Wiesnerová Ludmila

Epoxidová kompozice zejména pro lité podlahy

Načítavanie...

Číslo patentu: 270731

Dátum: 12.07.1990

Autori: Wiesnerová Ludmila, Wiesner Ivo, Rajdl Josef, Prachař Otakar, Opl Jan, Jarolímek Přemysl

MPK: C08L 63/00

Značky: lité, zejména, podlahy, epoxidová, kompozice

Text:

...s použitím známých polyaminických neho polyaminoamidických tvrdidel, aduktů polyaminů s epoxidy nebo epoxidovanýmí uhlovodíky,adukty polyaminických sloučenin a akryláty, maleináty nebo fumaráty a podobné. Vytvrzování lze podle potřeby urychlovat přídavkem 0,01 až 5 3 hmot. fenolických sloučenin, merkaptanů,polyalkoholů, vody, organických nebo anorganických kyselín apodobně.Častice mikromletého vápence povrchové upravené mastnými kyselinami...

Epoxidové kompozice zejména pro rozlivové až roztíratelné elektrostaticky vodivé povlaky stavebního díla

Načítavanie...

Číslo patentu: 270730

Dátum: 12.07.1990

Autori: Prachař Otakar, Opl Jan, Jarolímek Přemysl, Wiesner Ivo, Wiesnerová Ludmila, Rajdl Josef

MPK: C08L 63/00

Značky: zejména, kompozice, rozlivové, elektrostaticky, díla, epoxidové, roztíratelné, vodivé, stavebního, povlaky

Text:

...tvrdidel, adukty polyaminů a podobně.V roli reaktivních ředidel se používají glycidyletery monofenolů, glycidetery alkoholů, glycidestery, glycidylaminy, estery kyseliny akrylové, maleinové nebo fumarové, etylenkarbonát, propylenkarbonát a podobně. Z nereaktivních ředidel se dává přednost zejména esterům kyseliny fosforité, ftalové, citronové, adipové, esterům epoxidovaných mastných kyselín a p°dQbně Nereaktivníchředidel se obvykle...

Způsob výroby nízkomolekulárních epoxidových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 269308

Dátum: 11.04.1990

Autori: Macho Pravoslav, Wiesnerová Ludmila, Klančík Luděk, Wiesner Ivo, Rada Antonín, Bruthans Václav, Micka Vladimír, Jarolímek Přemysl

MPK: C08G 59/06

Značky: nízkomolekulárních, pryskyřic, epoxidových, způsob, výroby

Text:

...W 350 9 50 vodného roztoku Ne 0 H a uvolněná raekčni teplo se odvádi chlezenim tak. aby reflux se udržovel na ůrovni 2 až 3 ml/min, Potom se reakčni smšs ochladína 55 °c a během 3 hodin se přikape zbývajicich 351 g 50 roztoku-Na 0 H. potomse reakčni smě nechá 20 minut doreagovat. Micháni se zastaví a odděli sa vodná fáze, organické fáza se neutralizuje na pH 6,5 a vakuovou destilact sa odděli těkavé složky Destilačni zbytek se při B 0 až...

Prostředek pro nivelaci, egalizaci a odpěnění povrchu, zejména licích podlahovinových kompozic a plastbetonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262139

Dátum: 10.02.1989

Autori: Jarolímek Přemysl, Bruthans Václav, Novotný Josef, Wiesnerová Ludmila, Opl Jan, Prachař Otakar, Wiesner Ivo

MPK: C08L 63/00

Značky: prostředek, odpěnění, egalizaci, plastbetonů, podlahovinových, povrchu, zejména, kompozic, licích, nivelaci

Text:

...kompoztic a plastbetonů se použije prostředek tvořený mon-ocykliickýml nebo bicykl-ickými ter-pteny,zejména pineny, iterpineny, limoneny, nebo technickými směsmi těchto látek, jako je Ydijpenten či terpenrtýn l Uvedené látky mohou podle potřeby -obsaihovat až 1 hmot. .povnchově .ałktivvních látek, ako jsousiliikotnové oleje, deriváty polyetylénoxidu, nízkomolekttlární polymery nebo . kopoľymery esterů kyseliny...

