Wildt Stanislav

Způsob přípravy nových 2,3´-dichlorbenzhydrylaminů a jejich solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 269646

Dátum: 11.04.1990

Autori: Protiva Miroslav, Wildt Stanislav, Urban Jiří

MPK: C07D 295/08, C07D 295/06

Značky: přípravy, jejich, nových, solí, způsob, 2,3´-dichlorbenzhydrylaminů

Text:

...na 50 . Při orálniu podání dávky 30 mg/kg vyvolóvá nírnou hypoglykemii u krys (za 2 h snížení hladiny cukru o 20 ).1-(2,3-Dlchlorbenzhydryl)-4-(3-hydroxypropyl)piperazin byl testovàn jako maleinát. Akutni toxicita u myši LD 50 je 326 mg/kg orálně a 30 Ing/kg í- v. V i. v. dávce 6 mg/kg vyvolává krátkodobé o hluboké pokleay krevního tlaku u normotensních,anestetlzovaných krys. Podobné jako předchozí látky působí spasmolyticky vůči...

Amidiny a amidoximy difenylsulfidové řady a jejich soli

Načítavanie...

Číslo patentu: 261295

Dátum: 12.01.1989

Autori: Wildt Stanislav, Metyšová Jiřina, Valchář Martin, Šindelář Karel, Protiva Miroslav

MPK: C07C 123/00

Značky: amidiny, jejich, řady, difenylsulfidové, amidoximy

Text:

...reagují s amoniakem a aminy za vzniku příslušných amidinú, jak je popsáno v příkladech. za účelem přípravy amidoximü seprovádějí reakce nitrilů obecného vzorce II s hydroxylaminovou basí, nejčastějí ve Vroucím metanolu.Za účelem získání sulfoxidü, tj. látek vzorce I, kde m 1, je nutné příslušné sulfidy vzorce I,kde m 0, oxidovat. K tomu je nejvhodnější oxidace peroxidem Vodíku v kyselině octovépři teplotě místnosti, což je rovněž v jednom...

4-Aryl-3(aminomethyl)thiacyklohexan-4-oly a od nich odvozené sulfoxidy, sulfony a N-oxidy

Načítavanie...

Číslo patentu: 255617

Dátum: 15.03.1988

Autori: Wildt Stanislav, Urban Jiří, Protiva Miroslav, Metyš Jan

MPK: C07D 335/02

Značky: 4-aryl-3(aminomethyl)thiacyklohexan-4-oly, odvozené, sulfoxidy, n-oxidy, sulfony

Text:

...dávkach 15 mg/kg vykazuje-ć- i Ó-sympathomi 50 metický účinek, presorickou odpověč na adrenalín u krys prodložuje 2 až 4 krát.u myší, LD 58,1 mg/kg i.v. V peritoneálnim testu u krys vyvolává blokádu nocicepčnich4-l 3-metoxyfeny 1-3-(dimetylaminometyl)thiacyklohexan-4-01-S-oxid-hydrochlorid Akutní toxicita u myši, LD 5 o 191 mg/kg i.v. V orální dávce 200 mg/kg má antitusický účinek u morčat (snižuje frekvenci záchvatü kašle na 59 ). Dále...

4-Substituované 1-(1-(2-(arylthio)-5-halogen-fenyl)ethyl)piperazin a jejich soli

Načítavanie...

Číslo patentu: 254730

Dátum: 15.01.1988

Autori: Holá Vladislava, Protiva Miroslav, Valenta Vladimír, Wildt Stanislav

MPK: C07D 295/08

Značky: jejich, 1-(1-(2-(arylthio)-5-halogen-fenyl)ethyl)piperazin, 4-substituované

Text:

...spektra měřena u volných basi (krystalických nebo olejovitých), které byly uvolněny z příslušných přečištěných solí alkalizací a izolovány extrakcí etherem. V případech uvedené postupy přípravy je nutno považovat pouze za ilustraci možností přípravy látek podle vynálezu není jejich účelem vyčerpávajícím způsobem popisovat všechny možné způsoby přípravy.Směs 5,7 g l-(2-(fenylthio)-5-chlorfenyl)ethylchloridu, 13,0 g...

Piperazinoethylethery 10,11-dihydrodibenzo(b,f)-thiepinové řady a jejich soli

Načítavanie...

