Yun Sung-ryul

Spôsob a zariadenie na vysielanie kódovaných riadiacich informácií v bezdrôtovom komunikačnom systéme

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12171

Dátum: 03.03.2009

Autori: Lee Hak-ju, Jeong Hong-sil, Yun Sung-ryul, Lim Yeon-ju, Kwon Hwan-joon, Myung Seho, Kim Jae-yoel

MPK: H04L 1/00

Značky: spôsob, systéme, riadiacich, kódovaných, informácií, bezdrôtovom, komunikačnom, vysielanie, zariadenie

Text:

...jeden alebo viacero blokov LDPC vygenerovaných prostredníctvom vyššie uvedených krokov sa vyšle.3 0015 Podľa predkladaného vynálezu je poskytnuté zariadenie na vysielanie riadiacich informácií prostredníctvom post-signalizačných informácií vrstvy 1 (L 1) V bezdrôtovom broadcastovom komunikačnom systéme. Zariadenie zahŕňa enkodér LDPC na kódovanie vstupných informácií do bloku LDPC a vysielaciu jednotku na vysielanie rámoov včítane...

Spôsob a zariadenie na vysielanie riadiacich informácií v bezdrôtovom komunikačnom systéme

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12170

Dátum: 03.03.2009

Autori: Kwon Hwan-joon, Yun Sung-ryul, Lee Hak-ju, Kim Jae-yoel, Lim Yeon-ju, Jeong Hong-sil, Myung Seho

MPK: H04L 1/00, H04L 5/00

Značky: vysielanie, zariadenie, riadiacich, spôsob, bezdrôtovom, systéme, informácií, komunikačnom

Text:

...informácií majúcich premenlivý počet bitov zahmutých v signalizačných informáciách fyzickej vrstvy. Signalizačné informácie majúcepevný počet bitov zahŕňajú informácie potrebné na prijatie ostatných signalizačných informácií majúcich premenlivý počet bitov. Signalizačné informácie majúce pevný počet bitov zahŕňajú informácie o počte rádiových (RF) kanálov na vysielanie aspoň jednej rúry fyzickej vrstvy (PLP).0016 Podľa predkladaného...

Spôsob a zariadenie na vysielanie kódovaných riadiacich informácií v bezdrôtovom komunikačnom systéme

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16315

Dátum: 03.03.2009

Autori: Lim Yeon-ju, Lee Hak-ju, Kwon Hwan-joon, Yun Sung-ryul, Jeong Hong-sil, Myung Seho, Kim Jae-yoel

MPK: H04L 27/26, H04L 1/00

Značky: zariadenie, kódovaných, riadiacich, systéme, vysielanie, informácií, bezdrôtovom, spôsob, komunikačnom

Text:

...pri zakódovaní post-signalizačných infonnácií Ll do jedného alebo viacerých blokov LDPC podľa určených výsledkov.Prehľad obrázkov na xýkresoch0014 Vyššie uvedené a ďalšie aspekty, funkcie a výhody predkladaného vynálezu budú zrejmejšie z nasledujúceho popisu, keď sa zoberú do úvahy v spojitosti so sprievodnými nákresmio Na obr. l je schéma, ktorá znázorňuje schému vysielania riadiacich informácií vo všeobecnom bezdrôtovom komunikačnom...

Spôsob a zariadenie na prijímanie kódovaných riadiacich informácií v bezdrôtovom komunikačnom systéme

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16292

Dátum: 03.03.2009

Autori: Lim Yeon-ju, Myung Seho, Yun Sung-ryul, Kim Jae-yoel, Lee Hak-ju, Jeong Hong-sil, Kwon Hwan-joon

MPK: H04L 27/26, H04L 1/00

Značky: spôsob, systéme, zariadenie, riadiacich, prijímanie, kódovaných, komunikačnom, bezdrôtovom, informácií

Text:

...sa zoberú do úvahy v spojitosti so sprievodnými nákresmi-3 o Na obr. l je schéma, ktorá znázorňuje schému vysielania riadiacich informácii vo všeobecnom bezdrôtovom komunikačnom systémeo Na obr. 2 je schéma , ktorá znázorňuje proces kódovania signalizačných informácií L 1 používaný V bezdrôtových komunikačný systémocho Na obr. 3 je schéma, ktorá znázorňuje schému kódovania signalizačných informácií podľa príkladu Na obr. 4 je vývojový...

