Zacpal Zdeněk

Způsob chlazení zrnitých materiálů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259499

Dátum: 17.10.1988

Autor: Zacpal Zdeněk

MPK: F27D 15/02

Značky: provádění, tohoto, chlazení, způsobu, způsob, zařízení, zrnitých, materiálů

Text:

...3, rotační pece g a také vnější povrch šikmých průvlaků łâ jsou proti účinkům vysokých teplot chráněny vyzdívkou gg. Nosníky 3 ve tvaru trub, trouby łg a trouby łg jsou propojeny na ventilátor chladicího vzduchu, případně na komín, což není na obrázku znázorněno.Ochlazovsný slínek spočíva na roštu 5, průvlacích łá, vyplňuje prostory łg, spočíva na šikmých roštech §, vyplňuje prostor łl. vrstva slínku již značně ochlazeného dále pokračuje...

Způsob odstraňování škodlivin z horkých kouřových plynů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254885

Dátum: 15.02.1988

Autor: Zacpal Zdeněk

MPK: B01D 5/00

Značky: provádění, zařízení, škodlivin, způsobu, způsob, plynů, tohoto, kouřových, horkých, odstraňování

Text:

...Príklad možného řešení je znázorněn na obr. 1 schematícky řezem přes kanál plynů a přes jednu z funkčních jednotek zařízení, jež jsou na něm zabudovány. Kondenzační trouba je zasunuta do kanálu plynů. Na obr. 2 je stejné zařízení, avšak kondenzační trouba je z kanálu plynůZařízení je tvořeno soustavou kondenzačních trub l, vedených vedením g, axiálně posuvných s možností zasunutí do vnitřního prostoru kanálu Q plynů otvory A S nátrubky...

Způsob výpalu práškovitých materiálů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252557

Dátum: 17.09.1987

Autor: Zacpal Zdeněk

MPK: F27D 13/00

Značky: zařízení, výpalu, materiálů, provádění, způsobu, práškovitých, způsob, tohoto

Text:

...hlavy 1 vyvedeno potrubí ll pro možnost přímého odvodu plynů z rotační pece 3 mimo proces. Přibližně V urovni osy rotační pece Q je v přechodové hlavě 1 rovněž instalována tryska lg chladicího vzduchu, jež je nasměrována do vstupní části rotační pece 3. Vnitřní povrchy všech agregátů, jež jsou za provozu zařízení vystaveny účinkům vysokých teplot, jsou opatřeny ochrannou vyzdívkou ll.Na obrázku pro přehlednost není znázorněno zcela běžné...

Vestavba rotační pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 251828

Dátum: 13.08.1987

Autor: Zacpal Zdeněk

MPK: F27B 7/16

Značky: rotační, vestavba

Text:

...odvrácená od rotační pece 1 jsou uzavřeny víkem 4 na straně pŕivrácene k rotační peci 1 navazující na válcove hrdlo z o průměru menším, na je průměr válce a propojujíoí jednotlivé zvedací dutiny L radiálnä s vnitřním prostorem rotační pece .I a to tak, že površka vdlcováho hrdla i ve smeru otáčaní rotační pece 3, vytčená rovinou kolmo na oeu rotační pece j, v níž zvadací dutiny 1 jsou wnístěny, navazuje na povräku válce z.Válcová hrdla 2...

Zařízení k chlazení zrnitých materiálů, zejména cementářského slínku

Načítavanie...

Číslo patentu: 250318

Dátum: 15.04.1987

Autor: Zacpal Zdeněk

MPK: F27D 13/00

Značky: zařízení, zejména, slínku, materiálů, zrnitých, chlazení, cementářského

Text:

....proti čelům 7 a 8 pevných a pohyblivých desek 5 a B, přičemž nad. dnem 4 je ve směru kolmém na směr pohybu pohyblivých desek B s čely 8 umístěna soustava příční-ků 12 ve tvaru -obraceného písmene U, otevřených směrem dolů.Na otvor 11 .pro odvod ochlazeného slínku navazuje těsnicí šachta 13, pod níž je umístěn podávač 14 ochlazeuneho slínlku, např. vozíkový, pro výhrab ochlazeného slíniku.Pro posuv soustavy piohyblivých deselk 6 vůči soustavě...

Spalovací prostor pístového výbušného motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 232360

Dátum: 01.01.1987

Autor: Zacpal Zdeněk

MPK: F02D 15/04

Značky: výbušného, pístového, prostor, spalovací, motorů

Zhrnutie / Anotácia:

Učelem spalovacího prostoru podle vynálezu je, aby pístové výbušné motory pracovaly ve velmi širokém rozsahu režimů s optimálním kompresním poměrem až na hranici klepání, což zajišťuje významný růst tepelné účinnosti v praktickém provozu a tedy snížení spotřeby paliva. Uvedeného účelu se dosáhne v podstatě tím, že v hlavě (12) válce (l) je vytvořen navazující válec (14) menšího průměru se suvně uloženým protipístem (15), přičemž prostor ve...

Zařízení k chlazení zrnitých materiálů, zejména cementrářského slínku

Načítavanie...

Číslo patentu: 236972

Dátum: 01.10.1986

Autor: Zacpal Zdeněk

MPK: F27D 13/00

Značky: cementrářského, materiálů, slínku, zejména, zařízení, chlazení, zrnitých

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je docílit výrazného snížení ztrát tepla u chladičů cementářského slínku a tím výrazného snížení spotřeby tepla pro výpal slínku Svislá šachta kruhového průřezu, propojená v horní části s výpadovým koncem rotační pece, je ve spodní části opatřená roštem ( 4) ve tvaru kruhového mezikruží, složeným z pevných roštnic, upevněných na soustavě pevných radiálních nosníků (5), dělících rošt (4) radiálně na sekce a ve svém průsečníku v...