Číslo patentu: 236340

Dátum: 01.01.1988

Autori: Jílek Jiří, Dlabač Antonín, Protiva Miroslav, Bártl Václav, Valchář Martin, Wildt Stanislav, Metyšová Jiřina

MPK: C07D 409/12

Značky: piperazinoethylethery, jejich, řady, 10,11-dihydrodibenzo(b,f)-thiepinové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru syntetických léčiv. Jeho předmětem jsou piperazinoethylethery 10,11-dihydrodibenzo(b,f) thiepinové řady obecného vzorce I, ve kterém R značí methyl, 2-hydroxyethyl, 3-hydroxypropyl, ethoxykarbonyl nebo atom vodíku, a jejich soli. Látky vzorce I a jejich soli mají vlastnosti málo toxických a mírně kataleptických neuroleptik, což je předpokladem jejich praktického použití v therapii schizofrenie. Látka vzorce I se...

9-(3-Dimethylaminopropyliden)-2-(methylthiomethyl)thioxanthen a jeho šťavelan

Načítavanie...

Číslo patentu: 236339

Dátum: 01.01.1988

Autori: Wildt Stanislav, Protiva Miroslav, Kmoníček Vojtěch

MPK: C07D 335/20

Značky: šťavelan, 9-(3-dimethylaminopropyliden)-2-(methylthiomethyl)thioxanthen

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru synthetických léčiv. Jeho předmětem je 9-(3-dimethyl - aminopropyliden)-2-(methylthiomethyl) thioxanthen vzorce I a jeho šťavelan. Látka vzorce I a její šťavelan mají vlastnosti trankvilizéru, což je předpokladem jejich praktického použití v therapii některých nervových a psychických onemocnění. Látku vzorce I lze připravit třístupňovou synthesou ze známého 2-(brommethyl)thioxanthonu, který se v prvním stupni převede...

Způsob kontroly průletu prohozeného útku prohozním kanálem před jeho zatkáním u vzduchových tkacích strojů a zařízení pro tento způsob

Načítavanie...

Číslo patentu: 246511

Dátum: 15.12.1987

Autori: Dlabae Antonín, Wildt Stanislav, Metyšová Jioina Csc, Valcháo Martin

MPK: D03D 51/34

Značky: prohozeného, před, útku, strojů, kanálem, průletu, vzduchových, prohozním, kontroly, tkacích, zařízení, zatkáním, způsob

Text:

...optoelektronických prvků a propojovacích kablů Spojujících je s vyhodnocovacím centrem, protože čidlo je umístěno stacionárně na rámu stroje. Tím odpadají rázy a vibrace vznikající při přírazu útku paprskem bídlenu. inou výhodou je dosaženi vyší spolehlivosti i účinnosti činnosti elektronické útkové zarážky, protože útek se v kontrolním prostoru v blízkosti čela podélné štěrbiny odsávací hubice pohybuje pomaleji, než-li je tomu například při...

Spôsob výroby motorových benzínov s vysokým oktánovým číslom

Načítavanie...

Číslo patentu: 246429

Dátum: 15.12.1987

Autori: Protiva Miroslav, Bolek Pavel, Metyšová Jioina, Šedivý Zdenik, Dlabae Antonín, Eervená Irena, Wildt Stanislav, Valcháo Martin

MPK: C10G 59/

Značky: motorových, číslom, benzínov, oktánovým, vysokým, výroby, spôsob

Text:

...reaktoroch sa udržiava tlak 4 MPa,v tretom reaktore 2,5 .ÍVÍPE-I. Do prvý~ch dmch reaktorov sa privádza odisírena benzínová frakcie Vriace v rozzmedzí 50 až 200 C majüca -oktánové číslo 02 výskumnou, metódou a obst-iliwjfirxa 21,5 bmotnolstneho n-alkánov, 1.l.,4 ~)0 .hmointistiieho aroinatických uhľovodíkov a 67,1 hmotnostného izoalkániokých a cykl-oalkáiiickýcli uhľovodíkov objeme-von. rýchlosťou 1,5 h 1. Do tretieho reaktoçiwa...

Upínacie čeľuste

Načítavanie...

Číslo patentu: 246428

Dátum: 15.12.1987

Autor: Wildt Stanislav

MPK: B23K 37/00

Značky: upínacie, čeľuste

Text:

...nla ploche a nielen na hrane, -aIko to býva u rkĺbových čeľusti, a tým je zaistená menšia možnost poškodenia povrchu upínaneho predmetu.Vzhľadom na to, že voľná čeľust a utahovacla maticla sa pohybujú samostatne, nezávisl-e na sebe, je upínanie rýchle a jednoduché, nakoľko uťahovacia .matica nemusí pred sebou posú-vať prítlačnú dosku, v tomto prípade voľnú čeľust. Konštrukcia čeľustizaisťuje ľubovoľné rozovretie čeľusti, ktoré závisí len...

2-(terc. Amino)-11-(4-methylpiperazino)-10,11-dihydrodibenzo(b,f)thiepiny a jejich jantarany

Načítavanie...