Spôsob a zariadenie na vysielanie riadiacich informácií v bezdrôtovom komunikačnom systéme

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15254

Dátum: 03.03.2009

Autori: Kwon Hwan-joon, Kim Jae-yoel, Myung Seho, Lee Hak-ju, Jeong Hong-sil, Lim Yeon-ju, Yun Sung-ryul

MPK: H04L 5/00, H04L 1/00

Značky: riadiacich, bezdrôtovom, spôsob, vysielanie, systéme, informácií, zariadenie, komunikačnom

Text:

...kódovaním signalizačnej informácie majúcej premenlivý počet bitov obsiahnutých v signalizačnej informácii o fyzickej vrstvy, a riadi vysielač na vysielanie rámca-3 obsahujúceho najmenej jeden zakódovaný blok. Rámec obsahuje ďalšie signalizačné informácie majúce pevný počet bitov potrebných na príjem signalizačnej infonnácie majúcej premenlivý počet bitov. Signalizačné informácie majúce premenlivý počet bitov zahŕňajú frekvenčné informácie...

Spôsob a zariadenie na príjem riadiacich informácií v bezdrôtovom komunikačnom systéme

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15253

Dátum: 03.03.2009

Autori: Yun Sung-ryul, Myung Seho, Lim Yeon-ju, Jeong Hong-sil, Lee Hak-ju, Kwon Hwan-joon, Kim Jae-yoel

MPK: H04L 5/00, H04L 1/00

Značky: informácií, bezdrôtovom, riadiacich, zariadenie, spôsob, systéme, komunikačnom, příjem

Text:

...dekódovanie signalizačnej informácie majúcej premenlivý počet bitov zahrnutých v signalizačnej informácie fyzickej vrstvy za použitia dekódovanej signalizačnej informácie majúcej pevný počet bitov. Kontrolér je usporiadaný na dekódovanie zo signalizačnej informácie majúcej-3 pevný počet bitov informácie o počte vysokofrekvenčných (RF) kanálov na prijatie aspoň jedného nosiča typu kolóny fyzickej vrstvy (Physical Layer Pipe - PLP).Prehľad...

Zariadenie a spôsob na kódovanie a dekódovanie kanála v komunikačnom systéme používajúcom paritné kontrolné kódy s nízkou hustotou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15349

Dátum: 18.02.2009

Autori: Lim Yeon-ju, Kwon Hwan-joon, Jeong Hong-sil, Yun Sung-ryul, Myung Seho, Yang Kyeong-cheol, Lee Hak-ju, Kim Jae-yoel, Kim Kyung-joong

MPK: H03M 13/03, H03M 13/11

Značky: systéme, kontrolné, používajúcom, kanála, kódovanie, dekódovanie, hustotou, kódy, zariadenie, paritné, spôsob, komunikačnom, nízkou

Text:

...a pomer počtu kontrolných uzlov stupňa j k celkovému počtu kontrolných uzlov je zadeñnovaný ako gj. Napríklad pri kóde LDPC zodpovedajúcom obrázkom 1 a 2, f 24/8, f 33/8, f 41/8 a fi 0 pri 2, 3, 4 a g 53/4, g 51/4, and gj 0 pri 5, 6. Keď je dĺžka kódu LDPC zadefmovaná ako N,teda počet stlpcov je zadeñnovaný ako N a keď je počet radov zadeñnovaný ako N/2, hustota nenulových položiek v celej matrici kontroly parity s vyššie uvedeným šireným...

Zariadenie a spôsob na kódovanie a dekódovanie kanála v komunikačnom systéme používajúcom paritné kontrolné kódy s nízkou hustotou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15348

Dátum: 18.02.2009

Autori: Kim Jae-yoel, Lee Hak-ju, Yang Hyun-koo, Kwon Hwan-joon, Lim Yeon-ju, Myung Seho, Kim Kyung-joong, Yang Kyeong-cheol, Jeong Hong-sil, Yun Sung-ryul

MPK: H03M 13/11, H03M 13/03

Značky: komunikačnom, paritné, spôsob, hustotou, dekódovanie, kódovanie, kontrolné, systéme, kanála, zariadenie, používajúcom, kódy, nízkou

Text:

...5, 5 a 5.0009 Ak chcete znázomíť šírenie stupňa pri uzloch kódu LDPC, pomer počtu premenlivých uzlov stupňa I k celkovému počtu premenlivých uzlov je zadefmovaný ako ň, a pomer počtu kontrolných uzlov stupňa j k celkovému počtu kontrolných uzlov je zadeñnovaný ako gj. Napríklad pri kóde LDPC zodpovedajúcom obrázkom 1 a 2, f 24/8, f 33/8, f 41/8 a fi 0 pri 2, 3, 4 a g 53/4, g 51/4, and gj 0 pri 5, 6. Keď je dĺžka kódu LDPC zadefmovaná ako...

