Wang Tao

Substituované deriváty azaindoloxoacetylpiperazínu a farmaceutický prostriedok s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 287900

Dátum: 16.02.2012

Autori: Zhang Zhongxing, Meanwell Nicholas, Wang Tao, Yin Zhiwei, Kadow John

MPK: A61K 31/437, A61K 31/496, A61K 31/497...

Značky: obsahom, deriváty, substituované, prostriedok, azaindoloxoacetylpiperazínu, farmaceutický

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané substituované deriváty azaindoloxoacetylpiperazínu všeobecného vzorca (I), kde substituenty a premenné majú význam uvedený v opise, a farmaceutický prostriedok s ich obsahom na použitie na liečenie HIV a AIDS.

Spôsob prípravy katalyzátora na výrobu vinylacetátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 285727

Dátum: 13.06.2007

Autor: Wang Tao

MPK: B01J 23/89, C07C 67/00

Značky: vinylacetátu, přípravy, výrobu, katalyzátora, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy katalyzátora na výrobu vinylacetátu pomocou reakcie etylénu, kyslíka a kyseliny octovej zahŕňa impregnovanie pórovitého nosiča, ktorého pórovité povrchy obsahujú katalyticky účinné množstvá predredukovaného paládia a medi, s roztokom zlatitanu draselného a následné redukovanie zlatitanu draselného na katalyticky účinné množstvo kovového zlata. Alternatívne môže byť pórovitý nosič najprv impregnovaný s roztokom zlatitanu...

4-(3-Aminopyrazol)pyrimidínové deriváty na použitie ako inhibítory tyrozínkinázy na liečenie nádorov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12655

Dátum: 26.10.2006

Autori: Ioannidis Stephanos, Zhang Hai-jun, Wang Bin, Kan Ying, Su Mei, Guan Huiping, Peng Bo, Feng Xiaomei, Wang Tao

MPK: A61P 35/00, A61K 31/506, C07D 403/14...

Značky: 4-(3-aminopyrazol)pyrimidínové, použitie, deriváty, tyrozínkinázy, inhibitory, nádorov, liečenie

Text:

...3, ktoré zohrávajú rozhodujúcu úlohu pri signálnej transdukcii sprostredkovanej cytokínmi a rastovými faktormi. Cytokín a/alebo rastový faktor viazaný na receptor(y) na bunkovom povrchu podporuje dimerizáciu receptora a uľahčuje aktiváciu JAK spojených s receptorom prostredníctvom autofosforylácie. Aktivovaný JAK fosforyluje receptor, čím sa vytvárajú spojené miesta pre signalizačné proteíny obsahujúce domény SH 2, obzvlášť pre rodinu...

Spôsob prípravy katalyzátora na výrobu vinylacetátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 285123

Dátum: 02.06.2006

Autor: Wang Tao

MPK: B01J 23/89, C07C 67/00

Značky: výrobu, vinylacetátu, přípravy, spôsob, katalyzátora

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy katalyzátora obsahujúceho paládium, meď a zlato na výrobu vinylacetátu pomocou reakcie etylénu, kyslíka a kyseliny octovej zahrnujúci predpokrytie pórovitého nosiča s vo vode nerozpustnou formou medi, tvorbu na predpokrytom nosiči vo vode nerozpustnej zlúčeniny paládia, redukovanie zlúčeniny paládia a ak nebola skôr redukovaná, aj vo vode nerozpustnej formy medi na katalyticky účinné množstvo voľného kovu, impregnovanie tohto...

Chemické zlúčeniny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3955

Dátum: 15.02.2006

Autori: Wang Tao, Mohr Peter, Lamb Michelle, Wang Bin, Yu Dingwei

MPK: C07D 403/00, A61P 35/00, A61K 31/4155...

