Zajac Milan

Zapojenie ochranného obvodu proti komutačným prepätiam prúdového striedača

Načítavanie...

Číslo patentu: 238527

Dátum: 01.11.1987

Autori: Jurkovič Michal, Mikulovský Roman, Zajac Milan, Janiš František

MPK: H02H 7/122

Značky: proti, komutačným, zapojenie, striedača, prepätiam, ochranného, prúdového, obvodů

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie rieši ochranu polovodičových prvkov proti komutačným prepätiam prúdového striedača. Ochranný RC obvod tvoria odpory paralelne pripojené ku komutačným tlmivkám a komutačné kondenzátory striedača.

Zapojenie riadiacich a regulačných obvodov indukčného motora bez snímača otáčok napájaného z meniča frekvencie

Načítavanie...

Číslo patentu: 233471

Dátum: 15.09.1986

Autori: Veselý Miroslav, Zajac Milan, Janiš František, Jurkovič Michal

MPK: H02P 13/30

Značky: zapojenie, motora, napájaného, otáčok, frekvencie, meniča, riadiacich, indukčného, obvodov, regulačných, snímača

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie rieši stabilitu pohonu zavedením signálu zmeny frekvencie svorkového napätia pri zmenách záťažného momentu do regulátora napätia. Tým sa dosiahne potrebná zmena prúdu odpovedajúca záťaži. Pri krátkodobých preťaženiach sa koriguje frekvencia prúdu tak, že je motor udržovaný na maximálnom momente pohonu.

Zapojenie obvodu pre rekonštrukciu indukovaného napätia trojfázového indukčného motora

Načítavanie...

Číslo patentu: 231150

Dátum: 01.06.1986

Autori: Packa Vojtěch, Jurkovič Michal, Janiš František, Zajac Milan

MPK: H02P 7/14

Značky: motora, trojfázového, rekonštrukciu, napätia, indukovaného, indukčného, zapojenie, obvodů

Zhrnutie / Anotácia:

Výhodou zapojenia je, že správne pracuje nezávisle na vnútornom vinutí motora, ako aj pri nesymetrických zaťaženiach v širokom frekvenčnom rozsahu napájania neharmonickými prúdmi a napätiami. Indukované napätie sa vypočítava zo svorkového napätia tak, že konce sekundárneho vinutia snímacích transformátorov /Tl/, /T2/, /T3/ sú pripojené jednak na kompenzačný obvod tvorený sériovo zapojenými indukčnosťami /Ll/, /L2/, /L3/ a odpormi /R1/, /R2/,...