Walter Helmut

Herbicídne benzoxazinóny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14050

Dátum: 11.06.2010

Autori: Niggeweg Ricarda, Grossmann Klaus, Sievernich Bernd, Witschel Matthias, Evans Richard Roger, Parra Rapado Liliana, Simon Anja, Newton Trevor William, Walter Helmut, Seitz Thomas

MPK: A01N 43/84, C07D 265/36, C07C 233/75...

Značky: herbicídne, benzoxazinóny

Text:

...aktivitu účinnej zlúčeniny a spoľahlivosť účinku. Je najmä žiaduce, aby kompozícia na ochranu plodín kontrolovala škodlivé rastliny účinne a súčasne aby bola kompatibilná s príslušnými úžitkovými rastlinami. Žiaduce je aj široké spektrumaktivity umožňujúce súbežnú kontrolu škodlivých rastlín. Toto často nemožnodosiahnuť pomocou jedinej herbicídne aktívnej zlúčeniny.Pri mnohých vysokoúčinných herbicídoch existuje problém, že ich...

4-(3-Heterocyklyl-1-benzoyl)pyrazoly, spôsob ich prípravy, kompozície s ich obsahom a ich použitie ako herbicídov

Načítavanie...

Číslo patentu: 286364

Dátum: 18.07.2008

Autori: Hill Regina Luise, Rheinheimer Joachim, Witschel Matthias, Walter Helmut, Baumann Ernst, Westphalen Karl-otto, Misslitz Ulf, Otten Martina, Von Deyn Wolfgang, Wagner Oliver, Engel Stefan, Mayer Guido

MPK: A01N 43/02, A01N 43/48, A01N 43/72...

Značky: spôsob, přípravy, herbicídov, kompozície, 4-(3-heterocyklyl-1-benzoyl)pyrazoly, obsahom, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané 4-(3-heterocyklyl-1-benzoyl)pyrazoly vzorca (I), kde jednotlivé substituenty majú významy uvedené v nárokoch, a ich poľnohospodársky užitočné soli
spôsob prípravy 4-(3-heterocyklyl-1-benzoyl)pyrazolov
kompozície s ich obsahom a použitie týchto derivátov alebo kompozícií s ich obsahom na kontrolu nežiaducich rastlín.

3-heterocyklyl-substituované benzoylderiváty, spôsob ich prípravy, kompozície s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 286069

Dátum: 06.02.2008

Autori: Misslitz Ulf, Rheinheimer Joachim, Götz Norbert, Otten Martina, Von Deyn Wolfgang, Mayer Guido, Rack Michael, Witschel Matthias, Hill Regina Luise, Baumann Ernst, Gebhardt Joachim, Westphalen Karl-otto, Walter Helmut, Kardorff Uwe, Engel Stefan

MPK: A01P 13/00, A01N 43/72, C07D 261/00...

Značky: benzoylderiváty, přípravy, obsahom, 3-heterocyklyl-substituované, kompozície, použitie, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú herbicídne účinné benzoylové deriváty všeobecného vzorca (I), v ktorom R1 znamená nitroskupinu, C1-C6-alkyl, C1-C6-halogénalkyl, C1-C6-alkoxy, C1-C6-alkylsulfonyl alebo C1-C6-halogénalkylsulfonyl R2 znamená nitroskupinu, halogén, C1-C6-alkyl, C1-C6-halogénalkyl, C1-C6-alkyltio, C1-C6-alkylsulfinyl, C1-C6-alkylsulfonyl alebo C1-C6-halogénalkylsulfonyl Y znamená CR13R14 R13 a R14 znamenajú atóm vodíka, C1-C4-alkyl, C1-C4-halogénalkyl,...

Derivát pyrazolylbenzoylu, spôsob jeho prípravy a herbicídny prostriedok, ktorý ho obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 285225

Dátum: 14.08.2006

Autori: Otten Martina, Vossen Marcus, Harreus Albrecht, König Hartmann, Westphalen Karl-otto, Engel Stefan, Kardorff Uwe, Plath Peter, Misslitz Ulf, Von Deyn Wolfgang, Rang Harald, Walter Helmut, Hill Regina Luise

MPK: C07D 409/00, A01P 13/00, A01N 43/48...

Značky: derivát, herbicídny, obsahuje, pyrazolylbenzoylu, ktorý, prostriedok, spôsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný derivát pyrazolylbenzoylu všeobecného vzorca (I), kde význam symbolov je uvedený v opise, jeho poľnohospodársky vhodné soli, spôsob prípravy tohto derivátu a herbicídny prostriedok s jeho obsahom.

