Zamykal Jaroslav

Modifikovaný tvrdý potravinářský tuk

Načítavanie...

Číslo patentu: 263926

Dátum: 12.05.1989

Autori: Zouhar Vlastimil, Matoušek Květoslav, Foglar Rudolf, Přikryl Antonín, Dědek Jaromír, List Jaroslav, Tauvinkl Libor, Šrámková Dagmar, Sládek Jaroslav, Lohynský Ivan, Blacký Antonín, Kašpar Jan, Zamykal Jaroslav, Tůma Jan, Machaníček Alois, Dušek Ferdinand, Schmidt Štefan

MPK: C11C 3/14, C11C 3/12

Značky: potravinářský, modifikovaný, tvrdý

Text:

...uhlíkovým řetězcem C 4 až C 14 a jodovým číslem 25 až 38. Mléčný tuk je možné přidat k modifikovanému tvrdému potravinářskému tuku podle vynálezu rovněž V hydrogenované formě, V množství až 10 hmot. 0/0, ale v tomto případě je jeho Charakteristickým znakem,vedle obsahu 18 až 25 hmot. 0/0 nasycených mastných kyselín s krátkym řetězcem C 4 až C 14, i jodové číslo 1 až 5.Modifikovaný tvrdý potravinársky tuk podle vynálezu má bod tání 32 °C...

Způsob výroby modifikovaného tuku

Načítavanie...

Číslo patentu: 257020

Dátum: 15.04.1988

Autori: Machaníček Alois, Zamykal Jaroslav

MPK: C11C 3/12

Značky: modifikovaného, způsob, výroby

Text:

...ztužování za následujících podmínek. Tlak vodíku byl.0,15 MPa, teplota oleje na začátku hydrogenace 130 °C a na konci hydrogenace 180 °C,doba hydrogenace byla 6 hodin, koncentrace niklového katalyzátoru byla 0,5 hmotnostních.Hydrogenace byla ukončena při dosažení bodu tání posunem 32,8 byl zfiltrován na kalolisu a označen jako I. filtrát, který se použil pro II. stupeňhydrogenace. Do hydroqenačnĺho autoklávu byla natažena následující...

Způsob výroby homogenní směsi fosfatidových a bis(diacylglycerol) fosforečných kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 256690

Dátum: 15.04.1988

Autori: Zamykal Jaroslav, Ranný Mojmír, Trnkalová Ema, Souček Jiří, Tůma Jan, Sedláček Jiří

MPK: A23D 5/00, C01B 25/18

Značky: směsi, bis(diacylglycerol, výroby, homogenní, fosforečných, fosfatidových, kyselin, způsob

Text:

...nasycených kyselín, např. diacylglyoerol z hydrogenovaného loje nebo z hydrogenovaných rastlinných olejů a v druhém kroku se připouští derivát nenasycených kyselín, jako je diaoylglycerol z řepkového oleje. Vyrobené kyselé produkty lze před finalizací běžným způsobem neutralizovat, např. plynným amoniakem,hydroxidem sodným, draselným, vápenatým, triethanolaminem a jinými bázemi.Jak je vidět z následujících příkladů, které rozsah vynálezu...

Způsob výroby vápenatých solí kyselých fosfolipidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256689

Dátum: 15.04.1988

Autori: Souček Jiří, Stříbrnský Vladimír, Ranný Mojmír, Sedláček Jiří, Trnkalová Ema, Bláhová Markéta, Zamykal Jaroslav

MPK: A23D 5/00, C01B 25/18

Značky: výroby, fosfolipidů, kyselých, solí, způsob, vápenatých

Text:

...kyselin v molárnim poměru 31 až 201 a zahřátém na 60 až 90 °C posuąmě přidává 20 až 60 (hmot.) suspgnze hydroxidu vápenatéhov triacylglycerolech mastných kyselín s 10 až 24 atomy uhliku v řetězci, o teplotě 50 až80 °C takovou rychlostí, aby teplota reagujíci směsi nepřekročila 100 °C po přidání celkové» ho množství suspenze potřebné pro neutralizaci se pak směs michá při 70 až 95 °c do neutrální reakce. Běžně vyráběné...