Wienen Wolfgang

Modifikované aminokyseliny, farmaceutický prostriedok s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 285631

Dátum: 18.04.2007

Autori: Rudolf Klaus, Eberlein Wolfgang, Pieper Helmut, Hallermayer Gerhard, Wienen Wolfgang, Entzeroth Michael, Doods Henri, Engel Wolfhard

MPK: C07D 409/00, C07D 417/00, C07D 401/00...

Značky: modifikované, obsahom, použitie, aminokyseliny, farmaceutický, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Modifikované aminokyseliny všeobecného vzorca (I), ich tautoméry, diasteroméry a enantioméry, ich zmesi a soli, najmä fyziologicky prijateľné soli s anorganickými alebo organickými kyselinami alebo zásadami, farmaceutické prostriedky obsahujúce uvedené zlúčeniny a ich použitie na výrobu liečiva na akútnu alebo profylaktickú liečbu bolestí hlavy, migrény alebo bodavých bolestí hlavy.

Disubstituované bicyklické heterocyklické zlúčeniny, spôsob ich výroby, farmaceutický prostriedok s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 285432

Dátum: 27.12.2006

Autori: Wienen Wolfgang, Stassen Jean Marie, Hauel Norbert, Priepke Henning, Ries Uwe

MPK: C07D 235/00, C07D 209/00, A61K 31/425...

Značky: bicyklické, výroby, obsahom, spôsob, prostriedok, farmaceutický, použitie, disubstituované, zlúčeniny, heterocyklické

Zhrnutie / Anotácia:

Disubstituované bicyklické heterocyklické zlúčeniny všeobecného vzorca (I): Ra-A-Het-B-Ar-E. Riešenie sa vzťahuje tiež na tautoméry uvedených zlúčenín, na ich stereoizoméry a ich soli, ktoré majú cenné vlastnosti, ako aj na farmaceutický prostriedok s ich obsahom, na spôsob ich prípravy a na ich použitie.

Substituované glycínamidy s anti-trombotickým a faktor Xa-inhibujúcim účinkom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8873

Dátum: 28.06.2006

Autori: Wienen Wolfgang, Handschuh Sandra, Dahmann Georg, Gerlach Kai, Nar Herbert, Pfau Roland, Schuler-metz Annette, Priepke Henning

MPK: A61P 35/00, A61P 29/00, A61K 31/55...

Značky: anti-trombotickým, účinkom, glycínamidy, xa-inhibujúcim, faktor, substituované

Text:

...síry môže byť oxidovaný na sulfoxidovú alebo na sulfónovú skupinu,K 2 a K 3 znamenajú, vždy navzájom nezávisle, skupinu ako je -CHp, -CHR 8-, -CRBĎRBŽ alebo-C(O)~, a pričom RSa/RSb/RSC znamenajú, vždy navzájom nezávisle C 1.5-alkylovú skupinu, ktorá môže byť substiuovaná 1 - 3 atómami fluóru, hydroxy-Cps-alkylovú, C 1-g-alkyloxy-C 1.5-alkylovú,amino-Cks-alkylovú, Cyalkylamino-C 5-alkylovú, di-(C 5-alkyl)-amino-C 1.5-alkylovú, C...

Nové substituované amidy karboxylových kyselín ako inhibítory faktora Xa

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10569

Dátum: 22.02.2005

Autori: Pfau Roland, Wienen Wolfgang, Gerlach Kai, Dahmann Georg, Hauel Norbert, Schuler-metz Annette Maria, Nar Herbert, Priepke Henning, Handschuh Sandra Ruth, Kauffmann-hefner Iris

MPK: A61K 31/4184, A61K 31/541, A61K 31/5377...

Značky: substituované, karboxylových, inhibitory, faktora, amidy, kyselin, nové

Text:

...alebo -NRób-skupinu, X 3 metylénovú, karbonylovú alebo sulfonylovú skupinu, X 4 atóm kyslíka alebo síry, -NRÓb- alebo karbonylovú skupinu,X 5 karbonylovú alebo sulfonylovú skupinu, X 6 atóm kyslíka, -NRőb- alebo metylénovú skupinu, X 7 atóm kyslíka alebo síry alebo -NRőb-skupinu, X 8 metylénovú alebo karbonylovú skupinu, X 9 -NRÓb- alebo karbonylovú skupinu, Xm sulñnylovú alebo sulfonylovú skupinu aR 6 predstavuje navzájom nezávisle atóm...

Benzimidazoly, spôsob ich prípravy, farmaceutický prostriedok s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283744

Dátum: 01.12.2003

Autori: Priepke Henning, Kauffmann Iris, Hauel Norbert, Stassen Jean Marie, Nar Herbert, Ries Uwe, Wienen Wolfgang

MPK: C07D 521/00

Značky: benzimidazoly, prostriedok, přípravy, farmaceutický, použitie, obsahom, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú benzimidazoly všeobecného vzorca (I), ich tautoméry, ich stereoizoméry, ich zmesi, ich prekurzory, ich deriváty, ktoré na mieste karboxyskupiny obsahujú skupinu, ktorá je pri fyziologických podmienkach nabitá záporne a ich soli, najmä ich fyziologicky prijateľné soli s anorganickými alebo organickými kyselinami alebo zásadami. Benzimidazoly všeobecného vzorca (I), v ktorom Rc znamená kyanoskupinu, sú cenné medziprodukty na prípravu...

Benzimidazoly, spôsob ich výroby a liečivo s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 279409

Dátum: 04.11.1998

Autori: Narr Berthold, Van Meel Jacques, Wienen Wolfgang, Ries Uwe, Entzeroth Michael, Hauel Norbert

MPK: A61K 31/41, C07D 403/04, C07D 403/14...

Značky: obsahom, liečivo, benzimidazoly, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Benzimidazoly všeobecného vzorca (I), v ktorom R1 až R4 majú význam definovaný v opise, a ich soli. Zlúčeniny (I) predstavujú najmä antagonisty angiotenzínu.

Benzimidazolové deriváty, spôsob ich výroby a farmaceutický prostriedok s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279261

Dátum: 05.08.1998

Autori: Ries Uwe, Wienen Wolfgang, Entzeroth Michael, Narr Berthold, Van Meel Jacques, Hauel Norbert

MPK: A61K 31/415, C07D 235/08, C07D 401/04...

Značky: benzimidazolové, spôsob, farmaceutický, deriváty, výroby, obsahom, prostriedok, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Benzimidazolové deriváty všeobecného vzorca (I), v ktorom jednotlivé symboly majú význam uvedený v opisnej časti, izoméry týchto zlúčenín v polohách 1 a 3 a ich soli s anorganickými a organickými kyselinami alebo bázami, najmä také, ktoré sú prijateľné z fyziologického hľadiska. Opísaný je aj spôsob výroby týchto derivátov a farmaceutických prostriedkov, ktoré tieto látky obsahujú a sú vhodné na použitie na antagonizáciu účinku angiotenzínu II.