Wohl László

Synergický fungicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 264319

Dátum: 12.07.1989

Autori: Inczédy Péter, Dombay Zsolt, Wohl László, Tasi László, Tóth András, Magyari István, Vitányi Judit, Kertész Marianna, Bohus Péter, Tóth Oszkár, Nagy József, Grega Erzsébet, Bihari Ferenc, Ferenczi Attila, Pavliscsák Csaba

MPK: A01N 43/52, A01N 47/14

Značky: synergický, fungicidní, prostředek

Text:

...filmotvorný nebo adhezní polymer, jako je vodná disperze kopolymeru viny 1 acetát-vinylversatát a/nebo barvivo typu rhodamin.Synergická směs podle vynálezu se používá s výhodou ve formě vodných suspenzí, jejichž koncentrace se voli v závislosti od toho, zda se použiji k mořeni osiva nebo k postřikuProstředky podle vynálezu jsou bliže objasněny v následujících příkladech, na které se však neomezují.Pro moření osiva se připravĺ filmotvorný...

Synergetický, několikasložkový prostředek pro potírání houbových onemocnění obilí

Načítavanie...

Číslo patentu: 264260

Dátum: 13.06.1989

Autori: Tasi László, Dombay Zsolt, Kertész Marianna, Nagy József, Pavliscsák Csaba, Wohl László, Magyari István, Tóth Oszkár, Inczédy Péter, Ferenczi Attila, Bohus Péter, Vitányi Judit, Tóth András, Grega Erzsébet, Bihari Ferenc

MPK: A01N 43/32, A01N 47/14

Značky: synergeticky, obilí, houbových, potírání, prostředek, několikasložkový, onemocnění

Text:

...připomíná obzvláště příznivé působení směsi obsahujících 1 hmotnostní díl komplexu zinku a 1 hmotnostní díl komplexu manganu.Podle maďarského piate-ntového spisu č. 1518 608 se spektrum ftmgicidního působení 2,S-dihydro-S-karboxanilid-B-methyl-1,4 oxathiinu může podstatne rozšířit, přičemž se V mnoha případech dokonce dosahuje synergickéhlo působení, jestliže se přidá sůl nebo ester, například sůl mědl, jako med-B-chinolínát, sulfát nebo...

Herbicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 261226

Dátum: 12.01.1989

Autori: Horváth András, Nagy Mihály, Inczédy Péter, Magyari István, Lestyán János, Wohl László, Kovács Tibor, Bohus Péter, Pletyák Mihály, Halász Edit, Bihari Ferenc, Tömördi Elemér, Szalai Sándor, Eifert Gyula

MPK: A01N 37/22, A01N 33/22

Značky: herbicidní, prostředek

Text:

...69). Použité metody jsou zvláště vhodné pro stanovení synergetického, aditivního popřípadě antagonistického účinku při současném použití dvou bioaktivních účinných látek.Herbicidni účinnost acetochloru (A), popř. fluorodiphenu (F), jakož i vypočítaná a změřená účinnost jejich kombinací jsou uvedeny na obr. 1. Z obrázku je zřejmě, že stanovená účinnost při optimálním obsahu účinné látky je o 30 vyšší, než spočítané, což svědčí 0 pravé...

Spôsob zvýšenia selektivity meďnatochromitých katalyzátorov pre prípravu N-fenyl-N’-izopropyl-p-fenylén-diamínu.

Načítavanie...

Číslo patentu: 242011

Dátum: 15.09.1987

Autori: Eifert Gyula, Küronya István, Stanek József, Wohl László, Bohus Péter, Halász Edit

MPK: C07C 87/58, B01J 23/72

Značky: přípravu, selektivity, spôsob, katalyzátorov, meďnatochromitých, zvýšenia, n-fenyl-n'-izopropyl-p-fenylén-diamínu

Text:

...výrobe napríklad prídavkiom hydrogénfluoridu amónneho, ZSSR pat. spis číslo 770 524, alebo priamo pri aplikácii kataly z omvýznamnýmitíantiozonantom použivaným v igumárenakom priemysle., . V , Katalytická alkylačná hydrogenácia 4-anąmodifeoylüminu ąacetónom prebieha v Štupňàcłŕrézátora vo výrobe N-fenyl-Níizopropyi-pďenyiéndiamínu prídavkom kyseliny octovej,českoslov. autorske osvedčenie č. 235 833 a. tiež aj homogenizäciou selektívneho...

Zariadenie na dávkovanie, najmä tabliet zo zásobníkov na dopravník

Načítavanie...

