Waczlav Karol

Membránová komora s vedením a indukčným snímaním pohybu pulzujúcich častí

Načítavanie...

Číslo patentu: 287646

Dátum: 06.04.2011

Autor: Waczlav Karol

MPK: F04B 43/00

Značky: indukčným, membránová, pohybu, snímaním, pulzujúcich, vedením, částí, komora

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález pozostáva z komory tlakového média (1), vstupno-výstupného kanála tlakového média (2), komory dopravovaného média (3), vstupno-výstupného kanála dopravovaného média (4), vodiacej a snímacej komory pulzujúcich častí (5), indukčného snímača lineárneho pohybu s pevnou sondou (24) zavedeného do terčovej rúrky (23), umiestnenej vo valcovom otvore (18) so zahĺbeným dnom (19). Na vodiacej ploche vodiacej a snímacej komory pulzujúcich častí (5)...

Dvojtaktné membránové čerpadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 285840

Dátum: 23.08.2007

Autor: Waczlav Karol

MPK: F04B 43/02

Značky: dvojtaktné, čerpadlo, membránové

Zhrnutie / Anotácia:

Čerpadlo pozostáva z trojpolohového štvorcestného ventilu (5), zdroja tlaku hydraulického oleja (6) s regulovaným tlakom v rozsahu od 30 bar do 250 bar, regulátora (31) a blokov tlakových komôr (7), (8) so spoločným výstupom (28) pracovnej kvapaliny. Trojpolohový štvorcestný ventil (5) má vo vypnutom stave vzájomne prepojené vedenia (3), (4), (2) s nádržou (11) a jeho zapnutie a vypnutie pri prestojoch je s väzbou na spúšťadlo striekacej...

Zapojenie primárneho hydraulického obvodu membránového čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 280423

Dátum: 13.04.1999

Autor: Waczlav Karol

MPK: F04B 43/073

Značky: zapojenie, čerpadla, obvodů, membránového, hydraulického, primárneho

Zhrnutie / Anotácia:

Primárny hydraulický obvod membránového čerpadla pozostáva z nádrže (1), nasávacieho filtra (2), zubového hydrogenerátora (3), priamoriadeného tlakového ventilu (4), dvojpolohového štvorcestného elektromagnetického rozdeľovača (5), primárnej hydraulickej komory (6), membrány (7), vstupného vedenia (9), zvodového vedenia (10), spätného vedenia (11) a výstupných vedení (12, 13). Pulzujúci tlak hydraulického oleja v primárnej hydraulickej komore...

Vrstvená čalúnická výplň

Načítavanie...

Číslo patentu: 246870

Dátum: 17.04.1986

Autori: Miskolczi Ladislav, Waczlav Karol, Kadáš Anton, Singer Jozef, Bies Rudolf

MPK: D04H 1/48, B68G 11/04, B32B 27/40...

Značky: výplň, čalúnická, vrstvená

Text:

...gm 2.Prednosťou vynálezu vrstvenej čalúnickej výplne je dosiahnutie takej vnútornej štruktúry útvaru, ktorý mu dáva dobré vlastnosti pre jeho základný zámer použitia, ako je pružnosť, objemovosť, pevnosť, priedyšnosť a neklzavosť jednotlivých vrstiev.Vynález zároveň rieši využitie textilných i vlákenných sekundárnych surovín, náhradu výrobkov dovážaných zo zahraničia ako aj dodržanie zdravotných požiadaviek, Na obrázkoch sú znázornená štyri...

Impulzní vstřikovací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 214349

Dátum: 01.06.1984

Autori: Waczlav Karol, Singer Jozef, Zankl Vojtěch

Značky: impulzní, vstřikovací, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Impulzní vstřikovací zařízení pro rozprašování kapalin tvořené tělesem multiplikátoru, membránou a čtyřmi komorami, vyznačené tím, že tlaková komora /4/, spojená s tlakovou větví /2/ a vratnou větví /17/ hydraulického agregátu /l/ přes rozdělovač /3/, je oddělená membránou /5/ pro přenos tlakových impulzů na první palivovou komoru /6/, která je propojena s třetí palivovou komorou /14/ opatřenou přepouštěcím ventilem /15/ před tryskou /16/...