Weber Beat

Spôsob prípravy acetátovej soli metylesteru (2R,3S)-3-fenylizoserínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6805

Dátum: 22.02.2007

Autori: Gabetta Bruno, Mitzel Frieder, Ciceri Daniele, Vignola Nicola, Weber Beat

MPK: C07C 229/00, C07C 227/00, C07C 233/00...

Značky: spôsob, přípravy, 2r,3s)-3-fenylizoserínu, acetátovej, metylesteru

Text:

...čím sa získa zmes diastereomérnych soli. (2 S,3)-3-fenyIizoserlnamid môže byť získaný v enantiomérne čistej forme po rekryštalizácii zvhodných rozpúšťadiel. Avšak stereogénne centrum O 2 je stále v S-konñgurácii a na obrátenie konfigurácie sú potrebné ďalšie kroky aminoskupina musí byt chránená acetylovou skupinou a skupina 2-OH musí byt prevedená na svoj metánsulíónový derivát, aby sa získala oxazolinová zlúčenina, na ktorú sa pôsobí...

Spôsob prípravy amorolfinu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5109

Dátum: 27.07.2006

Autori: Rosenberger Stefan, Weber Beat

MPK: C07D 295/00

Značky: spôsob, amorolfinu, přípravy

Text:

...vzorca aa ich derivátov. Výhodne sú používané kyselina sírová a terciárne alkoholy alebo olefíny v chlórovanom uhľovodíkovom rozpúšťadle. Využívaná reakčná teplota je v rozsahu od O do 50 °C, avšak nie je kritická.0006 Zostáva potreba na vylepšené spôsoby prípravy amorolfinových solí, napríklad amorolfin-HCl, a ich medziproduktov,ako je amorolfinová báza.0007 Tvorcovia predloženého vynálezu objavili, že môže byť dosiahnutý významný úžitok,...

Spôsob prípravy bepromolínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14885

Dátum: 27.07.2006

Autori: Weber Beat, Rosenberger Stefan

MPK: C07D 295/02

Značky: bepromolínu, spôsob, přípravy

Text:

...AMF-HCl.Podľa prvého aspektu tohto vynálezu je poskytovaný spôsob prípravy bepromolínovej bázy, ktorá je zlúčeninou vzorca (la)kde uvedený spôsob zahŕňa(i) uvedenie do kontaktu zlúčeniny vzorca (lll)so zlúčeninou vzorca (IV)(ii) akonáhle je spotreba plynného vodíka skončená, pridá sa kyselina octová.Pridanie kyseliny octovej (krok (ii pomáha redukcii dvojitej väzby CN pod tlakom vodíka.Krok (i) sa uskutočňuje pri bázických podmienkach a...

Spôsob prípravy 5-kyanoftalidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284367

Dátum: 12.01.2005

Autor: Weber Beat

MPK: C07D 307/88

Značky: spôsob, 5-kyanoftalidu, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je spôsob prípravy 5-kyanoftalidu, v ktorom 5-karboxyftalid reaguje s dehydratačným činidlom, ako je tionylchlorid a sulfónamid, výhodne sulfamid. Kyanoftalid sa pripraví vo vysokých výťažkoch konvenčnými spôsobmi. 5-Kyanoftalid je medziproduktom použitým pri príprave antidepresívneho liečiva citalopramu.