Zapletal Vladimír

Způsob přípravy vysokoteplotního supravodiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 270392

Dátum: 13.06.1990

Autori: Stávek Jiří, Zapletal Vladimír, Hanslík Tomáš

MPK: C01F 11/02

Značky: přípravy, způsob, supravodiče, vysokoteplotního

Text:

...polymery, povrchové aktivní látky .či kcmplexotvorni činidla, které se edeorbuaí na povrchu čéetice. Stebilizaćní účinnost těchto létek spočívd v odpudivé sile v důsledku Oonlombovských odpudivých sil, vosmotickém tlaku s ve etőriokých zébranách překrývedícich se oblastí naadsorbovaných vrstev na lndividnálních čésticíoh.Jako vhodný ochranný prostŕedek se může použít některých z těchto hydrorilních ko loidd deriváty kyseliny polyekrylové,...

Způsob přípravy prekurzorů pro směsné oxidy kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269734

Dátum: 14.05.1990

Autori: Zapletal Vladimír, Hanslík Tomáš, Nižňanský Daniel

MPK: C01F 11/02

Značky: přípravy, prekurzorů, kovů, oxidy, způsob, směsné

Text:

...prekurzorů. Kromě toho jeví nepríznivá redukční účinky a ztěžují oxidaci finálních produktů, která je někdy kritickým krokem syntézy, napr. u vysokoteplotních supravodivých oxidů.Bylo dále zjištěno, že príznivý účinek dosažený zvýšením hodnoty pH reakcní směsi se objevuja 1 tehdy, jestliže v takové směsi dojde ještě pred počátkem rozkladu aniontů k hydrolytickému vyloućení hydroxidu a/nebo hydratovaného oxidu či bazické soli jednoho nebo...

Způsob přípravy niklového katalyzátoru na inertním nosiči

Načítavanie...

Číslo patentu: 267728

Dátum: 12.02.1990

Autori: Šedivý František, Haruda František, Kudová Jaroslava, Zapletal Vladimír

MPK: B01J 23/74, C10G 49/04

Značky: způsob, inertním, katalyzátoru, niklového, nosiči, přípravy

Text:

...výhodou pH 9,6 až 10,5 po dobu 60 až 240 min. uhličitanem nebo /n hydroxídem alkalickěho kovu, s výhodou sodným, v množství 0,3 až 1,5 molu, 9 výhodou 0,5 až 1,0 molu, na 1 mol prekurzoru. Původní složení hydroxid-uhlíčitanu nikelnatěho obecného vzozee x Ni 0.C 02.y E 20, kde x je 2 až 4 8 y je 2 až 11, se kontrolovenou hydrolýzou mění na prekurzor o složení, kde x je 4 až 14 a y větší než 3. Současně dochází k uspořádání struktury tak, že...

Způsob přípravy magnetitu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265649

Dátum: 14.11.1989

Autori: Zapletal Vladimír, Šubrt Jan, Paramzin Sergej, Krivoručko Oleg, Zolotovskij Boris, Bujanov Roman

MPK: C01G 49/08

Značky: způsob, přípravy, magnetitu

Text:

...magnetitu podle vynálezu, který vychází z vodné suspenze lepidokrokitu (gama - Fe 00 H) aktivované v mechanických aktivátorech při 2-200 W/g v průběhu 0,01-4 hodiny. Při mechanické aktivaci menší než 2 W/g a době kratší než 0,01 hodiny magnetit nevzniká. zvýšení aktivace nad 200 W/g a doby nad 4 hodiny již neovlivňuje kvalitu produktu, zvyšuje však spotřebu energie. Při popsaném způsobu připravy je využíváno dvou faktorů jako výchozi...

Zařízení pro vyhodnocování účinnosti a životnosti rotačních dentálních nástrojů, zejména zubních vrtáčků a brousků

Načítavanie...

Číslo patentu: 241741

Dátum: 15.09.1987

Autori: Blaha Miroslav, Kotora Jaroslav, Zapletal Vladimír

MPK: A61C 19/04, A61C 3/02

Značky: vyhodnocování, nástrojů, brousků, životnosti, rotačních, zubních, zařízení, účinnosti, vrtáčků, zejména, dentálních

Text:

...rotačních dentálních nástrojů, zejména zubních vrtačků a brousků, sestává zdeskovítého tělesa 1 D, na jehož jednom konci je vytvořena podpěra s upevněným ložiskem 11, na kterém je kyvně uložena dvouramenná páka 5, na jejímž jednom rameni Sa jsou zabudovány čepy 6. Čepy 6 slouží pro uložení kotoučů zatěžovacích závaží 7 a je k nim příchycen šroub 8 s vyvažovací maticí 9, která slouží k vyvážení nestejné hmotnosti používaných vzorků.Na...

Prutová hřídel

Načítavanie...

