Wedlich Wolfgang

Riadiaci mechanizmus dvojstupňovej prídavnej prevodovky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 822

Dátum: 10.05.1995

Autori: Najvar Emil, Hykel Rudolf, Wedlich Wolfgang, Bruk Lubor

MPK: F16H 61/02

Značky: dvojstupňovej, riadiaci, mechanizmus, prídavnej, převodovky

Text:

...sú vytvorené šikmć nábehy. Zniženć koncové ovládacie plochy môžu byť tvorené zá rezmi.Riadiaci mechanizmus dvojstupňovej pridavnej prevodovky podľa technického riešenia je maximálne jednoduchý a funkčne spoľahlivý s obmedzením možných porúch. To je dôležité predovšetkým preto, že Vozidlá vybavené dvojstupňovou pridavnou prevodovkou sú Väčšinou úžitkové a špeciálne vozidlá používané Veľmi často V ťažkých podmienkach - V teréne, na...

Zařízení pro nepřímé řazení převodových stupňů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268734

Dátum: 11.04.1990

Autor: Wedlich Wolfgang

MPK: F16H 5/02

Značky: stupňů, zařízení, řazení, nepřímé, prevodových

Text:

...uložen ve druhá drážcel 9 a který se opírá o první výstupek 3. Proti dvojici drážek E, l je ve skříni 6 šoupátka I uložen druhý spínač 33, jehož kontakt gg je ve styku s druhým ovládacím členem 30 kuličkou, který je uložen ve čtvrté drážce 2 l a ktorý se opírá o druhý výstupe) 4.Na ovládacíłm hřídeli g je proti dvojicím drážek 1 §, l 9 a gg, A vytvoření pátá drážka 3 l, vs ktoré je uložen blokovací člen 3, kuličks, o ktorý se opírá jedním...

Zažízení pro ovládání převodových členů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267219

Dátum: 12.02.1990

Autor: Wedlich Wolfgang

MPK: B60K 20/02

Značky: prevodových, členu, zažízení, ovládání

Text:

...ploch a tím se sníží nároky na technologiiPříklad zařízení podle vynálezu je znázorněn na přiloženém výkrese, kde obr. 1 znázorňuje postavení pístú v první krajní poloze, obr. 2 ve střední poloze a obr. 3 ve druhé krajní poloze.a ně jsou vytvořeny dvě komory g, Q, oddělené dorazovým osazením gg. V komorách g, 2, jsou na společné pístnici 4 uložený dvaZařízení sestává z dutého válcového tělesa l v jehož duti hlavní písty 5, Q a v komoře...

Zařízení pro zkoušky pevnosti karosérie motorového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 266420

Dátum: 12.01.1990

Autor: Wedlich Wolfgang

MPK: G01M 19/00

Značky: pevnosti, zkoušky, zařízení, karosérie, motorového, vozidla

Text:

...3. V přední části je horní rám g uložen na dvou ovládacích válcích 5, uspořádaných kolmo k horizontální rovině 3 rámů l, g. Ovládací válce,Ž jsou uchyceny výkyvně prostřednictvím kulovýoh kloubů Q jednak k hornímu rámu g, jednak k podlaze Z prostřednictvím kulových kloubů§, které jsou k podlaze ukotveny šrouby gg. V zadní části je spodní rám l uložen na stojině g, kolmé k horizontální rovině 3 rámů l, g. Stojine g je ukotvena k podlaze 1...

Zařízení pro řazení rychlostních stupňů převodovek motorových vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 262996

Dátum: 11.04.1989

Autor: Wedlich Wolfgang

MPK: B60K 17/08, F16H 5/04

Značky: motorových, stupňů, zařízení, převodovek, vozidel, rychlostních, řazení

Text:

...dotykových míst na spojovací objímce při jejím přesouvání do záběru. Dociluje se tak minimalní opotřebení těchto součástí a tím zvýšení životnosti.Příklad zařízení je znázorněn na výkresech,kde obr. l znázorňuje čelní pohled na zařízení a obr. 2 boční pohled na zařízení uspořadané na unášeči hřídele převodovky.Spojovací objímka l je uložena na unášeči g hřídele 1 mezi ozubenými koly 5, Ž převodovky. Řadící vidlice Q je svými funkčními plochami...

