Wermuth Camille Georges

6-Heteroarylpyridoindolonové deriváty, ich príprava a ich terapeutické využitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8046

Dátum: 17.10.2006

Autori: Muneaux Yvette, Casellas Pierre, Jegham Samir, Wermuth Camille Georges, Derocq Jean-marie, Ciapetti Paola, Bourrie Bernard

MPK: A61K 31/4375, C07D 471/04, A61P 35/00...

Značky: príprava, terapeutické, 6-heteroarylpyridoindolonové, využitie, deriváty

Text:

...-CONH-RIO, -CO-(C 1-C 6) alkyl-O-(C l -C 4)alkylR 3 a R 9 sú každá navzájom nezávisle atóm vodíka alebo (C 1-C 4) alkyl skupinaalebo R 3 a R 9 tvoria spolu s atómom dusíka, ku ktorému sú viazané, heterocyklický zvyšok, vybraný z pyrolidín-l-ylu, piperidín-l-ylu, morfolín-4-ylu alebo piperazínylu,prípadne substituovaný na jeho druhom atóme dusíka, R 10 znamená atóm vodíka, (CI-C 4) alkyl skupinu, (C.-C 4) alkylkarbonyl- skupinu, (C...

Pyridoindolové deriváty substituované v polohe 3 fenylovou skupinou, ich príprava a ich použitie v terapii

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3927

Dátum: 21.10.2003

Autori: Casellas Pierre, Ciapetti Paola, Bourrie Bernard, Derocq Jean-marie, Wermuth Camille Georges, Muneaux Yvette, Jegham Samir

MPK: C07D 471/00, A61P 35/00, A61K 31/4353...

Značky: substituované, pyridoindolové, polohe, príprava, skupinou, terapii, deriváty, použitie, fenylovou

Text:

...spoločne s atómom dusíka, na ktorý sa viažu, heterocyklickú skupinu zvolenú zo súboru zahŕňajúceho piperidylovú skupinu, morfolinylovú skupinu, pyrolidinylovú sku pinu, piperazinylovú skupinu a 4-metylpiperazín-1-ylovú skupinu R 3 znamená atóm vodíka alebo (C 1-C 4)-a 1 kylovú skupinu RH znamená atóm vodíka alebo (C 1-C 4)-alky 1 ovú skupinualebo R 3 a R 7 tvoria spoločne s atómom dusíka, na ktorý sa viažu. heterocyklickú skupinu zvo lenú zo...

Pamoátové soli piperidín-2,6-diónov a ich použitie pri liečení afektívnych porúch súvisiacich so stresom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1041

Dátum: 18.08.2003

Autor: Wermuth Camille Georges

MPK: A61P 25/00, A61K 31/451, C07D 211/00...

Značky: liečení, piperidín-2,6-diónov, poruch, stresom, pamoátové, súvisiacich, afektívnych, použitie

Text:

...skúšania hydrochloridovej soli zlúčeniny AGN 2979, a ich výsledky boli zverejnené. Tieto výsledky vypovedajú o tom, žesoľ je účinná pri liečení úzkosti a depresie pri asi 4mg/kg/deň (200 až 400 mg/deň v prípade humánnych pacientov). Jednoročná štúdia subakútnej toxicity tohto hydrochloridu (200 mg/kg/deň p.o., to je perorálne) na potkanoch ale ukázala, že zvieratá trpia okamžitýni a trvalým úbytkon 1 hmotnosti (40 počas jednoročného...

Zařízení pro snížení kontaminace kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 241620

Dátum: 01.01.1988

Autori: Biziere Kathleen, Wermuth Camille Georges

MPK: H01F 27/14

Značky: zařízení, snížení, kontaminace, kapalin

Text:

...hydraulického uzávěru. Teplota polštáře v horní části hermetické komory a případné.výměna chráněné kapaliny je přitom zaručována především přímým spo jením horní části zmíněně komory pomocí separačního kanálu s hlavní nádrží.Výhodou zařízení pro snížení kontaminace kapalin podle vynálezu je zejména skutečnost, že působí vůči toku kontaminantů jako tepelně hydraulická dioda, která účinně zabraňuje toku kontaminantů z vnějšího prostředí do...