Kompozice pro elektrovodivé rozlivové hmoty, lepidla a tmely

Načítavanie...

Číslo patentu: 259164

Dátum: 17.10.1988

Autori: Wiesnerová Ludmila, Müller Karel, Prachař Otakar, Jarolímek Přemysl, Wiesner Ivo

MPK: C08L 63/00

Značky: lepidla, rozlivové, kompozice, hmoty, elektrovodivé, tmely

Text:

...lepidla a tmely sedobrćvodivoeti dosahuje pouze při použití desintegrovené měäi, mukterá podobně jako grafit výrazně zhoršuje mechanické parametry vytvrzenýoh hmotQ Aplikace ionogenníchlsloučenin, zejména kverterních amoniových, sulíoniových a fosfoniových sloučenin situaci rovněž neřeší, protože uvedené látky se snadno z.vytvŕzených hmot vypocují a smývejí, takže efekt polovodivosti má poúze dočasné trvání. současný stav techniky nezní...

Nízkoviskozní kompozice pro rozlivové hmoty se sníženou sedimentací plniv a pigmentů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256620

Dátum: 15.04.1988

Autori: Wiesnerová Ludmila, Müller Karel, Jarolímek Přemysl, Wiesner Ivo, Prachař Otakar, Opl Jan

MPK: C08L 63/10

Značky: rozlivové, nízkoviskozní, plniv, hmoty, sedimentaci, kompozice, pigmentů, sníženou

Text:

...hmotnostně z 68 až 85 dílů dianové epoxidové pryskyřice o střední molekulově hmotnosti 435 až 650 a střední epoxidové funkčnosti 2,0, p 15 až 32 dílů 2-etylhexylakrylátu a 15 až 55 dílů mletého křemeněho skla.vKbmpozioe podle vynálezu se dále obvykle pigmentuje anorganickými pigmenty, zejména pigmenty na bázi oxidů železa, přírodními okry, oxidy zinku či titanu, lithoponem a dalšími. Povrchové napětí a smáčivost pigmentů a rheologické...

Způsob výroby výšemolekulárních epoxidových pryskyřic s nízkou úrovní zbarvení

Načítavanie...

Číslo patentu: 256267

Dátum: 15.04.1988

Autori: Jarolímek Přemysl, Hanzlík Miroslav, Klančík Luděk, Müller Karel, Rada Antonín, Wiesner Ivo, Wiesnerová Ludmila, Micka Vladimír

MPK: C08L 63/00

Značky: zbarvení, úrovní, způsob, nízkou, výroby, výšemolekulárních, epoxidových, pryskyřic

Text:

...inertizaoi reakčni směsi se s výpoaou používá dusík,lze však použít i argon, helium a v některých případech i oxiduhličitý, řičemž obsah kyslíku V inertním plynu může být nejvýše 5 oí, t.j. 0,005 hmot. .olyadice se obvykle provádí při teplotách až 155 °C (pod bodem tání dianu), ale při nízkém obsahu kyslíku v inertní atmoeféře lze polyadici uskutečnit i při teplotách 170 až 190 °C. Používají se známé polyadiční katalyzátory, s výhodou...

Komplexní tvrdidlo pro epoxidové pryskyřice se zvýšenou reaktivitou

Načítavanie...