Značky: zlúčeniny, chemické

Text:

...atď. v WO 0250065, WO 0262789,WO 030271 l 1 a W 0200437814a firma AstraZeneca opísala pyrazolové zlúčeniny ako inhibítory voči receptoru kinázy IGF-l0009 V súlade s predloženým vynálezom, prihlasovatelia preto opisujú nové pyrazolové zlúčeniny alebo ich fannaceuticky prijateľné soli, ktoré vykamjú inhibičný účinok voči Trk kináze a sú taktiež užitočné na ich antiproliferačnú a/alebo proapoptotickú (ako je protirakovinová) účinnosť a v...

Chemické zlúčeniny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7857

Dátum: 15.02.2006

Autori: Yu Dingwei, Lamb Michelle, Han Yongxin, Wang Tao, Wang Bin, Mohr Peter

MPK: A61K 31/00, A61P 35/00, C07D 401/00...

Značky: zlúčeniny, chemické

Text:

...ich antiproliferatívnu a/alebo proapoptotickú (ako je motirakovínová) aktivitu. Vynález sa tiež týka spôsobtx prípravy uvedených pyrazolových zlúčenín alebo ich farmaceuticky prijateľný/ch solí, farmacculiekých kompozícii, ktoré ich obsahujú a ich použitia pri výrobe liečiv na použitie pri vyvolaní antiproliferatívneho a/alcboproapoptotickćho účinku pri tcplokrvných živočíchoch, ako je človek.Predpokladá sa, že zlúčeniny nárokované týmto...

Spôsob prípravy katalyzátora na výrobu vinylacetátu a spôsob výroby vinylacetátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284905

Dátum: 16.01.2006

Autori: Broussard Jerry, Wang Tao

MPK: B01J 23/48, C07C 67/00

Značky: výrobu, katalyzátora, spôsob, vinylacetátu, výroby, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy katalyzátora na výrobu vinylacetátu obsahujúceho pórovitý nosič, na pórovitých povrchoch ktorého je zachytené katalyticky účinné množstvo kovového paládia a zlata, pri ktorom sa pórovitý nosič impregnuje zlatinanom draselným, ktorý sa potom redukuje na kovové zlato. Opísaný je aj spôsob výroby vinylacetátu pomocou reakcie etylénu, kyslíka a kyseliny octovej ako reaktantov, ktorý zahrnuje kontaktovanie týchto reaktantov s...

Exo- a diastereo- selektívne syntézy himbacínových analógov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7119

Dátum: 12.01.2006

Autori: Wu George, Wang Tao, Sabesan Vijay, Cui Jian, Kwok Daw-long, Yang Xiaojing, Sudhakar Anantha, Liao Jing, Chen Frank Xing, Xie Ji, Nguyen Hoa, Lim Ngiap Kie, Huang Mingsheng, Zavialov Ilia, Thiruvengadam Tiruvettipuram, Poirier Marc

MPK: C07C 235/00, C07C 205/00, C07C 309/00...

Značky: analógov, himbacínových, syntézy, selektivně, diastereo

Text:

...tvoria 3- až G-ćlennú heterocykliokú zlúčeninu obsahujúcu 1-4heteroatómy, za vzniku prvej zmesi exo izomérovH ž F 1 OÁNRSRG 29, kde uvedene izoméry majú trans-S,Bykruhové-spojenie,a endo izomérov(b) epimerizáciu uvedeného trans-5,6-kruhového-spojenia v Zlúčenine 29 pôsobením na uvedenú prvú zmes prvou zásadou za vzniku druhej zmesi obsahujúcej nltro-a izomér s cis 5,Gj-kruhovým-spojením a nitro-š izomer s cis-5,Gj-kruhovým-spojením...

Exo- a diastereo selektívne syntézy himbacínové analógy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10998

Dátum: 12.01.2006

Autori: Liao Jing, Sabesen Vijay, Xie Ji, Sudhakar Anantha, Wang Tao, Yang Xiaojing, Kwok Daw-long, Huang Mingsheng, Thiruvengadam Tiruvettipuram, Wu George, Chen Frank Xing, Cui Jian, Poirier Marc

MPK: C07C 309/08, C07C 205/55, C07C 205/44...

