Wuerzer Bruno

Herbicidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 268825

Dátum: 11.04.1990

Autori: Becker Rainer, Keil Michael, Wuerzer Bruno, Meyer Norbert, Theobald Hans, Kolassa Dieter, Schirmer Ulrich

MPK: A01N 43/80, C07D 261/08

Značky: účinných, způsob, výroby, látek, prostředek, herbicidní

Text:

...vzorce I mohou vyrábět tím, že so nechá reagovat sloučoninn obecného vzoroo IIR 2, R 4 a. Y mají shora uvedený význam,so sloučoninou obecného voorookdo R 1 má sboru uvedený význam a x znamená aniont, při teplotách neni. 0 a 90 ŠG, popřípadě n přítomnost. inortního zozpouätädla a popřípad za přídavm pomooná bázo.vhodnými bázomi. Jsou například uhličitany, hydrogommlläitąny, octu. olkozády, oxldy, popřípodč hydroxid olkalloldoh kovů nebo...

Herbicidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 255000

Dátum: 15.02.1988

Autori: Schirmer Ulrich, Becker Rainer, Wuerzer Bruno, Meyer Norbert, Kolassa Dieter, Jahn Dieter, Keil Michael

MPK: A01N 43/90

Značky: účinných, látek, herbicidní, výroby, prostředek, způsob

Text:

...reakci jsou například elkoholy, jako methanol, ethylalkohol, isopropylalkohol nebo cyklohexanol, popřípadě chlorované uhlovrodíky,jako hexan, cyklohexan, ímethylenchlorid,toluen nebo dichlorethan, estery karboxylo» vé kyseliny, jako ethylacetát, nitrily, janko acetonitrll nebo cyklícké ethery, jako tetrahydrofuran.Shora uvedené soli derivátu cyk 1 ohexeno~ nu obecného vzorce l s alkalíckými kovy se mohou získat reakcí těchto sloučenin s...

Herbicidní prostředek a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 253731

Dátum: 17.12.1987

Autori: Jahn Dieter, Meyer Norbert, Keil Michael, Becker Rainer, Schirmer Ulrich, Wuerzer Bruno

MPK: A01N 43/04

Značky: výroby, účinné, herbicidní, prostředek, způsob, složky

Text:

...vzorce I přicházeji v úvahu soli upotřebitelné pro zemědělské účely, napříklaą soli s alkalickými kovy, zejména soli sodné nebo soli draselné,soli e kovy alkalických zemin, zejména soli vápenaté, soli hořečneté nebo soli barnaté,soli s manganem, mědí, zinkm nebo železem, jakož i soli amoniové, sulfoniové a fosfoniové.Podle tohoto vynálezu se mohou eloučeniny obecného vzorce I pžipravovat reakci trikarbonylových sloučenin obecného vzorce II(II)...

Způsob přípravy těsnění pro vysokotlaký nástroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 245121

Dátum: 15.12.1987

Autor: Wuerzer Bruno

MPK: B01J 3/06

Značky: nástroj, přípravy, těsnění, vysokotlaký, způsob

Text:

...použité lisovací p-ojivo v případě liswovaných součástek), které by mohlo negativně ovlivňovat syniéznĺ proces a mít vliv na vlastnostije známe, že mastek o základním vzorci 3 MgO.4 SíOz. H 2 O je velmi kluzký materiál, nezpůspbilý v přírodním svtavu přenosu vysokého smyk-ového napětí. Rešení podle tohoto vynálezu zvyšuje parametry materiálu na potřebnou hodnotu a tím umožňuje použití mastku. na stlačitelné těsnění vysolkotlakěho...

Promítací plocha

Načítavanie...

Číslo patentu: 244649

Dátum: 14.10.1987

Autor: Wuerzer Bruno

MPK: G03B 21/60

Značky: promítací, plocha

Text:

...amatérske pvomIten° plochy, ak i pro promítací nlorhy profesionální, t.j. vypínatelné, pro promítací pľorhý trenažerů a pod., si jsou již nrovedeny na jskýchkolív podložkách např. textilních, papírových, plestikových, případně na podložkách různé kombinovaných jako jsou koženky a pod.V nésledujícím příkladu jsou díly e nrocenta míněoy vždy hmotnostně, Ämstérská arm» mítací ploche zabudovaná do výrobku se svínovstelnou oromítací plochou je...

