Witschel Matthias

Spôsob prípravy tioéterov

Načítavanie...

Číslo patentu: 288033

Dátum: 30.11.2012

Autori: Götz Norbert, Rack Michael, Rheinheimer Joachim, Witschel Matthias, Lochtman Rene, Hagen Helmut, Baumann Ernst, Misslitz Ulf, Gebhardt Joachim, Von Deyn Wolfgang, Keil Michael

MPK: C07C 319/14, C07C 201/12, C07C 323/09...

Značky: tioéterov, spôsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu prípravy tioéterov vzorca (XIX), v ktorom substituenty majú nasledujúce významy: Rx znamená inertný zvyšok
m predstavuje číslo od 0 do 5, R2 znamená C1-C6-alkyl, ktorý spočíva v tom, že zahŕňa konverziu anilínu vzorca (XX) s dialkyldisulfidom vzorca (VII) v prítomnosti katalyzátora a alkylnitritu.

Spôsob prípravy benzaldoxímov

Načítavanie...

Číslo patentu: 287967

Dátum: 28.06.2012

Autori: Baumann Ernst, Gebhardt Joachim, Misslitz Ulf, Götz Norbert, Keil Michael, Hagen Helmut, Witschel Matthias, Von Deyn Wolfgang, Rheinheimer Joachim, Lochtman Rene, Rack Michael

MPK: C07C 205/44, C07C 249/06, C07C 201/12...

Značky: spôsob, benzaldoxímov, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je spôsob prípravy benzaldoxímov vzorca (XV), v ktorom X znamená NO2, S(O)nRy Rx, Ry predstavujú v každom prípade akýkoľvek inertný zvyšok m znamená 0, 1, 2, 3 alebo 4 n predstavuje 0, 1 alebo 2 ktorý spočíva v tom, že zahŕňa konverziu zlúčenín vzorca (XVI), v ktorom X a (Rx)m majú definované významy, s organickým nitritom vzorca (R-O-NO), kde R znamená alifatický alebo aromatický zvyšok, v prítomnosti zásady, pričom reakcia sa...

Oxímy a ich použitie na prípravu izoxazolin-3-yl-acylbenzénov

Načítavanie...

Číslo patentu: 287758

Dátum: 15.08.2011

Autori: Rack Michael, Witschel Matthias, Gebhardt Joachim, Von Deyn Wolfgang, Götz Norbert, Keil Michael, Misslitz Ulf, Rheinheimer Joachim, Lochtman Rene, Baumann Ernst, Hagen Helmut

MPK: C07C 251/00, C07C 251/40, C07C 249/06...

Značky: přípravu, použitie, izoxazolin-3-yl-acylbenzénov, oxímy

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú oxímy vzorca (III), kde R1 znamená C1-C6-alkyl, a ich použitie na prípravu izoxazolínu vzorca (I), kde substituenty majú nasledujúce významy: R1 znamená vodík, C1-C6-alkyl, R2 predstavuje C1-C6-alkyl, R3, R4, R5 znamenajú vodík, C1-C6-alkyl, alebo R4 a R5 spoločne tvoria väzbu, R6 predstavuje heterocyklický kruh a n znamená 0, 1 alebo 2.

Herbicídne izoxazolo[5,4-b]pyridíny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20621

Dátum: 20.07.2011

Autori: Song Dschun, Witschel Matthias, Parra Rapado Liliana, Qu Tao, Hutzler Johannes, Major Julia, Moberg William Karl, Grossmann Klaus, Kloet Andree Van Der, Kreuz Klaus, Kraus Helmut, Seitz Thomas, Newton Trevor William, Reingruber Rüdiger, Simon Anja, Evans Richard Roger, Stelzer Frank, Michrowska-pianowska Anna Aleksandra

MPK: C07D 519/00, C07D 498/04, A01N 43/90...

Značky: izoxazolo[5,4-b]pyridíny, herbicídne

Text:

...Cq-Ca-kyanoalkyl, Cą-CeaIkoxy-C 1-C 5-alkyl, C 1-C 6-alkoxy-C 1-C 5-alkoxy-C 1-C 5-alkyI, Cl-Cs-halogénalkoxy-ClCs-alkyl, Cg-Cô-alkenyloxy-C 1-Cs-alkyl, Cz-Ce-halogénaIkenyloxy-C 1-Ce-alkyI, C 1-CeaIkoxykarbonyl-Cą-Ce-alkyl, aminokarbonyl-C 1-Ce-alkyl, C 1-C 6-alkylaminokarbonylCj-Ce-alkyl, N,N-di-(C 1-Ce-alkyl)aminokarbonyl-C 1-C 5-aIkyl, N-(Cg-Ce-cykloalkyl-CąCe-alkyl), N-(C 1-Ce-alkyl)aminokarbonyl-C 1-C 5-alkyl, C...