Číslo patentu: 254519

Dátum: 15.01.1988

Autori: Wiesnerová Ludmila, Exnerová Karla, Wiesner Ivo, Exner Bedřich

MPK: C08G 59/56, C08G 59/54

Značky: pryskyřice, epoxidové, zvýšenou, reaktivitou, komplexní, tvrdidlo

Text:

...při teplotách pod 0 OC, čehož lze jinak podle známého stavu techniky dosáhnout pouze použitím nepříjemně páchnoucích polymerkaptanů nebo polythiolů.Používané polymerní mastné kyseliny obsahují nejvýše 5 monomerních a nejvýše 25 3 trimerních mastných kyselín. Připravují se známymi způsoby z talového oleje nebo mastných kyselin söjového či řepkového oleje. Z polyaminú se používají zejména dietylentriamin, dipropylentriamin, trietylentetramin,...

Hydraulický rozvod tlakově kapaliny, zejména pro ovládání zvedáku nastřiženého odpadu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246185

Dátum: 15.09.1987

Autori: Hampel Jioí, Wiesnerová Ludmila, Wiesner Ivo, Pracný Dušan, Jankovský Jaroslav

MPK: B23D 33/02

Značky: zvedáků, ovládání, tlakově, zejména, nastřiženého, odpadů, rozvod, hydraulický, kapaliny

Text:

...lg, která je napojena na vstup proplachovacího rozváděče 35, jehož odpadní výstup je zaslepen a jehož tlakový výstup je propojen skrze proplachovací jednosmerný škrticí ventil lg s nádrží. Na proplachovací cestu łg je jednak první odbočkou A 1 napojen tlakový spínač ł§.a jednak druhou odbočkou lg napojen tlakový ventil gg, jehož výstup je propcjen s nádrží. Na hlavní tlakovou cestu 1 je jednak tlakovou odbočkou gł přlpojen akumulátor 33 a...

Vzduchová stříkací pistole

Načítavanie...

Číslo patentu: 240716

Dátum: 15.08.1987

Autori: Wiesnerová Ludmila, Bruthans Václav

MPK: B05B 7/02

Značky: stříkací, vzduchová, pistole

Text:

...umožňuje nastavení z polohy zavřeno otočením pou-ze o 1 B 0 ° do polohy plně -otevřeno K zamezenívětšího otočení slouží výstupkyna těle pistole, které slouží jako dorazové polohy. Výhoda navrhované -vzduchové stříkacípistole s regulací šíře střiku spočíva v tom,~že kuželk-a z plastické hmoty něikolikanásobně zlepšuje těsnost a funkci regulace šíře. Ucpávka regulace zaručuje dokonalou těsnost regulace a má vysokou životnost,prakticky není...

Způsob přípravy stabilních kompozic

Načítavanie...

Číslo patentu: 250739

Dátum: 14.05.1987

Autori: Wiesnerová Ludmila, Wiesner Ivo, Müller Karel, Bruthans Václav, Novotný Jaroslav, Šnirch Josef, Jahnel Richard, Hanzlík Miroslav, Jarolímek Přemysl

MPK: C08L 63/10

Značky: kompozic, přípravy, stabilních, způsob

Text:

...značným množstvím kyslíku ve formě mikroskopickýoh bublín vzduchu, sestrvávajících v dispersním stavu po několik měsíoů,což dovoluje plná a dlouhodobé uplatně t ní kyslíkové ínhybice polymerace. Způsob podle vynálezu se vy užívá zejména při přípravě kompozic z epoxidovýoh pryskyřic a 2-etylhexylakrylátu, protože tyto kompozice jsou netoxické, mejí vynikající zpracovatelnost e po vytvrzení velúi dobré mechanické parametry. Nižěí obsah...

Způsob přípravy kapalných elastomérů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250331

Dátum: 15.04.1987

Autori: Wiesnerová Ludmila, Jarolímek Přemysl, Hanzlík Miroslav, Wiesner Ivo, Müller Karel, Bruthans Václav, Rada Antonín

MPK: C08G 59/16, C08L 63/10

Značky: způsob, přípravy, kapalných, elastomerů

Text:

...ředění a doprave kapalného elastomeru.Vyrobené elastomery mají relativně nízke viskozity, které nelze jinými způsoby dosáhnout.Úkolem používaných reakčních katalyzátorů je nejen potlačení polymeračních reakcí, ale rovněž katalýza adice dimerních mastných kyselín na nízkomolekulární epoxidové pryskyřlce.V ruoli redukčních katalyzátorů se osvědčily zejména oxidy dvojmocného cínu a trojmocného antimonu, alkalické cínatany a antimonitany, cínaté...