Herbicidní prostředek a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 251776

Dátum: 13.08.1987

Autori: Schirmer Ulrich, Becker Rainer, Keil Michael, Meyer Norbert, Richarz Winfried, Jahn Dieter, Wuerzer Bruno

MPK: A01N 35/10

Značky: účinné, prostředek, výroby, způsob, složky, herbicidní

Text:

...fenylovou skupinu, která je substituována trifluormethylovou sku pinou, znamená skupinu obecného vzorceX, R 1, R 2 a R 3 maji shora uvedené významy,nebo A znamená skupinu obecného vzorce R 8-sićkg R 10 kde R 8, R 9 a R 10 znamenaji nezávisle na sobě alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku nebo fenylovou skupinu,nebo A znamená skupinu vzorce 11kde skupiny Y znamenaji nezávisle na sobě kyslík nebo siru aR 11 a R 12 znamenají alkylové skupiny s...

Bezpečnostní špendlík

Načítavanie...

Číslo patentu: 243461

Dátum: 15.07.1987

Autor: Wuerzer Bruno

MPK: A44B 9/14

Značky: bezpečnostní, špendlík

Text:

...vnlknout do jejího vybraní pouze z její jedné strany to je otevřené strany při uvedení äpendliku do zavřené polohy. U takového návrhu jednostranné čepičky, je její strana protilehlé její otevřené straně zcela uzavřena. Pouzdro jednostranné čepičky je opetŕeno dvojici výěnělků, jednou na každé straně pouzdra a postup je takový, že oři sestavováni se špendlíkom je přetvořen pouze jeden výčnělek z dvojice pro vytvoření zadržovacích...

Pneumatický ejektor pro základkové potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: 245269

Dátum: 15.06.1987

Autori: Bihari Ferenc, Spiegler Wolfgang, Wuerzer Bruno, Kertész Marianna

MPK: E21F 15/08

Značky: základkové, potrubí, pneumatický, ejektor

Text:

...nagnenme B TpaHGHOpTHOM Tpyóonpoeone npenumaew Lasneama cmaworo Bosnxa, aannaxoqaaa cmecb HpMHMMaGT auacwnqnuñ sneMeHT IO K xecmnoñ nepçopnponannoñ nnacTHHe 1, a npopesn Il Hanexüo nepenpunammh ca. Taumm oöpasom, nponmxnoaenne üacrmu aaxnanoqnoü omecn B Kopnyc 5 nongmmnoro ycTpoñcTBa nonnocmbm Mcnnmqeao. B aTcM cuyqae vxcrcmoqena z noyxaua cmamoro EOBIWXE B Tpancnopwnuü Tpyóonponon.Hpn oumeum .IĽaBJIGI-IIIH B samanoqnom rpyóonpoaona no...

Směs k modifikaci dříví

Načítavanie...

Číslo patentu: 245256

Dátum: 15.06.1987

Autori: Rohr Wolfgang, Wuerzer Bruno, Filhol Robert, Demarne Henri

MPK: B27K 3/50

Značky: dříví, směs, modifikací

Text:

...om npnmepa 2 TSM, qmo MBOTO àeppouena ncnonbaymw Monoauemnnmepponea B cnenymmem cooruomean,Macc.Mcxonnue nnrpenneuru óepyr B cnenymmem coornomeamn,Macc. deHonäypàyponänpmanbnernnaaa cmona 98,5B waóne upencwasnea pe 3 ynLTaTH ncuuman npeBecnHH, Monněuunposannoü npenxomeuanm cocwaaom.Mccnenoeañue npouecca crapexna Hp 0 BOnHĽOCL no Memonmke ycxopenaoro cwapennx. Huxm crapennsz Bmmaqnanne M 0 nněnuuponannoü npenecnuu B Teqenne 8 cyrox B...

