Zajačik Anton

Spôsob získavania alfa-metylstyrénu polymerizačnej kvality z produktov oxidácie kuménu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278803

Dátum: 04.03.1998

Autori: Kadaňka Jaroslav, Trněný Jaromír, Mandík Ladislav, Pavlíček Jiří, Sochor Jiří, Bučko Miloš, Zajačik Anton, Souček Ivan, Tatranský Ivan, Konečný Dušan, Vyoral Leopold, Tuba Ivan, Šarfická Ildikó

MPK: C08F 20/18, C08F 6/12

Značky: oxidácie, spôsob, kuménu, polymerizačnej, získavania, kvality, alfa-metylstyrenu, produktov

Zhrnutie / Anotácia:

alfa-Metylstyrén polymerizačnej kvality sa získava úpravou vedľajšieho produktu z procesu oxidácie kuménu na fenol a acetón, t. j. alfa-metylstyrénovej frakcie obsahujúcej kumén, acetofenón, terc-butylbenzén, diméry alfa-metylstyrénu, fenol a alfa-metylstyrén. Odpadová frakcia alfa-metylstyrénu s vyšším obsahom alfa-metylstyrénu sa najprv podrobuje extrakcii vodným roztokom alkalickej zásady a v ďalšom stupni sa podrobuje rektifikácii na...

Spôsob predlženia životnosti strieborných katalyzátorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 255361

Dátum: 15.03.1988

Autori: Zajačik Anton, Harrach Milan, Mrlian Ivan, Bučko Miloš, Hronec Milan

MPK: B01J 23/50

Značky: strieborných, katalyzátorov, životnosti, predĺženia, spôsob

Text:

...sírne ako aj uhlíkové zlúčeniny majú viaceré typy aktívnych uhlí a to aj pri pomerne vysokých rýchlostiach prúdenia etylénu, viacej ako 5 kg Gľylénll za hodinu na kg použitého uhlia. Velmi závažnou požiadavkou v procese dcičisľovąznia etylénu na aktívnom uhlí je zamedzenie vzniku aromatických zlúčením priamo v adsorbéri. Vznik takýchto zlúčenín je závislý jednak od teplotných a tlakových pomerov v acisorbéri a jeho lokálnych častiach...

Spôsob reaktivácie katalyzátora oxidácie etylénu na etylénoxid

Načítavanie...

Číslo patentu: 230865

Dátum: 15.11.1986

Autori: Vanko Anton, Stuchlík Jiří, Šnajdr Václav, Macho Vendelín, Bučko Miloš, Kiss Gabriel, Harach Milan, Dérer Tibor, Kopernický Ivan, Huba František, Zajačik Anton, Hlinšťák Karel

MPK: C07D 303/04, B01J 23/90

Značky: spôsob, etylénoxid, etylénu, oxidácie, katalyzátora, reaktivácie

Zhrnutie / Anotácia:

Reaktivácia katalyzátora na báze striebra, prípadne spolu s promótormi a aktivátormi, spravidla na nosičoch sa robí tak, že sa na katalyzátor pôsobí rozpúšťadlom (vodno-acetónový alebo vodno-alkoholický roztok) a/alebo roztokom kyseliny oxálovej. Rozpúšťadlo sa spravidla v ďalšom z katalyzátora odstráni a katalyzátor sa vystaví pôsobeniu teploty 100 až 500 °C (150-350 °C) v atmosfére syntézneho alebo inertného plynu s obsahom 10 až 100 % obj....

Spôsob reaktivácie alebo regenerácie katalyzátora

Načítavanie...

Číslo patentu: 222335

Dátum: 01.12.1985

Autori: Dérer Tibor, Macho Vendelín, Gabriel, Kopernický Ivan, Harach Milan, Zajačik Anton, Šnajdr Václav, Ondiš Jozef, Hlinšťák Karel, Huba František, Bučko Miloš, Vanko Anton

Značky: katalyzátora, spôsob, regenerácie, reaktivácie

Zhrnutie / Anotácia:

Strieborné katalyzátory priamej oxidácie etylénu na etylénoxid po priotrávení sa reaktivujú alebo regenerujú pri tlaku 0,1 kPa až 3 MPa pôsobením teploty 150-500 °C (220-320 °C), v atmosfére syntézneho plynu, spravidla v podstate s vyreagovaným kyslíkom (C2H4, C02, N2, Ar2, CH4, C2H6) a stopových množstiev pár chlórorganických zlúčenín a/alebo inertného plynu (N2, Ar2, CO2, CH4, C2H6) a/ alebo korodujúcej 1átky (NO2, CI2, HC1, S03, HJ atd.) v...