Skracovanie a dierovanie kódov kontroly parity s nízkou hustotou (LPDC) pre kódovanie a dekódovanie kanálov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13424

Dátum: 08.12.2008

Autori: Kim Kyung-joong, Jeong Hong-sil, Yun Sung-ryul, Lim Yeon-ju, Jung Peter, Yang Kyeong-cheol, Kwon Hwan-joon, Lee Hak-ju, Myung Seho, Kim Jae-yoel

MPK: H03M 13/15, H03M 13/11, H03M 13/00...

Značky: dierovanie, hustotou, kódovanie, parity, dekódovanie, skracovanie, nízkou, lpdc, kanálov, kontroly, kódov

Text:

...I k celkovému počtu premenlivých uzlov je zadefinovaný ako f., a pomer počtu kontrolných uzlov stupňa j k celkovému počtu kontrolných uzlov je zadefinovaný ako gj. Napríklad pri kóde LDPC zodpovedajúcom obrázkom 1 a 2, f 24/8, f 33/8, f 41/8 a ů 0 pri 2, 3, 4 a g§ 3/4, g 51/4, and gJ-O pri 5, 6. Keď je dĺžka kódu LDPC zadeñnovaná ako N,teda počet stlpcov je zadefinovaný ako N a keď je počet radov zadefinovaný ako N/2, hustota nenulových...

Skracovanie a dierovanie kódov kontroly parity s nízkou hustotou (LDPC) pre kódovanie a dekódovanie kanálov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11367

Dátum: 08.12.2008

Autori: Kim Jae-yoel, Yang Kyeong-cheol, Kim Kyung-joong, Kwon Hwan-joon, Yun Sung-ryul, Myung Seho, Jung Peter, Lee Hak-ju, Jeong Hong-sil, Lim Yeon-ju

MPK: H03M 13/11

Značky: kódovanie, dierovanie, kanálov, skracovanie, kontroly, parity, hustotou, nízkou, dekódovanie, ldpc, kódov

Text:

...zhodujú so stupňami 4, 3, 3, 3, 2, 2, 2 a 2 a čísla nenulových položiek v radoch matríce kontroly parity H 1 Obr. 1, ktoré zodpovedajú kontrolným uzlom Obr. 2, sa zhodujú s ich stupňarni 6, 5, 5 a 5.0010 Ak chcete znázorniť šírenie stupňa pri uzloch kódu LDPC, pomer počtu premenlívých uzlov stupňa I k celkovému počtu premenlívých uzlov je zadefmovaný ako E, a pomer počtu kontrolných uzlov stupňaj k celkovému počtu kontrolných uzlov je...

Spôsob a zariadenie na kódovanie kanálov v komunikačnom systéme využívajúceho kódy kontroly parity s nízkou hustotou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14315

Dátum: 08.12.2008

Autori: Lee Hak-ju, Kwon Hwan-joon, Lim Yeon-ju, Kim Kyung-joong, Jeong Hong-sil, Yun Sung-ryul, Kim Jae-yoel, Jung Peter, Myung Seho, Yang Kyeong-cheol

MPK: H03M 13/11, H03M 13/00, H03M 13/29...

Značky: zariadenie, hustotou, kontroly, spôsob, parity, kódy, kanálov, využívajúceho, systéme, kódovanie, komunikačnom, nízkou

Text:

...nenulových položiek V stlpcoch matrice kontroly parity H 1 Obr. 1, ktorý zodpovedá premenlivým uzlom Obr. 2, sa zhodujú so stupňami 4, 3, 3, 3, 2, 2, 2 a 2 a čísla nenulových položiek V radoch matrice kontroly parity H 1 Obr. 1, ktoré zodpovedajú kontrolným uzlom Obr. 2, sa zhodujú s ich stupňami 6, 5, 5 a 5.0010 Ak chcete znázomiť šírenie stupňa pri uzloch kódu LDPC, pomer počtu premenlivých uzlov stupňa I k celkovému počtu premenlivých uzlov...

