Wunder Frank

Proliečivo adrenomedulínu na báze polyetylénglykolu a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20843

Dátum: 30.10.2012

Autori: Flamme Ingo, Köbberling Johannes, Schohe-loop Rudolf, Griebenow Nils, Wittrock Sven, Wunder Frank, Redlich Gorden, Köllnberger Maria, Knorr Andreas, Lerchen Hans-georg, Pritchard Iain, Marley July

MPK: A61K 47/48, A61K 38/22, A61P 11/00...

Značky: polyetylénglykolu, báze, proliečivo, adrenomedulínu, použitie

Text:

...injektovateľné ako hydrogély, mikročastice alebo micely. V prípade vysokej variability medzi pacíentami môže byť kinetika uvoľňovania takých liečebných produktov pomerne nespoľahlivá. Príprava takých polymérov môže poškodiť citlivú liečivú látku alebo vpriebehu jej rozkladu môže dochádzať kvedľajšímPermanentné PEGylácia peptidov alebo proteínov, ktoré zvyšujú ich rozpustnosť,obmedzujú imunogenicitu a zvyšujú polčas života obmedzením...

Rozvetvené deriváty kyseliny 3-fenylpropiónovej a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20437

Dátum: 28.03.2012

Autori: Lampe Thomas, Becker-pelster Eva-maria, Stasch Johannes-peter, Wunder Frank, Stoll Friedericke, Li Volkhart Min-jian, Schlemmer Karl-heinz, Knorr Andreas, Woltering Elisabeth, Hahn Michael

MPK: A61K 31/195, A61K 45/06, A61K 31/196...

Značky: rozvetvené, kyseliny, 3-fenylpropiónovej, deriváty, použitie

Text:

...katalytickú bazálnu aktivitu, t.j. stále sa tvorí cGMP. Zostávajúca katalytická bazálna aktivita enzýmu, ktorý neobsahuje hem, sa nedá stimulovať žiadnym z vyššieuvedených stimulátorov Evgenov a spol., rovnakoOkrem toho sa našli aktivátory sGC, ktoré sú nezávislé od NO aj hemu, ako je prototyp tejto triedy, BAY 58-2667. Spoločná charakteristika týchto látok je, že v kombinácii s NO je ich účinok na aktiváciu enzýmu iba adítívny a že aktivácia...

Substituované 5-fluór-1H-pyrazolopyridíny a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20680

Dátum: 24.05.2011

Autori: Kroh Walter, Knorr Andreas, Becker Eva-maria, Mittendorf Joachim, Bierer Donald, Redlich Gorden, Hartmann Elke, Griebenow Nils, Follmann Markus, Stasch Johannes-peter, Wunder Frank, Schlemmer Karl-heinz, Jautelat Rolf, Li Volkhart Min-jian, Ackerstaff Jens

MPK: A61P 9/00, A61K 31/437, A61P 15/00...

Značky: použitie, 5-fluór-1h-pyrazolopyridíny, substituované

Text:

...uvedene vzorce, a ich N-oxidy, soli, solváty a solváty týchto N-oxidov a solí, ako aj zlúčeniny, ktoré spadajú do rozsahu všeobecného vzorca I a sú uvedené nižšie ako prüdady uskutočnení uvedených zlúčenín, a ich N-oxidy, soli, solváty a solváty týchto N-oxidov a solí, pokiaľ už samy zlúčeniny, ktoré spadajú do rozsahu všeobecného vzorca I a sú uvedenénižšie, nie sú N-oxidmi, soľami, so lvátmi či so lvátmi týchto N-oxidov a solí.Soľami sú...

Deriváty aminodikarboxylovej kyseliny s farmaceutickými vlastnosťami, spôsob ich výroby, liečivá tieto zlúčeniny obsahujúce a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 287368

Dátum: 16.07.2010

Autori: Heil Markus, Flubacher Dietmar, Perzborn Elisabeth, Dembowsky Klaus, Stasch Johannes-peter, Wunder Frank, Stahl Elke, Alonso-alija Cristina, Naab Paul, Pernerstorfer Josef

MPK: A61K 31/00, A61K 31/33, C07C 229/00...

Značky: obsahujúce, výroby, kyseliny, spôsob, farmaceutickými, vlastnosťami, tieto, liečivá, deriváty, zlúčeniny, aminodikarboxylovej, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom majú substituenty významy uvedené v opisnej časti, s farmaceutickými vlastnosťami, ktoré stimulujú rozpustné guanylátcyklázy novým mechanizmom účinku, prebiehajúcim bez účasti hemovej skupiny enzýmu, spôsob ich výroby, liečivá tieto látky obsahujúce a ich použitie v liečivách, obzvlášť ako liečiv na ošetrenie ochorení srdcového krvného obehu.