Herbicidní prostředek a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 229690

Dátum: 15.11.1986

Autori: Eicken Karl, Wuerzer Bruno, Rohr Wolfgang

MPK: A01N 37/22

Značky: způsob, herbicidní, účinné, prostředek, složky, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Herbicidní prostředek, vyznačující se tím, že jako účinnou složku obsahuje alespoň jeden N-aminomethylhalogenacetanilid obecného vzorce I v němž R1 znamená alkylovou skupinu s 1 až 2 atomy uhlíku, R2 znamená alkylovou skupinu s 1 až 2 atomy uhlíku, R3 znamená vodík nebo alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, R4 znamená alkylovou skupinu s 1 až 6 atomy uhlíku a X znamená halogen, spolu s inertními přísadami.

Herbicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 227042

Dátum: 15.06.1986

Autori: Hagen Helmut, Markert Juergen, Wuerzer Bruno

Značky: herbicidní, prostředek

Zhrnutie / Anotácia:

Herbicidní prostředek, vyznačující se tím, že obsahuje pevnou nebo kapalnou nosnou látku a jako účinnou složku alespoň jeden derivát dichlorchinolinu obecného vzorce I v němž X znamená chlor, v polohách 5, 6 nebo 7, Y znamená kyslík, dva atomy vodíku nebo dva atomy chloru nebo znamená skupinu =N-A-B, kde A znamená přímou vazbu nebo skupinu -CH2 a B znamená methylovými skupinami substituovaný fenylový zbytek nebo pyridinový zbytek a Rl znamená...

Herbicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 227022

Dátum: 15.06.1986

Autori: Plath Peter, Eicken Karl, Wuerzer Bruno

Značky: prostředek, herbicidní

Zhrnutie / Anotácia:

Herbicidní prostředek, vyznačující se tím, že obsahuje pevnou nebo kapalnou nosnou látku a jako účinnou složku obsahuje alespoň jeden ester 5-amino-1-fenylpyrazol-4-karboxylové kyseliny obecného vzorce I v němž R1 znamená methylovou skupinu, chlor nebo brom, R2 znamená chlor nebo brom, R3 znamená vodík, chlor nebo brom, R4 znamená alkylovu skupinu s 1 až 3 atomy uhlíku.

Herbicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 226426

Dátum: 15.05.1986

Autori: Parg Adolf, Wuerzer Bruno, Hamprecht Gerhard

Značky: herbicidní, prostředek

Zhrnutie / Anotácia:

Herbicidní prostředek, vyznačující se tím, že jako účinnou složku obsahuje alespoň jeden derivát pyridazonu obecného vzorce I v němž R2 znamená atom halogenu nebo alkoxy-skupinu s 1 až 3 atomy uhlíku, R1 znamená aminoskupinu, alkylamino skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku nebo alkoxy-skupinu s 1 až 3 atomy uhlíku, X znamená fenoxyskupinu, která je jednou nebo dvakrát substituována halogenem, trifluormethylovou skupinou, alkylovou skupinou s 1 až 4...

Herbicidní prostředek a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 226423

Dátum: 15.05.1986

Autori: Schirmer Ulrich, Retzlaff Guenter, Wuerzer Bruno, Heidelberg

Značky: výroby, účinné, herbicidní, způsob, složky, prostředek

Zhrnutie / Anotácia:

Herbicidní prostředek, vyznačující se tím, že obsahuje inertní přísady a 0,1 až 95 proc. hmotnostních alespoň jednoho N-aryl-(thiol)karbamátu obecného vzorce I v němž X znamená vodík, fluor, brom, jod, alkylovou skupinu s 1 až 6 atomy uhlíku, alko-xyskupinu s 1 až 6 atomy uhlíku, halogen-alkylovouskupinu s 1 až 6 atomy uhlíku, halogenalkoxyskupinu s 1 až 6 atomy uhlíku, fenylovou skupinu nebo benzyloxyskupinu, Y znamená vodík, halogen nebo...

Herbicidní přostredek

Načítavanie...

