Wang Tao

Substituované deriváty azaindoloxoacetylpiperazínu a farmaceutický prostriedok s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 287900

Dátum: 16.02.2012

Autori: Wang Tao, Zhang Zhongxing, Kadow John, Yin Zhiwei, Meanwell Nicholas

MPK: A61K 31/496, A61K 31/437, A61K 31/497...

Značky: deriváty, substituované, azaindoloxoacetylpiperazínu, obsahom, farmaceutický, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané substituované deriváty azaindoloxoacetylpiperazínu všeobecného vzorca (I), kde substituenty a premenné majú význam uvedený v opise, a farmaceutický prostriedok s ich obsahom na použitie na liečenie HIV a AIDS.

Spôsob prípravy katalyzátora na výrobu vinylacetátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 285727

Dátum: 13.06.2007

Autor: Wang Tao

MPK: C07C 67/00, B01J 23/89

Značky: spôsob, vinylacetátu, přípravy, katalyzátora, výrobu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy katalyzátora na výrobu vinylacetátu pomocou reakcie etylénu, kyslíka a kyseliny octovej zahŕňa impregnovanie pórovitého nosiča, ktorého pórovité povrchy obsahujú katalyticky účinné množstvá predredukovaného paládia a medi, s roztokom zlatitanu draselného a následné redukovanie zlatitanu draselného na katalyticky účinné množstvo kovového zlata. Alternatívne môže byť pórovitý nosič najprv impregnovaný s roztokom zlatitanu...

4-(3-Aminopyrazol)pyrimidínové deriváty na použitie ako inhibítory tyrozínkinázy na liečenie nádorov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12655

Dátum: 26.10.2006

Autori: Ioannidis Stephanos, Feng Xiaomei, Kan Ying, Wang Bin, Peng Bo, Zhang Hai-jun, Guan Huiping, Su Mei, Wang Tao

MPK: C07D 403/14, A61P 35/00, A61K 31/506...

Značky: použitie, deriváty, 4-(3-aminopyrazol)pyrimidínové, nádorov, inhibitory, tyrozínkinázy, liečenie

Text:

...3, ktoré zohrávajú rozhodujúcu úlohu pri signálnej transdukcii sprostredkovanej cytokínmi a rastovými faktormi. Cytokín a/alebo rastový faktor viazaný na receptor(y) na bunkovom povrchu podporuje dimerizáciu receptora a uľahčuje aktiváciu JAK spojených s receptorom prostredníctvom autofosforylácie. Aktivovaný JAK fosforyluje receptor, čím sa vytvárajú spojené miesta pre signalizačné proteíny obsahujúce domény SH 2, obzvlášť pre rodinu...

Spôsob prípravy katalyzátora na výrobu vinylacetátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 285123

Dátum: 02.06.2006

Autor: Wang Tao

MPK: C07C 67/00, B01J 23/89

Značky: spôsob, výrobu, katalyzátora, vinylacetátu, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy katalyzátora obsahujúceho paládium, meď a zlato na výrobu vinylacetátu pomocou reakcie etylénu, kyslíka a kyseliny octovej zahrnujúci predpokrytie pórovitého nosiča s vo vode nerozpustnou formou medi, tvorbu na predpokrytom nosiči vo vode nerozpustnej zlúčeniny paládia, redukovanie zlúčeniny paládia a ak nebola skôr redukovaná, aj vo vode nerozpustnej formy medi na katalyticky účinné množstvo voľného kovu, impregnovanie tohto...

Chemické zlúčeniny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3955

Dátum: 15.02.2006

Autori: Lamb Michelle, Yu Dingwei, Mohr Peter, Wang Tao, Wang Bin

MPK: C07D 403/00, A61P 35/00, A61K 31/4155...

