Willms Lothar

N-(tetrazol-5-yl)- a N-(triazol-5-yl)arylkarboxamidy a ich použitie ako herbicídy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16900

Dátum: 29.08.2011

Autori: Köhn Arnim, Willms Lothar, Braun Ralf, Van Almsick Andreas, Ahrens Hartmut, Dörner-rieping Simon, Häuser-hahn Isolde, Heinemann Ines, Rosinger Christopher Hugh, Gatzweiler Elmar

MPK: A01N 43/653, A01N 43/40, A01N 43/713...

Značky: n-(tetrazol-5-yl, n-(triazol-5-yl)arylkarboxamidy, použitie, herbicidy

Text:

...halogén-(Ci-CQ-alkyl, (Cz-CQ-alkenyl, halogén-(Cz-CQ-alkenyl, (Cz-CQ-alkinyl, halogén-(Cz-Cd-alkinyl, CHzRó, heteroaryl, heterocyklylalebo fenyl, pričom 3 posledné zvyšky sú vždy substituované zvyškami vybranými zo skupiny pozostávajúcej z halogénu, nitroskupiny, kyanoskupiny, (Cu-CQ-alkylu, halogén-(Cl-CQ-alkylu,(Cg-Cg-cykloalkylu, S(O)-(C|-C 5)-alkylu, (Cn-CQ-alkoxyskupiny, halogén-(Cl-CQ-alkoxyskupiny, (Ci-Cd-alkoxy-(Cx~C 4)-a 1 kylu, R...

Herbicídny prostriedok a spôsob ničenia škodlivých rastlín

Načítavanie...

Číslo patentu: 287729

Dátum: 01.07.2011

Autori: Van Almsick Andreas, Auler Thomas, Bieringer Hermann, Willms Lothar, Ziemer Frank, Hacker Erwin, Rosinger Christopher

MPK: A01N 41/00, A01N 37/00, A01N 25/32...

Značky: herbicídny, škodlivých, rastlín, prostriedok, ničenia, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané prostriedky na ochranu rastlín, obzvlášť kombinácie herbicídov zo skupiny benzoylcyklohexandiónov a safenérov, ktoré sú vhodné na použitie proti konkurujúcim škodlivým rastlinám v kultúrach úžitkových rastlín.

Herbicídy na báze inhibítorov hydroxyfenylpyruvát-dioxygenázy v synergických zmesiach

Načítavanie...

Číslo patentu: 287672

Dátum: 27.04.2011

Autori: Willms Lothar, Bieringer Hermann, Hacker Erwin, Van Almsick Andreas

MPK: A01N 43/00, A01N 37/00, A01N 41/00...

Značky: inhibítorov, zmesiach, synergických, hydroxyfenylpyruvát-dioxygenázy, herbicidy, báze

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka herbicídnych prostriedkov, ktoré ako účinnú látku A) obsahujú aspoň jednu zlúčeninu zo skupiny inhibítorov hydroxyfenylpyruvát-dioxygenázy v kombinácii s aspoň jednou zlúčeninou zo skupiny B. Tieto prostriedky majú v porovnaní s jednotlivo používanými herbicídmi vyšší účinok. Ďalej sa týka spôsobu ničenia nežiaducich rastlín a použitia uvedených kombinácií.

Herbicídne účinný prostriedok, spôsob hubenia škodlivých rastlín pomocou tohto prostriedku a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 287344

Dátum: 23.06.2010

Autori: Hacker Erwin, Ziemer Frank, Willms Lothar, Bieringer Hermann

MPK: A01N 25/32, A01N 35/00, A01N 25/00...