Spôsob prípravy izoxazolin-3-yl-acylbenzénov a medziprodukty na ich prípravu

Načítavanie...

Číslo patentu: 287476

Dátum: 22.10.2010

Autori: Hagen Helmut, Misslitz Ulf, Lochtman Rene, Von Deyn Wolfgang, Rack Michael, Gebhardt Joachim, Keil Michael, Rheinheimer Joachim, Baumann Ernst, Götz Norbert, Witschel Matthias

MPK: C07C 205/00, C07C 249/00, C07C 201/00...

Značky: spôsob, přípravu, přípravy, izoxazolin-3-yl-acylbenzénov, medziprodukty

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy izoxazolénu vzorca (I), kde R1 znamená vodík, C1-C6-alkyl, R2 predstavuje C1-C6-alkyl, R3, R4, R5 znamenajú vodík, C1-C6-alkyl, alebo R4 a R5 spoločne tvoria väzbu, R6 predstavuje heterocyklický kruh a n znamená 0, 1 alebo 2. Uvedený spôsob zahŕňa prípravu medziproduktu vzorca (VI), kde R1, R3, R4 a R5 majú uvedené významy. Po tomto kroku nasleduje halogenácia, tiometylácia, oxidácia a acylácia, pričom sa získajú zlúčeniny...

Herbicídne benzoxazinóny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14050

Dátum: 11.06.2010

Autori: Seitz Thomas, Evans Richard Roger, Walter Helmut, Witschel Matthias, Niggeweg Ricarda, Grossmann Klaus, Newton Trevor William, Parra Rapado Liliana, Sievernich Bernd, Simon Anja

MPK: A01N 43/84, C07C 233/75, C07D 265/36...

Značky: benzoxazinóny, herbicídne

Text:

...aktivitu účinnej zlúčeniny a spoľahlivosť účinku. Je najmä žiaduce, aby kompozícia na ochranu plodín kontrolovala škodlivé rastliny účinne a súčasne aby bola kompatibilná s príslušnými úžitkovými rastlinami. Žiaduce je aj široké spektrumaktivity umožňujúce súbežnú kontrolu škodlivých rastlín. Toto často nemožnodosiahnuť pomocou jedinej herbicídne aktívnej zlúčeniny.Pri mnohých vysokoúčinných herbicídoch existuje problém, že ich...

4-(3-Heterocyklyl-1-benzoyl)pyrazoly, spôsob ich prípravy, kompozície s ich obsahom a ich použitie ako herbicídov

Načítavanie...

Číslo patentu: 286364

Dátum: 18.07.2008

Autori: Witschel Matthias, Wagner Oliver, Baumann Ernst, Walter Helmut, Rheinheimer Joachim, Otten Martina, Engel Stefan, Misslitz Ulf, Von Deyn Wolfgang, Hill Regina Luise, Mayer Guido, Westphalen Karl-otto

MPK: A01N 43/48, A01N 43/72, A01N 43/02...

Značky: použitie, přípravy, obsahom, 4-(3-heterocyklyl-1-benzoyl)pyrazoly, kompozície, herbicídov, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané 4-(3-heterocyklyl-1-benzoyl)pyrazoly vzorca (I), kde jednotlivé substituenty majú významy uvedené v nárokoch, a ich poľnohospodársky užitočné soli
spôsob prípravy 4-(3-heterocyklyl-1-benzoyl)pyrazolov
kompozície s ich obsahom a použitie týchto derivátov alebo kompozícií s ich obsahom na kontrolu nežiaducich rastlín.

