Zábrodský Zdeněk

Zařízení k ovlivňování délky útku u tkacích strojů s vlnitým prošlupem

Načítavanie...

Číslo patentu: 266875

Dátum: 12.01.1990

Autori: Mikulecký Karel, Augusta František, Zábrodský Zdeněk, Lanta Jiří, Lindenthal Antonín

MPK: D03D 47/26

Značky: tkacích, prošlupem, útku, délky, ovlivňování, strojů, zařízení, vlnitým

Text:

...ve formě časově upraveného signálu k činnosti krokového elektromotoru 21, včetně směru otáčcní. jak bude blíže vysvětleno pozdějí.Podćl pohybové dráhy 4 útkových zanašečů 3 mezi ntístem E ukončení navíjení cívky 10 útkových zanašečü 3 a místem F oddělování útkové zásoby 12 od ovinů cívky 10 se prostírá naržžka 22, tvořící ovládací prostředky pro blokovací prostředky v útkových zanašečích 3.Tyto blokovací prostředky, sloužící k...

Zařízení pro pohon pohyblivých prvků stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 266057

Dátum: 14.11.1989

Autori: Augusta František, Zábrodský Zdeněk, Lindenthal Antonín, Lanta Jiří, Mikulecký Karel

MPK: D03C 13/00

Značky: stroje, zařízení, prvků, pohyblivých, pohon

Text:

...dimenzováno podlenich ve vzájemné podobnosti. Tyto pohyblivé prvky a kyvné páky jsou v dalším označovány podle potřeby jako první pohyblivý prvek l, druhý pohyblivý prvek 3, první kyvnápáka 3 a druhá kyvná páka 1.Podle obr. 1 jsou použíty dvouramenné kyvné páky 3, 4 plochého tvaru, které jsou uloženy łňsnř k nnhň nn mfnrnñ pnvuňm hnríznnrňlnfm hřĺdull G Ink, žn )nłIuh nnn k lňřnní ju nhodná n qumnlzlkuu Uuuu híĺdvlv 3. PřiLom je vždy kratší,...

Zařízení k vedení příze za pomoci vzduchového proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261155

Dátum: 12.01.1989

Autori: Zábrodský Zdeněk, Augusta František, Lindenthal Antonín, Mikulecký Karel

MPK: D03D 47/34

Značky: vedení, příze, zařízení, proudu, vzduchového, pomocí

Text:

...tryskou 1. Přitom je vodicí kanál obloukovitě zakřiven podle poloměru 3 a opatřen na vnější obloukové straně 8 se otevírající podélnou štěrbinou, umožňující výstup příze ll, vedenéútkovou cívkou ll, v radiálním směru. Význam zakřivení vodicího kanálu l, jakož í konstrukčníznaky, vztahující se k jeho použití a funkci, jsou dostatečně známé a proto nevyžadují dalších podrobností.Obr. 2 ukazuje profil vodicího kanálu l. Prakticky je vodicí kanál...

Zařízení k soukání útku do útkových cívek u tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 260626

Dátum: 12.01.1989

Autori: Lindenthal Antonín, Augusta František, Mikulecký Karel, Zábrodský Zdeněk

MPK: D03D 47/34

Značky: soukání, cívek, útkových, zařízení, tkacího, stroje, útku

Text:

...tuhými rameny k počátku soukání a obr. 4 značí osový řez přiváděcí útkovou trubiC 1.Při soukání útku 3, do útkových cívek 1 v zanašečích 2 ze stacionární cívečnice s předlohovými cívkami 5 V dávkovací dráze 3, kde útek 3 je střihačem 1 U ustřižen, je volný ustřižený konec 3 útku 3 V podávací zóně 3 dávkovací dráhy 9 od bodu B jeho střihu u nabíhajícího zanašeče 2 do prošlupu, přenášen do bodu A postupně najíždějícího zanašeče 2 do...

