Wroblowski Berthold

Deriváty imidazo[1,2-A]pyridínu ako inhibítory kinázy FGFR na použitie v terapii

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19273

Dátum: 15.04.2010

Autori: Murray Christopher William, Ligny Yannick Aimé Eddy, Berdini Valerio, Freyne Eddy Jean Edgard, Wroblowski Berthold, Saxty Gordon, Bonnet Pascal Ghislain André, Papanikos Alexandra

MPK: A61K 31/437, C07D 471/04, A61P 35/00...

Značky: inhibitory, kinázy, imidazo[1,2-a]pyridínu, terapii, použitie, deriváty

Text:

...tiomorfolinyluR a R 5 každý nezávisle predstavujú vodík, 01.6 alkyl, Czealkenyl, Czealkynyl,Cgącykloalkyl, Cgącykloalkenyl, Cmalkanol, haloCmalkyl, -(CH 2)-NR 9 R, (CH 2)s-COOR, -(CH 2)-0-(CH 2)m-OH, -(CHg)-aryI, -(CH 2)-O-aryl, -(CHg)heterocyklyl alebo-(CH 2)-O-heterocyklyl, kde uvedená 01.5 alkylová, C 2. galkenylová, Cgőalkynylová, C 34 cykloalkylová, 03.3 cykloalkenylová, arylová a heterocyklylová skupina môže byt volitelne substituovaná...