Walkow Fred

Cisternový automobil určený pre prácu v neupravenom teréne

Načítavanie...

Číslo patentu: 244961

Dátum: 15.11.1987

Autor: Walkow Fred

MPK: B60P 3/22

Značky: prácu, určený, automobil, teréne, neupravenom, cisternový

Text:

...napojenie na kanalizácia.Uvedené nedostatky odstraňuje cisternový automobil určený pre prácu v neupravenom teréne, ktorého podstata spočívavtom,že medzi budkou vodiča a nadstavb-ou sa umiestni zásobník vody napojený na zdroj stlačeného vzduchu. Výtlačným potrubím cez hadicu s koncovkou strieka voda na žiadané miesto.Použitím tohoto vynálezu sa dosiahnemožnost čistenia automobile pri výjazde z terénu na ľubovolnom mieste, čím sa prispeje k...

Jednosložkový nebo dvousložkový materiál pro diazotypii

Načítavanie...

Číslo patentu: 235915

Dátum: 15.06.1986

Autori: Mustroph Heinz, Epperlein Joachim, Marx Jörg, Pietsch Herward, Walkow Fred

MPK: G03C 1/54

Značky: dvousložkový, jednosložkový, materiál, diazotypii

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká jednosložkového nebo dvousložkového materiálu pro diazotypii, obsahujícího novou světlocitlivou sloučeninu. Použitím diazoniových sloučenin, které se rozkládají světlem o délce vlny 500 až 600 ?m je možno připravit diazotypický materiál fotocitlivý v oblasti viditelného světla cd 500 do 600 ?m. Tato úloha je řešena použitím derivátu kyseliny ? -(fenyldiazonium-4)-4-dialkylaminoskořicové. Materiály takto použité pro diazotypii...