Vyoral Leopold

Spôsob získavania alfa-metylstyrénu polymerizačnej kvality z produktov oxidácie kuménu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278803

Dátum: 04.03.1998

Autori: Tatranský Ivan, Kadaňka Jaroslav, Konečný Dušan, Šarfická Ildikó, Zajačik Anton, Souček Ivan, Trněný Jaromír, Bučko Miloš, Mandík Ladislav, Vyoral Leopold, Sochor Jiří, Pavlíček Jiří, Tuba Ivan

MPK: C08F 6/12, C08F 20/18

Značky: polymerizačnej, oxidácie, kvality, spôsob, získavania, alfa-metylstyrenu, kuménu, produktov

Zhrnutie / Anotácia:

alfa-Metylstyrén polymerizačnej kvality sa získava úpravou vedľajšieho produktu z procesu oxidácie kuménu na fenol a acetón, t. j. alfa-metylstyrénovej frakcie obsahujúcej kumén, acetofenón, terc-butylbenzén, diméry alfa-metylstyrénu, fenol a alfa-metylstyrén. Odpadová frakcia alfa-metylstyrénu s vyšším obsahom alfa-metylstyrénu sa najprv podrobuje extrakcii vodným roztokom alkalickej zásady a v ďalšom stupni sa podrobuje rektifikácii na...

Způsob výroby samozhášivého zpěňovatelného polystyrenu radiálovou polymerací v suspenzi

Načítavanie...

Číslo patentu: 268871

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kovařík Jan, Horák Zdeněk, Vyoral Leopold, Pavlíček Jiří, Marášek Josef, Krofta Karel, Trněný Jaromír, Zach Jiří, Závodská Věra, Sochor Jiří, Vyroubal Čestmír, Karásek Břetislav

MPK: C08F 112/08, C08J 9/14

Značky: suspenzí, samozhášivého, radiálovou, výroby, polystyrenu, způsob, polymeraci, zpěňovatelného

Text:

...K iniclaci polyneraco za použít běžné radikalové iniciâtory například organické peroxidy nebo azoaloučcniny. Jako retardér hořeni je použito organickú broaova sloučanina s obsahom vázaného broau vyššia než 40. Vhodnýli retardéry jsou napřiklad 1, 2, 5, 6. 9, 10 - hoxabroacykiododekan, 1, 2, 3, 4. 5 - pentabroa -oo chlorcyklohcxan, 1,2, 5, 5 - totrabronoyklooktan, dibroaetyldibroncyklohexan, dávkované v anožstvi 0,2 - 20 haotnostnich. účinnost...

Způsob čištění roztoků polybutadienu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261495

Dátum: 10.02.1989

Autori: Čermák Jiří, Sufčák Miloslav, Janďourek Vladislav, Pleska Alexander, Janko Jaromír, Reiss Jiří, Blahůšek Jiří, Nekovář Prokop, Chupík Lubomír, Virt Jaromír, Vyoral Leopold

MPK: C08J 11/04, C08F 6/08, C08F 36/04...

Značky: čištění, způsob, roztoku, polybutadienu

Text:

...rozpouštědle.Proti způsobu podle A 0 223 252 má způsob podle vynálezu následující výhody. Umožňuje technologickou realizscí přípravy dihydroxyethylpolybutadíenu tím, že umožňuje účinný rozklad stabilních emulzních systémů, jejichž stabilita je dána přítomností jak díhydroxyethylpolybutadienu tak hydroxidu líthného, přičemž tento proces lze realizovat vlivem rozdílů měrné hmotnosti separovaných fází bud V sedímentačních nádržích nebo v...

Způsob výroby uhličitanu lithného

Načítavanie...