Zařízení na přivádění útkových nití z nehybně uspořádaných předlohových návinů k navíjení na pohybující se útkové cívky u tkacího stroje s vlnitým prošlupem

Načítavanie...

Číslo patentu: 259934

Dátum: 15.11.1988

Autori: Augusta František, Zábrodský Zdeněk, Lindenthal Antonín, Mikulecký Karel

MPK: D03D 47/38

Značky: útkových, nehybné, pohybující, tkacího, nití, zařízení, cívky, navíjení, přivádění, návinů, vlnitým, stroje, předlohových, uspořádaných, prošlupem, útkové

Text:

...259934 4žuje dovnitř vodicího kanálu lg. Prostor mezi výstupním ústím lg trysky łl a vstupním koncem vodicího kanálu lg, kde účinně působí proud vzduchu na předloženou útkovou nít §, tvoří přitom aktivní zónu trysky ll.I když to není pro popisovâní daného příkladu provedení vynálezu důležité, takže příslu~ šné vyobrazení je vynecháno, budiž pro úplnost poznamenáno,že tyto známé vodicí kanály lg,tvořené vnitřními stěnami trubkovitého dílu lg...

Zařízení pro přivádění útků

Načítavanie...

Číslo patentu: 259688

Dátum: 17.10.1988

Autori: Zábrodský Zdeněk, Augusta František, Lindenthal Antonín, Mikulecký Karel, Lanta Jiří

MPK: D03D 47/34

Značky: přivádění, útku, zařízení

Text:

...Tyto útky 5 jsou přiváděny jednotlivěk.útkovým zanašečům 3 z nehybně uspořádaných předlohových návinu 55 ktoré jsou na výkresu znázorněny v počtu dvou kusů, i když jejich počet býváy v praxi větší Každému ütku 5, vedoucímu od příslušného předlohového návinu 5, je přiřazena jedna foukací tryska Q pro postup 259688né dopravování volných konců Ag útků A prostřednictvím vodicího ústrojí 1 do polohy napříč k pohybové dráze ga útkových zanašečů...

Zařízení pro pohon pohyblivých prvků stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 259468

Dátum: 17.10.1988

Autori: Zábrodský Zdeněk, Mikulecký Karel, Augusta František, Lindenthal Antonín, Lanta Jiří

MPK: D03C 13/00

Značky: pohon, prvků, zařízení, stroje, pohyblivých

Text:

...kyvné páky EQ, která je z pohledu na výkres zřejmá jako nejbližší, vybíhá od osy 5 otáčení vlevo, přičemž se směrem k volnému konci nejdříve nahoru a dolů rozšiřuje a poté od největší šířky zužuje zpět, zhruba ke středu šířky. V místě spojování okraju má pak volný konec tohoto druhého ramene ggg upravenou radiální unášecí část. Tuto radiální unášecí část tvoří nahoru směřující hák 1, jehož vnitřní stěna přechází nejspodnějším koncem Z ve...

Zařízení pro nanášení útku

Načítavanie...

Číslo patentu: 256698

Dátum: 15.04.1988

Autori: Augusta František, Lindenthal Antonín, Mikulecký Karel, Zábrodský Zdeněk, Lanta Jiří

MPK: D03D 47/34, D03D 47/26

Značky: zařízení, útku, nanášení

Text:

...a foukací trysku ll uspořádány dva pevne vodiče,které jsou dle potřeby dále označovány jako první pevný vodič lâa a druhý pevný vodič lâb,sloužící k vedení útku 2 spojujícího předlohový návin lg s útkovým zanašečem l napříč v ose působení foukací trysky ll. Dále je zde bočně otevřený usměrñovací kanál lg pro usměrnění volného konce ga neseného vzduchovým proudem do žádaného směru a za místem g spojování je pak uspořádána sací hubice ll pro...