Spôsob a zariadenie na dekódovanie kanálov v komunikačnom systéme využívajúceho kódy kontroly parity s nízkou hustotou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14314

Dátum: 08.12.2008

Autori: Lim Yeon-ju, Jung Peter, Yang Kyeong-cheol, Jeong Hong-sil, Yun Sung-ryul, Lee Hak-ju, Kwon Hwan-joon, Kim Jae-yeol, Myung Seho, Kim Kyung-joong

MPK: H03M 13/29, H03M 13/11, H03M 13/00...

Značky: zariadenie, kódy, hustotou, využívajúceho, kontroly, dekódovanie, nízkou, kanálov, parity, systéme, komunikačnom, spôsob

Text:

...1 Obr. 1, ktoré zodpovedajú kontrolným uzlom Obr. 2, sa zhodujú s ich stupňami 6, 5, 5 a 5.0009 Ak chcete znázomiť šírenie stupňa pri uzloch kódu LDPC, pomer počtu premenlivých uzlov stupňa I k celkovému počtu premenlivých uzlov je zadefinovaný ako fi, US 2007/0162814 A 1 zverejňuje pristroj a metódu systému kódovania LDPC s odkazom na kódovanie a dekódovanie v rámci komunikačného systému, pomer počtu kontrolných uzlov stupňa j k celkovému...

Zariadenie a spôsob na zníženie pomeru špičkového a priemerného výkonu v systémoch využívajúcich ortogonálne frekvenčne delený multiplex

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11761

Dátum: 04.06.2008

Autori: Jeong Hong-sil, Yun Sung-ryul, Lee Hak-ju, Myung Se-hoc, Kim Jae-yoel

MPK: H04L 27/26

Značky: multiplex, zníženie, systémoch, priemerného, špičkového, spôsob, delený, ortogonálně, výkonu, zariadenie, frekvenčne, využívajúcich, poměru

Text:

...prijímač, keďže tento už má informáciu o polohách L tónov, prijíma dáta iba na zostávajúcich podnosných mimo L vyhradených tónov.0013 V ďalšom je opisaná metóda TR s odvolaním na priložené nákresy.0014 Na obr. 1 je schéma štruktúry všeobecného vysielača založeného na schéme TR.0015 (N-L)-bodový vstupný signál (X) 105 a L-rezervovaný tón signál 110 sú vstupom do jednotky na rezervovanie tónov 120. Jednotka na rezervovanie tónov 120 rezervuje...

Zariadenie a spôsob na zníženie pomeru špičkového a priemerného výkonu v systémoch využívajúcich ortogonálne frekvenčne delený multiplex

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15428

Dátum: 04.06.2008

Autori: Lee Hak-ju, Jeong Hong-sil, Kim Jae-yoel, Yun Sung-ryul, Myung Se-ho

MPK: H04L 27/26

Značky: špičkového, využívajúcich, zníženie, zariadenie, spôsob, delený, ortogonálně, multiplex, frekvenčne, priemerného, poměru, výkonu, systémoch

Text:

...keďže tento už má informáciu o polohách L tónov, prijíma dáta iba na zostávajúcich podnosných mimo L vyhradených tónov.0013 V ďalšom je opísaná metóda TR s odvolaním na priložené nákresy.0014 Na obr. 1 je schéma štruktúry všeobecného vysielača založeného na schéme TR.0015 (N-L)~bodový vstupný signál (X) 105 a L-rezervovaný tón signál 110 sú vstupom do jednotky na rezen/ovanie tónov 120. Jednotka na rezervovanie tónov 120 rezervuje...

Zariadenie a spôsob na zníženie pomeru špičkového a priemerného výkonu v systémoch využívajúcich ortogonálne frekvenčne delený multiplex

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19466

Dátum: 04.06.2008

Autori: Myung Se-ho, Jeong Hong-sil, Kim Jae-yoel, Lee Hak-ju, Yun Sung-ryul

MPK: H04L 27/26

Značky: spôsob, systémoch, využívajúcich, multiplex, zníženie, výkonu, frekvenčne, ortogonálně, delený, zariadenie, poměru, špičkového, priemerného

Text:

...tón signál 110 na pozícii subnosiča, na ktorej sa predtým dohodli vysielač a prijímač. V tomto prípade, sa do L tónov vloží nula (0) anepoužívajú sa na vysielanie žiadnych dát. Keď paralelné dáta X a súčet L rezervovaných tónov na výstupe z jednotky na rezervovaníe tónov 120 vstúpia do N-bodovej jednotky IFFT 130, N-bodová jednotka IFFT 130 vykoná výpočet IFFT na vstupných dátach avýsledok odošle do paralelno-sériového prevodníka (P/S) 140....