Převodovka pro motorová vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 256610

Dátum: 15.04.1988

Autori: Tomíček Jiří, Wedlich Wolfgang

MPK: F16H 3/44

Značky: motorová, převodovka, vozidla

Text:

...dojde ke snížení pracnosti a úspoře materiálu a ke zjednodušení montáže.Jako příklad provedení převodovky podle vynálezu je na pvýkresuznážorněna schématicky čtyřstupňová převodovka s třístupňovou plenetovou redukcí.Převodovka pro motorová vczidlauje tvořena základní převodovkou a třístupňovou planetovou redukcí. Základní převodovka sestává ze vstupního hřídele l, předlohového hřídele ll a výstupního hřídele 21.zoo 010 Na vstupním hřídeli ł...

Zařízení pro vyproštění kolového motorového vozidla z málo únosného terénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254843

Dátum: 15.02.1988

Autori: Wedlich Wolfgang, Tomíček Jiří

MPK: B60B 15/18

Značky: motorového, terénu, zařízení, málo, vyproštění, kolového, vozidla, únosného

Text:

...motorového vozidla a sestává z nosiče, vytvořeného z přípojné a nosné části na níž je prostřednictvím ložiska uložena otočně opěrná deska. Podstata vynálezu spočívá v tom, že na opěrné desce je první přípojnoučástí uloženo výkyvně unášecí táhlo, jehož druhá přípojná část je výkyvně upevnitelná k vozidlu.Výkyvně uloženým táhlem se opěrná deska uchytí k vozidlu,tím se zajistí aretace její vodorovné polohy a dosednutí celou plochou na terén....

Přepínač pro předvolbu převodových stupňů převodovek motorových vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 255123

Dátum: 15.02.1988

Autori: Wedlich Wolfgang, Tomíček Jiří

MPK: B60K 20/02

Značky: přepínač, predvoľbu, vozidel, prevodových, motorových, stupňů, převodovek

Text:

...stupňů je uložen výkyvně v alespoň dvoupolohovém předvoliči redukovaných stupňů, uloženém výkyvně V pevném tělese přepĺnače.Přepínač podle vynálezu umožňuje při každém zařazeném převodovém stupni, tento rozdělit minimálně na čtyři převody, které se pŕedvolí přepínačem a řazení se provede pouze sešlápnutím spojky. Sníží se četnost řazení řadící pákou, což se zvláště přiznivě projeví snížením námahy řidiče urychlí se proces řazení a tím se...

Mechanický proměnný převod, zejména pro náhon vysílače polohy servomotoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 241360

Dátum: 15.09.1987

Autori: Wedlich Wolfgang, Provazníková Danuše

MPK: F16H 3/04

Značky: proměnný, náhon, převod, vysílače, servomotoru, polohy, mechanicky, zejména

Text:

...vytvořeny ze silného plechu, mají tvar písmene T, v jejich horní části je Vytvořeno ozubení, v prodloužené střední části je vytvořen podélný otvor 23 a ve spodní části každéhosegmenty 6, 9 jsou uložený prodlouženou částí pod sebou, takže jejich prodloužené otvory 23 se podle nastavení obou segmen tů-B, 9 buď částečně, nebo úplně překrýva jí. Výstupky 13, 14 obou segmentů 6, 9 jsou spojený tažnou pružinou 12, která díotlačuje ozubení prvního...

Egalizační přípravek pro povrchovou úpravu usní a ohebných plošných materiálů vláknitého charakteru

Načítavanie...