Číslo patentu: 227334

Dátum: 15.03.1986

Autori: Parg Adolf, Hamprecht Gerhard, Wuerzer Bruno

Značky: herbicidní, prostředek

Zhrnutie / Anotácia:

Herbicidní prostředek, vyznačující se tím, že obsahuje pevnou nebo kapalnou nosnou látku a jako účinnou složku obsahuje alespoň jeden difenylether obecného vzorce I v němž Z1 znamená halogen, Z3 znamená trifluormethylovou skupinu nebo halogen, Y znamená halogen, kyanoskupinu nebo nitroskupinu, R1 znamená vodík, alkylovou skupinu s 1 až 5 atomy uhlíku, halogenalkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku nebo cykloalkylovou skupinu s 5 až 8 atomy...

Herbicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 227318

Dátum: 15.03.1986

Autori: Plath Peter, Rohr Wolfgang, Wuerzer Bruno, Hansen Hanspeter

Značky: prostředek, herbicidní

Zhrnutie / Anotácia:

Herbicidní prostředek, vyznačující se tím, že obsahuje pevné nebo/a kapalné inertní přísady a směs sestávající z acetanilidu obecného vzorce II v němž R7 znamená vodík, nebo nerozvětvený nebo rozvětvený alkylový zbytek s až 5 atomy uhlíku, R8 znamená vodík nebo nerozvětvený nebo rozvětvený alkylový zbytek s až 5 atomy uhlíku, R9 znamená vodík nebo nerozvětvený nebo rozvětvený alkylový zbytek s až 5 atomy uhlíku a A znamená alkoxyskupinu s až 4...

Herbicidní prostředek a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 227688

Dátum: 15.02.1986

Autori: Becker Rainer, Goetz Norbert, Jahn Dieter, Wuerzer Bruno

Značky: výroby, účinné, způsob, složky, herbicidní, prostředek

Zhrnutie / Anotácia:

Herbicidní prostředek, vyznačující se tím, že jako účinnou složku obsahuje alespoň jeden derivát cyklohexan-1,3-dionu obecného vzorce I v němž R1 znamená pětičlenný nebo šestičlenný aromatický heterocyklický zbytek s jedním nebo dvěma atomy dusíku, který může obsahovat jeden nebo dva substituenty ze skupiny tvořené alkylovou skupinou s 1 až 2 atomy uhlíku nebo alkoxyskupinou s 1 až 2 atomy uhlíku, R2 znamená vodík, methoxykarbonylovou skupinu...

Herbicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 226035

Dátum: 15.02.1986

Autori: Goetz Norbert, Rohr Wolfgang, Jahn Dieter, Wuerzer Bruno, Becker Rainer

Značky: prostředek, herbicidní

Zhrnutie / Anotácia:

Herbicidní prostředek, vyznačující se tím, že obsahuje jako účinnou složku alespoň jeden derivát cyklohexan-1,3-dionu obecného vzorce I v němž R1 znamená popřípadě 1 až 3 methylovými skupinami substituovanou cyklohexenylovou skupinu, X znamená vodík, alkoxykarbonylovou skupinu s 1 až 2 atomy uhlíku v alkoxylové části, R2 znamená alkylovou skupinu s 1 až 3 atomy uhlíku a R3 znamená allylovou skupinu s 1 až 3 atomy uhlíku, alkenylovou skupinu se...

Způsob přípravy 1,2-bis(nikotinamido)propanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241475

Dátum: 16.07.1985

Autori: Kamoshita Katsuzo, Jahn Dieter, Spiegler Wolfgang, Pabst Horst, Ueda Yosihiko, Keil Michael, Saito Ikuo, Goetz Norbert, Becker Rainer, Schwarz Richard, Wuerzer Bruno

MPK: C07D 213/82

Značky: 1,2-bis(nikotinamido)propanu, přípravy, způsob

Text:

...při 23 QC 10 l 1-C 14-arachidonové kyseliny 80 nM, 4,8 Ci mo v- 0,1 M vodném roztoku hydrogenuhličitanu sodného pro iniciaci reakce, poté se reakce ukončila přídavkem 50 l 0,5 M vodného roztoku kyseliny citrónové a směs se extrahovala 8 ml ethylacetátu. Organídká vrstva se regenerovala a ko-ncentrovala do sucha za sníženého tlalku. Zbytek se rozpustil ve 100 1 ethylacetá-tu a po-drobil se Chromatografii v tenké vrstvě za použití...

Herbicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 221983

Dátum: 15.06.1985

Autori: Wuerzer Bruno, Hamprecht Gerhard, Husslein Gerd, Varwig Juergen

Značky: herbicidní, prostředek

Zhrnutie / Anotácia:

Herbicidní prostředek, vyznačující se tím, že jako účinnou složku obsahuje alespoň jeden derivát 2-fluoralkankarboxylové kyseliny obecného vzorce I v němž Rl znamená dihalogenfenylovou skupinu, R2 znamená skupinu -OR3 nebo -SR3, přičemž R3 znamená alkylovou skupinu s 1 až 8 atomy uhlíku, cyklohexylovou skupinu, halogenfenylovou skupinu nebo vodík, nebo jeho sůl společně s pevnou nebo kapalnou nosnou látkou. Herbicidní prostředek podle vynálezu...

Herbicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 215071

Dátum: 15.12.1984

Autori: Wuerzer Bruno, Hamprecht Gerhard, Parg Adolf

Značky: prostředek, herbicidní

Zhrnutie / Anotácia:

Herbicidní prostředek, vyznačující se tím, že obsahuje pevnou nebo kapalnou nosnou látku a jako účinnou složku alespoň jeden derivát substituované N-benzoylanthranilové kyseliny nebo jeho anhydroderivát obecného vzorce I v němž A znamená skupinu vzorce přičemž X znamená vodík, halogen, alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku nebo alkoxyskupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, Y znamená skupinu -OR6, ve které R6 znamená vodík, alkylovou skupinu s až 4...

Herbicidní prostředek a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 226733

Dátum: 01.11.1984

Autori: Wuerzer Bruno, Basf Aktiengesellschaft, Hamprecht Gerhard

Značky: prostředek, způsob, herbicidní, účinné, složky, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Herbicidní prostředek, vyznačující se tím, že obsahuje 0,1 až 95 % hmotnostních alespoň jednoho derivátu 4-H-3,1-benzoxazinu obecného vzorce I v němž Y znamená kyslík nebo síru a R1 znamená halogen, jestliže R2 znamená halogen v m- nebo p-poloze, nebo R1 znamená methylovou skupinu nebo nitroskupinu, jestliže R2 znamená trifluormethoxyskupinu nebo chlordifluormethoxyskupinu, jako účinné látky a 5 až 99,9 % hmotnostních inertních přísad.

Herbicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 229644

Dátum: 01.11.1984

Autori: Eicken Karl, Plath Peter, Basf Aktiengesellschaft, Wuerzer Bruno

MPK: A01N 47/40

Značky: prostředek, herbicidní

Zhrnutie / Anotácia:

Herbicidní prostředek, vyznačující se tím, že jako účinnou složku obsahuje alespoň jeden ester 2 -fenylhydrazino-2-kyanakrylové kyseliny obecného vzorce I, v němž R1 znamená chlor nebo brom, R2 znamená chlor, chrom nebo jod, R3 znamená vodík, chlor nebo brom, R4 znamená alkylovou skupinu s 1 až 3 atomy uhlíku, společně s pevnou nebo kapalnou nosnou látkou.

Herbicicní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 214664

Dátum: 15.09.1984

Autori: Wuerzer Bruno, Eicken Karl

Značky: prostředek, herbicicní

Zhrnutie / Anotácia:

Herbicidní prostředek, vyznačující se tím, že obsahuje inertní nosné nebo/a pomocné látky a jako účinnou složku 0,1 až 95 % hmotnostních směsi 2-chlor-2`,6`-dimethyl-N-(1-pyrazolylmethyl)acetanilidu a 2-(1-ethoxyaminobutyliden)-5-(2-ethylthiopropyl)- cyklohexan-1,3-dionu nebo kovové nebo amoniové soli tohoto derivátu cyklohexan-1,3-dionu, v poměru 1 : 0,125 až 1 : 10 hmotnostním dílům.