Wunder Frank

Proliečivo adrenomedulínu na báze polyetylénglykolu a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20843

Dátum: 30.10.2012

Autori: Marley July, Redlich Gorden, Köbberling Johannes, Köllnberger Maria, Wunder Frank, Pritchard Iain, Lerchen Hans-georg, Griebenow Nils, Schohe-loop Rudolf, Wittrock Sven, Knorr Andreas, Flamme Ingo

MPK: A61P 11/00, A61K 38/22, A61K 47/48...

Značky: proliečivo, báze, adrenomedulínu, použitie, polyetylénglykolu

Text:

...injektovateľné ako hydrogély, mikročastice alebo micely. V prípade vysokej variability medzi pacíentami môže byť kinetika uvoľňovania takých liečebných produktov pomerne nespoľahlivá. Príprava takých polymérov môže poškodiť citlivú liečivú látku alebo vpriebehu jej rozkladu môže dochádzať kvedľajšímPermanentné PEGylácia peptidov alebo proteínov, ktoré zvyšujú ich rozpustnosť,obmedzujú imunogenicitu a zvyšujú polčas života obmedzením...

Rozvetvené deriváty kyseliny 3-fenylpropiónovej a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20437

Dátum: 28.03.2012

Autori: Becker-pelster Eva-maria, Knorr Andreas, Woltering Elisabeth, Wunder Frank, Lampe Thomas, Stasch Johannes-peter, Li Volkhart Min-jian, Hahn Michael, Stoll Friedericke, Schlemmer Karl-heinz

MPK: A61K 31/195, A61K 31/196, A61K 45/06...

Značky: kyseliny, použitie, deriváty, rozvetvené, 3-fenylpropiónovej

Text:

...katalytickú bazálnu aktivitu, t.j. stále sa tvorí cGMP. Zostávajúca katalytická bazálna aktivita enzýmu, ktorý neobsahuje hem, sa nedá stimulovať žiadnym z vyššieuvedených stimulátorov Evgenov a spol., rovnakoOkrem toho sa našli aktivátory sGC, ktoré sú nezávislé od NO aj hemu, ako je prototyp tejto triedy, BAY 58-2667. Spoločná charakteristika týchto látok je, že v kombinácii s NO je ich účinok na aktiváciu enzýmu iba adítívny a že aktivácia...

Substituované 5-fluór-1H-pyrazolopyridíny a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20680

Dátum: 24.05.2011

Autori: Redlich Gorden, Bierer Donald, Follmann Markus, Becker Eva-maria, Ackerstaff Jens, Griebenow Nils, Kroh Walter, Hartmann Elke, Li Volkhart Min-jian, Stasch Johannes-peter, Schlemmer Karl-heinz, Knorr Andreas, Wunder Frank, Mittendorf Joachim, Jautelat Rolf

MPK: A61P 9/00, A61K 31/437, A61P 15/00...

Značky: substituované, 5-fluór-1h-pyrazolopyridíny, použitie

Text:

...uvedene vzorce, a ich N-oxidy, soli, solváty a solváty týchto N-oxidov a solí, ako aj zlúčeniny, ktoré spadajú do rozsahu všeobecného vzorca I a sú uvedené nižšie ako prüdady uskutočnení uvedených zlúčenín, a ich N-oxidy, soli, solváty a solváty týchto N-oxidov a solí, pokiaľ už samy zlúčeniny, ktoré spadajú do rozsahu všeobecného vzorca I a sú uvedenénižšie, nie sú N-oxidmi, soľami, so lvátmi či so lvátmi týchto N-oxidov a solí.Soľami sú...

Deriváty aminodikarboxylovej kyseliny s farmaceutickými vlastnosťami, spôsob ich výroby, liečivá tieto zlúčeniny obsahujúce a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 287368

Dátum: 16.07.2010

Autori: Stahl Elke, Perzborn Elisabeth, Naab Paul, Heil Markus, Flubacher Dietmar, Wunder Frank, Dembowsky Klaus, Stasch Johannes-peter, Alonso-alija Cristina, Pernerstorfer Josef

MPK: C07C 229/00, A61K 31/33, A61K 31/00...

Značky: vlastnosťami, spôsob, deriváty, výroby, tieto, zlúčeniny, aminodikarboxylovej, použitie, farmaceutickými, liečivá, kyseliny, obsahujúce

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom majú substituenty významy uvedené v opisnej časti, s farmaceutickými vlastnosťami, ktoré stimulujú rozpustné guanylátcyklázy novým mechanizmom účinku, prebiehajúcim bez účasti hemovej skupiny enzýmu, spôsob ich výroby, liečivá tieto látky obsahujúce a ich použitie v liečivách, obzvlášť ako liečiv na ošetrenie ochorení srdcového krvného obehu.