Číslo patentu: 240027

Dátum: 01.06.1987

Autori: Letý Karel, Veselík Václav, Jagoš František, Flídr Josef, Wedlich Wolfgang, Schröfel Josef

MPK: C14C 11/00

Značky: charakteru, úpravu, přípravek, povrchovou, egalizační, plošných, vláknitého, ohebných, materiálů, usní

Text:

...se zvýši kryvost apretur a zamezí se propadáni vodovć apretury usně.jsou tedy po usušení stejnoměrnějivykryté bez nutnosti dalšího zvyšovaní počtu nánosú barevné apetury. Tak se ušetří značné množství apretovacích roztoků,fyzická práce, elektrická energie pro pohon strojů a tepâná energie pro sušení dalších nánosů apretur.Egalizační prostředek podle vynálezu obsahuje hmotnostně 10 - 30 desetiprocentní vodné disperze směsi esterů,...

Zařízení proti přetočení motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249036

Dátum: 12.03.1987

Autori: Tomíček Jiří, Wedlich Wolfgang

MPK: F16P 7/00

Značky: přetočení, motorů, proti, zařízení

Text:

...hřídele hnaoího traktu je uložen snímač otáček, kterýje napojen na řídící člen, ke kterému je napojena signalizace a přes elektromagnetioký ventil ovládací vąlec pro vypínání spojkyZařízení zabraňuje přetočení spalovacího motoru od soustavy,kterou sám pohání, kupříkladu hnacího traktu motorového vozidla. Zabrání se tak poruchám způsobeným přetočením motoru a haváriímPříklad zařízení podle vynálezu je schematicky znázorněn na přiloženém...

Řadicí ústrojí převodovky motorových vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 231748

Dátum: 15.07.1986

Autor: Wedlich Wolfgang

MPK: F16H 5/76

Značky: převodovky, řadicí, vozidel, motorových, ústrojí

Zhrnutie / Anotácia:

Řadící ústrojí pro převodovky motorových vozidel, tvořené dvěma ozubenými koly se spojovacím ozubením, která jsou otočně uložena na hřídeli s ozubením, uspořádanými mezi spojovacím ozubením ozubených kol, kde na ozubení hřídele je uložena ozubená spojovací objímka, sloužící ke spojování hřídele s jednotlivými ozubenými koly má zuby ozubení hřídele na obou činných bocích opatřeny v oblasti své výšky vzájemně rovnoběžným osazením, kterým je...

Zapojení elektropneumatického brzdicího ústrojí na výfukové plyny pro motorová vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 220668

Dátum: 15.12.1985

Autori: Nenička Antonín, Moravec Vladimír, Wedlich Wolfgang

Značky: elektropneumatického, plyny, vozidla, zapojení, motorová, ústrojí, výfukové, brzdicího

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká automobilového oboru a řeší problém rychlého zařazení vyšších převodových stupňů u nesynchronizované převodovky motorových vozidel. Podstata vynálezu spočívá v tom, že brzdný moment je na hřídeli převodovky vyvozen činností motorové brzdy.

Zařízení pro brzdění hřídele nesynchronizované řaditelné převodovky

Načítavanie...

Číslo patentu: 225092

Dátum: 01.12.1984

Autori: Moravec Vladimír, Nenička Antonín, Wedlich Wolfgang

Značky: hřídele, zařízení, řaditelné, převodovky, brzdění, nesynchronizované

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro brzdění hřídele nesynchronizované řaditelné převodovky, které obsahuje posilovač spojky a čerpadlo oleje mazacího okruhu převodovky, umístěné na brzděném hřídeli, vyznačující se tím, že je opatřeno ventilem (3), upevněným prostřednictvím prvého vstupního hrdla (11) na výstupu (4) z výtlakové části (8) čerpadla (7) oleje, přičemž výstupní hrdlo (12) ventilu (3) navazuje na mazací okruh (5) a druhé vstupní hrdlo (10) na potrubí (2)...