Žák Zdeněk

Stator elektrického stroje točivého a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 268042

Dátum: 14.03.1990

Autori: Žák Zdeněk, Rakus Jaroslav, Šrámek Karel

MPK: H02K 15/02

Značky: způsob, elektrického, stroje, točivého, výroby, stator

Text:

...listěné, uepořádané do čtyř svazků a mají tvar úhelníku s rozšiřujícimi se etranamio Jsou opatřeny kruhovýmí otvory pro stahovaci svorníky e podólnými otvory Q trojůhelníkového tvaru pro snížení demagnetizačních ůčinků magnetického toku reakce kotvy. Na koncich jejich ramen jsou vybrání pro podélné 11 šy § ktereJsou k nim přivařeny sváry Z- Vnější třmeny 5 spolu s podélnými lištemi § tvoří vnějšíčást statoru l. Mezi tengenciálními...

Způsob výroby plechů jha statoru a rotoru, hlavních pólů a pomocných pólů stejnosměrného elektrického stroje točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 265413

Dátum: 13.10.1989

Autori: Žák Zdeněk, Rákos Jaroslav, Vodička Zdeněk, Vrábel Ondřej

MPK: H02K 5/04

Značky: točivého, elektrického, výroby, stejnosměrného, plechů, způsob, stroje, statoru, rotoru, pólů, pomocných, hlavních

Text:

...s kompletním řezem. Přitom zachovává výhodu maximálního využití materiálu a organizačné - manipulační pod mínky.Konkrétní provedení způsobu výroby plechů jha statoru a rotoru, hlavních a pomocných pôlů stejnosměrného elektrického stroje točivého podle vynálezu je zobrazen na připojeném výkrasu, kde obr. 1 znázorňuje tvar výstřižku plechu po první fázi.Šrafované plochy jsou vystřiženy a materiál propadl do odpadu. Čárkovaně je naznačeno...

Stejnosměrný stroj točivý

Načítavanie...

Číslo patentu: 265253

Dátum: 13.10.1989

Autori: Rákos Jaroslav, Mezírka Milan, Žák Zdeněk

MPK: H02K 1/18

Značky: stroj, točivý, stejnosměrný

Text:

...spojnicí vnějších stran sousedních segmentů, geometrickou přímkovou spojnicí jejich vnitřních stran a jejich navzájem přivrácenými okraji, umístěnatraverza, přiléhající k okrajům segmentů.Podstatnou výhodou řešení stejnosměrného stroje točivého podle vynálezu je, že jeho magnetický obvod statoru je charakterizován kvalitativně vyšší radiální i torzní tuhostí oproti porovnatelným provedením magnetického obvodu statoru stávajících stejnosměrných...

Hlavní pól elektrického stroje točivého s tvarovaným pólovým nástavcem

Načítavanie...

Číslo patentu: 264452

Dátum: 14.08.1989

Autor: Žák Zdeněk

MPK: H02K 1/14, H02K 1/08

Značky: elektrického, nástavcem, pólovým, hlavní, stroje, točivého, tvarovaným

Text:

...mezní velikost ň 3 pod špičkou pôlového nástavce, střed křivostl pólového oblouku leží na oso hlavního pôlu, přičemž poloměr křivosti ps je dán nerovnostispojnice lg středu §Výhodou je, že pro obvyklé poměry 53/5 ° 2 až 2,5 se lamely s maximálním lamelovým napětím ul vzdalují od kartáčů směrem k ose hlavního pôlu. max Nevýhodou je nárůst ztrát v železe zvláště při nižším zatížení stroje a poměrně vysoké špičkové lamelové napětí U 1 , i když...

Stator elektrického stroje točivého a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 263670

Dátum: 11.04.1989

Autori: Rakus Jaroslav, Žák Zdeněk, Šrámek Karel

MPK: H02K 1/18

Značky: elektrického, točivého, výroby, způsob, stator, stroje

Text:

...osy vrtání statoru přímá čela gg pôlového nástavce g. Příčný profil pólového nástavce je uzavřen vůči části gł oblouku válcem výseče pravidelným alespoň dvoustěnem gg, vytvoženým mezi konci přímých čel gg, přičemž spoj mezi dvěma stenami dvoustěnu gł je blíže ose vrtánl statoru než-li konce přímých čel gg. Pôlový nástavec Q má při svém obvodu tvořeném dvěma přimými čely 33 a dvoustěnem 3 uspořádány tedy alespoň čtyři permanentní magnety l....