Značky: chemické, zlúčeniny

Text:

...atď. v WO 0250065, WO 0262789,WO 030271 l 1 a W 0200437814a firma AstraZeneca opísala pyrazolové zlúčeniny ako inhibítory voči receptoru kinázy IGF-l0009 V súlade s predloženým vynálezom, prihlasovatelia preto opisujú nové pyrazolové zlúčeniny alebo ich fannaceuticky prijateľné soli, ktoré vykamjú inhibičný účinok voči Trk kináze a sú taktiež užitočné na ich antiproliferačnú a/alebo proapoptotickú (ako je protirakovinová) účinnosť a v...

Chemické zlúčeniny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7857

Dátum: 15.02.2006

Autori: Yu Dingwei, Wang Tao, Han Yongxin, Wang Bin, Lamb Michelle, Mohr Peter

MPK: A61P 35/00, C07D 401/00, A61K 31/00...

Značky: chemické, zlúčeniny

Text:

...ich antiproliferatívnu a/alebo proapoptotickú (ako je motirakovínová) aktivitu. Vynález sa tiež týka spôsobtx prípravy uvedených pyrazolových zlúčenín alebo ich farmaceuticky prijateľný/ch solí, farmacculiekých kompozícii, ktoré ich obsahujú a ich použitia pri výrobe liečiv na použitie pri vyvolaní antiproliferatívneho a/alcboproapoptotickćho účinku pri tcplokrvných živočíchoch, ako je človek.Predpokladá sa, že zlúčeniny nárokované týmto...

Spôsob prípravy katalyzátora na výrobu vinylacetátu a spôsob výroby vinylacetátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284905

Dátum: 16.01.2006

Autori: Wang Tao, Broussard Jerry

MPK: B01J 23/48, C07C 67/00

Značky: výrobu, výroby, přípravy, spôsob, vinylacetátu, katalyzátora

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy katalyzátora na výrobu vinylacetátu obsahujúceho pórovitý nosič, na pórovitých povrchoch ktorého je zachytené katalyticky účinné množstvo kovového paládia a zlata, pri ktorom sa pórovitý nosič impregnuje zlatinanom draselným, ktorý sa potom redukuje na kovové zlato. Opísaný je aj spôsob výroby vinylacetátu pomocou reakcie etylénu, kyslíka a kyseliny octovej ako reaktantov, ktorý zahrnuje kontaktovanie týchto reaktantov s...

Exo- a diastereo- selektívne syntézy himbacínových analógov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7119

Dátum: 12.01.2006

Autori: Zavialov Ilia, Wu George, Sudhakar Anantha, Xie Ji, Chen Frank Xing, Nguyen Hoa, Huang Mingsheng, Wang Tao, Lim Ngiap Kie, Thiruvengadam Tiruvettipuram, Sabesan Vijay, Liao Jing, Yang Xiaojing, Poirier Marc, Cui Jian, Kwok Daw-long

MPK: C07C 235/00, C07C 205/00, C07C 309/00...

Značky: analógov, selektivně, diastereo, himbacínových, syntézy

Text:

...tvoria 3- až G-ćlennú heterocykliokú zlúčeninu obsahujúcu 1-4heteroatómy, za vzniku prvej zmesi exo izomérovH ž F 1 OÁNRSRG 29, kde uvedene izoméry majú trans-S,Bykruhové-spojenie,a endo izomérov(b) epimerizáciu uvedeného trans-5,6-kruhového-spojenia v Zlúčenine 29 pôsobením na uvedenú prvú zmes prvou zásadou za vzniku druhej zmesi obsahujúcej nltro-a izomér s cis 5,Gj-kruhovým-spojením a nitro-š izomer s cis-5,Gj-kruhovým-spojením...

Exo- a diastereo selektívne syntézy himbacínové analógy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10998

Dátum: 12.01.2006

Autori: Cui Jian, Thiruvengadam Tiruvettipuram, Wu George, Kwok Daw-long, Chen Frank Xing, Poirier Marc, Xie Ji, Liao Jing, Huang Mingsheng, Wang Tao, Sabesen Vijay, Yang Xiaojing, Sudhakar Anantha

MPK: C07C 205/55, C07C 309/08, C07C 205/44...