Číslo patentu: 239538

Dátum: 01.06.1987

Autor: Zapletal Vladimír

MPK: C02F 1/00

Značky: prutová, hřídel

Text:

...funkčních prvků při přepravě.Výše uvedené nedostatky jsou zcela odstraněny konstrukcí prutové hřídele podle vynálezu, jehož podstatou je rozebíratelné spojení přírub nesoucích úložné čepy nejméně dvěma pruty symetricky umístěnými k ideální ose, přičemž tyto pruty,volně procházející otvory v přírubách,jsou na obou koncích opatřeny závity. Funkční prvky talířovitého tvaru jsou uloženy volně na těchto prutech a jejich vzájomná poloha je...

Způsob výroby tripeptidamidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239907

Dátum: 15.05.1987

Autori: Zapletal Vladimír, Vaník Jindoich, Emolík Jioí, Pech Ladislav

MPK: A61K 37/02, C07K 5/08

Značky: tripeptidamidů, výroby, způsob

Text:

...kterém má Z, X, Y e A výše uvedený význam, ze kterého se ochranná skupine Z výhodně odstreni ketalytickou hydrogenaci.čištění ziskaného konečného produktu ee může provádät jednoduchou krystaliseci nebo vysráženim, pokud je to nutné, muže se také použit chromatogrefie na sloupci. Konečný pro~ dukt se muže popŕipadě po odstranění vedleašich produktů také vypreparnvat jednoduchou lyofilisaci.Tripeptidové deriváty obecného vzorce...

Pevný, pastovitý a tekutý mycí a čisticí prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 248800

Dátum: 12.02.1987

Autori: Vojtěch Aleš, Hojgrová Jarmila, Zapletal Vladimír, Vrána Jan, Šmidrkal Jan, Kořínek Jaroslav, Klecan Václav, Šmidrkalová Eva

MPK: C11D 3/382

Značky: prostředek, pevný, pastovitý, tekutý, mycí, čisticí

Text:

...plnicími, aktivačními, vonnými a jinými složkami vyznačující se tím, že obsahují 0,05 až 10 hmotnosti získaného z listů čajovníku extrakcí vodou nebo nízkým aliíatickým alkoholem s výhodou ethanolem. Dermatologicky účinnou složkou těchto extraktů je kofein, theamin, různé flavonoidy (quercetin), katechiny (d,1-katechin) a další sloučeníny.Čaj se extrahuje vodou nebo ethanolem minimálně 24 hodin. Takto získaný extrakt, který obsahuje 1,5...

Způsob výroby magnetického oxidu železitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 232989

Dátum: 15.07.1986

Autori: Hejl Vlastimil, Bolf Vladislav, Sýkora Vladimír, Hanslík Tomáš, Zezula Jaromír, Zapletal Vladimír

MPK: C01G 49/02

Značky: železitého, výroby, oxidů, magnetického, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru záznamu informací magnetizací nosiče záznamu a přípravy materiálů pro tyto účely. Řešený problém se týká přípravy magnetického oxidu železitého y-Fe203 přeměnou oxidhydroxidu železitého za teplot 150 až 800°C v redukčním a oxidačním prostředí. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se oxidhydroxid železitý vystaví postupně teplotě 500 až 750°C po dobu 0,5 až 3 h v proudu nosného plynu, dále teplotě 350 až 500°C po dobu 10 min...

Způsob výroby částic y-oxidu železitého pokrytých epitaxní vrstvou ferritu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232988

Dátum: 15.07.1986

Autori: Hanslík Tomáš, Dadák Vojtěch, Gardián Jiří, Zezula Jaromír, Hejl Vlastimil, Šubrt Jan, Bolf Vladislav, Zapletal Vladimír, Pálfy Alexander, Mlčoch Antonín

MPK: C01G 49/06

Značky: pokrytých, výroby, částic, železitého, epitaxní, ferritů, y-oxidu, vrstvou, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru záznamu informací magnetizací nosiče záznamu a přípravy materiálů pro tyto účely. Vynález řeší problém výroby částic y-oxidu železitého, pokrytých epitaxní, vrstvou ferritu obecného vzorce MeFe204, kde Me je kobalt, nikl, hořčík, vápník, stroncium, zinek, kadmium nebo mangan, nebo směsí ferritů. Podstata vynálezu spočívá v tom, že na povrchu částic oxidu železnato-železitého se známým postupem vytvoří vrstva ferritu...

Způsob výroby jehlicovitého y-oxidu železitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 232987

Dátum: 15.07.1986

Autori: Mlčoch Antonín Csc, Zezula Jaromír, Dadák Vojtěch, Šubrt Jan, Šolcová Alexandra, Sýkora Vladimír, Pálffy Alexander, Bolf Vladislav, Zapletal Vladimír, Gardián Jiří, Hejl Vlastimil, Hanslík Tomáš, Mašková Hana

MPK: C01G 49/06

Značky: y-oxidu, železitého, způsob, výroby, jehlicovitého

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru:záznamu informací magnetizací nosiče záznamu a přípravy materiálů pro tyto účely. Řešený problém představuje způsob výroby y-Fe 2 0 3, vycházející z dvoustupňového oxidačního srážení roztoků FeSO4. Podstata vynálezu spočívá v tom, že v prvním kroku oxidačního srážení se z roztoku FeS04 za přístupu vzduchu alkalicky vysráží 20 až 60 % železnatých iontů, směs se homogenizuje bez přístupu vzduchu po dobu 0,25 až 1 hod s...