Značky: himbacínové, analogy, syntézy, selektivně, diastereo

Text:

...receptora odvodeným od himbacínu. Zlúčenina 11 môžebyť syntetizovaná zo Zlúčeniny 1kde R 5 a R 6 sú každé nezávisle na sebe vybrané zo skupiny pozostávajúcej z vodíka, alkylových, alkenylových, alkynylových,alkoxy, cykloalkylových, arylových, alkylarylových,arylalkylových a heteroarylových skupín.0005 Spôsoby syntézy podobných antagonistov trombínovehoreceptora, ktoré sú analógy himbacínu, sú opísané V US Pat. č. 6 063 847 a US zverejnenie...

Prekurzory liečiv piperazínových a substituovaných piperidínových antivírusových činidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3425

Dátum: 03.03.2005

Autori: Pack Shawn, Connolly Timothy, Sirard Pierre, Thoraval Dominique, Levesque Kathia, Kadow John, Soundararajan Nachimuthu, Zhang Zhongxing, Ueda Yasutsugu, Leahy David Kenneth, Yeung Kap-sun, Chen Chung-pin, Wang Tao, Meanwell Nicholas

MPK: C07D 471/00, A61K 31/4353, A61P 31/00...

Značky: piperazínových, činidiel, prekurzory, piperidínových, antivírusových, liečiv, substituovaných

Text:

...reverznej transkriptázy ,.Perspectives on novel therapeutic compounds and strategies for the treatment of HIV infection (Buckheil,odkaz 99). Vyšiel prehlad pokrývajúci ako NRTI, tak NNRTI (De Clercq, odkaz 100). Bol publikovaný prehľad súčasného stavu HIV liekov (De Clercq, odkaz 101).0005 Ako inhibítory HIV-1 reverznej transkriptázy bolo opisaných niekoľko indolových derivátov vrátane indol-3-sulfónových,...

Pyrazolové deriváty ako inhibítory receptorov tyrozínkináz

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5934

Dátum: 15.11.2004

Autori: Wang Haixia, Han Yongxin, Lee John W, Block Michael Howard, Wang Tao, Wang Bin, Yu Dingwei, Scott David, Josey John Anthony

MPK: A61K 31/506, C07D 401/00, A61P 35/00...

Značky: pyrazolové, deriváty, receptorov, inhibitory, tyrozínkináz

Text:

...W 0 01/60816 (Amgen Inc) opisuje ako inhibítory kinázy pyrimidínovéderiváty na liečbu chorôb sprostredkovaných kinázanli.0010 V súlade s predloženým vynálezom, prihlasovatelia preto opisujú nove pyrazolove zlúčeniny alebo ich farmaceuticky prijateľné soli, ktoré vykazujú inhibičný účinok voči Trk kináze a sú tiež užitočné pre ich antiproliferačnú a/alebo proapoptotickú (ako je protirakovinová) účinnosť a V spôsoboch liečby ľudského alebo...

Kompozícia a antivírusová aktivita substituovaných azaindoloxoacetát piperazínových derivátov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16714

Dátum: 05.08.2003

Autori: Kadow John, Matiskella John, Regueiro-ren Alicia, Meanwell Nicholas, Zhang Zhongxing, Xue Qiufen May, Yin Zhiwei, Ueda Yasutsugu, Wang Tao

MPK: A61P 31/18, A61K 31/496, A61P 31/12...

