Vyroubal Antonín

Volnoběžná kuličková spojka s přerušovanou funkcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 264087

Dátum: 12.05.1989

Autor: Vyroubal Antonín

MPK: B60K 17/26

Značky: spojka, voľnobežná, prerušovanou, kuličková, funkcí

Text:

...g jo vyhtvarována do podoby rotačního kužele s odřiznutým vrcholom, jehožsklon površky k ose je dán hodnotou samosvorného úhlu, ktorý činípřibližně 7 °. Na tuto kuželovou stěnu je zespodu dotlačována nejw méně jedna kulička Á prostřednicžvím kruhové podložky § Tatopodložka§ je uložena na pomocné pružinč §, jejíž přeâpěůí je seřizováno regulačním šroubem 1, ktorý je posouván V záviůu opěrn ky šroubu §, upevněné opět rozebiratelně k trúboe,...

Rozváděč tlakového média u řezacího stolu stříhárenské linky

Načítavanie...

Číslo patentu: 263967

Dátum: 12.05.1989

Autor: Vyroubal Antonín

MPK: D06H 7/00

Značky: řezacího, media, linky, tlakového, rozvaděč, stříhárenské, stolu

Text:

...tvoří příruba 4, dělená v horizontalni rovině na horní .díl 4 a a spodni díl 4 h. V přírubě 4, resp. jejich dílech 43, 4 h jsou průchody pro hrdlo trubky 3 jejich středem a v horním dílu 4 a jpřiruby 4 další paprskovitě uspořádané -otvory ve tvaru úhlových segmentů mezi -středem a okraji. Spodní díl 4 h příruby 4 je uk-on-čen osazením, do něhož je vsunuta přívodní hadice 5 od neznázorněněho zdroje tlakového vzduchu. Mezi horní díl 4 a a...

Zařízení pro zajištění položených listů nálože materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263867

Dátum: 12.05.1989

Autor: Vyroubal Antonín

MPK: B65H 45/28, D06H 7/00

Značky: nálože, zařízení, materiálů, zajištění, položených, listů

Text:

...lanko 17 na obr. 2, které je vyvedeno na horním konci trubky 9 na lILVOIĎOVüCÍ rukojeť 18 a upevněno na spodním konci ke korpusu kuličkové spojky 2 D.Ve výchozí poloze, na obr. 1, se nachází ruční pojezdový vozík 2 mezi oběma konci plochy stolu 1, v jejichž blízkosti, v závislosti na zvolené délce pokíládané polohy textilního materiálu 3, jsou umístěny na bocích rámu pokládacího stolu 1 zařízení vpro zajiš 2 Ii 3815 7tění polohy...

Způsob výroby kompletovaných dílců z polyuretanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244368

Dátum: 01.06.1988

Autori: Kasáeek Karel, Vyroubal Antonín, Mencl Vojtich

MPK: C08J 9/16

Značky: způsob, dílců, kompletovaných, výroby, polyuretánu

Text:

...ke zvlnění pásů ve styn cích mezi dí 1 ci.Při teplotních změnách dále k pohybům střešních A dílců a následnámu porušování krytiny.Podle patentové dokumentace je známý další způsob výroby tepelně izolačního dílce z granulí pěnového polyuretanu a kmple toveného krycími vrstvami kaučukovým lepidlem.- 2 244308 Rovněž tento způsob výroby kompletovaného dílce vyžaduje pracovníoperací navíc a kvalita nalepení vrstev není rovnoměrná.Výroba...

Rozvod tlakového média u stolu řezacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 257436

Dátum: 16.05.1988

Autor: Vyroubal Antonín

MPK: D06H 7/00

Značky: tlakového, stroje, stolu, řezacího, rozvod, media

Text:

...me dia u stolu řezeoího stroje, ktorý eeatává z plošnáho rozvodu wwtvořeného soustavou otvorů v celé p 1 ošeÁeto 1 u napojených.naŕ tläkový vak a zonálniho rozvodu, vytvořeného tryskámi e orienr tovaným prouděnío vzduàhu,.rozmretěnými v oblasti ňeznéhoná stroje e napojením tryeek na samostatné přívody, přičemž one7 kem vynálezu de, že oba rozvody jeou vytvořeny jako eemostatněsystémy ústici do desky etolu šezaoího stroje e jsou...