Způsob přípravy epoxyakrylátových kompozic

Načítavanie...

Číslo patentu: 250328

Dátum: 15.04.1987

Autori: Hanzlík Miroslav, Rada Antonín, Jarolímek Přemysl, Müller Karel, Bruthans Václav, Wiesnerová Ludmila, Vacek Antonín, Novák Jiří, Wiesner Ivo, Micka Vladimír, Kundrát Pavel

MPK: C08L 63/10, C08G 59/17

Značky: epoxyakrylátových, kompozic, přípravy, způsob

Text:

...se způsobem podle vynálezu,který spočíva v tom, že předložená tavenina epoxidové pryskyřice o teplo-tě 100 až 150 stupňů C se sytí vzduchem, načež za míchání se přidá C 4 až C 10 akrylát obsahující nejméně 50 ppm hydrochinonu, případně plastifikátor, kompozice se homogenizuje za stáleho sycení vzduchem, přidá se 50 až 250 ppm hydrochinonu, načež se kompozice chladí na 50 až 120 °C a vypouští do nádob.Způsobem podle vynálezu lze...

Způsob přípravy epoxyakrylátových kompozic

Načítavanie...

Číslo patentu: 250327

Dátum: 15.04.1987

Autori: Hanzlík Miroslav, Wiesner Ivo, Brunthans Václav, Novák Jiří, Jahnel Richard, Wiesnerová Ludmila, Novotný Jaroslav, Müller Karel, Šnirch Josef, Jarolímek Přemysl

MPK: C08L 63/10, C08G 59/17

Značky: způsob, epoxyakrylátových, přípravy, kompozic

Text:

...přidá 50 až 300 ppm hydrochinonu a po jeho rozpuštění se směs sytí proudem kyslíku nebo vzduchu, načež za míchäní se vpustí tavenina epoxid-ové pryskyřice o teplotě alespoň 100 °C, komrpozice se zhomogenizuje a ochladí na 50 až 80 °C za stáleho sycení kyslíkem nebo vzduchom,na-čež se vy-pouští do nádob.způsobem ,podle vynálezu lze přípravovat epoxyaxkryiátové kompozice založené na běžných druzícvh dianových epoxi-dový-ch prys-kyřic -o střední...

Způsob výroby vysokotekutého kopolymeru propylenu s etylenem

Načítavanie...

Číslo patentu: 239716

Dátum: 15.04.1987

Autori: Wiesnerová Ludmila, Novák Jioí, Wiesner Ivo, Horák Zdenik, Jarolímek Poemysl

MPK: C08F 8/50

Značky: kopolymerů, výroby, etylenem, vysokotekutého, způsob, propylenu

Text:

...vynúlesu je způsob výroby vyaokotekuteho kopolymeru propylenu s etylenem řízenou degradací iniciovanou organickým peroxidem za přítomnosti stabilizačního sytému obsahujícího fenolická entioxidaty nebo jejich kombinaci s estery kyseliny thiodipropionové nebo s estery kyseliny rosforité, při kterém se peroxiaicky odbourává terminálne blokový polymer propylenu obsahující alespoň I hmotnostní díl etylonu a alespoň 20 hmotnostních dilü...

Kompozice pro rozlivové hmoty se sníženou sedimentací pigmentů a plniv

Načítavanie...

