastavenie roztvorenia čeľustí podľa veľkosti tvarovky, najmä pre manipuláciu s tehlovými tvarovkami pri výrobe keramických stavebných dielcov. Vynález rieši plynulé nastavenie odľahlosti čeľustí pre uchytenie rady tvaroviek podľa veľkosti manipulovanej tvarovky, pričom zachováva krátky pracovný zdvih čelusti pri uchytávaní tvarovky. Podstatou vynálezu je posuvné uloženie jednej čeľusti na vodiacim tŕni, s ktorou...

Zariadenie na vytváranie medzier v plošných zostavách tehál

Načítavanie...

Číslo patentu: 226470

Dátum: 15.11.1985

Autori: Žarnay Martin, Hrnko Tibor, Kasajová Marta

Značky: medzier, zariadenie, tehál, plošných, zostavách, vytváranie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na vytváranie medzier v plošných zostavách tehál umiestnené pod valčekovým dopravníkom linky na rozraďovanie výsuškov tehál do zostáv vyznačené tým, že v základnom ráme (1) je posuvne uložený pohyblivý rám (2), na ktorom je umiestnená medzi hnacím hriadeľom (5) s hnacími kolieskami (12) a medzi vratnými kladkami (13) skupina nosných reťazí (9), hnaná od motora (3) cez primárny prevod (10), primárny spojkový hriadeľ (18), spojku (20),...

Zariadenie na zoraďovanie výsuškov tehál do zostáv

Načítavanie...

Číslo patentu: 213679

Dátum: 01.04.1984

Autori: Bittarovec Pavol, Švestka Valter, Žarnay Martin, Hrnko Tibor, Matyas Karol

Značky: zoraďovanie, zariadenie, zostáv, tehál, výsuškov

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na zoraďovanie výsuškov tehál do zostáv vopred stanovených maticových tvarov s medzerami, zostavené z prísunového dopravníka čidiel, presuvného dopravníka a valčekových dopravníkov, vyznačující sa tým, že na konci prísunového dopravníka (1) opatreného čidlom (8) merania šírky zostavy je presúvacie zariadenie (2) na presun výsuškov (14) na valčekový dopravník (3), opatrený čidlom (9) na meranie dlžky zostavy, za ktorý, nasleduje...