Wunder Frank

Proliečivo adrenomedulínu na báze polyetylénglykolu a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20843

Dátum: 30.10.2012

Autori: Flamme Ingo, Wittrock Sven, Griebenow Nils, Redlich Gorden, Knorr Andreas, Pritchard Iain, Köllnberger Maria, Schohe-loop Rudolf, Köbberling Johannes, Lerchen Hans-georg, Wunder Frank, Marley July

MPK: A61K 38/22, A61K 47/48, A61P 11/00...

Značky: adrenomedulínu, proliečivo, báze, použitie, polyetylénglykolu

Text:

...injektovateľné ako hydrogély, mikročastice alebo micely. V prípade vysokej variability medzi pacíentami môže byť kinetika uvoľňovania takých liečebných produktov pomerne nespoľahlivá. Príprava takých polymérov môže poškodiť citlivú liečivú látku alebo vpriebehu jej rozkladu môže dochádzať kvedľajšímPermanentné PEGylácia peptidov alebo proteínov, ktoré zvyšujú ich rozpustnosť,obmedzujú imunogenicitu a zvyšujú polčas života obmedzením...

Rozvetvené deriváty kyseliny 3-fenylpropiónovej a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20437

Dátum: 28.03.2012

Autori: Lampe Thomas, Wunder Frank, Knorr Andreas, Becker-pelster Eva-maria, Stoll Friedericke, Hahn Michael, Li Volkhart Min-jian, Woltering Elisabeth, Stasch Johannes-peter, Schlemmer Karl-heinz

MPK: A61K 45/06, A61K 31/196, A61K 31/195...

Značky: použitie, rozvetvené, 3-fenylpropiónovej, kyseliny, deriváty

Text:

...katalytickú bazálnu aktivitu, t.j. stále sa tvorí cGMP. Zostávajúca katalytická bazálna aktivita enzýmu, ktorý neobsahuje hem, sa nedá stimulovať žiadnym z vyššieuvedených stimulátorov Evgenov a spol., rovnakoOkrem toho sa našli aktivátory sGC, ktoré sú nezávislé od NO aj hemu, ako je prototyp tejto triedy, BAY 58-2667. Spoločná charakteristika týchto látok je, že v kombinácii s NO je ich účinok na aktiváciu enzýmu iba adítívny a že aktivácia...

Substituované 5-fluór-1H-pyrazolopyridíny a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20680

Dátum: 24.05.2011

Autori: Hartmann Elke, Redlich Gorden, Jautelat Rolf, Stasch Johannes-peter, Kroh Walter, Knorr Andreas, Schlemmer Karl-heinz, Ackerstaff Jens, Follmann Markus, Becker Eva-maria, Wunder Frank, Mittendorf Joachim, Griebenow Nils, Li Volkhart Min-jian, Bierer Donald

MPK: A61P 15/00, A61K 31/437, A61P 9/00...

Značky: substituované, použitie, 5-fluór-1h-pyrazolopyridíny

Text:

...uvedene vzorce, a ich N-oxidy, soli, solváty a solváty týchto N-oxidov a solí, ako aj zlúčeniny, ktoré spadajú do rozsahu všeobecného vzorca I a sú uvedené nižšie ako prüdady uskutočnení uvedených zlúčenín, a ich N-oxidy, soli, solváty a solváty týchto N-oxidov a solí, pokiaľ už samy zlúčeniny, ktoré spadajú do rozsahu všeobecného vzorca I a sú uvedenénižšie, nie sú N-oxidmi, soľami, so lvátmi či so lvátmi týchto N-oxidov a solí.Soľami sú...

Deriváty aminodikarboxylovej kyseliny s farmaceutickými vlastnosťami, spôsob ich výroby, liečivá tieto zlúčeniny obsahujúce a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 287368

Dátum: 16.07.2010

Autori: Dembowsky Klaus, Heil Markus, Perzborn Elisabeth, Naab Paul, Flubacher Dietmar, Alonso-alija Cristina, Wunder Frank, Pernerstorfer Josef, Stahl Elke, Stasch Johannes-peter

MPK: A61K 31/00, A61K 31/33, C07C 229/00...

Značky: kyseliny, zlúčeniny, obsahujúce, liečivá, spôsob, výroby, použitie, deriváty, tieto, aminodikarboxylovej, vlastnosťami, farmaceutickými

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom majú substituenty významy uvedené v opisnej časti, s farmaceutickými vlastnosťami, ktoré stimulujú rozpustné guanylátcyklázy novým mechanizmom účinku, prebiehajúcim bez účasti hemovej skupiny enzýmu, spôsob ich výroby, liečivá tieto látky obsahujúce a ich použitie v liečivách, obzvlášť ako liečiv na ošetrenie ochorení srdcového krvného obehu.