Xu Wei

Piperazínové deriváty, farmaceutické prostriedky obsahujúce tieto zlúčeniny a ich použitie ako protizápalových činidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 285445

Dátum: 02.01.2007

Autori: Buckman Brad, Islam Imadul, Zuchun Zhao, Wei Guo Ping, Morissey Michael, Liang Meina, Hesselgesser Joseph, Ghannam Ameen, Ng Howard, Zheng Wei, May Karen, Shaw Kenneth, Bauman John, Horuk Richard, Monahan Sean, Xu Wei

MPK: C07D 403/00, C07D 241/00

Značky: obsahujúce, činidiel, zlúčeniny, deriváty, piperazinové, tieto, protizápalových, prostriedky, farmaceutické, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Acylpiperazínové deriváty všeobecného vzorca (Ic) a (Id), v ktorých Y znamená farmaceuticky prijateľný protiión, R4 znamená -O-, -N(R7 )-, -C(R8)2- alebo väzbu, R5 znamená alkylénový reťazec alebo alkylidénový reťazec obsahujúci 1 až 8 atómov uhlíka, alebo v prípade, že R4 znamená väzbu, potom R5 znamená alkylidénový reťazec obsahujúci 1 až 8 atómov uhlíka, prípadne substituovaný fenylovou alebo naftylovou skupinou alebo -N(R7)2, R6 znamená...

Deriváty N-(3-amino-quinoxalin-2-yl)-sulfónamidu a ich použitie ako inhibítory fosfatidylinozitol 3-kinázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17223

Dátum: 09.10.2006

Autori: Marlowe Charles, Mac Morrison, Nuss John, Brown David, Tesfai Zerom, Bajjalieh William, Kearney Patrick, Canne Bannen Lynne, Xu Wei, Wang Yong

MPK: A61P 35/00, A61K 31/4985, A61K 31/498...

Značky: n-(3-amino-quinoxalin-2-yl)-sulfónamidu, použitie, fosfatidylinozitol, deriváty, 3-kinázy, inhibitory

Text:

...et al., vyššie Li et al., Breast Cancer Res. Treat. 2006, 96,91-95 Saal et al., Cancer Res. 2005, 65, 2554-2559 Samuels a Velculescu, Cell Cycle 2004, 3,1221-1224), kolorektálna rakovina (Samuels et al., Science 2004, 304, 554 Velho et al., Eur. J. Cancer 2005, 41, 1649-1654), rakovina endometria (Oda et al., Cancer Res. 2005, 65,10669-10673), žalúdočné karcinómy (Byun et al., Int. J. Cancer 2003, 104, 318-327 Li et al.,vyššie Velho et...

Piperazínové deriváty, farmaceutické prostriedky obsahujúce tieto zlúčeniny a ich použitie ako protizápalových činidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 285162

Dátum: 22.06.2006

Autori: Horuk Richard, Shaw Kenneth, Zuchun Zhao, Monahan Sean, Zheng Wei, Ng Howard, Buckman Brad, Islam Imadul, May Karen, Ghannam Ameen, Xu Wei, Liang Meina, Morissey Michael, Wei Guo Ping, Hesselgesser Joseph, Bauman John

MPK: C07D 241/00

Značky: zlúčeniny, farmaceutické, protizápalových, použitie, obsahujúce, činidiel, prostriedky, deriváty, tieto, piperazinové

Zhrnutie / Anotácia:

Acylpiperazínové deriváty všeobecného vzorca (Ia), v ktorom R4 znamená -O-, -N(R7)-, -C(R8)2- alebo väzbu, R5 znamená alkylénový reťazec alebo alkylidénový reťazec obsahujúci 1 až 8 atómov uhlíka, alebo v prípade, že R4 znamená väzbu, potom R5 znamená alkylidénový reťazec obsahujúci 1 až 8 atómov uhlíka prípadne substituovaný fenylovou alebo naftylovou skupinou alebo -N(R7)2, R6 znamená -C(O)-, -C(S)-, -CH2- alebo väzbu farmaceutické...

N-[3-fluor-4-({6-(metyloxy)-7-[(3-morolín-4-ylpropyl)oxy]chinolín-4- yl}oxy)fenyl]-N’-(4-fluórfenyl)cyklopropán-1,1-dicarboxamid na liečbu rakoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10386

Dátum: 24.09.2004

Autori: Parks Jason Jevious, Dalrymple Lisa Esther, Jammalamadaka Vasu, Leahy James William, Bannen Lynne Canne, Mann Grace, Nuss John, Chan Diva Sze-ming, Takeuchi Craig Stacy, Huynh Tai Phat, Forsyth Timothy Patrick, Mann Larry, Khoury Richard George, Xu Wei, Wang Yong, Chen Jeff, Mac Morrison

MPK: A61K 31/47, A61P 35/00, C07D 215/22...

Značky: n-[3-fluor-4-({6-(metyloxy)-7-[(3-morolín-4-ylpropyl)oxy]chinolín-4, yl}oxy)fenyl]-n'-(4-fluórfenyl)cyklopropán-1,1-dicarboxamid, liečbu, rakoviny

Text:

...415 - 421). c-Kit (taktiež nazývaný receptor faktora kmeňových buniek alebo steel faktor receptor) je receptor tyrozín kinázy(RTK) typu 3, patriaci k subrodine od krvných doštičiek odvodeného receptora rastového faktora. cKit viaže Iigandový faktor kmeňových buniek (SCF) a spúšťa jeho mnohé signálne dráhy vrátane Src rodiny kináz, fosfatidyI-inozitol 3 kinázy, Ras-Raf-Map kinázovej kaskády a fosfolipázy C(Broudy a kol. Blood 1999 94 1979 -...

c-Met modulátory a spôsoby ich použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10261

Dátum: 24.09.2004

Autori: Wang Yong, Mac Morrison, Nuss John, Forsyth Timothy Patrick, Chan Diva Sze-ming, Parks Jason Jevious, Khoury Richard George, Xu Wei, Bannen Lynne Canne, Mann Larry, Leahy James William

MPK: C07D 215/22, A61K 31/47

Značky: použitia, modulátory, c-met, spôsoby

Text:

...BIume-Jensen a kol. Curr Biol 1998 8 779 - 782 Kissel a kol. EMBO J 2000 19 1 312 - 1 326 Lennartsson a kol. Oncogene 1999 18 5 546 - 5 553 Sue a kol. Blood, 199 892 1 242 - 1 149 Lev a kol. EMBOJ 1991 10 647 - 654). c-Kit je potrebný pre normálnu hematopoézu,.3 melanogenézu a gametogenézu. c-Kit je exprimovaný v žírnych bunkách, nezrelých myeloidných bunkách, melanocytoch, bunkách epitelu prsníka a intersticiálnych Cajalových bunkách (ICC)....