Wildmann Stanislav

Zařízení pro odvodnění a zkusovění ocelárenských kalů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261704

Dátum: 10.02.1989

Autori: Pětroš Jaroslav, Pleva Milan, Melecký Jan, Wildmann Stanislav

MPK: B01J 2/00

Značky: kalů, zkusovění, odvodnění, zařízení, ocelárenských

Text:

...lehce rozpustný produkt je možno přímo použít jako struskotvornou přísadu nebo ředidlo strusky ve vlastním ocelárenskémVynález bude dále podrobněji objasněn pomocí přiloženého výkresu, na němž je sohematicky nakresleno uspořádání celéhoDle tohoto vyobrazení sestává zařízení pro zpracování oce~ lárenských kalů ze zásobníku ł kalů opatřeného míchadlem g, který jo napojen na vstupní stranu ležatého dvojitého mísiče 2, kam je...

Způsob úpravy ocelárenských kalů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258937

Dátum: 16.09.1988

Autori: Pleva Milan, Wildmann Stanislav, Melecký Jan, Pětroš Jaroslav

MPK: C02F 11/14

Značky: kalů, ocelárenských, úpravy, způsob

Text:

...jako struskotvorná surovina při výrobě oceli,neboč je pro vysoký obsah oxidů železa lehce rozpustný i v kyselých ocelářských struskách. Ocelářské kaly se tak vracejí zpět do technologického procesu.vynález bude dále podrobněji objasněn na příkladu jejích praktického využití. P ř I k 1 a d 1K ocelárenskému kalu s obsahem 435 až 500 g sušiny v 1 litru bylo přidáváno vápno v množství 0,85 dílu kalů na l díl vápna. získaný železitý hydrát...

Sklíčidlo ořezávacího strojku na tužky

Načítavanie...

Číslo patentu: 246916

Dátum: 15.10.1987

Autor: Wildmann Stanislav

MPK: B43L 23/00, B43M 17/00

Značky: tužky, strojků, ořezávacího, sklíčidlo

Text:

...misky ve smyslu šipek.Sklíčidlo ořezávacího strojku na tužky podle vynálezu tvoří tři svěrací válečky l výhodně z termoplastů, ozubené na obvodu a navlečené otočně na radiálnícb osách 3 z ocelového drátu a tvarovaných podle obr. 1. Zahnuté konce g radiálních os g jsou otočné uloženy v axiálním osazení 5 krytu 5 sklíčidla a konce É ve výřezech 1, vytvorených v boční stěně ovládací misky §, otočné na ústíg lůžka lg frézy ll.Na dno ovládací...

Čidlo pyroelektrického detektoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 244472

Dátum: 15.09.1987

Autor: Wildmann Stanislav

MPK: G08B 17/06

Značky: detektoru, pyroelektrického, čidlo

Text:

...spoěívd v tom. de pri prdohodu obrazu cíle pres čidlo elektriekóho detektoru veniknou vldy tři ilpulsy. z nich krajní maji shodnou poleritu a střední impuls ad polaritu opoeuou.Podaínkou ovlem je aby eleaenty čidla ndlelejíeí k jednotlivým elektrodh ally polarieeoi epadnou. Při vhodnou sepojení jednotlivých eiektrod ne vstup zeeilovačesigndluv les i tuto podaínku upadne polerisace elementd Eidla obejít.Předmětnou úpravou se podstatne...

Způsob obohacení podílu barevných kovů, zejména zinku a olova, v recyklinku prachových úletů ocelářských pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 250065

Dátum: 15.04.1987

Autori: Medřický Zdeněk, Pětroš Jaroslav, Wildmann Stanislav

MPK: C22B 7/00

Značky: podílu, zejména, olova, způsob, prachových, ocelářských, úletů, kovů, barevných, pecí, zinku, obohacení, recyklinku

Text:

...úletů za tavbu.Využití vynálezu umožňuje výrazně zvýšit obsahy barevných kovů v úletech na hranici, potřebnou pro efektivní a ekonoínické zpracování úletů a Využití barevných kovů v nich obsažených v případech, kdy pouhým recyklinkem tyto meze jsou nedo 4sažitelné, anebo V případech, kdy počet cyklů recyklinku by byl neúnosně a neekonomicky dlouhý. Navíc se výhodně, bez Výstavby dalších zařízení zpracuji dosud nezpracovatelně, či obtížně...

Způsob ochlazování taveniny zkujněné plynným kyslíkem v nístějové ocelářské peci

Načítavanie...

Číslo patentu: 250064

Dátum: 15.04.1987

Autori: Mušálek Karel, Wildmann Stanislav, Pětroš Jaroslav, Michalík Zdislav

MPK: C21C 5/04

Značky: ocelářské, taveniny, nístějové, zkujněné, kyslíkem, ochlazování, plynným, způsob

Text:

...se použije k ochlazení taveniny v nistěji pece nebo V odlévaci pánvi nebo v nistěji i v pánv 1. Při ochlazovaní taveniny způsobem podle vynálezu se snižuje spotřeba feromanganu,případně ferosilikomanganu, ktere se používají k desoxidaci a legování vyráběnê oceli.Bližší podrobnosti o technologii ochlazeváni taveniny podle vynálezu jsou patrny ze dvou dále uvedených přikladů, z nichž jeden řeší ochlazování taveniny V nistěji 200 ttandemové...

Způsob zpracování odpadního loužence

Načítavanie...

Číslo patentu: 247655

Dátum: 15.01.1987

Autori: Medřický Zdeněk, Pětroš Jaroslav, Wildmann Stanislav, Jasiok Karel

MPK: C22B 7/00

Značky: způsob, zpracování, odpadního, loužence

Text:

...výroby oceli organizačně neschůdná.Uvedené nevýhody stávajícího stavu techniky při využívání odpadního loužence z oxidická žslezonikslnatě rudy se odstraní způsobem podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že odpadní louženec se přidáva do aglonerační vsázky pro výrobu agloaerátu k výrobě surového-železa v množství 0,01 až« 8 hmot. kovonosnó vsázky, kde získaný sglomsrát se pŕidává do vysokopecní vsázky až do množství určovsného...

Způsob úpravy prachových úletů z ocelářských zkujňovacích zařízení ve výchozí surovinu k výrobě těkavých kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 217950

Dátum: 15.12.1984

Autori: Bubeníček Josef, Pětroš Jaroslav, Veselý Jiří, Medřický Zdeněk, Konečný Oldřich, Wildmann Stanislav, Jeník Vladimír

Značky: zařízení, úpravy, zkujňovacích, těkavých, surovinu, výchozí, prachových, výrobe, ocelářských, kovů, způsob, úletů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu úpravy prachových úletů z ocelářských pecí ve výchozí surovinu k výrobě těkavých kovů, za kterýmž to účelem se prachové úlety v obsahu, například 3 % hmotnostních zinku, použijí několikrát za sebou jako vsázky do ocelářské pece, a to volně nebo ve směsi až do získání jejich potřebného chemického složení, například s obsahem 20 % hmotnosti zinku, olova, kadmia, cínu, sodíku a draslíku.