Značky: účinný, škodlivých, spôsob, herbicídne, tohto, hubenia, prostriedku, rastlín, prostriedok, pomocou, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je prostriedok na ochranu rastlín, obzvlášť kombinácie účinná látka - safener, vhodný hlavne na použitie proti konkurujúcim škodlivým rastlinám v kultúrach úžitkových rastlín. Prostriedok obsahuje zmes herbicídne účinného množstva jednej alebo viacerých zlúčenín všeobecného vzorca (I) a antidoticky účinného množstva jedného alebo viacerých safenerov zo skupiny zahŕňajúcej zlúčeniny všeobecných vzorcov (II) až (IV) a (VI), pričom...

Kombinácia herbicídov, spôsob ničenia škodlivých rastlín a použitie kombinácií herbicídov na ničenie škodlivých rastlín

Načítavanie...

Číslo patentu: 287091

Dátum: 26.10.2009

Autori: Zindel Jürgen, Minn Klemens, Bieringer Hermann, Auler Thomas, Giencke Wolfgang, Hollander Jens, Hacker Erwin, Willms Lothar

MPK: A01N 33/00, A01N 37/34, A01N 39/00...

Značky: spôsob, kombinácia, ničenia, herbicídov, kombinácii, škodlivých, použitie, rastlín, ničenie

Zhrnutie / Anotácia:

Kombinácie herbicídov so synergicky účinným obsahom komponentov (A) a (B), pričom (A) znamená jeden alebo viac herbicídne účinných aminotriazínových zlúčenín so štruktúrou všeobecného vzorca (II) a (B) znamená jeden alebo viac herbicídov zo skupiny zlúčenín pozostávajúcich z (B1) proti jednoklíčnolistovým škodlivým rastlinám účinných herbicídov s účinkom na listy a/alebo pôdu, (B2) proti prevažne dvojklíčnolistovým rastlinám účinných...

Benzoylcyklohexándióny, spôsob ich výroby a ich použitie ako herbicídov a regulátorov rastu rastlín

Načítavanie...

Číslo patentu: 286797

Dátum: 04.05.2009

Autori: Van Almsick Andreas, Willms Lothar, Rosinger Christopher, Bieringer Hermann, Auler Thomas

MPK: A01N 41/00, A01N 35/00, C07C 317/00...

Značky: regulátorov, herbicídov, použitie, rastu, benzoylcyklohexándióny, spôsob, rastlín, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú benzoylcyklohexándióny všeobecného vzorca (I), v ktorom majú substituenty významy uvedené v opisnej časti, ktoré sú vhodné ako selektívne herbicídy v kultúrach úžitkových rastlín. Opísaný je spôsob výroby týchto zlúčenín a ich použitie na ničenie nežiaducich rastlín.

Benzoylpyrazoly a ich použitie ako herbicídov

Načítavanie...

Číslo patentu: 285580

Dátum: 12.03.2007

Autori: Van Almsick Andreas, Preuss Rainer, Willms Lothar, Bieringer Hermann, Auler Thomas, Schmitt Monika, Thürwächter Felix

MPK: A01N 43/48, C07D 231/00

Značky: herbicídov, použitie, benzoylpyrazoly

Zhrnutie / Anotácia:

Benzoylpyrazoly všeobecného vzorca (I) a ich soli, ktoré sú vhodné ako herbicídy na selektívne hubenie burín a burinových tráv v kultúrach úžitkových rastlín
spôsob hubenia neželaných rastlín a použitie zlúčenín všeobecného vzorca (I) na hubenie neželaných rastlín.

Substituované benzoylové deriváty ako herbicídy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2606

Dátum: 12.12.2003

Autori: Menne Hubert, Bieringer Hermann, Van Almsick Andreas, Willms Lothar, Thomas

MPK: C07D 309/00, A01N 43/48, C07D 307/00...

Značky: herbicidy, benzoylové, substituované, deriváty

Text:

...podmienok, ako je rozpúšťadlo a hodnota pH, sa môžu zlúčeniny vzorca (I) podľa vynálezu vyskytovať v rôznych tautomérnych štruktúrach. Vždy podľa druhu substituentov obsahujú zlúčeniny vzorca (l) kyslý protón, ktorý sa môže reakciou s bázou odstrániť. Ako bázy sú napr. vhodné hydrídy, hydroxidy a karbonáty alkalických kovov a kovov alkalických zemín ako je Iítium, sodík, draslík, horčík a vápnik, ako i amoniak a organické aminy, ako je...