Rozvod tlakového vzduchu u řezacího stolu v zóně řezného nástroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 256225

Dátum: 15.04.1988

Autor: Vyroubal Antonín

MPK: D06H 7/00

Značky: řezacího, nástroje, zóně, stolu, řezného, vzduchu, rozvod, tlakového

Text:

...do řezu v zóně vymezené vzdáleností 30-35 cm od ženého nástroje po obou jeho stranách a jsou uspořádaně orientovány. jDalším znakem je to, že trysky jsou opatřeny drážkou vedenou šikmo dolů pod úhlem např. 30 ° k horní ploše, zasahující část obvodu trysky v rozsahu např. 60 ° a pronikající až do přívodního kanálu tlakového vzduchu, vrtaného zespoduv ose trysky.V připojeném vyobrazení je znázorněn na obr. 1 půdorysný pohled na řezací stůl...

Zvedací mechanismus pro rolovaný textilní materiál u stříhárenského pokládacího stolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255728

Dátum: 15.03.1988

Autor: Vyroubal Antonín

MPK: B65H 5/28, D06H 7/00

Značky: textilní, materiál, rolovaný, stolu, zvedací, pokládacího, mechanismus, stříhárenského

Text:

...zvednuti role textil ního materiálu do vidlic pojezdového voziku po evolventní dráze.Zvedací mechanismus pro rolovamý textilni materiál u stříhárenského pokládacího stolu, tvořený dvojici paralelních ramen s otočným budem umístěným na podstavci čela pokládaciho stolu, je podle vynálezu sestaven tak, že každé z ramen tvoří dvě vzájemně pohyblivé části, pevná a vysouvatelná, přičemž pevná část je uchycena na otočné náhonové hřideli a do ní...

Zmes na báze epoxidu pre elektrotechnické aplikácie so zvýšeným súčiniteľom tepelnej a teplotnej vodivosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 245070

Dátum: 15.12.1987

Autori: Lang Pravdomil, Trhlin Alois, Prokop Alois, Vyroubal Antonín, Micka Jioí, Zeman Luboš, Schustr Pavel

MPK: C08L 63/02

Značky: zvýšeným, aplikácie, teplotnej, elektrotechnické, vodivosti, báze, súčiniteľom, epoxidů, tepelnej

Text:

...boli stanovené experimentálne pomocou impulznej metody s okamžitým plošným zdrojom. Získané výsledky obsahuje tab. 1. Hodnota pre prahový objemový zlomok oxidu kremičitého bola odhadnutá taktoPríspevok k efektívnym süčinitelom tepelnej a teplotnej vodivosti od perkolácie fonónov v závislosti od objemového zlomku oxidu kremičitého s veľkosťou častíc do 50 m, v tabuľke 1.T a b u l k a 1 Hv Äzĺnv AMHV AVĺĺnv ĺĺý-Kzĺľlv 107-AknVAknV...

Zariadenie pre fetochemickú premenu látok

Načítavanie...

Číslo patentu: 241308

Dátum: 15.09.1987

Autori: Hovorka Jaromír, Vácha Jaroslav, Skupin Lumír, Vyroubal Antonín, Raif Zdenik

MPK: H01J 61/00

Značky: přeměnu, zariadenie, látok, fetochemickú

Text:

...je pretláčaná cez ožarovaný priestor, tvorený povrchom nízkotlakovej rezonančnej výbojky z jednej strany a plášťom výbojky z vhodného materiálu na druhej strane. Kvapalina je v priamom kontakte s celým povrchom výbojky, pričom táto je budená bezkontaktne vysokofrekvenčným polom z elektröd spojených s generátorom vysokofrekvenčného pola.Uvedené usporiadanie umožňuje vysokýstupeň premeny energie vysokofrekvenčného pola na ifotochemicky...

Pojezdový nosič řezacího strojku u stříhárenské linky

Načítavanie...

Číslo patentu: 252241

Dátum: 13.08.1987

Autor: Vyroubal Antonín

MPK: D06H 7/00, B26D 7/00, A41H 3/00...

Značky: pojezdový, stříhárenské, nosič, strojků, řezacího, linky

Text:

...pohled na uspořádání provedení pojezdového nosiče se spojovacímramenem ve tvaru otevřeného písmena V v püdorysněm znázorněnína obr. 3 b je schématické znázornění provedení pojezdového nosiče se spovídajícím ramenem ve tvaru ležícího písmene T V půdorysuPojezdový nosič podle navrženého řešení na obr. 1 je tvořen portálem sestaveným z nosných sloupü 5 a Q které jsou umístěny po obou podélných stranách pokládacího stolu l, na němž je...

Oboustranně obalovaná tvarovaná ramenní vložka

Načítavanie...