Značky: diastereo, himbacínové, syntézy, analogy, selektivně

Text:

...receptora odvodeným od himbacínu. Zlúčenina 11 môžebyť syntetizovaná zo Zlúčeniny 1kde R 5 a R 6 sú každé nezávisle na sebe vybrané zo skupiny pozostávajúcej z vodíka, alkylových, alkenylových, alkynylových,alkoxy, cykloalkylových, arylových, alkylarylových,arylalkylových a heteroarylových skupín.0005 Spôsoby syntézy podobných antagonistov trombínovehoreceptora, ktoré sú analógy himbacínu, sú opísané V US Pat. č. 6 063 847 a US zverejnenie...

Prekurzory liečiv piperazínových a substituovaných piperidínových antivírusových činidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3425

Dátum: 03.03.2005

Autori: Meanwell Nicholas, Wang Tao, Chen Chung-pin, Sirard Pierre, Connolly Timothy, Ueda Yasutsugu, Kadow John, Leahy David Kenneth, Levesque Kathia, Yeung Kap-sun, Zhang Zhongxing, Thoraval Dominique, Pack Shawn, Soundararajan Nachimuthu

MPK: A61K 31/4353, C07D 471/00, A61P 31/00...

Značky: piperazínových, substituovaných, liečiv, prekurzory, antivírusových, činidiel, piperidínových

Text:

...reverznej transkriptázy ,.Perspectives on novel therapeutic compounds and strategies for the treatment of HIV infection (Buckheil,odkaz 99). Vyšiel prehlad pokrývajúci ako NRTI, tak NNRTI (De Clercq, odkaz 100). Bol publikovaný prehľad súčasného stavu HIV liekov (De Clercq, odkaz 101).0005 Ako inhibítory HIV-1 reverznej transkriptázy bolo opisaných niekoľko indolových derivátov vrátane indol-3-sulfónových,...

Pyrazolové deriváty ako inhibítory receptorov tyrozínkináz

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5934

Dátum: 15.11.2004

Autori: Josey John Anthony, Wang Tao, Lee John W, Wang Haixia, Block Michael Howard, Yu Dingwei, Han Yongxin, Wang Bin, Scott David

MPK: A61K 31/506, C07D 401/00, A61P 35/00...

Značky: tyrozínkináz, pyrazolové, inhibitory, deriváty, receptorov

Text:

...W 0 01/60816 (Amgen Inc) opisuje ako inhibítory kinázy pyrimidínovéderiváty na liečbu chorôb sprostredkovaných kinázanli.0010 V súlade s predloženým vynálezom, prihlasovatelia preto opisujú nove pyrazolove zlúčeniny alebo ich farmaceuticky prijateľné soli, ktoré vykazujú inhibičný účinok voči Trk kináze a sú tiež užitočné pre ich antiproliferačnú a/alebo proapoptotickú (ako je protirakovinová) účinnosť a V spôsoboch liečby ľudského alebo...

Kompozícia a antivírusová aktivita substituovaných azaindoloxoacetát piperazínových derivátov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16714

Dátum: 05.08.2003

Autori: Kadow John, Ueda Yasutsugu, Meanwell Nicholas, Matiskella John, Regueiro-ren Alicia, Zhang Zhongxing, Xue Qiufen May, Yin Zhiwei, Wang Tao

MPK: A61P 31/18, A61K 31/496, A61P 31/12...

