Warshakoon Namal Chithranga

Inhibítory prolylhydroxylázy a spôsoby ich použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8475

Dátum: 26.06.2007

Autori: Greis Kenneth Donald, Wu Shengde, Boyer Angelique Sun, Warshakoon Namal Chithranga, Kawamoto Richard Masaru, Nezverejniť Pôvodcu Na Vlastnú Žiadosť

MPK: C07C 237/42, C07C 235/60, C07C 255/57...

Značky: prolylhydroxylázy, spôsoby, použitia, inhibitory

Text:

...ako zahrnujúci a zahŕňa znamená vrátane, ale bez obmedzenia a nie je možné ho chápať tak, ževylučuje napríklad iné aditíva, zložky, čísla alebo kroky.0014 Pokiaľ sa v opise a priložených nárokoch používajú formy v jednotnom čísle, potom,pokiaľ nie je uvedené inak, tieto odkazy zahrnujú aj formy v množnom čísle. Tak napríkladodkaz na kompozíciu zahŕňa zmes dvoch alebo viacerých kompozícii.0015 Prípadný(á) alebo prípadne znamená, že následne...

N-alkyl-4-metylénamino-3-hydroxy-2-pyridóny vhodné ako antimikrobiálne látky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2775

Dátum: 07.11.2003

Autori: Warshakoon Namal Chithranga, Bush Rodney Dean

MPK: A61K 31/4427, A61K 31/4412, A61P 31/00...

Značky: vhodné, n-alkyl-4-metylénamino-3-hydroxy-2-pyridóny, antimikrobiálne, látky

Text:

...dve vetvy, výhodne jednu vetvu. Výhodné reťazce sú alkyly. Každý alkylový, alkénový a alkínový reťazec môže byť nesubstituovaný alebo substituovaný l až 4 substituentami pri substitúcii sú výhodné reťazce mono-, di- alebo trisubstituované. Každý alkylový, alkénový a alkínový uhľovodíkový reťazec môže byť substituovaný halo, hydroxy, aryloxy (napr. fenoxy), heteroaryloxy, acyloxy (napr. acetoxy), karboxy, aryl(napr. fenyl), heteroaryl,...

N-sulfonyl-4-metylénamino-3-hydroxy-2-pyridóny vhodné ako antimikrobiálne látky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2750

Dátum: 07.11.2003

Autori: Warshakoon Namal Chithranga, Bush Rodney Dean

MPK: A61K 31/4427, A61P 31/00, A61K 31/4412...

Značky: n-sulfonyl-4-metylénamino-3-hydroxy-2-pyridóny, antimikrobiálne, látky, vhodné

Text:

...s l až 4 substituentmi ak sú substituované,výhodné sú mono~, di- alebo trisubstituované. Uhľovodíkové reťazce alkylu, alkenu a alkínu môžu byť substituovanê skupinami halo, hydroxy, aryloxy (napríklad fenoxy),heteroaryloxy, acyloxy (napr. acetoxy), karboxy, aryl (napr. fenyl), heteroaryl, cykloalkyl, heterocykloalkyl, spirocyklus,amino, amido, acylamino, keto, tioketo, kyano alebo akoukoľvek ich kombináciou. Výhodné uhľovodíkové skupiny...