Elektrický stroj točivý s buzením permanentními magnety a způsob jeho magnetizace

Načítavanie...

Číslo patentu: 261782

Dátum: 10.02.1989

Autor: Žák Zdeněk

MPK: H02K 23/04, H02K 21/08, H02K 1/14...

Značky: stroj, točivý, magnetizace, elektricky, magnety, způsob, permanentními, buzením

Text:

...výkrese jsou znůzorněny příklady elektrických strojů točivých s buzením permanentními megnety e způsobu jejich megnetizsce podle vynálezu, kde na obr. Í je v příčném řezu znázorněn stetor s permsnentními magnety a příprevkem pro způsob jejich magnetizece a na obr. 2.je v płíčnem žezu snázorněn rotor s permenentními magnety a přípravkem pro způsob jejich magnetizece.Na stetoru elektrického stroje točivěho (obr. 1) jsou pravidelně uspołádány...

Magnetický obvod statoru stejnosměrného stroje točivého s pomocnými póly

Načítavanie...

Číslo patentu: 257677

Dátum: 16.05.1988

Autori: Rákos Jaroslav, Žák Zdeněk, Mezírka Milan

MPK: H02K 1/06

Značky: statoru, obvod, magnetický, stroje, póly, stejnosměrného, pomocnými, točivého

Text:

...potřebu zvětšování objemu vodičů budicího vinutí hlavních pőlů magnetického obvodu atatoru. Je přitom nasnadě, že pro dooílení požadované mechanické tuhosti výhodného řešení magnetického obvodu statoru stejnosměrného stroje točivého s pomocnými pőly podle vynálezu jsou technologické spáry v jednotlivých vrstvách plechñ svazku plechů pravidelně prostřídány tak, aby příslušné technologické spéra v jedné vrstvě plechů bvla překryta v tomto...

Stator stejnosměrného stroje točivého s pomocnými póly a jhem, tvořeným svazkem plechů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256615

Dátum: 15.04.1988

Autori: Mezírka Milan, Rákos Jaroslav, Žák Zdeněk

MPK: H02K 1/14, H02K 23/22

Značky: stejnosměrného, jhem, stroje, pomocnými, tvořeným, svazkem, točivého, plechů, stator, póly

Text:

...stroje, Rozdílné komutační podmínky jednotlivých variant provedení rotorového vinutí kotvy a ektivních délek kotvy lze jednoduše měnit obvyklým způsobem, to je změnou velikosti vzduchové mezery pod pomocnými poly bez použití přídavných závitů vinntí pomocných pőlů. To znamená, že u jedné typové velikosti stejnosměrného stroje točivého s různými provedeními kotvy může být s výhodou využíváno pouze rozdílných vytvoření,pomocných pőlů,...

Zařízení pro výrobu drobných předmětů z plastů opatřených nejméně jedním otvorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 253343

Dátum: 12.11.1987

Autori: Strnad Jaroslav, Žák Zdeněk

MPK: A44C 27/00, A44C 25/00

Značky: opatřených, jedním, předmětů, drobných, nejméně, plastů, otvorem, zařízení, výrobu

Text:

...prohlubně g pro ozdobné prvky. Tyto prohlubně Q jsou spojeny V podélném směru formy l drážkami É pro jehly lg. Drážky É jsou na jedné straně formy l propojeny příčnou drážkou 2 pro plastový spoj lg. Vodicí nosič 1, v klidové poloze vysunutý nad rovinu formy l, sloužík přesnému zavádění jehel lg do drážek Q. Jehly lg jsou upevněny v držáku g jehel lg a svírají s rovinou formy ostrý úhel. Držák g je tvořen spodní vertikálně pohyblivou částí lg...