Synergicky účinné herbicídne zmesi, herbicídne kompozície s ich obsahom, spôsob ich prípravy a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 285058

Dátum: 24.04.2006

Autori: Otten Martina, Sievernich Bernd, Walter Helmut, Von Deyn Wolfgang, Kibler Elmar, Vantieghem Herve, Landes Max, Westphalen Karl-otto

MPK: A01P 13/00, A01N 43/72

Značky: účinné, herbicídne, synergický, přípravy, spôsob, kompozície, obsahom, zmesí, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka synergických herbicídnych zmesí obsahujúcich A) najmenej jeden 3-heterocyklyl-substituovaný benzoylový derivát všeobecného vzorca (I), v ktorom premenné majú nasledujúce významy: R1, R3 znamenajú vodík, halogén, alkyl, halogénalkyl, alkoxy, halogénalkoxy, alkyltio, alkylsulfinyl alebo alkylsulfonyl R2 predstavuje heterocyklický zvyšok zvolený zo skupiny zahrnujúcej: tiazol-2-yl, tiazol-4-yl, tiazol-5-yl, izoxazol-3-yl,...

Herbicídne kompozície obsahujúce 3-fenyluracily a 3-sulfonylizoxazolíny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4667

Dátum: 16.03.2006

Autori: Liebl Rex, Evans Richard, Reinhard Robert, Walter Helmut, Zagar Cyrill

MPK: A01N 43/48

Značky: kompozície, herbicídne, obsahujúce, 3-fenyluracily, 3-sulfonylizoxazolíny

Text:

...fenyl, naftyl, pyrazolyl, ízoxazolyl alebo pyridyl, kde každý z 5 vyššie uvedených radikálov môže byt nesubstituovaný alebo substituovaný 1 až 6 halogénovými atómami alalebo 1, 2 alebo 3 substituentmi vybranými zo skupiny,ktorú tvorí kyano, C 1-Cs-alkyI, C 1-C 4-haloalkyI, Cg-Cs-alkenyl, Cg-Cs-alkinyl, 03-07 cykloalkyl. Ca-Cy-cykloalkenyl, C 1-C 4-alkoxy, Cą-Cçhaloalkoxy, C 1-C 4-alkyltio, C 1-C 4 haloalkyltio, C 1-C 4-alkylsulfonyl,...

Substituované 4-benzoylpyrazoly

Načítavanie...

Číslo patentu: 284921

Dátum: 18.01.2006

Autori: Westphalen Karl-otto, Rack Michael, Walter Helmut, Götz Norbert, Witschel Matthias, Mayer Guido, Kardorff Uwe, Baumann Ernst, Misslitz Ulf, Otten Martina, Hill Regina Luise, Reinheimer Joachim, Engel Stefan, Von Deyn Wolfgang

MPK: C07D 231/00, A01P 13/00

Značky: substituované, 4-benzoylpyrazoly

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom jednotlivé symboly majú svoje špecifické významy uvedené v opise, a ich poľnohospodársky užitočné soli
postup na prípravu zlúčenín vzorca (I)
kompozície s ich obsahom a použitie týchto zlúčenín alebo kompozícií ako herbicídu.

Herbicídne zmesi so synergickým účinkom a spôsob ničenia nežiaducich rastlín

Načítavanie...

Číslo patentu: 284100

Dátum: 11.08.2004

Autori: Hamprecht Gerhard, Mayer Horst, Kibler Elmar, Haden Egon, Landes Max, Sievernich Bernd, Schönhammer Alfons, Walter Helmut, Westphalen Karl-otto, Nuyken Wessel, Mulder Christiaan

MPK: A01N 47/36

Značky: herbicídne, zmesí, rastlín, ničenia, synergickým, spôsob, nežiadúcich, účinkom

Zhrnutie / Anotácia:

Herbicídna zmes obsahujúca aspoň jeden derivát sulfonylmočoviny vzorca (I), v ktorom R1 = C1-C6-alkyl substituovaný skupinou OCH3, OC2H5, SO2CH3, CN, Cl F, SCH3, S(O)CH3 halogén skupinu ER6, kde E=O, S alebo NR7 COOR8 NO2 S(O)0R9, SO2NR10R11, CONR10R11 R2 = H, C1-C4-alkyl, C2-C4-alkenyl, C2-C4-alkinyl, halogén, C1-C4-alkoxy, C1-C4-halogénalkoxy, C1-C4-halogénalkyl, C1-C2-alkylsulfonylskupina, nitro, kyano alebo C1-C4-alkyltio R3 = F, CF3,...

Herbicídna zmes obsahujúca cyklohexenonoximéter, herbicídny prostriedok, spôsob jeho prípravy a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283945

Dátum: 03.05.2004

Autori: Westphalen Karl-otto, Sievernich Bernd, Landes Max, Finley Charles, Misslitz Ulf, Walter Helmut

MPK: A01N 43/08, A01N 43/10, A01N 35/10...