Číslo patentu: 257729

Dátum: 15.06.1988

Autori: Kuchynka Petr, Chupík Lubomír, Janko Jaromír, Vyoral Leopold, Souček Viktor

MPK: C01D 15/08

Značky: lithného, výroby, uhličitanu, způsob

Text:

...konkrétního provedení.150 l vodní fáze. která byla získána při výrobě kapalného polybutadienu o obsahu 4 2 hm. hydroxidu lithného a 0.2 S hm. metylterobutyletéru, bylo zahříváné ve vařáku destilačníkolony na teplotu 60 °C. Pc oddestilování metyltercbutyletéru byl vodný roztok hydroxadu lithného 2 važáku destilační kolony přepuštěn do reaktoru, kde za mícháni bylo zaváděno5,6 kg plynného oxidu uhličitého. Reakčním teplem se matečný louh, se...

Způsob roztokové kopolymerace konjugovaných dienů s vinylaromatickými uhlovodíky

Načítavanie...

Číslo patentu: 254630

Dátum: 15.01.1988

Autori: Večerka František, Sufčák Miloslav, Pleska Alexander, Mačka Miroslav, Reiss Jiří, Vyoral Leopold, Petrů Vladimír, Čermák Jiří, Hašková Věra

MPK: C08F 236/10

Značky: vinylaromatickými, roztokové, způsob, konjugovaných, uhlovodíky, kopolymerace, dienů

Text:

...kopolymery, při současném přidavku komonomerů vznikají Statistické kopolymery. Polymerizace probihá vyšší rychlostinež V uhlovodících, což je příznivé pro prosazení reaktorů. Kopolymery jsou V methyl-terc.butyléteru rozpustné V celém rozsahu jejich složení, ale viskozita roztoků při polymeracije nižší než V aromatických uhlovodícich, což umožňuje připravovat i koncentrovanějši roztoky a tím současně zvýšit prosazení polymeračních reaktorů a...

Vodováha

Načítavanie...

Číslo patentu: 241018

Dátum: 15.08.1987

Autor: Vyoral Leopold

MPK: G01C 9/34

Značky: vodováha

Text:

...4 G,48 nemohou být větší než je sila pružné tyčky 51, 53 a v důsledku toho nemůže dojít k deformování telesa objímky 2 D radiál ními a axiálnímí silami rektítikačnich šroub- «ků 44, 45, 48. Pružná sila pružné tyčky 51,53 zůstává také po dlouhou dobu neměnná,takže i při nárazech vodováhy 2 nedochází k žádným změnám nastavení a seřízení vodováhy 2. omezení velikosti přestavovacích sil rektifikačních šroubků 44, 48, 48 poskytuje také možnost...

Způsob izolace polymerů typu ABS pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 247971

Dátum: 15.01.1987

Autori: Prokopec Ladislav, Pavlíček Jiří, Petrů Vladimír, Švarc Josef, Závodská Věra, Konečná Věra, Vyoral Leopold, Konečný Dušan

MPK: C08F 6/22, C08L 55/02

Značky: polymerů, izolace, pryskyřic, způsob

Text:

...formě vodného roztoku, ale v některých případech je možno polymer dávkovat do latexu í ve formě prášku dávkování lze provádět před, společně nebo elektrolytu, avěak před poklesem teploty latexu, respektive disperze koagulátu pod teplotu, při níž polymer ztrácí schopnost slinutí.Optimální koagulační teplota, případně teplota dozrávání koagulétu Je obvykle o 5 až 30 °C vyšší, než teplota tepelného prahu koagulace podle čs. A 0 | 73 244 bez...

Způsob zpracování vařákové kapaliny z výroby styrenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233782

Dátum: 15.08.1986

Autori: Havlu Václav, Reiss Jiří, Vyoral Leopold, Novotný Miloslav, Jůza Antonín, Šedivý František

MPK: C07C 15/46

Značky: kapaliny, způsob, vařákové, zpracování, výroby, styrenu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zpracování vařákové kapaliny z výroby styrenu řeší otázku zpracování vařákové kapaliny z výroby styrenu se zpětným získáváním volného monomeru. Zpracování se provádí destilací a pro její usnadnění se k vařákové kapalině přidává ropná frakce s bodem varů vyšším než je bod varu volného monomeru. Nejvhodnějším se jeví topný olej v množství 2 až 90 hmotnostních dílů na 100 hmotnostních dílů směsi.