Číslo patentu: 251424

Dátum: 16.07.1987

Autor: Vyroubal Antonín

MPK: A41D 27/26

Značky: ramenní, obalovaná, vložka, oboustranné, tvarovaná

Text:

...ve tvaru shodnón s obryeem pružné výplně a nepřeeahudí tedy Její plochu. Je viak zřejmě, že výstřih mezivrstvy a její vkládâní mezijedn 0 tlivé vrstvy ramenní vložky představují operací navíc, což seJeště další typ obalované ramenní vložky podle A 0 210.862 . řeší spojení vrstev ramenní vložky tak, že navrhuje opetřity 251 424 výplňovou vrstvu, přířez z pružné polyuretanově hmoty na straně přiléhající k vnější obalové vrstvą nánosem...

Cylindrokónický tank pro studené provozy v pivovarském a jiném kvasném průmyslu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243841

Dátum: 15.06.1987

Autori: Šmidrkal Jan, Chromý Ladislav, Tuma Dalibor, Vyroubal Antonín

MPK: C12C 13/00

Značky: cylindrokónický, kvasném, průmyslu, jiném, pivovarském, provozy, studené

Text:

...smějí - dle předpisů - kríłit sváry válcové části, vyrobené zo míněného velkého počtuPro kříäení svdrů však zde nesmí býtupoužito hospoddrného, tžicet procent al. energie i šetficího chlazení přímým odparem ui 13. A tenké, asi- šest milimeťrů silně, cenovl .ještě płl- i jatelné, plechy nerezové, v potrebných křížení svírů vylučujících velkých formátoch při-wa kladně 2 krát 7 nebo 2 krát 14 metrů vyrobit nelze pro vysoká procenta legujícíchł...

Systém sání zážehového motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 245282

Dátum: 15.06.1987

Autori: Šimek Jindoich, Syrový Ludik, Reinitzer Jioí, Vyroubal Antonín, Jelínková Hana

MPK: F02M 35/16

Značky: sání, zážehového, motorů, systém

Text:

...PIX BGJMĚVIHH, KTO orpnuawenbH 0 cxcaxercz na smermi/tancom ram/means myua anyone.Hamm naoópeweaua znamena ynpoxuenne moarama.HocTaBJIeHI-Iaa ueJIL nocmraerca Tam, wro no Meabíneñ Mape om na uawpyóxon nuuoJmeH rmóxmm n cHaóxeH xecncoñ npocrazaxoü c KBJIPIÓpOBBHIHiMPI ovnaepcwmsmnm, yorauosneunoñ 13 som pacuouomenna KaJmópoBaHHHx oTBepcTnñ naTpyóKa.Ha (Xmxuľ qeprema IIDGJICTaBJIGHa npummunannaa cxeMa ormeunaemoro ycmpoücrna.Ha qmruz...

Způsob vakuování nálože textilního objemovaného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235898

Dátum: 01.03.1987

Autor: Vyroubal Antonín

MPK: D06H 7/00, D05B 39/00

Značky: způsob, textilního, materiálů, vakuování, objemovaného, nálože

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob vakuování nálože textilního objemovaného materiálu podle vynálezu umožňuje zejména u vyšších náloží se značnou stlačitelností materiálu odstranit nežádoucí vrásnění horních vrstev a borcení okrajů nálože materiálu při působení vakua tím, že při vakuování je nálož stabilizována výsuvnými bočnicemi vyřezávacího stolu, resp. stabilizaci ještě napomáhá ponoření vyřezávacího stolu. Působení podtlaku se tak omezí pouze na horní plochu nálože....

Koncová lišta u střihárenských pokládacích stolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 229270

Dátum: 15.08.1986

Autor: Vyroubal Antonín

MPK: B26D 7/02

Značky: pokládacích, stolu, lišta, koncová, stříhárenských

Zhrnutie / Anotácia:

Koncová lišta je tvořena nosníkem, v němž je po délce uloženo několik na sobě nezávislých přítlačných kostek, které jsou opatřeny na straně přiléhající při dosednutí na materiál mykacím pov1akem. Vzájemný posun tvarové patky a úhelníku nesoucího mykací povlak při dosedání přítlačných kostek na materiál umožňuje skrytí mykacího povlaku a při zvedání přítlačných kostek odtržení vrchní vrstvy materiálu od mykacího povlaku a zabraňuje jeho...

Mechanismus sklápění vidlic ručního pojezdového vozíku u stříhárenské pokládací linky

Načítavanie...

Číslo patentu: 235696

Dátum: 01.06.1986

Autor: Vyroubal Antonín

MPK: D06H 7/00, B65H 5/28

Značky: linky, ručního, vidlíc, pojezdového, pokládací, vozíků, stříhárenské, sklápění, mechanismus

Zhrnutie / Anotácia:

Mechanismus sklápění vidlic ručního pojezdového vozíku u stříhárenské pokládací linky je tvořen ozubeným převodem sestávajícím z ozubeného segmentu naklínovaného na společné ose vidlic ručního pojezdového vozíku a výsuvné pístnice s ozubeným hřebenem hydraulického válce mechanismus sklopí vidlice a po nasunutí role materiálu je opět zvedne do pracovní polohy.