Značky: prostriedok, cyklohexenonoximéter, herbicídny, obsahujúca, spôsob, použitie, přípravy, herbicídna

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa herbicídne zmesi obsahujúce : a) najmenej jeden cyklohexenonoximéter všeobecného vzorca (I) a b) najmenej jednu z nasledujúcich 44 zlúčenín: b1) Bromobutide, Dimepiperate, Etobenzamid, Propanil b2) Anilofos, Mefenacet b3) 2,4-D, MCPB, Naproanilide b4) Bentazon b5) Pyrazolynate/Pyrazolate, Sulcotrione b6) Esprocarb, Molinate, Pyributicarb, Thiobencarb/Benthiocarb b7) Quinclorac b8) Butachlor, Butenachlor, Pretilachlor, Thenylchlor b9)...

Pyrazol-4-ylhetaroylderiváty ako herbicídy

Načítavanie...

Číslo patentu: 283200

Dátum: 17.02.2003

Autori: Vossen Marcus, Otten Martina, Misslitz Ulf, Hill Regina Luise, Walter Helmut, Von Deyn Wolfgang, Westphalen Karl-otto, Engel Stefan, Götz Norbert, Plath Peter, Kardorff Uwe

MPK: A01N 43/56, C07D 411/06, C07D 409/06...

Značky: herbicidy, pyrazol-4-ylhetaroylderiváty

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom substituenty majú nasledujúci význam: L, M je vodík, C1-C6alkyl, C2-C6alkenyl, C2-C6-alkinyl, C1-C4alkoxy, pričom tieto skupiny môžu byť prípadne substituované jedným až piatimi atómami halogénu alebo C1-C4alkoxylmi halogén, kyanoskupina, nitroskupina X je kyslík alebo síra, ktoré môžu byť substituované jedným alebo dvoma atómami kyslíka n je 0, 1 alebo 2 Q, R1, R2, R3, R4 majú význam...

2-Benzoylcyklohexán-1,3-dióny, spôsob ich prípravy, kompozície s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282886

Dátum: 02.12.2002

Autori: Kardorff Uwe, Engel Stefan, Misslitz Ulf, Westphalen Karl-otto, Walter Helmut, Witschel Matthias, Von Deyn Wolfgang, Rheinheimer Joachim, Hill Regina Luise, Baumann Ernst, Rack Michael, Otten Martina, Mayer Guido

MPK: A01N 33/24, A01N 33/26, C07C 251/60...

Značky: přípravy, 2-benzoylcyklohexán-1,3-dióny, kompozície, obsahom, použitie, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom R1, R2 znamenajú atóm vodíka, nitroskupinu, halogén, kyanoskupinu, tiokyanátovú skupinu, alkyl, halogénalkyl, alkoxyalkyl, alkenyl, alkinyl, -OR5, -OCOR6, -OSO2R6, -SH, -S(O)nR7, -SO2OR5, -SO2NR5R8, -NR8SO2R6 alebo -NR8COR6 R3 predstavuje atóm vodíka, alkyl, halogénalkyl, alkenyl alebo alkinyl R4 znamená atóm vodíka, nesubstituovaný alebo substituovaný alkyl, cykloalkyl, alkenyl,...

Hetaryolderiváty, spôsob ich prípravy, medziprodukty na ich prípravu, herbicídne prostriedky s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282671

Dátum: 10.10.2002

Autori: Westphalen Karl-otto, Vossen Marcus, Von Deyn Wolfgang, Hill Regina Luise, Walter Helmut, Misslitz Ulf, Plath Peter, Engel Stefan, Otten Martina, Kardorff Uwe

MPK: C07D 339/08, A01N 43/32, C07D 327/06...

Značky: hetaryolderiváty, obsahom, medziprodukty, spôsob, přípravu, použitie, přípravy, prostriedky, herbicídne

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané hetaroylderiváty všeobecného vzorca (I). Ďalej je opisovaný spôsob prípravy hetaroylderivátov, prostriedky, ktoré ich obsahujú, ako aj použitie týchto derivátov alebo takýchto prostriedkov na ničenie burín.

N-[(1,3,5-triazín-2-yl)aminokarbonyl] benzénsulfónamidy, spôsob ich výroby, herbicídny prostriedok s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279182

Dátum: 10.08.1994

Autori: Grossmann Klaus, Walter Helmut, Rademacher Wilhelm, Hamprecht Gerhard, Gerber Matthias, Mayer Horst, Westphalen Karl-otto

MPK: C07D 251/16, A01N 43/34, A01N 43/66...

Značky: obsahom, herbicídny, prostriedok, benzénsulfónamidy, použitie, n-[(1,3,5-triazín-2-yl)aminokarbonyl, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

N-[(1,3,5-triazín-2-yl)aminokarbonyl]benzénsulfónamidy všeobecného vzorca (I), v ktorom R1 znamená metylovú alebo etylovú skupinu, R2 predstavuje atóm halogénu, alkylsulfonylovú skupinu s 1 až 3 atómami uhlíka, trifluórmetylovú skupinu alebo 2-metoxyetoxyskupinu, R znamená atóm vodíka, metylovú skupinu, etylovú skupinu, metoxyskupinu, etoxyskupinu, atóm fluóru alebo atóm chlóru a R4 znamená atóm vodíka alebo metylovú skupinu, ich...