Zařízení pro snímání otáček rotačního stroje, zejména elektrického stroje točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 235286

Dátum: 01.10.1987

Autor: Žák Zdeněk

MPK: G01P 3/48

Značky: stroje, zařízení, točivého, elektrického, snímání, rotačního, zejména, otáček

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvoření zařízení pro snímání otáček rotačního stroje popřípadě smyslu jeho otáčení, řádově do 12 000 min-1 s dostatečnou přesností a při využití prostoru ve stroji. Uvedeného účelu se dosáhne u zařízení podle vynálezu tím, že na rotoru stroje je uspořádána s ním souosá vypouklá válcová plocha, opatřená prvním ozubením s axiálně směřujícími zuby, a na statoru je uspořádán alespoň jeden snímač otáček, tvořený dvěma...

Bižuterní pásek

Načítavanie...

Číslo patentu: 250096

Dátum: 15.04.1987

Autor: Žák Zdeněk

MPK: A44C 5/00

Značky: pásek, bižuterní

Text:

...v příičném směru. Tuhost v přičném směru je jeho podstatnou vlastností.Bižuterní pásek tdržĺcí lépe tvar lze získat vystřižením z borty, u ktere je osnova pordložena vrstvou plastu v příč-ném nebo v podélném směru podle A 0206 782. Toto podložení sp-ojovacích prvků však činí okraj bižuterního pásku ostrým a začišto 4vání je ještě jpracnější. Tenká vrstva plastu se snadno lame a» bez použití podložného materiálu výrobek ničí oděv.Pevné...

Magnetický obvod stejnosměrného tachodynama

Načítavanie...

Číslo patentu: 229771

Dátum: 01.05.1986

Autori: Žák Zdeněk, Kolář Stanislava, Rákos Jaroslav

MPK: H02K 1/18

Značky: stejnosměrného, obvod, tachodynama, magnetický

Zhrnutie / Anotácia:

Magnetický obvod stejnosměrného tachodynama s teplotní kompenzací jeho napěťové konstanty s budícími póly tvořenými trvalými magnety uspořádanými okolo v nějšího obvodu rotoru, jejichž magnetická indukce je závislá na teplotě, vyznačující se tím, že póly (2) jsou propojeny magnetickými bočníky (8) uspořádanými u vnějšího obvodu rotoru (5) přičemž magnetická indukce trvalých magnetů pólů (2) má stejný smysl tepelné závislosti jako magnetická...

Magnetický obvod elektrického stroje točivého s permanentními magnety

Načítavanie...

Číslo patentu: 228231

Dátum: 15.03.1986

Autori: Staniček Zdenko, Rákos Jaroslav, Žák Zdeněk

Značky: permanentními, točivého, magnety, elektrického, obvod, stroje, magnetický

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká magnetického obvodu elektrického stroje točivého s permanentními magnety ležícími mezi póly a vně pólů stroje. Účelem vynálezu je kvalitativní zjednodušení výroby, zejména ve stadiu montáže magnetického věnce statoru při současném významném zlepšení elektrických a magnetických vlastností. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že póly stroje jsou vytvořeny ze dvou souměrných pólových polovin, jejichž dělicí štěrbina leží v axiální...

Listěný magnetický obvod elektrického stroje točivého s permanentními magnety

Načítavanie...

Číslo patentu: 221418

Dátum: 15.02.1986

Autori: Žák Zdeněk, Staniček Zdenko

Značky: elektrického, stroje, lištěný, magnetický, magnety, permanentními, obvod, točivého

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká listěného magnetického obvodu elektrického stroje točivého s permanentními magnety. Účelem vynálezu je vytvoření samonosného magnetického obvodu z listěných plechů s vysokou tuhostí, umožňující magnetování permanentních magnetů, uspořádaných v magnetickém obvodu proudovým rázem při současném odstranění dříve nutného neefektivního prodlužování magnetického obvodu pro upevnění štítů. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že statorové...

Způsob magnetování a odmagnetování permanentních magnetů

Načítavanie...

Číslo patentu: 217178

Dátum: 15.02.1985

Autor: Žák Zdeněk

Značky: magnetování, magnetů, způsob, permanentních, odmagnetování

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob magnetování a odmagnetování permanentních magnetů hlavních pólů statoru stejnosměrného elektrického stroje, vyznačující se tím, že u smontovaného stejnosměrného elektrického stroje s nastaveným sběracím ústrojím a s vyjmutými kartáči, se zajistí rotor proti pootočení vůči statoru, načež se na lamely komutátoru připojí přívody zdroje elektrického proudu, které se vedou na 2x lamel komutátoru, ležících v rovině symetrie kartáčových držáků...