Číslo patentu: 252339

Dátum: 13.08.1987

Autori: Wildt Stanislav, Metyšová Jiřina, Kmoníček Vojtěch, Protiva Miroslav

MPK: C07D 409/04

Značky: 2-(terc, jantarany, amino)-11-(4-methylpiperazino)-10,11-dihydrodibenzo(b,f)thiepiny, jejich

Text:

...u myší, LDW 35 tag/kglinr. Diskoordinační působení u nnyěí v testu rotující tyčky EDsomax) 10,3 Ing/kgp.o. dávke 25 Ing/kg vyvoláva za 24 h po podání ataxii ještě u 40 B zvířat Potenciace thiopentalováho spćnkuu myší intrevencsní dávka 0,5 ing/kg pr-odlužuje trvání spánkuve 200 76 kontrolní hodnoty. Antiennfetaminový účinek u uwší ED 0,1 až 0,5 Ing/kg intrav venosně. V testu katelepsie u krys je látka středně účinná EDSO 12,3...

Methylpiperazinové deriváty odvozené od 4-chlordifenylsulfidu a jejich soli

Načítavanie...

Číslo patentu: 236148

Dátum: 01.08.1987

Autori: Protiva Miroslav, Červená Irena, Dlabač Antonín, Wildt Stanislav

MPK: C07D 295/08, C07D 295/06

Značky: deriváty, methylpiperazinové, jejich, odvozené, 4-chlordifenylsulfidu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru syntézy léčiv. Jeho předmětem jsou methylpiperazinové deriváty odvozené od 4-chlordifenylsulfidu obecného vzorce I, ve kterém X značí skupinu CO nebo CHOH a Y značí skupinu CO nebo CH2 a jejich soli s farmakodynamicky nezávadnými anorganickými kyselinami. Látky vzorce I a jejich soli vykazují celou řadu farmakodynamických a biologických efektů, které je činí použitelnými jako léčiva (hypotenzivní, spasmolytický,...

1-/5-Chlor-2-(2-methylfenylthio)benzyl/-4-methylpiperazin a jeho maleinát

Načítavanie...

Číslo patentu: 236147

Dátum: 01.08.1987

Autori: Protiva Miroslav, Wildt Stanislav, Červená Irena

MPK: C07D 295/08, C07D 295/06

Značky: maleinát

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru synthezy léčiv. Jeho předmětem je nový 1-/5-chlor-2-(2-methylfenylthio)benzyl/-4-methylpiperazin vzorce I a jeho malein. Látka vzorce I a její maleinát vykazují hypotenzivní účinnost u normotensních zvířat a přicházejí v úvahu v therapii jako léčiva korigující stavy se zvýšeným krevním tlakem. Látka má kromě toho mírnou centrálně stimulační účinnost a působí inhibičně proti některým mikroorganismům. Lze ji připravit...

Aminoalkohol dibenzo(b,e)thiepinové řady a jeho hydrochlorid

Načítavanie...

Číslo patentu: 235172

Dátum: 15.02.1987

Autori: Protiva Miroslav, Wildt Stanislav, Bártl Václav

MPK: C07D 409/04

Značky: aminoalkohol, hydrochlorid, řady, dibenzo(b,e)thiepinové

Zhrnutie / Anotácia:

Aminoalkohol dibenzo(b,e)thiepinové řady vzorce I, tj. 2-chlor-11-[1-(2-hydroxyethyl)-4-piperidyliden]-6,17- dihydrodibenzo(b,e)thiepin, a jeho hydrochlorid.

2-aminoethylethery odvozené od 2-substituovaných 6,11-dihydrodibenzo/b,e/thiepin-11-olů a jejich soli

Načítavanie...

Číslo patentu: 237487

Dátum: 15.01.1987

Autori: Bártl Václav, Wildt Stanislav, Protiva Miroslav

MPK: C07D 409/12

Značky: odvozené, 2-aminoethylethery, 2-substituovaných, jejich

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru syntetických léčiv. Jeho předmětem jsou 2-aminoalkylethery odvozené od 2-substituovaných 6,11-dihydrodibenzo(b,e)thiepin-11-olů obecného vzorce I ve kterém R značí atom chloru nebo methyl a X je dvojmocný zbytek NH, NCH3, NCH2CH2OH, NCOOC2H5 nebo II a jejich soli s organickými kyselinami, s výhodou s kyselinou maleinovou. Tyto látky jsou antihistaminiky, antiarytmiky a antimikrobiálně účinnými látkami, takže přicházejí v...

2-(terc.amino)-9-(3-dimethylaminopropyliden)-thioxantheny a jejich soli

Načítavanie...