Značky: kompozícia, derivátov, piperazínových, substituovaných, azaindoloxoacetát, antivírusová, aktivita

Text:

...reverznej transkriptázy(NNRTI) pri liečbe infekcií HIV V poslednej dobe rastie(Pedersen Pedersen, Ref 15). V literatúre sa opisuje aspoň 30 rôznych tried NNRTI (De Clercq, Ref. 16) a niekoľko NNRTI sa hodnotilo V klinických štúdiách. Dipyridodiazepinon(nevirapin), benzoxazinon (efavirenz) a bis(heteroaryl) piperazínové deriváty (delavirdin) boli schválené pre klinické použitia. Hlavnou nevýhodou vývoja a aplikácie NNRTI je...

Kompozícia a antivírusová aktivita substituovaných azaindoloxoacetát piperazínové deriváty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12351

Dátum: 05.08.2003

Autori: Xue Qiufen May, Meanwell Nicholas, Zhang Zhongxing, Ueda Yasutsugu, Yin Zhiwei, Regueiro-ren Alicia, Kadow John, Wang Tao, Matiskella John

MPK: A61K 31/496, A61P 31/18, A61K 45/06...

Značky: substituovaných, piperazinové, antivírusová, kompozícia, aktivita, azaindoloxoacetát, deriváty

Text:

...16) a niekoľko NNRTI sa hodnotilo v klinických štúdiách. Dipyridodiazepinon(nevirapin), benzoxazinon (efavirenz) a bis(heteroaryl) piperazinové deriváty (delavirdin) boli schválené pre klinické použitia. Hlavnou nevýhodou vývoja a aplikácie NNRTI je tendencia k rýchlemu vývoju kmeňov rezistentných na liek akov kultúrach tkanivových buniek, tak i. u liečených jedincov, zvlášť v tých prípadoch, kedy sa aplikuje monoterapia. Preto je nutné...

Kompozícia a antivírusová aktivita substituovaných azaindoloxoacetát piperazínových derivátov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20551

Dátum: 05.08.2003

Autori: Meanwell Nicholas, Ueda Yasutsugu, Yin Zhiwei, Kadow John, Zhang Zhongxing, Xue Qiufen May, Regueiro-ren Alicia, Matiskella John, Wang Tao

MPK: A61K 31/472, A61K 31/4402, A61K 31/427...

Značky: substituovaných, antivírusová, aktivita, piperazínových, derivátov, kompozícia, azaindoloxoacetát

Text:

...Pedersen, Ref 15). V literatúre sa opisuje aspoň 30 rôznych tried NNRTI (De Clercq, Ref. 16) a niekoľko NNRTI sa hodnotilo V klinických štúdiách. Dipyridodiazepinon (nevirapin),benzoxazinon (efavirenz) a bis(heteroary 1) piperazínové deriváty(delavirdin) boli schválené pre klinické použitia. Hlavnou nevýhodou vývoja a aplikácie NNRTI je tendencia k rýchlemuvývoju kmeňov rezistentných na liek ako V kultúrach tkanivovýchbuniek, tak i u...

Indolové, azaindolové a príbuzné heterocyklické 4-alkenyl piperidínamidy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16314

Dátum: 30.04.2003

Autori: Meanwell Nicholas, Wang Tao, Yeung Kap-sun, Yin Zhiwei, Ruediger Edward, Zhang Zhongxing, Bachand Carol, Deon Daniel, Kadow John, James Clint, Qiu Zhilei

MPK: C07D 403/12, C07D 403/08, A61K 31/445...

Značky: piperidínamidy, azaindolové, 4-alkenyl, príbuzné, heterocyklické, indolové

Text:

...na významnosti pri liečbe HIV infekcií (Pedersen Pedersen, odkaz 15). V literatúre je opísaných najmenej 30 rôznych tried NNRTI (De Clercq, odkaz 16)a niektoré NNRTIS sa hodnotili v klinických skúškach.Dipyridodiazepinón (nevirapín), benzoxazinón (efavirenz) a bis(heteroaryl) piperazínové deriváty (delavirdin) boli schválené na klinické použitie. Avšak hlavný nedostatok rozvoja a použitia NNRTIS je sklon k rýchlemu sa objaveniu kmeňov...