Wright Steven

Zariadenie s predĺženým uvoľňovaním na báze polyméru

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18975

Dátum: 15.04.2004

Autori: Lokensgord David, Hotz Joyce, Christenson Troy, Rickey Michael, Costantino Henry, Smith Christine, Kumar Rajesh, Yeoh Thean, Ong John, Wright Steven

MPK: A61K 38/26, A61K 31/573, A61K 38/22...

Značky: polymerů, uvoľňovaním, zariadenie, báze, predĺženým

Text:

...biologicky aktívnych polypeptidov. Kompozície s predĺženým uvolňovaním podľa tohto vynálezu zahrňujú biokompatibilný polymér, činidlo, ako je exendin 4 ako biologicky aktívny polypeptid a cukor. Podľa patentového nároku č. 1 sú polypeptid a sacharóza dispergované v polyméri. Polypeptid a cukor môžu byť dispergované bud oddelene alebo vo výhodnom uskutočnení spoločne. Kompozícia s predĺženým uvolňovaním poskytuje požadovaný a konzistentný...

Zariadenie s udržateľným uvoľňovaním na báze polyméru

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11272

Dátum: 15.04.2004

Autori: Yeoh Thean, Costantino Henry, Kumar Rajesh, Hotz Joyce, Ong John, Smith Christine, Lokensgard David, Rickey Michael, Christenson Troy, Wright Steven

MPK: C07K 14/00, C07K 1/00, A61K 31/573...

Značky: uvoľňovaním, polymerů, báze, udržateľným, zariadenie

Text:

...pomerom Cmax voči Cave dosahujúcim hodnotu približne 3 alebo menej.0007 Kompozícia vykazuje celkový objem pórov približne 0,1 ml/g alebomenej. Tento celkový objem pórov je stanovený s pomocou techniky ortuťovej0008 Biokompatibilný polymér je vo výhodnom uskutočnení predstavovaný polylaktidovým koglykolidovým polymérom.0009 V tomto texte je tiež opísaný spôsob prípravy kompozícii pre udržateľné uvoľňovanie biologicky aktívnych činidiel, ako...