Způsob výroby tkalcovského paprsku a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253801

Dátum: 17.12.1987

Autori: Skopový Jiří, Bureš Josef, Vinš Vladimír, Lejsek Josef, Zábrodský Zdeněk

MPK: D03D 49/62

Značky: provádění, zařízení, tkalcovského, způsob, výroby, paprsků, způsobu, tohoto

Text:

...100 mm, takže kontrolní hřeben 5 má vzhledem k dostavě paprsku l pouze 119 kontrolních měrek 1. Prakticky jsou kontrolní měrky Z uspořádány a k tělu kontrolního hřebenu g upevněny obdobné jako třtiny 1 u paprsku l,tj. pomocí vazebních vložek a spirálových pružin. V tomto případě však jsou hřebenové spirálové pružiny 35 zhotoveny z drátu o průměru, který odpovídá mezeře mezi kontrolními měrkamí11 stanovené se zřetelem k příslušnému ćíslu...

Zařízení k podávání útku od stacionární cívečnice na útkové cívky zanašečů u víceprošlupního tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 253510

Dátum: 12.11.1987

Autori: Lanta Jiří, Lindenthal Antonín, Augusta František, Zábrodský Zdeněk, Mikulecký Karel

MPK: D03D 47/26

Značky: cívečnice, stacionární, stroje, zanašečů, podávání, cívky, útku, tkacího, víceprošlupního, zařízení, útkové

Text:

...bodu Q podání je uspořádán v místě útkových cívek najíždějicích zanaäečů 3 do soukaci sőny Q soukaci dráhy Q. No obloukové vnější atěně zakřivenáho kanálu 1 je vytvořena podélná ětěrbína 2 pro vyaunování útku g ze zekříveného ka ná 1 u A v průběhu jeho soukáni na útkovou civku zansěečů 3 postu pujícich směrem do prošlupu łj. Zanašeče 3 se pohybuji rovnoměr 253 510nourrychlostí v nekonečné dráze 1 a procházejí prošlupem L 1, kde je útek g...

Dávkovací zařízení s předlohovou cívkou s útkovou přízí u víceprošlupních tkacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239112

Dátum: 01.11.1987

Autori: Borovec Václav, Zábrodský Zdeněk, Hodr Miloslav, Ryšavý Miroslav

MPK: D03D 47/26

Značky: dávkovací, strojů, víceprošlupních, předlohovou, zařízení, přízí, cívkou, tkacích, útkovou

Zhrnutie / Anotácia:

Jedná se o dávkování útkové příze na cívku v zanášeči přímo z rozměrné křížem soukané válcové cívky, například přímo z cívky od BD strojů. Předlohová cívka opatřená kruhovým rámem s pojistnými stavitelnými jazyky je současně s tvarově upraveným třmenem uspořádána na společném držáku. Ve třmenu je vytvořeno rozváděcí očko o tvaru oválného otvoru, jehož vodorovná osa je tečnou středové osy předlohové cívky. Odtah útkové nitě oválným otvorem...

Zařízení pro výběrové zadržování a uvolňování útkových nití u tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 251437

Dátum: 16.07.1987

Autori: Zábrodský Zdeněk, Lindenthal Antonín, Lanta Jiří, Mikulecký Karel, Augusta František

MPK: D03D 47/26, D03D 47/34

Značky: tkacího, stroje, nití, výběrové, zařízení, zadržování, útkových, uvolňování

Text:

...zájmem o přehlednost, jednak tím, že funkční uspořádání zařízení na tomto stroji je všeobecně známé nebo je pro odborníka nasnadäe Třeba také upozornít na to,~že kvůli snadné rozpoznatelnosti jsou součástí zařízení nakrssleny bez ohledu na skutečně rozměry, popřněřítko.Nejdříve bude popsáno provedení zařízení podle vynélezu znázorněnő na obr. 1 až 4. Podle obr. 1 a 2 obsahuje zařízení ni ové svěrky 1 v příkladně zvolenén počtu šesti kusů pro...