Číslo patentu: 249595

Dátum: 15.04.1987

Autori: Opl Jan, Wiesner Ivo, Jarolímek Přemysl, Prachař Otakar, Wiesnerová Ludmila, Müller Karel

MPK: C08L 63/10

Značky: sníženou, rozlivové, hmoty, plniv, pigmentů, sedimentaci, kompozice

Text:

...pigmenty, zejména pignenty na bázi oxidů železa, přírodními okry, oxidy zinku či titanu, lithoponem a podobně. Povrchové napätí, smáčivost pigmentů a rheologioké vlastnosti kompozioe lze dle potřeby regulovat přídavkem malého množství silikonovýoh olejů, nízkomolekulárníoh polymérů esterů kyseliny akrylové, fluorovanýoh sloučenin či kondenzáty na bázi melaminu či moöoviny a formaldehydu nebo jinými látkami a podobnými účinky.Význačnou...

Lepidlo zejména pro vrstvené materiály

Načítavanie...

Číslo patentu: 247840

Dátum: 15.01.1987

Autori: Wiesner Ivo, Wiesnerová Ludmila, Horák Zdeněk, Veselý Tomáš

MPK: C09J 3/14

Značky: materiály, lepidlo, vrstvené, zejména

Text:

...molekulové hmotnosti 751 a střední funkčnosti 2,00 a 250 dílů 2-etylhexylakrylátu. Homogenní směs se stabilizuje přídavkem 150 ppm hydrochinonu. složka A má viskozitu 34.850 mPa.s/25 OC a obsah reaktivních skupin 0,332 mol/100 g.složka B se připraví smísením a homogenizací směsi o složení 730 dílů polyaminoamidové pryskyŕice o střední molekulově hmotnosti 1 308 a ekvivalentové hmotnosti 220, připraveně kondenzací dimerních mastných...

Způsob přípravy velmi světlých epoxidových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 247478

Dátum: 15.01.1987

Autori: Wiesner Ivo, Hanzlík Miroslav, Micka Vladimír, Wiesnerová Ludmila, Müller Karel, Klančík Luděk, Rada Antonín, Bruthans Václav, Macho Pravoslav, Jeřábek Oldřich, Jarolímek Přemysl

MPK: C08G 59/06

Značky: velmi, přípravy, způsob, pryskyřic, svetlých, epoxidových

Text:

...kyslík z reakční směsi, jednak redukujicích již vzniklé chinonmetidové struktury, se používá práškový nebo drobné granulovaný cín, slitiny obsahující cín, antimon, zinek nebo hliník, oxidy nebo hydratované oxidy či hydroxidy Snz,513 2monité, železnaté nebo manganaté soli neoxidujících anorganických či organických kyselín/zejména chloridy, sírany, karbonáty aj./ sloučeniny síry o mocenství nižším jak 5, zejména siřičitany,...

Adukt obsahující primární a sekundární aminové skupiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 233145

Dátum: 01.01.1987

Autori: Wiesner Ivo, Wiesnerová Ludmila

MPK: C08G 73/02

Značky: primární, aminové, sekundární, obsahující, skupiny, adukt

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru syntetických pryskyřic a tvrdidel. Je řešen technický problém přípravy tvrdidla pro epoxidové pryskyřice, které má větší odolnost vůči tvorbě karbonátů. Podstatou vynálezu je adukt z esterů kyseliny akrylové a polyaminů. Vynálezu může být využito při výrobě kompozitů a bezrozpouštědlových nátěrových hmot.

Pojivo pro kompozity

Načítavanie...

Číslo patentu: 233962

Dátum: 01.12.1986

Autori: Novák Jiří, Jarolímek Přemysl, Wiesner Ivo, Wiesnerová Ludmila, Horák Zdeněk

MPK: C08L 63/10

Značky: pojivo, kompozity

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká oboru syntetických pryskyřic - přípravy kompozitů. Je řešen problém přípravy kvalitních pojiv kompozitů se sníženou úrovní toxicity v nevytvrzeném stavu. Podstatou je pojivo vznikající vytvrzováním epoxidových pryskyřic modifikovaných akryláty kondenzačními produkty epoxidů a akrylátů s polyaminy. Pojivo může být využito při výrobě kompozitů ve všech oborech techniky.