Zvedací zařízení pro stříhárenské pokládací stoly

Načítavanie...

Číslo patentu: 228057

Dátum: 15.02.1986

Autor: Vyroubal Antonín

Značky: zařízení, stoly, zvedací, pokládací, stříhárenské

Zhrnutie / Anotácia:

Zvedací zařízení pro stříhárenské pokládací stoly tvořící součást podstavce stolu, vyznačující se tím, že sestává z čtyřkloubového a tříkloubového mechanismu, jejichž společný kloub (7) je uložen v přímočarém vedení (6) a obsahující dále západku (15) za účelem přerušovaného silového styku se společným kloubem (14) táhla (4) a ramene (5) tříkloubového mechanismu.

Zařízení pro zvedání balíků textilního apod. materiálu z plochých palet u stříhárenských pokládacích stolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 228056

Dátum: 15.02.1986

Autor: Vyroubal Antonín

Značky: stolu, stříhárenských, materiálů, balíků, pokládacích, palet, apod, plochých, zvedání, textilního, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro zvedání balíků textilního a podobného materiálu z plochých palet u stříhárenských pokládacích stolů vyznačující se tím, že je tvořeno čtyřkloubovým mechanismem, jehož táhlo (21) je uchyceno na rámu pod spodní deskou pokládacího stolu (10) a čepem (22) připojeno na spojovací rameno (23), které je dále uchyceno kloubově na další rameno (24), přičemž společný čep (22) táhla (21) a spojovacího ramene (23) je veden v přímočarém vedení...

Tvarovaná ramenní vložka jednostranně obalovaná

Načítavanie...

Číslo patentu: 228957

Dátum: 01.02.1986

Autor: Vyroubal Antonín

MPK: A41D 27/26

Značky: obalovaná, tvarovaná, jednostranně, ramenní, vložka

Zhrnutie / Anotácia:

Tvarovaná jednostranně na vnější straně obalovaná ramenní vložka, která má v průramkové části přinechán volný nepřilepený okraj vrchního obalového materiálu, je opatřena podél tohoto okraje na vnější straně výztužným pruhem textilního tkaného materiálu, který zafixuje tvar ramenní vložky dosažený tvarováním ve speciálním zařízení a zachytí napětí způsobené pružností a tvarovou pamětí polyuretanového materiálu tvarového přířezu při zachování...

Rozvod tlakového vzduchu u stříhárenských pokládacích linek pro textilní a jim podobné materiály

Načítavanie...

Číslo patentu: 225483

Dátum: 15.04.1985

Autor: Vyroubal Antonín

Značky: textilní, linek, tlakového, vzduchu, podobně, rozvod, stříhárenských, materiály, pokládacích

Zhrnutie / Anotácia:

Rozvod tlakového vzduchu u stříhárenských pokládacích linek pro textilní a jim podobné materiály komorového typu s komorou upevněnou vzduchotěsně pod deskou pokládacího stolu opatřenou systémem otvorů, vyznačující se tím, že komora je tvořena vakem (1) sestávajícím z neprodyšné textilní technické tkaniny s pevností v tahu v obou směrech minimálně 0,03 MPa/m2 do něhož je vyústěn přívod (2) tlakového vzduchu.

Rammení vložka redukovaného tvaru

Načítavanie...

Číslo patentu: 215770

Dátum: 15.10.1984

Autor: Vyroubal Antonín

Značky: tvaru, vložka, rammení, redukovaného

Zhrnutie / Anotácia:

Ramenní vložka redukovaného tvaru je tvořena přířezem z polyuretanové pěnové hmoty, jehož, přibližně trojúhelníkový tvar obrysu, je na své straně, která je určena po montáži do oděvu k dotvarování přechodu od ramene k hrudi, tvořen kombinací konkávní a konvexní křivky, blížící se svým tvarem průběhu vzestupné fáze funkce cos(, jejíž osa symetrie x se prakticky shoduje se symetrálou výšky obrysu přířezu.

Způsob tvarování ramenní vložky

Načítavanie...

Číslo patentu: 215788

Dátum: 01.10.1984

Autor: Vyroubal Antonín

Značky: způsob, ramenní, tvarování, vložky

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob tvarováni jednostranně obalových ramenních vložek před jejich montáží do oděvů při využití vzájemného spojování vrstev ramenní vložky termolepením. Základní přířez z polyuretanového materiálu se tvaruje podle své spodní plochy a vzniklé napětí na jeho horní ploše je zachyceno nafixováním tuhé horní obalové textilní vrstvy.