Číslo patentu: 247595

Dátum: 15.01.1987

Autori: Wildt Stanislav, Kmoníček Vojtěch, Metyšová Jiřina, Protiva Miroslav

MPK: C07D 335/20

Značky: 2-(terc.amino)-9-(3-dimethylaminopropyliden)-thioxantheny, jejich

Text:

...s 30 ml 5 kyseliny chlorovodikové se basický produkt převede do vodní fáze. Po oddělení se z vodného roztoku uvolni base vodným amoniakem a isoluje extrakci benzenem. zpracovánim extraktu se získa 5,1 g (79 ) 2-(dimethylamino)-9-(3-dimethylaminopropyl)thioxanthen-9-olu, který taje při 145 až 150 OC. Rekrystalisací vzorku z ethanolu se ziskâ čistá látka, t. t. 147 až 149 °c.Roztok 7,9 g 2-pyrrolidino-9 ~(3-dimethylaminopropyl)thioxanthen-9-olu...

Piperazinoalkanoly dibenzo(b,e)thiepinové řady a jejich soli s kyselinou maleinovou

Načítavanie...

Číslo patentu: 236549

Dátum: 15.11.1986

Autori: Protiva Miroslav, Wildt Stanislav, Bártl Václav

MPK: C07D 409/06

Značky: řady, jejich, maleinovou, dibenzo(b,e)thiepinové, piperazinoalkanoly, kyselinou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru synthetických léčiv. Jeho předmětem jsou piperazinoalkanoly dibenzo(b, e)thiepinové řady obecného vzorce I, ve kterém R je atom vodíku nebo atom chloru, a jejich soli s kyselinou maleinovou. Látky podle vynálezu a jejich maleináty se vyznačují antihistaminovou a muskulotropně spasmolytickou účinností, takže mohou být používány jako léčiva pro likvidaci příznaků alergických chorob a dále jako léčiva proti bolestivým...

1-(2-Metyltio-6-benzotiazolylaminometyl)-5-fenyl-1,2,3,4-tetrazol a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 220293

Dátum: 15.02.1986

Autori: Holbová Elena, Wildt Stanislav, Uher Michal

Značky: spôsob, přípravy, 1-(2-metyltio-6-benzotiazolylaminometyl)-5-fenyl-1,2,3,4-tetrazol

Zhrnutie / Anotácia:

Anorekticky účinný 1-(2-metyltio-6-benzotiazolylaminometyl)-5-fenyl-1,2,3,4-tetrazol, vzorca I Podstata spôsobu prípravy látky vzorca I, spočíva v tom, že reaguje 2-metyltio-6-aminobenzotiazol s 5-fenyl-1,2,3,4-tetrazolom a formaldehydom v prostredí etanolu pri teplote od laboratornej do 50 °C.

Způsob přípravy 3-(4-methylpiperazino)dibenzo-(b,f)-1,2,4-triazolo-(4,3-d)-1,4- thiazepinů a jejich methansulfonátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 225894

Dátum: 15.10.1985

Autori: Dlabač Antonín, Polívka Zdeněk, Wildt Stanislav, Protiva Miroslav

Značky: methansulfonátů, thiazepinů, přípravy, 3-(4-methylpiperazino)dibenzo-(b,f)-1,2,4-triazolo-(4,3-d)-1,4, jejich, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy 3-(4-methylpiperazino)dibenzo(b,f)-1,2,4-triazolo(4,3-d)-1,4- thiezepinů obecného vzorce I, ve kterém R1 a R2 jsou stejné nebo různé a značí atom vodíku nebo atom chloru, a jejich methansulfonátů vyznačující se tím, že se dibenzo(b,f)-1,4-thiazepin-10(11H)-thiony obecného vzorce II, ve kterém R1 a R2 značí totéž jako ve vzorci I, podrobí působení hydrazinhydrátu ve vroucím ethanolu nebo 1-butanolu, získané hydrazony obecného...

Jiskrově bezpečné zařízení k přenosu seismologických a seismoakustických signálů s potlačením soufázných signálů s nastavitelným zesílením

Načítavanie...

Číslo patentu: 239246

Dátum: 15.05.1985

Autori: Protiva Miroslav, Wildt Stanislav, Valenta Vladimír

MPK: G01V 1/22

Značky: jiskrově, soufázných, seismologických, přenosu, seismoakustických, potlačením, zesílením, nastavitelným, bezpečné, zařízení, signálu

Text:

...parametry nutné pro dlouhodobý provoz.Na přiložených výkresech je znázorněn přiklad provedení zařízení podle vynálezu, kde na obr. 1 je blokové schéma a na obr. 2 a) a 2 b) jsou příklady konkrétního provedení jiskrově bezpečného zařízení s rozdílným zsměním. Vstupní transformátor l je připojen k přístrojovómu zesilovačí g. Přístrojový zeeilovač g je napájen z odděleného zdroje 5 a zároveň jeho výstup je připojen k výstupnímu trsnsformátoru...