Piperazínové zlúčeniny s herbicídnym účinkom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6617

Dátum: 11.06.2008

Autori: Kibler Elmar, Witschel Matthias, Seitz Thomas, Sievernich Bernd, Hupe Eike, Parra Rapado Liliana, Moberg William Karl, Newton Trevor William, Vescovi Andrea, Reinhard Robert, Rack Michael, Song Dschun, Grossmann Klaus, Ehrhardt Thomas, 3 Deg, Stelzer Frank

MPK: C07D 241/00, A01N 43/48

Značky: piperazinové, zlúčeniny, herbicídnym, účinkom

Text:

...di-(C 1-C 5-)-aIkylaminojsulfonylamino, 03-05 alkenylamino, Cg-Cs-alkinylamino, N-(Cz-Cs-alkenyn-N-(Cl-Cs-aIkyD amino, N-(Cg-C 5-alkinyl)-N-(C 1-C 5-aIkyI)-amino, N-(C 1-C 3-alkoxy)-N(Cj-Ce-alkyn-amino, N-(Cz-Ce-alkenyl)-N-(C 1-C 5-alkoxy)-amino, N-(CzCs-alkinyI)-N-(C 1-C 5-aIkoxy)-amino, fenyl, fenoxy alebo fenylamino pričom alkylové časti zvyškov definovaných pre R môžu byt čiastočne alebo úplne halogenované a fenylové časti zvyškov...

3-heterocyklyl-substituované benzoylderiváty, spôsob ich prípravy, kompozície s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 286069

Dátum: 06.02.2008

Autori: Walter Helmut, Mayer Guido, Hill Regina Luise, Götz Norbert, Gebhardt Joachim, Witschel Matthias, Rack Michael, Engel Stefan, Otten Martina, Misslitz Ulf, Westphalen Karl-otto, Von Deyn Wolfgang, Kardorff Uwe, Rheinheimer Joachim, Baumann Ernst

MPK: A01P 13/00, A01N 43/72, C07D 261/00...

Značky: spôsob, kompozície, benzoylderiváty, obsahom, 3-heterocyklyl-substituované, použitie, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú herbicídne účinné benzoylové deriváty všeobecného vzorca (I), v ktorom R1 znamená nitroskupinu, C1-C6-alkyl, C1-C6-halogénalkyl, C1-C6-alkoxy, C1-C6-alkylsulfonyl alebo C1-C6-halogénalkylsulfonyl R2 znamená nitroskupinu, halogén, C1-C6-alkyl, C1-C6-halogénalkyl, C1-C6-alkyltio, C1-C6-alkylsulfinyl, C1-C6-alkylsulfonyl alebo C1-C6-halogénalkylsulfonyl Y znamená CR13R14 R13 a R14 znamenajú atóm vodíka, C1-C4-alkyl, C1-C4-halogénalkyl,...

Substituované 4-benzoylpyrazoly

Načítavanie...

Číslo patentu: 284921

Dátum: 18.01.2006

Autori: Westphalen Karl-otto, Von Deyn Wolfgang, Walter Helmut, Baumann Ernst, Misslitz Ulf, Engel Stefan, Witschel Matthias, Kardorff Uwe, Otten Martina, Götz Norbert, Rack Michael, Mayer Guido, Hill Regina Luise, Reinheimer Joachim

MPK: C07D 231/00, A01P 13/00

Značky: substituované, 4-benzoylpyrazoly

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom jednotlivé symboly majú svoje špecifické významy uvedené v opise, a ich poľnohospodársky užitočné soli
postup na prípravu zlúčenín vzorca (I)
kompozície s ich obsahom a použitie týchto zlúčenín alebo kompozícií ako herbicídu.

Herbicídne zmesi obsahujúce safener

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1191

Dátum: 10.03.2004

Autori: Witschel Matthias, Landes Andreas, Sievernich Bernd

MPK: A01N 25/32, A01N 43/72, A01N 43/34...

Značky: zmesí, herbicídne, obsahujúce, safener

Text:

...vegetácie v plodinách. Pri naposledy uvedených prípadoch je irelevantné, či sa herbicidne účinné zlúčeniny skupiny A),B) a v prípade potreby C) formulujú a aplikujú spoločne alebo oddelene a v akomporadí sa aplikujú v pripade oddelenej aplikácie.Vhodnýmí zložkami C) sú ako inhibítory acetyI-CoA karboxylázy (ACC) napríklad cyklohexenónoxímétery, fenoxyfenoxypropíónové estery alebo arylaminopropiónové kyseliny. Medzi inhibítory acetolaktát...

Synergicky pôsobiace herbicídne zmesi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5017

Dátum: 22.07.2003

Autori: O'neal William, Vantieghem Herve, Witschel Matthias, Kibler Elmar

MPK: A01N 43/72

Značky: pôsobiace, synergický, herbicídne, zmesí

Text:

...že tento cieľ sa dosahuje zmesami definovanými na začiatku. Okrem toho sme našli herbicídne kompozície, ktoré zahŕňajú tieto zmesi, postupy na ich prípravu a spôsoby kontroly nežiaducej vegetácie. Pri naposledy uvedených prípadochje irelevantné, CI sa herbicídne účinné zlúčeniny komponentov A), B) a C) formulujú a aplikujú spoločne alebo oddelene a v akom poradí sa aplikujú v prípade oddelenejZmesi podľa vynálezu vykazujú synergický efekt...