Kombinácie aryloxyfenoxypropionátov a safenerov a ich použitie na účinnejšie ničenie burín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2015

Dátum: 01.10.2003

Autori: Willms Lothar, Hacker Erwin, Bieringer Hermann, Huff Hans Philipp

MPK: A01N 43/48, A01N 43/72

Značky: aryloxyfenoxypropionátov, kombinácie, použitie, burín, ničenie, účinnejšie, safenerov

Text:

...kyseliny, a najmä je spomenutá0004 Podľa predmetného vynálezu bolo teraz celkom neočakávane zistené,že okrem ochranného účinku na kultúrne plodiny vedie použitie špecifických safenerov ku zvýšeniu úrovne ničenia určitých dôležitých druhov burín (najmä napríklad Alopecurus myosuroides) aryloxyfenoxypropionátovými herbicidmi. Tento efekt sa taktiež vyskytuje i v prípade kombinácie fenoxaprop-P-etylu a mefenpyr-dietylu, pričom ale táto...

Substituované fenylové deriváty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2239

Dátum: 25.11.2002

Autori: Hoffmann Michael Gerhard, Bieringer Hermann, Auler Thomas, Helmke Hendrick, Menne Hubert, Willms Lothar, Haaf Klaus

MPK: A01N 43/48, C07D 213/00, A01N 43/34...

Značky: fenylové, deriváty, substituované

Text:

...Z O alebo S a z o alebo s, R 2 sú rovnaké alebo rôzne a znamenajú H, halogén, CN alebo (C 1-C 5)-alkyl,ktoré sú nesubstituované alebo substituované, napr. substituované jedným alebo viacerými zvyškami zo skupiny hydroxy, halogén, CN, (C 1 Cg)-alkoxy a (Cj-Cgalkyltio, Y znamená O-(CR 5 R 9)q, s(o) NH, co(cR°R°)., alebo cR°R 9 a Y vpripade, že B je pripadne substituovaný arylový zvyšok, pripadne substituovaný heterocyklylový zvyšok, halogén...

Synergický herbicídny prostriedok obsahujúci herbicídy zo skupiny benzoylpyrazolov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 145

Dátum: 13.11.2002

Autori: Bieringer Hermann, Willms Lothar, Schmitt Monika, Huff Hans Philipp, Van Almsick Andreas, Hacker Erwin

MPK: A01N 43/56

Značky: prostriedok, obsahujúci, herbicidy, benzoylpyrazolov, synergický, herbicídny, skupiny

Text:

...účinnej látky s jednou alebo viacerými inými účinnými látkami, ktoré prispievajú k požadovaným dodatočným vlastnostiam. Z W 0 01/28341 sú známe kombinácie herbicidne účinných benzoylových derivátov spoločne s inými herbicídmi. Z W 0 97/31535, W 0 98/68526, W 0 98/54967,W 0 00/02703 a W 0 00/03591 sú známe kombinácie herbicidne účinných benzoylpyrazolov s niektorými inými herbicídmi. Avšak pri kombinovanom použití viacerých účinných látok sa...

Kombinácie z herbicídov a safenerov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2927

Dátum: 06.09.2002

Autori: Bieringer Hermann, Rosinger Christopher, Hacker Erwin, Ziemer Frank, Willms Lothar

MPK: A01N 25/32, A01N 43/72

Značky: safenerov, herbicídov, kombinácie

Text:

...substituentami zo skupiny halogén,hydroxy, (C 1-C 4)-alkyl, (C 1-C 4)-alkoxy a (C 1-C 4)-alkyltio, aleboR 3 a R tvoria spoločne sdusikovým atómom, ktorý ich nesie pyrolidinylový alebo piperidinylový zvyšokR 5 sú rovnaké alebo rôzne a znamenajú halogén, (Cj-CQ-halogénalkyl, (C 1 Cu-halogénalkoxy, nitro, (C 1-C 4)-alkyl, (C 1-C 4)-alkoxy, (C 1-C 4)alkylsulfonyl, (C 1-C 4)-alkoxykarbonyl alebo (Cj-Cg-alkylkarbonylR 7 sú rovnaké alebo rôzne...