Značky: derivátov, piperazínových, antivírusová, substituovaných, azaindoloxoacetát, aktivita, kompozícia

Text:

...reverznej transkriptázy(NNRTI) pri liečbe infekcií HIV V poslednej dobe rastie(Pedersen Pedersen, Ref 15). V literatúre sa opisuje aspoň 30 rôznych tried NNRTI (De Clercq, Ref. 16) a niekoľko NNRTI sa hodnotilo V klinických štúdiách. Dipyridodiazepinon(nevirapin), benzoxazinon (efavirenz) a bis(heteroaryl) piperazínové deriváty (delavirdin) boli schválené pre klinické použitia. Hlavnou nevýhodou vývoja a aplikácie NNRTI je...

Kompozícia a antivírusová aktivita substituovaných azaindoloxoacetát piperazínové deriváty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12351

Dátum: 05.08.2003

Autori: Regueiro-ren Alicia, Ueda Yasutsugu, Yin Zhiwei, Kadow John, Meanwell Nicholas, Wang Tao, Matiskella John, Zhang Zhongxing, Xue Qiufen May

MPK: A61K 31/496, A61P 31/18, A61K 45/06...

Značky: deriváty, azaindoloxoacetát, antivírusová, substituovaných, piperazinové, aktivita, kompozícia

Text:

...16) a niekoľko NNRTI sa hodnotilo v klinických štúdiách. Dipyridodiazepinon(nevirapin), benzoxazinon (efavirenz) a bis(heteroaryl) piperazinové deriváty (delavirdin) boli schválené pre klinické použitia. Hlavnou nevýhodou vývoja a aplikácie NNRTI je tendencia k rýchlemu vývoju kmeňov rezistentných na liek akov kultúrach tkanivových buniek, tak i. u liečených jedincov, zvlášť v tých prípadoch, kedy sa aplikuje monoterapia. Preto je nutné...

Kompozícia a antivírusová aktivita substituovaných azaindoloxoacetát piperazínových derivátov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20551

Dátum: 05.08.2003

Autori: Meanwell Nicholas, Kadow John, Wang Tao, Matiskella John, Xue Qiufen May, Regueiro-ren Alicia, Yin Zhiwei, Ueda Yasutsugu, Zhang Zhongxing

MPK: A61K 31/427, A61K 31/472, A61K 31/4402...

Značky: kompozícia, piperazínových, antivírusová, substituovaných, derivátov, aktivita, azaindoloxoacetát

Text:

...Pedersen, Ref 15). V literatúre sa opisuje aspoň 30 rôznych tried NNRTI (De Clercq, Ref. 16) a niekoľko NNRTI sa hodnotilo V klinických štúdiách. Dipyridodiazepinon (nevirapin),benzoxazinon (efavirenz) a bis(heteroary 1) piperazínové deriváty(delavirdin) boli schválené pre klinické použitia. Hlavnou nevýhodou vývoja a aplikácie NNRTI je tendencia k rýchlemuvývoju kmeňov rezistentných na liek ako V kultúrach tkanivovýchbuniek, tak i u...

Indolové, azaindolové a príbuzné heterocyklické 4-alkenyl piperidínamidy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16314

Dátum: 30.04.2003

Autori: Yin Zhiwei, Yeung Kap-sun, James Clint, Deon Daniel, Meanwell Nicholas, Qiu Zhilei, Zhang Zhongxing, Bachand Carol, Kadow John, Wang Tao, Ruediger Edward

MPK: A61K 31/445, C07D 403/12, C07D 403/08...

Značky: piperidínamidy, heterocyklické, príbuzné, azaindolové, 4-alkenyl, indolové

Text:

...na významnosti pri liečbe HIV infekcií (Pedersen Pedersen, odkaz 15). V literatúre je opísaných najmenej 30 rôznych tried NNRTI (De Clercq, odkaz 16)a niektoré NNRTIS sa hodnotili v klinických skúškach.Dipyridodiazepinón (nevirapín), benzoxazinón (efavirenz) a bis(heteroaryl) piperazínové deriváty (delavirdin) boli schválené na klinické použitie. Avšak hlavný nedostatok rozvoja a použitia NNRTIS je sklon k rýchlemu sa objaveniu kmeňov...