Způsob likvidace kalů vznikajících při procesu čištění odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 241619

Dátum: 01.01.1988

Autori: Davi Horace, Wermuth Camille Georges, Biziere Kathleen

MPK: C02F 3/12

Značky: procesu, čištění, vznikajících, likvidace, odpadních, kalů, způsob

Text:

...organických láteka nedochází k uvolňování methanu apočívají další výhody navrženého postupu v tom, že je nenáročný na spotřebu energií, lze jej realim zovat s minimálními nároky na investiční náklady ve stávajícím zařízení.Způsob aplikace popisovaného postupu vyplyne z následujících příkladů.Do každé ze dvou pětilitrových nádob A, B bylo odměřeno 2 500 ml vody z hydraulické dopravy pevných odpadů ze spalování a zplynování fosilních paliv,...

Zariadenie na rozvádzanie zubov píl

Načítavanie...

Číslo patentu: 246320

Dátum: 15.12.1987

Autori: Bernardi Luigi, Chiodini Laura, Wermuth Camille Georges

MPK: B27B 33/00

Značky: zubov, zariadenie, rozvádzanie

Text:

...podla vynálezu sa. odstráni vplyv rôzneho podielu pružnej deformácie jednotlivých zubov píl tak,že sa. dosiahne presný výsledný rozvod. Týmrto sa docieli podstatné zvýšenie presnosti rozlvádzania zwbov pil, čo je súčasnevyšším účinkom vynálezu. Kombinácia účinkov vynálezu sa prejavuje -v tom, že pred ~ meme zariadenie súčasne vykonáva popí sané funkcie rýchlejšie ako doposial známe stroje.Na priloženom výkrese je znázornená schéma prevedenia...

Epoxidová kompozice

Načítavanie...

Číslo patentu: 242007

Dátum: 15.09.1987

Autor: Wermuth Camille Georges

MPK: C08L 63/00

Značky: epoxidová, kompozice

Text:

...odllšnost lntermediální skuplny epoxídovýoh pryskyřlc a současně jejich vhodnost pro výrobu vysoce houževnatých licich hmot a pojlvových kompozitů.Pro kompozłci podle vynálezu se používají estery kyseliny akrylové s alifatlckýnn,cyklanickými nebo aromatickými alkoholy,majicími v molekule 4 až 12 atomü uhliku a jedinou hydroxylovou skupinu. S výhodou se používali n-butanol, izobutanol, sec.butanol, amylalkoholy, n-oktanol,...

Zariadenie pre ovládanie najmenej dvoch hydraulických systémov pre realizáciu pracovných funkcií drapáka

Načítavanie...

Číslo patentu: 241564

Dátum: 15.09.1987

Autor: Wermuth Camille Georges

MPK: E02F 9/20

Značky: funkcií, dvoch, hydraulických, systémov, pracovných, ovládanie, najmenej, drapáka, realizáciu, zariadenie

Text:

...jednoduchšie prídavné zariadenie.Na priloženom výkrese je znázornená zapojenie hydraulického systému. Riadiaci obvod 24 je určený na ov-ládanie prvého hydraulického systému 21 pre otváranie a zatváranie drapáka. Riadiaci obvod 25 je určený na ovládanie druhého hydraulického systému 23 pre otáčanie drapáka. Hydraulické prvky 1, 19, 20 sú spoločné pre obidva riadiace obvody 24, 25.Reverzačný elektrický motor 5 poháňa cez mechanické...

Způsob výroby derivátů pyridazinu substituovaných v poloze 3 substituovanou aminoskupinou

Načítavanie...