Synergeticky aktívne herbicídne zmesi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2515

Dátum: 22.07.2003

Autori: O'neal William, Witschel Matthias, Kibler Elmar, Vantieghem Herve, Westberg Dan

MPK: A01N 43/72

Značky: synergeticky, aktívne, herbicídne, zmesí

Text:

...nepublikuje ternárne zmesi obsahujúce zlúčeninu vzorca II.Pri výrobkoch na ochranu plodín je vždy žiaduce zvýšiť špecifickú aktivitu účinnej látky aspoíahlivosť pôsobenia. Cieľom predloženého vynálezu je zvýšiť aktivitu a/alebo selektivitu herbicídne aktívnych 3-heterocyklyl-substituovanýchbenzoylderivátov vzorca I proti nežiaducim škodlivým rastlinám.Zistili sme, že tento cieľ sa dosahuje zmesami deñnovanýmí na začiatku. Okrem toho sme našli...

Herbicídne zmesi so synergickým účinkom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1906

Dátum: 08.07.2003

Autori: Witschel Matthias, Vantieghem Herve, O'neal William, Kibler Elmar

MPK: A01N 43/64, A01N 47/28, A01N 43/72...

Značky: zmesí, herbicídne, účinkom, synergickým

Text:

...herbicídne kompozície, ktoré zahŕňajú tieto zmesi, postupy na ich pripravu aspôsoby kontroly nežiaduce vegetácie. Pri naposledy uvedených prípadoch je irelevantné, či sa herbicídne účinné zlúčeniny skupiny A), B) a v prípade potreby C) av prípade potreby D) formulujú aaplikujú spoločne alebo oddelenea v akom poradí sa aplikujú v prípade oddelenej aplikácie.Zmesi podľa vynálezu vykazujú synergický efekt kompatibilita herbicídne aktívnych...

2-Benzoylcyklohexán-1,3-dióny, spôsob ich prípravy, kompozície s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282886

Dátum: 02.12.2002

Autori: Mayer Guido, Baumann Ernst, Rack Michael, Engel Stefan, Misslitz Ulf, Von Deyn Wolfgang, Otten Martina, Hill Regina Luise, Walter Helmut, Kardorff Uwe, Witschel Matthias, Rheinheimer Joachim, Westphalen Karl-otto

MPK: A01N 33/24, A01N 33/26, C07C 251/60...

Značky: použitie, přípravy, obsahom, kompozície, spôsob, 2-benzoylcyklohexán-1,3-dióny

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom R1, R2 znamenajú atóm vodíka, nitroskupinu, halogén, kyanoskupinu, tiokyanátovú skupinu, alkyl, halogénalkyl, alkoxyalkyl, alkenyl, alkinyl, -OR5, -OCOR6, -OSO2R6, -SH, -S(O)nR7, -SO2OR5, -SO2NR5R8, -NR8SO2R6 alebo -NR8COR6 R3 predstavuje atóm vodíka, alkyl, halogénalkyl, alkenyl alebo alkinyl R4 znamená atóm vodíka, nesubstituovaný alebo substituovaný alkyl, cykloalkyl, alkenyl,...

Herbicídne zmesi na báze 3-fenyluracilov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1996

Dátum: 10.09.2002

Autori: Evans Richard, Landes Max, Newsom Larry, Landes Andreas, Ortlip Charles, Quakenbush Laura, Witschel Matthias, Zagar Cyrill, Sievernich Bernd

MPK: A01N 43/48

Značky: báze, zmesí, herbicídne, 3-fenyluracilov

Text:

...alebospolu s atómom dusíka tvoria 3-, 4-, 5-, 6- alebo 7-členný nasýtený alebo nenasýtený dusikatý heterocyklus, ktorý môže byť substituovaný 1 až 6 metylovými skupinami a ktorý môže obsahovat 1 alebo 2 ďalšie heteroatómy vybrané zo skupiny, ktorú tvori dusík, kyslík a sira, ako členy kruhu, a ich poľnohospodársky prijateľné soli sú publikované vskoršej patentovejCieľom predloženého vynálezu je zvýšiť herbicidnu aktivitu 3-fenyluracilovvzorca...