Wiesner Matthias

Bicyklická aromatická aminokyselina, spôsob jej prípravy, jej použitie a farmaceutický prostriedok, ktorý ju obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 284646

Dátum: 15.07.2005

Autori: Rippmann Friedrich, März Joachim, Goodman Simon, Raddatz Peter, Wiesner Matthias, Diefenbach Beate

MPK: C07D 265/36, A61K 31/335, A61K 31/535...

Značky: aromatická, obsahuje, aminokyselina, prostriedok, ktorý, použitie, přípravy, farmaceutický, spôsob, bicyklická

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaná je bicyklická aromatická aminokyselina všeobecného vzorca (I) a jej fyziologicky vhodné soli ako GPIIb/IIa-antagonisty a ako inhibítory alfav-integrínu na výrobu farmaceutických prostriedkov na liečbu napríklad patologických angiogénnych chorôb, trombóz, infarktu srdca, koronárnych ochorení srdca, artériosklerózy, nádorov, osteoporózy, zápalov a infekcií.

Pyrolové deriváty použiteľné na liečbu proliferačných chorôb

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12384

Dátum: 26.10.2004

Autori: Zenke Frank, Finsinger Dirk, Wiesner Matthias, Amendt Christiane, Buchstaller Hans-peter, Sirrenberg Christian, Burgdorf Lars, Grell Matthias

MPK: C07D 207/32, C07D 401/12

Značky: deriváty, proliferačných, liečbu, pyrolové, chorôb, použitelné

Text:

...teraz dobre charakterizované. Ukázalo sa, že inhibícia účinku aktívnehoRas inhibíciou Raf kinázovej signálnej dráhy podanímdeaktivačných protilátok do Raf kinázy alebo ko-expresiou dominantnej negatívnej Raf kinázy alebo dominantnej negatívnej MEK (MAPKK), substrát Raf kinázy, vedie k reverzii transformovaných buniek k normálnemu rastovêmu fenotypu,pozri Daum et al. (1994) Trends Biochem. Sci., 19, 474 - 80 Fridman et al. (1994) J. Biol....

Antagonisty AlfavbetaA3 a alfavbetaA6 integrínu ako antifibrotické činidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4007

Dátum: 16.09.2004

Autori: Patsenker Eleonora, Popov Yury, Jonczyk Alfred, Wiesner Matthias, Bauer Michael, Schuppan Detlef, Goodman Simon

MPK: A61K 31/44, A61P 1/00, A61K 31/00...

Značky: antifibrotické, integrínu, alfavbetaa6, antagonisty, alfavbetaa3, činidla

Text:

...chrčka zvyšuje aktivitu Rho a tvorbu stresových vlákien (7), faktorov, ktore súvisia s adhéziou, migráciou a aktiváciou.Upregulácia systému PDFG (BB)-receptor PDGFB má dôležitú úlohu pri ñbrogenéze,tzn. tvorbe de novo a ukladaní extracelulámej matrice (ECM) v orgánoch, ako sú pečeň (8). Aktivovaný receptor PDGFB môže byť koimunoprecipitovaný spolu s integrinom GVB) (9) a nedávno sa ukázalo, že oLvB 3 interaguje s motívom RGD peptidu...

Deriváty asimadolínu s kovalentne naviazanými kyselinami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13372

Dátum: 25.11.2003

Autori: Wiesner Matthias, Seyfried Christoph

MPK: C07D 207/12, A61K 31/40

Značky: kovalentně, naviazanými, kyselinami, asimadolínu, deriváty

Text:

...S)-3-hydroxypyrolidín-1-yl)-etyl-2,2-difenyl-acetamidom. 0007 Kyselina, príp. z kyseliny odvodený zvyšok je naviazaný cez 3-hydroxypyrolidínovú skupinu N-metyl-N-(lS)-l-fenyl-235)-3-hydroxypyrolidín-1-yl)-etyl-2,2-difenyl-acetamidu. na Nmetyl-N-(ls)-1-fenyl-2-3 S)-3-hydroxypyrolidín-1-yl)-etyl 2,2-difenyl-acetamid.0008 Pri derivátoch podľa vynálezu je preto kyselina, príp. zvyšok odvodený od kyseliny cez esterifikáciu alebo éterifikáciu...

Inhibítory integrínu na liečenie očných chorôb

Načítavanie...

Číslo patentu: E 191

Dátum: 03.07.2002

Autori: Wiesner Matthias, Lang Ulrich, Bender Hans Markus, Friedlander Martin, Haunschild Jutta

MPK: A61K 31/38, A61K 31/35, A61K 31/335...

Značky: očných, chorôb, inhibitory, liečenie, integrínu

Text:

...avBg. Tieto zlúčeniny sú osobitne aktívne akoantagonisty adhézneho receptoru v prípade receptoru vitronektínu e 433.Inhibítory integrínu boli navrhnuté ako farmaceutický aktívne látky vhumánnej a veterinárnej medicíne, predovšetkým na profylaxiu a liečenierôznych porúch, najmä na liečenie a profylaxiu obehových porúch, trombózy, srdcového infarktu, arteriosklerózy, zápalov, apoplexie, angíny pectoris,nádorových porúch, osteolytických porúch,...

Derivát oxazolidinónu, spôsob jeho prípravy, jeho použitie a farmaceutický prostriedok, ktorý ho obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 282123

Dátum: 17.09.2001

Autori: Bernotat-danielowski Sabine, Fittschen Claus, Wurziger Hanns, Gante Joachim, Raddatz Peter, Juraszyk Horst, Melzer Guido, Wiesner Matthias

MPK: C07D 263/24, A61K 31/421

Značky: obsahuje, použitie, oxazolidinónu, derivát, ktorý, farmaceutický, přípravy, prostriedok, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané deriváty oxazolidinónu všeobecného vzorca (I), kde znamená R1 amidinofenyl prípadne chránený terc.butyloxykarbonylovou skupinou R2 vodík, A, C1-10alkanoyl, C1-8alkoxykarbonyl, benzoyl, naftoyl., C1-8alkylsulfonyl, benzylsulfonyl alebo fenylsulfonyl, ktorý je prípadne monosubstituovaný C1-6alkylom, ktorý je prípadne monosubstituovaný C1-6alkylom, R3 atóm vodíka alebo C1-6alkyl, A C1-16alkyl, a jeho fyziologicky prijateľné soli ako...