Weigl Evžen

Spôsob izolácie antiidiotypových protilátok vo veľkých množstvách

Načítavanie...

Číslo patentu: 268594

Dátum: 14.03.1990

Autori: Karabová Elena, Sova Oto, Viest Miroslav, Weigl Evžen

MPK: G01N 33/48, A61K 39/00

Značky: spôsob, množstvách, protilátok, veľkých, izolácie, antiidiotypových

Text:

...jednou dívkou intraauakularne. Po obdobi, ked tieto zvierata vytvoria doetatočnú hladinu antiidiotypových protilátok, sa ich érua pracuje ako povodný biologický aateriil /povodna aérua/ až kýa výsledný produkt navykazuje jedinú iaunoprecipitačnú liniu pri inunochonickej kontrole. Vyizolovane antiidiotypova protilútky sa po etabilizłcii a pridani adjuvanau aplikujú ako ochranná iaunizačna latka, ktora pdsobuje u hovädzieho dobytka...

Vakcína proti trichofytóze koní a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 261460

Dátum: 10.02.1989

Autori: Vrzal Vladimír, Weigl Evžen, Rybnikář Alois, Hejtmánek Milan, Chumela Josef

MPK: A61K 35/70

Značky: výroby, způsob, proti, vakcína, koní, její, trichofytóze

Text:

...Množství inokula jsme zvolili tak, že na 1 omg povrchu pomnožovacího média bylo naočkováno 85 tisíc konidií výrobního kmene. Ebužité inokulum bylo vyšetřováno kontrolním výsevem a inkubací na běžných živných půdách (masopeptonový agar a bujon při 20 a 37 °C, krevní agar při 37.90 a Sabouraudův agar při 28 °C) na nepřítomnost jiné mikroflčry. Kultivační láhve s inokulovanou živnou půdou byly umístěny do termostatu při 24 °C ve vodorovné...

Zapojení jisticího obvodu trojfázových asynchronních motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 247238

Dátum: 01.08.1988

Autori: Weigl Evžen, Strueovský Jioí, Surma Zdenik

MPK: H02H 3/253, H02H 3/08

Značky: motorů, asynchronních, zapojení, jisticího, obvodů, trojfázových

Text:

...blíže vysvětleno na příkladu podle připojeného obrázku. Transformátor proudový QA je zapojen primárním obvodem na jednu z fází sítějšsekundární obvod je připojen k měřícímu členu, kterým 3 usměrnovač E s kondenzátorem na výstupu. Usměrněně napětí je přivedeno k děliči napětí 3. Napětí z děliče je přivedeno k zapínacímu obvodu gl, kterývytváří impulsy V okamžiku překročení určité hodnoty napětí na vstupu. Napětí z děliče je také přivedeno...

N,N’-bis(alkyldimetyl)-3-tia-1,5-pentándiamóniumdibromidy a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 246441

Dátum: 13.03.1986

Autori: Weigl Evžen, Rybnikáo Alois, Hejtmánek Milan

MPK: C07C 87/30

Značky: n,n'-bis(alkyldimetyl)-3-tia-1,5-pentándiamóniumdibromidy, přípravy, spôsob

Text:

...Hoci vzniká malé množstvo vedľajšich prvoduktov, V porovnanís inými metódami sa łspôsobom podľa vynálezu dajú velmi lahko a kva-ntltatlvvne odstrániť.»Príklady ilustrujú ale neobmedzujú metódu prípravy zlüčenín podľa vynálezu. Okrem výťažkolv, teploty topenia, RÍ hodnôt (silika gél Sllufol ® , sústava acetön - 1 M HCl11, detekcia Dragendorfovým činídlorn v Munierovej modifikácii), lC-spekiroskôpie,(merane v nujolovej suspenzii, vlnopočet v...