Zámek Miroslav

Těleso čerpacího ventilu Dewarovy nádoby

Načítavanie...

Číslo patentu: 269866

Dátum: 14.05.1990

Autori: Rozum Jaroslav, Slabý Zdeněk, Zámek Miroslav

MPK: F17C 3/08

Značky: ventilu, těleso, nádoby, dewarovy, čerpacího

Text:

...plášte válce nebo komolćho kuäole, jehož povrchové prímky svírají e osou kuäele úhel maximálně 10 . tedy jehož tiktivní vrcholový úhel je naimd 1 n§ 2 O °, o souose s prvním täsnioím lůžkem je vytveřeno druh( täanioí lužko menäího průäru, ne mi první täenieí lužko. Je vhodná umístit täleso öerpooího ventilu Dewarovy nádoby do otŕodu dna vnljlího pláltê Devarovy nádo by, rovněž 2 toho důvodu, že při postavenő nádob nikdo nepeäníví a při...

Aparatura pro termometrické titrace

Načítavanie...

Číslo patentu: 265003

Dátum: 12.09.1989

Autor: Zámek Miroslav

MPK: G01N 25/48

Značky: aparatúra, titrace, termometrické

Text:

...se dají odstranit bez nebezoečí poškození snímače teplotních změn, který je v tomto případě mimo nádob-. ku,mąrozdíl od termiotoru, ktorý byl V t 1 tročni.nádobce.Další výhodou oparatury pro tcrmometrické titrace podlevynálezu je možnost ziskat přímo derivaci signálu Na připojeném výkresu ( obr.l.) je znázornčno uspořádání3 265 UU 3 aporažury pro termometrické titroce podle vynálozu so snímo~ čem infročorveného zářoní rezistorového typu....

Kapacitní snímač tlaku nebo tlakové diference

Načítavanie...

Číslo patentu: 263238

Dátum: 11.04.1989

Autori: Polák Stanislav, Moc Jiří, Zámek Miroslav

MPK: G01L 9/12

Značky: diference, tlakově, snímač, kapacitní, tlaku

Text:

...odporom třecího kontaktu. Ani chyba vzniklé proměnliveu impedancí, vyvolané ařjiž přechodovým odporom nebo induktivní či kapacitní složkou pŕívodu měnícího tvar nemusí být vždy zanedbatelná.Všechny uvedené nevýhody shore popsaných doeavadních snímačů jsou odstraněny snímačom tlaku nebo tlakové diterence podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že v tuhém krytu, opatřenem prvním přívodem vzdušíny nebo kapaliny je hermetícky uza~ vřen...

Způsob získávání platiny, rhodia, palladia a zlata z odpadů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255406

Dátum: 15.03.1988

Autori: Ullrich Jan, Peka Ivo, Zámek Miroslav

MPK: C22B 11/04

Značky: platiny, způsob, zlata, získavání, rhodia, palladia, odpadů

Text:

...fluoru nebo fluorovodíku se dají zpracovat všechny uvedené drahé kovy i jejich slitiny i sloučeniny v různých oxídačních stupních a výtěžky, jak bude ukázáno na příkladech, se pohybují od 99,5 do 99,9 8 hmotnosti.Oproti dosavadním postupům je způsob získávání drahých kovů podle vynálezu podstatnéjsou bud srovnatelné nebo ve většině případů vyšší. Doba rozpouštění se pohybuje podle velikosti částic drahého kovu od několika minut do...

Snímač tlakových diferencí určených zejména pro korozivní prostředí

Načítavanie...

Číslo patentu: 254549

Dátum: 15.01.1988

Autori: Polák Stanislav, Moc Jiří, Zámek Miroslav, Krejčí Václav

MPK: G01L 7/04

Značky: prostředí, korozivní, určených, diferencí, tlakových, zejména, snímač

Text:

...rovnoběžně.Antikorozní provedení snímače podle vynálezu vyžaduje zhotovit obě Bourdonovy trubice z odolného materiálu prostředí, jehož tlak se má měřit. Pro většinu případů vyhoví křemenné sklo. které odoláva hlavně kyselinám a kyselým agresívním plynům a výparům, kromě fluorovodíku, fluoru a kyselých fluoridů. Také silné roztoky alkálií, hlavně za horka by takto zhotovené snímače mohly porušit. Taková případy jsou ale málo obvyklé a bylo by...

Zařízení na zpracování radioaktivních, toxických a jinak životní prostředí ohrožujících odpadů

Načítavanie...

Číslo patentu: 247747

Dátum: 15.01.1987

Autori: Přikryl Petr, Šmíd Jaroslav, Nápravník Jiří, Škába Václav, Ditl Pavel, Zámek Miroslav

MPK: C02F 11/12, G21F 9/16

Značky: zařízení, toxických, jinak, prostředí, radioaktivních, odpadů, ohrožujících, zpracování, životní

Text:

...radioaktivní odpad. se ve styku s vytápěnott rnitřni plochou tělesa michaného reaktoru zahřívá, vovda- se přitom z. materiálu odpařuje, ta. tak se vytvářejí podmínky pro průběh poža dované chemcké reakce. Listy rçztoru je materiál rozestiráxn po vytápěné ploěe, .a tak se dále zahřívá a díky sklonu listů FCČICŤU je transportovän směrem k~ druhému výstupu 9. Odpařená voda ve formě brýxdových par cdchází z nííchaného reaktoru 5 Jýstupem 11...

Způsob zpracování radioaktivních odpadů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237543

Dátum: 15.12.1986

Autori: Nápravník Jiří, Nachmilner Lumír, Ditl Pavel, Škvarenina Rudolf, Škába Václav, Zámek Miroslav, Sázavský Petr

MPK: G21F 9/16

Značky: zpracování, radioaktivních, způsob, odpadů

Zhrnutie / Anotácia:

Při zpracování kapalných radioaktivních odpadů z jaderně energetických zařízení se vyskytují problémy s korozí při ukládání odpadů v zahuštěné formě v kovových nádobách i při ukládání kalcinovaného granulátu v sudech, použije-li se některá ze solidifikačních metod, většinou vznikají vzhledem k inkorporované radioaktivitě velké objemy konečných produktů. Přihlašovaný vynález řeší tyto problémy přidáním aditiv ke kapalným odpadům a jejich...

Způsob regenerace organické fáze, obsahující činidlo oximového nebo 8-chinolinolového typu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218975

Dátum: 15.06.1985

Autori: Zámek Miroslav, Vaňura Petr, Franta Pavel

Značky: organické, 8-chinolinolového, fáze, obsahující, způsob, regenerace, oximového, činidlo

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob regenerace organické fáze, obsahující činidlo oximového nebo 8-chinolinolového typu podle vynálezu řeší regeneraci činidel využívaných při extrakcích mědi a niklu z roztoků, obsahujících také kobalt, jaké se vyskytují jakožto meziprodukty při hydrometalurgickém zpracování rud. Extrakce probíhají v alkalickém prostředí a extrakční činidlo se nasycuje úměrně počtu realizovaných extrakčních cyklů stále více trojmocným kobaltem, který značně...