Zařízení pro výpal práškovitých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 228895

Dátum: 15.08.1986

Autor: Zacpal Zdeněk

MPK: F27D 13/00

Značky: materiálů, zařízení, práškovitých, výpal

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro výpal práškovitých materiálů, zejména cementářské surovinové moučky, sestávající z chladiče slínku, velmi krátké rotační pece a disperzního předehřívače, propojeného s velmi krátkou rotační pecí prostřednictvím přechodové komory a přívodního kanálu plynů, vyznačené tím, že na skluz (5) přechodové komory (2) navazuje skříň (6), propojená s vnitřním prostorem přechodové komory ( 2 ), v níž je umístěn rotor (7) s palci (8), jenž je...

Zařízení k předehřívání a kalcinaci práškovité suroviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 231006

Dátum: 15.06.1986

Autor: Zacpal Zdeněk

MPK: F27D 13/00

Značky: kalcinaci, předehřívání, práškovité, zařízení, suroviny

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zařízení k předehřívání a kalcinaci práškovité suroviny, tvořené protiproudým šachtovým výměníkem, sestávajícím z válcové šachty ukončené ve spodní části kuželovou výsypkou, cyklonů v její horní části, přívodního kanálu plynů od rotační pece, který je tangenciálně zaústěn do spodní části válcové šachty, z potrubí pro vedení suroviny a plynů. Pod kuželovou výsypkou šachtového výměníku je rozdělovací zařízení k rozdělení suroviny do...

Zařízení pro předehřev a kalcinaci práškovitých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 230903

Dátum: 15.06.1986

Autor: Zacpal Zdeněk

MPK: F27D 13/00

Značky: předehřev, kalcinaci, práškovitých, zařízení, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zvýšení tepelné účinnosti souběžně řazených dvou cyklonových předehřívačů bez zvyšování počtu teplovýměnných stupňů. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že cementářská surovinová moučka je v každém teplovýměnném stupni podrobena působení horkých kouřových plynů dvakrát, postupně v obou větvích, přičemž zvolený postupný sled tepelného působení je ve všech teplovýměnných stupních stejný. Cyklony jednotlivých teplovýměnných stupňů...

Zařízení k chlazení zrnitých materiálů, zejména cementářského slínku

Načítavanie...

Číslo patentu: 228219

Dátum: 15.03.1986

Autor: Zacpal Zdeněk

Značky: cementářského, zařízení, slínku, materiálů, chlazení, zejména, zrnitých

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro chlazení trnitých materiálů, zejména cementářského slínku. Zařízení je vytvořeno jako svislá šachta (1) kruhového průřezu, propojená v horní části s výpadovým koncem rotační pece (3), ve spodní části opatřená roštovou plochou (10) ve tvaru kruhového mezikruží, složenou ze soustavy pevných roštnic (8) a soustavy pohyblivých roštnic (9), jež jsou upevněny na soustavě pevných radiálních nosníků (6) a na soustavě...

Zařízení pro předehřev a kalcinaci práškovitých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 218428

Dátum: 15.03.1985

Autor: Zacpal Zdeněk

Značky: materiálů, zařízení, kalcinaci, práškovitých, předehřev

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro předehřev a kalcinaci práškovitých materiálů, především cementářské surovinové moučky před jejím slínováním v dalším agregátu, nejčastěji v rotační peci, při suchém způsobu výpalu cementářského slínku. Zařízení je tvořeno v podstatě tím, že v polovině výšky válcové šachty je zařazen převáděč vytvořený v kruhovém profilu válcové šachty stropem ve tvaru kruhového mezikruží s návazným kanálem ve tvaru kuželového...

Zařízení pro předehřev a kalcinaci práškovitých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 214541

Dátum: 29.06.1984

Autor: Zacpal Zdeněk

Značky: práškovitých, materiálů, předehřev, kalcinaci, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro předehřev a kalcinaci práškovitých materiálů, především cementářské surovinové moučky před jejím slínováním v dalším agregátu, nejčastěji v rotační peci, při suchém způsobu výpalu cementářského slínku. Přívodní kanál plynů od rotační pece je veden podél šachty výměníku směrem na horu nad úroveň zaústění do šachty, pak svisle dolů a obloukem k šachtě výměníku, do níž je zaústěn tangenciálně, spodní stěnou šikmo dolů...

Způsob předehřívání a kalcinace práškovitých materiálů, zejména cementářské surovinové moučky a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214650

Dátum: 30.03.1984

Autor: Zacpal Zdeněk

Značky: materiálů, tohoto, surovinové, způsob, zařízení, cementářské, způsobu, práškovitých, zejména, předehřívání, provádění, moučky, kalcinace

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu a zařízení pro předehřev a kalcinaci práškového materiálu, zejména suroviny pro výrobu cementu. Přívodním kanálem 11, ve kterém jsou palivové hořáky 17, se vedou horké spaliny z rotační pece 10 do šachtového výměníku 1, do kterého ústí tangenciálně. Potrubím od kuželové výsypky 3 šachtového výměníku 1 se vede předehřátý materiál do přívodního kanálu 11 plynů, odkud část předehřátého materiálu se vede do rotační pece 10 a...