Zařízení pro regulaci a kontrolu délky útkové příze navíjené na cívku zanašečů u víceprošlupních tkacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 232074

Dátum: 01.04.1987

Autori: Hodr Miloslav, Vašek Vítězslav, Zábrodský Zdeněk

MPK: D03D 47/26

Značky: tkacích, regulaci, útkové, víceprošlupních, zařízení, strojů, cívku, délky, příze, zanašečů, kontrolu, navíjené

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je dávkování přesné délky útkové příze navíjené na cívku zanašeče, s možností regulace a kontroly této délky, která má odpovídat šířce tkaniny. Řešením jsou stavitelné a kontrolní prostředky, uspořádané v oválné dráze dávkovacích jednotek. Stavitelné prostředky jsou umístěné před rozchodem zanašečů a dávkovacích jednotek a kontrolní prostředky po jejich rozchodu v půlkruhové dráze. Stavitelnými i kontrolními prostředky je...

Zařízení k soukání útku do zanašečů ze stacionárních cívek u víceprošlupního tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 249291

Dátum: 12.03.1987

Autori: Lindenthal Antonín, Augusta František, Zábrodský Zdeněk, Lanta Jiří, Mikulecký Karel

MPK: D03D 47/34, D03D 47/26

Značky: tkacího, útku, stroje, zanašečů, cívek, soukání, víceprošlupního, stacionárních, zařízení

Text:

...6.opatřena vlastním rotačním pohonem ll. Stacionární cívky 1 jsou umístěny nad nekonečnou dráhou ł zanášečů 3 před jejich vstupem g do dávkovacĺ dráhy 3.Každá soukací jednotka Ž jeV dávkovacím úseku 5, zabírajícím větší část dávkovací dráhy 3, se uskutečñuje soukání útku Q na útkovou cívku g, otočně uloženou v pohybujících se zanášečích g neustále přes dávkovací úsek 4 dávkovací dráhy A a postupujíci dále do nekonečné dráhy ł zanášečů 3.V...

Zařízení k soukání útkové nitě do útkových cívek ze stacionární cívečnice u víceprošlupních tkacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 247637

Dátum: 15.01.1987

Autori: Mikulecký Karel, Zábrodský Zdeněk, Lanta Jiří, Lindenthal Antonín, Augusta František

MPK: D03D 47/34, D03D 47/26

Značky: útkové, soukání, víceprošlupních, cívek, útkových, strojů, nitě, zařízení, stacionární, cívečnice, tkacích

Text:

...zhruba umístěny v linifmi, v níž jsou od sebe vzdálenyV předem určené rozteči łâ, která teoreticky nemusí být neustále stejná.Volbou rozdílných rozteči ł 6 nepohyblivých magnetů g, lze měnit rychlost rotaoe V průběhu jednoho soukaoího cyklu. Polerita pőlu g, g nepohyblivých magnetů g je stŕídavá. Kombinací unášivého pohybu zanašečů g a účinku magnetického pole od nepohyblivých magnetů § se vytvoří moment, který uděluje útkovým cívkám i...

Zanašeč s útkovou cívkou u víceprošlupních tkacích stavů s hromadným zanášením útků do osnovy

Načítavanie...

Číslo patentu: 232541

Dátum: 15.08.1986

Autori: Jirásek Josef, Zábrodský Zdeněk

MPK: D03D 47/26

Značky: osnovy, cívkou, víceprošlupních, útku, tkacích, stavu, zanášením, útkovou, hromadným, zanašeč

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem a technickým problémem vynálezu je dodržení konstantního napětí zanášeného útku do prošlupu, které je odvozováno brzděním útkové cívky při odvíjení a pokládání útku do prošlupu po celou dobu a v celé šířce tkaniny. Problém je řešen vybráním s odstupňovaným dnem v zanašeči pod prostorem útkové cívky, kdy vybrání s prostorem cívky je spojeno s otvorem, v nímž je suvně uložen osazený čep. Na čepu je nasunuto ložisko útkové cívky V prostoru...