Kombinácie herbicíd-antidótum, spôsob ochrany rastlín a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281819

Dátum: 15.06.2001

Autori: Hacker Erwin, Willms Lothar, Kehne Heinz, Bieringer Hermann

MPK: A01N 47/36

Značky: herbicíd-antidótum, rastlín, kombinácie, použitie, spôsob, ochrany

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané kombinácie účinná látka - antidótum, obsahujúce aspoň jednu herbicídne účinnú látku zo skupiny substituovaných fenylsulfonylmočovín všeobecného vzorca (A) a aspoň jednu zlúčeninu zo skupiny zlúčenín vzorcov (B1) a (B2), ktoré sú obzvlášť vhodné ako herbicídne prostriedky na použitie proti konkurujúcim škodlivým rastlinám v kultúrach úžitkových rastlín, napríklad kukurice, ryže a obilia.

Herbicidní prostředek a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 238643

Dátum: 15.05.1987

Autori: Bauer Klaus, Mildenberger Hilmar, Bieringer Hermann, Bürstell Helmut, Willms Lothar, Humburg Gerhard

MPK: A01N 47/36

Značky: účinné, herbicidní, výroby, prostředek, složky, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Herbicidní prostředek, vyznačující se tím, že jako účinnou složku obsahuje alespoň jednu sloučeninu obecného vzorce I v němž obecné symboly mají dále uvedený význam, nebo její fyziologicky použitelnou sůl s bází nebo sůl s kyselinou. Dále se popisuje způsob přípravy účinné složky.

Herbicidní prostředek a prostředek k regulaci růstu rostlin a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 235957

Dátum: 15.12.1986

Autori: Hüttelmaier Thomas, Bieringer Hermann, Willms Lothar, Bürstell Helmut, Mildenberger Hilmar, Bauer Klaus

MPK: A01N 47/34, A01N 47/36

Značky: výroby, složky, způsob, účinné, prostředek, rostlin, regulaci, růstu, herbicidní

Zhrnutie / Anotácia:

Herbicidní prostředek s prostředek k regulaci růstu rostlin, vyznačující se tím, že jako účinnou složku obsahuje alespoň jednu sloučeninu obecného vzorce I v němž uvedené symboly mají dále uvedený význam. Podle vynálezu se účinné látky obecného vzorce I připravují tím, že se sloučeniny obecného vzorce II nebo sloučeniny obecného vzorce III uvádějí v reakci se sloučeninami obecného vzorce IV.

Herbicidní prostředek a prostředek k regulaci růstu rostlin a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 227043

Dátum: 15.06.1986

Autori: Mildenberger Hilmar, Willms Lothar, Bauer Klaus, Bürstell Helmut, Bieringer Hermann, Günther Dieter

Značky: prostředek, regulaci, účinných, způsob, látek, výroby, růstu, rostlin, herbicidní

Zhrnutie / Anotácia:

Herbicidní prostředek a prostředek k regulaci růstu rostlin, vyznačující se tím, že jako účinnou složku obsahuje alespoň jednu sloučeninu obecného vzorce I v němž R1 znamená popřípadě až 6 atomy halogenu substituovanou alkylovou skupinu s 1 až 10 atomy uhlíku, alkenylovou skupinu se 2 až 10 atomy uhlíku, alkadienylovou skupinu se 4 až 10 atomy uhlíku nebo alkoxy-alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku v alkoxylové a v alkylové části, R2 a R3...