Wright Dale

Triazolopyridínové zlúčeniny ako inhibítory PIM kinázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15540

Dátum: 18.08.2009

Autori: Zhao Qian, Lyssikatos Joseph, Gross Stefan D, Munson Mark, Marmsater Fredrik, Celeste Laura, Jackson Leila, Kallan Nicholas, Topalov George, Delisle Robert Kirk, Pheneger Jed, Greschuk Julie Marie, Allen Shelley, Wright Dale, Rast Bryson, Davis Gregg, Hicken Erik James, Robinson John, Schlachter Stephen

MPK: A61K 31/47, C07D 471/04

Značky: zlúčeniny, triazolopyridínové, kinázy, inhibitory

Text:

...rozlišovanie, udržiavanie a aktivácia hematopoeticky odvodených buniek je závislé od týchto cytokínov. Ďalej bolo preukázané, že PIM proteíny sú potrebné pre účinnú prolíferáciu periférnych T-buniek sprostredkovaných receptorom T-buniek a IL-2 signalizáciu(Mikkers, a kol., MoI. Cell Biol., 2004, 6104). Hoci je stále ešte nutné dôkladne definovať presný mechanizmus pôsobenia PIM kináz v imunologickom prostredí, bolo zistené, že...