Adiční produkt

Načítavanie...

Číslo patentu: 232284

Dátum: 15.06.1986

Autori: Wiesnerová Ludmila, Wiesner Ivo

MPK: C08G 59/58, C08G 73/02

Značky: produkt, adiční

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru syntetických pryskyřic a tvrdidel. Je řešen technický problém přípravy vhodných tvrdidel, pro houževnaté a pružné hmoty. Podstatou vynálezu je tvrdidlo, vznikající reakcí směsi epoxidové pryskyřice a akrylátů s polyenpolyaminy. Vynálezu lze využít při výrobě kompozitů.

Reaktivní kompozice

Načítavanie...

Číslo patentu: 230495

Dátum: 01.03.1986

Autori: Wiesnerová Ludmila, Wiesner Ivo

MPK: C08L 63/00

Značky: kompozice, reaktivní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru syntetických pryskyřic. Je řešen technický problém přípravy reaktivních kompozic pro pojiva kompozitů. Podstatou vynálezu je reaktivní kompozice sestávající z epoxidových telechelických předpolymerů nebo novolakových epoxidů a soli kyseliny salicylové s tris-(dimetylaminometyl) fenolem. Vynálezu může být využito při výrobě kompozitů rozličního charakteru.

Reaktivní kompozice pro podlahoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 226309

Dátum: 15.10.1985

Autori: Novák Jiří, Havlík Ludvík, Wiesnerová Ludmila, Wiesner Ivo

Značky: reaktivní, kompozice, podlahoviny

Zhrnutie / Anotácia:

Reaktivní kompozice pro podlahoviny, vyznačená tím, že sestává hmotnostně z 75 až 90 dílů nízkomolekulární epoxidové pryskyřice o střední molekulové hmotnosti 340 až 410 a obsahu epoxidových skupin 0,480 až 0,587 mol/100 g, 10 až 25 dílů C1 až C5 alkylesterů epoxidovaných mastných kyselin rostlinných olejů, s obsahem 3,5 až 6,5 % epoxidového kyslíku, 35 až 65 dílů aminoamidové pryskyřice o střední molekulové hmotnosti 400 až 550, aminovém čísle...

Epoxidová kompozice

Načítavanie...

Číslo patentu: 226308

Dátum: 15.10.1985

Autori: Wiesnerová Ludmila, Wiesner Ivo, Novák Jiří

Značky: kompozice, epoxidová

Zhrnutie / Anotácia:

Epoxidová kompozice vyznačené tím, že sestává z 3 až 30 hmotnostních dílů C1 až C5 alkylesterů epoxidovaných mastných kyselin rostlinných olejů o obsahu 3,5 až 6,5 % epoxidového kyslíku a z 70 až 97 hmotnostních dílů nízkomolekulární epoxidové pryskyřice o střední molekulové hmotnosti 340 až 410 o obsahu epoxidových skupin 0,490 až 0,587 mol/100 g.

Modifikované vláknité materiály

Načítavanie...

Číslo patentu: 214950

Dátum: 18.10.1982

Autori: Wiesner Ivo, Wiesnerová Ludmila, Novák Jiří

Značky: vláknité, modifikované, materiály

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru výroby laminátů, kompozitů a prepregů. Je řešen problém potlačení navlhavosti vláken a zlepšení adheze mezi vláknem a pojivem. Podstatou vynálezu je, že se vlákno povleče elastickým filmem epoxidového kaučuku, který jednak zamezí přístupu vlhkosti k vláknu, jednak zajistí velmi dobrou adhezi k pojivu. Vynálezu může být využito při výrobě laminátů, prepregů a kompozitů.