Způsob výroby oxidu železitého krystalické modifikace a-Fe2O3

Načítavanie...

Číslo patentu: 218204

Dátum: 15.02.1985

Autori: Mlčoch Antonín, Šubrt Jan, Pálffy Alexander, Zapletal Vladimír, Hanslík Tomáš

Značky: a-fe2o3, způsob, výroby, krystalické, oxidů, železitého, modifikace

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby oxidu železitého krystalické modifikace ?-Fe2O3 ve tvaru hexagonálních lamel z oxidhydroxidů železitých vzorce FeOOH vyznačený tím, že na oxidhydroxidy železité se při teplotách 150 až 350 °C působí alkalickým hydroxidem o koncentraci 2 až 20 molů na 1 litr.

Způsob výroby diboranu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214026

Dátum: 01.06.1984

Autori: Procházka Vladimír, Zapletal Vladimír

Značky: způsob, diboranu, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru anorganické chemie, syntézy sloučenin boru, a řeší způsob výroby diboranu reakcí halogenidu boru s hybridem sodným při teplotě 150 až 395 °C. Podstata vynálezu spočívá v procesu, při němž se směs halogenidu boru a nosného plynu, obsahujícího vodík, jehož parciální tlak leží v rozmezí 0,1 až 32,5 MPa, vede přes práškovitý hydrid sodný, tvořený nejméně z 80 % částicemi, procházejícími sítem o velikostí ok 0,125 mm, a který...

Způsob přípravy zárodku pro krystalizaci přímo srážené železité červeně.

Načítavanie...

Číslo patentu: 213670

Dátum: 01.04.1984

Autori: Hejl Vlastimil, Šolcová Alexandra, Pálffy Alexander, Dadák Vojtěch, Podlézl Pavel, Zapletal Vladimír, Hanslík Tomáš, Bechině Karel, Mlčoch Antonín, Šváb Milan, Šubrt Jan

Značky: krystalizaci, přípravy, způsob, železité, zárodku, srážené, přímo, červeně

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru výroby anorganických pigmentů a řeší způsob přípravy čistého mikrokrystalického hematitu, který se používá jako zárodek pro krystalizaci přímo srážené železité červeně. Postup je založen na alkalickém srážení roztoků síranu železnatého, následovaném oxidací vzniklé železnaté sraženiny vzduchem za teplot 0 až 50 °C a termální dehydratací takto získaného lepidokrokitu na krystalický hematit. Podstata vynálezu spočívá v tom,...

Způsob přípravy zárodku pro krystalizaci přímo srážené železité červeně

Načítavanie...

Číslo patentu: 213669

Dátum: 01.04.1984

Autori: Pálffy Alexander, Zapletal Vladimír, Šubrt Jan, Bechině Karel, Podlézl Pavel, Šolcová Alexandra, Šváb Milan, Hejl Vlastimil, Hanslík Tomáš, Dadák Vojtěch, Mlčoch Antonín

Značky: přípravy, červeně, krystalizaci, způsob, srážené, přímo, zárodku, železité

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se dotýká oboru výroby anorganických pigmentů a řeší způsob přípravy čistého mikrokrystalického hematitu, který se používá jako zárodek pro krystalizaci přímo srážené železité červeně. Tento způsob je založen na oxidačním srážení síranu železnatého vzduchem za současné neutralizace amoniakem nebo hydroxidem sodným a termální dehydrataci vzniklého lepidokrokitu na krystalický hematit. Podstatou vynálezu je pracovní postup, při kterém se...

Způsob hydrogenace nenasycených mastných kyselin a jejich glyceridů

Načítavanie...

Číslo patentu: 215175

Dátum: 15.10.1982

Autori: Prchlík Jaroslav, Růžička Jiří, Spěváček Václav, Uhlíř František, Čmolík Jiří, Zapletal Vladimír, Stuchlík Jiří

Značky: nenasycených, mastných, kyselin, glyceridů, jejich, způsob, hydrogenace

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru potravinářského průmyslu a řeší problém hydrogenace nenasycených mastných kyselin vázaných v rostlinných olejích a živočišných tucích, resp. volných nenasycených mastných kyselin. Podstatou vynálezu je pracovní postup, při kterém se nenasycené mastné kyseliny a je jich glyceridy hydrogenují v rozsahu teplot 80-240 oC a tlaku l,013.105-2,7.106 Pa za přítomnosti katalyzátoru o celkovém obsahu 10-85 % hmot. niklu, z čehož 40...