Weiser Otto

Způsob redukce kyslíkatých sloučenin a síry

Načítavanie...

Číslo patentu: 257579

Dátum: 16.05.1988

Autori: Votava Vladimír, Paleček Jaroslav, Weiser Otto, Mostecký Jiří Akademik, Drtina Jaroslav

MPK: C01C 1/22, C01C 1/24

Značky: kyslíkatých, způsob, redukce, sloučenin, síry

Text:

...technicky nerealizovatelné a ekonomicky nepřijatelné.Redukci kyslikatých sloučenin síry, zejména odpadnich siranů a aiřičitanů amonných a alkalických kovů řeší způsob podle vynálezu. Jeho podstata spočíva v tom, že se vodné roztoky síranů a siřičitanů katalyticky redukují vodíkem za vzniku najnižších oxidačních stupňů síry,elementární síry a sirovodíku. Katalytická redukce se provádí za teplot 250 až 450 °C, s výhodou při teplotě 300 až 400...

Zariadenie pre výrobu cyklohexántiolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237883

Dátum: 15.03.1987

Autori: Klučovský Pavol, Ježek Marián, Mostecký Jiří Akademik, Horváth Jozef, Fratrič Ján, Heštera Alojz, Weiser Otto, Kolář Jozef

MPK: C07C 149/26, B01J 14/00

Značky: výrobu, cyklohexántiolu, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pre výroby cyklohexántiolu vyznačené tým, že zásobník (6) cyklohexénu, opatrený vstupným potrubím (5) čerstvého cyklohexénu a vstupným potrubím (62) vratného cyklohexénu, je spojený potrubím (8) s dávkovacím čerpadlom (7) cyklohexénu a zároveň zásobník (2) kvapalného sírovodíka, opatrený vstupným potrubím (1) čerstvého sírovodíka a potrubím (20) vratného sírovodíka, je spojený potrubím (3) s dávkovacím čerpadlom (4) sírovodíka, a...

Způsob selektivní hydrogenace pyrolysní uhlovodíkové frakce se třemi uhlíky

Načítavanie...

Číslo patentu: 225435

Dátum: 01.10.1984

Autori: Kubička Rudolf, Zelenka Jan, Mostecký Jiří, Navara Milan, Weiser Otto

Značky: třemi, frakce, selektivní, pyrolysní, způsob, uhlíky, uhlovodíkové, hydrogenace

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob selektivní hydrogenace pyrolyzní uhlovodíkové frakce se třemi uhlíky se zakoncentrovaným metylacetylenem a propadienem, vyznačený tím, že se hydrogenace pyrolyzní uhlovodíkové frakce se třemi uhlíky provádí ve směsi s pyrolyzním benzinem na katalyzátoru, obsahujícím jako aktivní složku vzácné kovy VIII.skupiny periodické soustavy, zejména paladium, nanesené na nosiči, s výhodou na aktivním kysličníku hlinitém, a to při teplotách v...

Způsob konverse dicyklohexylsulfidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 215373

Dátum: 29.02.1984

Autori: Mostecký Jiří, Ježek Marián, Klučovský Pavol, Vörös Viliam, Weiser Otto

Značky: způsob, konverse, dicyklohexylsulfidu

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je provádění rozkladu dicyklohexylsulfidu katalyticky nebo i termicky tak, že s vysokou selektivitou vzniká cyklohexylthiol s cyklohexenem. Uhlovodíkový podíl je možno vracet do thiolačního reaktoru k adici sirovodíku. Konverse se provádí zahříváním dicyklohexylsulfidu, s výhodou za přítomnosti katalyzátorů, při teplotě 200 až 300 °C, s výhodou při 270 až 280 °C, a za kontinuálního oddestilování vznikajícího cyklohexenu a...