Číslo patentu: 250689

Dátum: 14.05.1987

Autori: Wermuth Camille Georges, Chambon Jean-pierre, Biziere Kathleen

MPK: C07D 237/20

Značky: derivátů, způsob, výroby, aminoskupinou, poloze, pyridazinu, substituovanou, substituovaných

Text:

...oxychloridu fosforečného na príslušné ZH-pyridaaz-B-ony.Vynález je bliže objasněn dále uvedenými příklady provedení. V Přípravách 1 až 23 je popsána příprava meziproduktů obecného vzorce I, ve kterém R 4 znamená skupinu vzorce -COO-alkyl s 1 až 4 atomy uhlíku v alkyl-ove části, z nichž se pak hydrolýzou získají příslušné sloučeniny obecného vzorce I.Směs 8,0 g S-chlor-ćl-metlíyl-G-naít-l-ynpyridazinu se 4,8 g hydrazirthydrátu se zahřívá 4...

Způsob výroby derivátů pyridazinu substituovaných v poloze 3 substituovanou aminoskupinou

Načítavanie...

Číslo patentu: 250688

Dátum: 14.05.1987

Autori: Chambon Jean-pierre, Wermuth Camille Georges, Biziere Kathleen

MPK: C07D 237/20

Značky: pyridazinu, výroby, substituovanou, způsob, substituovaných, aminoskupinou, derivátů, poloze

Text:

...se získají ze sloučeníií obecného vzorce I, ve kterém R 4 znamená skupinu sCOO-alkyl s 1 až 4 atomy uhlíku v alkylové části, působením amoniaku, rozpuštěného V alifatíckém alkoholu, například niethanolu.B-Chlorpyridaziny, použité jako výchozí látky, jsou známé sloučeniny nebo je lze připravit známymi postupy, zejména působením nadbytku oxychloridu fostorečného na příslušné ZH-pyridaz-B-ony.vynález je blíže objasněn dále uvedenými příklady...

Způsob zneškodňování oxidů síry z plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239690

Dátum: 13.03.1987

Autori: Wermuth Camille Georges, Seragnoli Enzo, Udrvardy Nagy Éva, Hirsbrunner Pierre, Chambon Jean-pierre

MPK: C01B 17/60

Značky: zneškodňování, oxidů, způsob, plynů, síry

Text:

...zmenäuje způsob zneskodňovéní oxidů síry z plynu podle vynélezu,při kterém se plyny uvedou ve styk s aktivním uhličitanem eodným nebo jeho metečnou látkou a oxidy aíry se nechají reagovat s pevným aktivním uhličitanem sodným, jehož podstata spočívá v tom, že aktivní uhlićitan sadnú nebo jeho matečna látka se rozptylí vplynu v takovém množství, aby poměr látkového množství Na k létkovému množství S v plynu se pohybovalv rozmezí od 0,5...

Způsob výroby aminovaných derivátů pyridazinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229941

Dátum: 15.11.1986

Autori: Wermuth Camille Georges, Kan Jean-paul, Biziere Kathleen

MPK: C07D 237/20

Značky: pyridazinu, způsob, výroby, derivátů, aminovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby aminovaných derivátů pyridazinu obecného vzorce I kde R1 znamená vodík nebo alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku nebo fenylovou skupinu, R2 znamená vodík nebo fenylovou skupinu, R3 znamená vodík nebo fenylovou skupinu nebo p-hydroxyfenylovou skupinu, přičemž jeden z těchto symbolů, a to pouze jeden, znamená fenylovou nebo p-hydroxyfenylovou skupinu, A znamená alkylenovou skupinu se 2 až 4 atomy uhlíku v přímém nebo rozvětveném...

Způsob výroby substituovaných derivátů pyridazinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229940

Dátum: 15.11.1986

Autori: Kan Jean-paul, Wermuth Camille Georges, Biziere Kathleen

MPK: C07D 413/12

Značky: výroby, derivátů, způsob, substituovaných, pyridazinu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby substituovaných derivátů pyridazinu obecného vzorce I kde X znamená vodík nebo v případě, že benzenové jádro je vázáno v poloze 4 pyridazinového kruhu, může X znamenat také -OH nebo -OCH3 skupinu, a R znamená vodík nebo fenylovou skupinu, vyznačující se tím, že se 3-chlorpyridazin obecného vzorce II kde X a R mají výše uvedený význam a po případě přítomná hydroxylová skupina je chráněna, nechá reagovat s aminem vzorce III v...