Číslo patentu: 240488

Dátum: 15.08.1987

Autor: Wohl László

MPK: B65G 47/04

Značky: zariadenie, tabliet, zásobníkov, dávkovanie, dopravník, najmä

Text:

...zásobníkmi je umiestnený presúvací mechanizmus 23 pozostávajúci zo základnej dosky 12, na ktorej sú vytvorené nad dopravníkom 25 štyri prepadové otvory 24. Nad základnou doskou 12 po jej okrajoch sú pevne uchytene dve vedenia 16. Na vedeniach 16 je posuvne uložený presúvací hrebeň 15 spojený s ovládacím valcom 17 pevne uchyteným na fréme 26. Nad každým rúrkovýrn zásobníkom 8 je pevne prestavlteľne uložený kontrolný palec 13 korešpondujúci...

Žací lišta s nadzvedávacím příčným šnekovým dopravníkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 245274

Dátum: 15.06.1987

Autori: Eifert Gyula, Bohus Péter, Küronya István, Wohl László

MPK: A01D 57/02

Značky: žací, šnekovým, dopravníkem, nadzvedávacím, příčným, lišta

Text:

...no,1 u 11-n 1 ní 1 ~-1,nmnonnea-uz B mme cmaoycmaxramxzrzrsazouąerow 1 togjznyjnr~xrlz.ua.-4 I Iäíarcoxuxxamnxzrćšł HBICJIOH nonepequoI-o Tparmoparuoro mneua, odycnomenn ii ITJIOTIIOCCĽLIO meózroü Macau, orpaximen yruojąanm,pacnoxosxemzmmm nnympn óorconoñ cmanmx. nlepecmaaoualcoñ nepXHGTO 3717101351, B COOTBGTCTBIXTI C 13141301-1 IJ UĽOIPIIOCTLIO Icymrypu, 5 nocwxraorm noomwnłxioe mpeu-mopmaponaxme npn óoxozsoň noneIe no...

Zařízení pro odstraňování otřepů v otvorech dutých předrobků působením tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 245270

Dátum: 15.06.1987

Autori: Inczédy Péter, Magyari István, Nagy Mihály, Bohus Péter, Wohl László

MPK: B24B 5/48

Značky: tlaku, odstraňování, předrobku, otřepů, zařízení, otvorech, dutých, působením

Text:

...cncTer-aa MOJKBT nepeMemaTBcH no TOpKI-BOHTBM n sepTuxcaJn/I MGJEJU KOHGÉHLIMII Torncanmmocrcoro Kyąparnca n cnoóonno ozmpaewcn na xcyamcy. B nponecýçe ynaaenm sayceauen aa cqew nonavm ycmuna Ha rcoJxeauawo-puqamKym cnowew nouycqxepnuecxaa Ramanaa nemam n noawponopa sno,mmca B ĽIBJIBJIPIG. nocne paalaeneam 060 m( puqaroB KOHTpOHOPB ymxpaewoa BO Baywpennm czropony naupom nammoñ nemam, n Bammmaa nemam ynamew c napacTamWH ycnJmeM Bnywpenme...

Fungicidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 249535

Dátum: 12.03.1987

Autori: Wohl László, Szulágyi János, Tromfos Katalin, Kollár László, Küronya István, Toeroes Szilárd, Heil Bálint, Durkó Anna, Bohus Péter, Bakos József, Eifert Gyula, Bihari Ferenc, Magyari István

MPK: A01N 35/04

Značky: způsob, fungicidní, účinných, prostředek, látek, výroby

Text:

...alkalíckých kovů, kovů alkalických zemin nebo organickými bázemi jako aminy, alkanolaminy, např. natriumlaurylsulfát, natrium-Z-ethylhexylsulfát, sodná sůl kyseliny dodecylbenzensulfonové, sůl kyseliny dodecylbenzensulfonové a ethanolaminem, diethanolaminem, triethanolaminem nebo isopropylaminem, mono- a diisopropylnaftalensulfonát sodný, sodná sůl kyseliny naftalensulfonové, diisooktylsulfosukcinát sodný, xylensulfonát sodný, sodná a...

Fungicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 248732

Dátum: 12.02.1987

Autori: Kollár László, Eifert Gyula, Küronya István, Pletyák Mihály, Reil Bálint, Bakos József, Magyari István, Wohl László, Timár Judit, Toeroes Szilárd, Durkó Anna, Bihari Ferenc, Bohus Péter

MPK: A01N 35/04

Značky: fungicidní, prostředek

Text:

...jako trichlorethan, dichlormethan, perchlorethylen, dichlorpropan, chlorbenzen laktony jako y-butyrolakton laktamy jako N-methylpyrrolidon, N-cyklohexylpyrrolidon amidy kyselín jako dímethylľormamívd dále rostlinné a živočíšne oleje jako slunečnicový olej, lněný olej, olivový olej, sójový olej, rícínový olej a spermový olej.ako smáčecí, dispergační a emulgační činidla přicházejí V úvahu ionogenní a neionogenní látky, jako solí...