Způsob čištění kapalných polymerů kontinuální extrakcí vodorozpustných složek z roztoků polymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 230901

Dátum: 15.06.1986

Autori: Novotný Miloslav, Chupík Lubomír, Procházka Jaroslav, Schulz Hanz Peter, Horáček Jan, Götz Reiner, Vyoral Leopold, Comel Mathius, Heyberger Aleš, Antonová Elisabeth

MPK: C08J 11/04

Značky: vodorozpustných, složek, kapalných, kontinuální, extrakci, roztoku, polymerů, čištění, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se vztahuje k čištění kapalných polymerů kontinuální extrakcí chloridu lithného, hydroxidu lithného, ethylenoxidu a tetrahydrofuranu z roztoku polymerů vodou za současného působení vibrací. Způsob podle vynálezu umožňuje velmi účinně a efektivně oddělit organické vodorozpustné složky z roztoků polymerů a současně provést dokonalé odsolení roztoku v jednom aparátu.

Způsob izolace roubovaných kopolymerů typu ABS pryskyřic z latexu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227842

Dátum: 15.04.1986

Autori: Konečná Věra, Pavlíček Jiří, Prokopec Ladislav, Vyoral Leopold, Konečný Dušan, Trněný Jaromír, Petrů Vladimír

Značky: roubovaných, pryskyřic, způsob, kopolymerů, izolace, latexu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob izolace roubovaných kopolymerů typu ABS pryskyřic z latexů, obsahujících alkylarylsulfonátové emulgátory koagulací působením elektrolytu, vyznačující se tím, že se před koagulací k latexu přidá sloučenina obecného vzorce RYX nebo R1OCOCH(S03X)CH2COOR2, kde R je alifatiký alkyl nebo alkenyl a 8 až 20C atomy, R1 a R2 jsou alifatické alkyly se 4 až 12 C atomy, přičemž celkový počet C atomů v alkylech R1 a R2 je 8 až 24, X je Li, Na, K, NH4...

Způsob kontinuální extrakce etylénoxidu a tetrahydrofuranu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223305

Dátum: 15.03.1986

Autori: Novotný Miloslav, Götz Reiner, Schulz Hans-peter, Anton Elisabeth, Procházka Jaroslav, Vyoral Leopold, Horáček Jan, Heyberger Aleš, Comel Matthius

Značky: extrakce, kontinuální, způsob, etylénoxidu, tetrahydrofuranu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kontinuální extrakce etylénoxidu nebo tetrahydrofuranu ze směsi kapalných uhlovodíků, odpadajících ve výrobě syntetických kaučuků. Extrakce se provádí vodou nebo vodným roztokem hydroxidu alkalického kovu, přičemž se směs uhlovodíků a vodný roztok uvádějí do intenzívního styku působením vibrace. Koncentrace hydroxidu ve vodním roztoku je max. 0,2 mol. a teplota extrakce je min. o 20 °C nižší, než je teplota varu původní směsi...

Válcový reaktor s dispergačním míchadlem

Načítavanie...

Číslo patentu: 221369

Dátum: 15.02.1986

Autori: Sochor Jiří, Konečný Dušan, Vlček Jiří, Trněný Jaromír, Vyoral Leopold, Hudcová Vlasta, Fořt Ivan

Značky: míchadlem, reaktor, dispergačním, válcový

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem válcového reaktoru s dispergačním míchadlem pro stripování těkavých monomerů z latexu vodní párou, případně inertním plynem je zlepšení ekonomických parametrů výroby, úspory tlakové páry a snížení spotřeby elektrické energie. Podle vynálezu činí poměr výšky k průměru reaktoru 0,5 až 0,7, poměr průměru dispergačního míchadla k průměru reaktoru 0,4 až 0,45, poměr výšky dispergačního míchadla nade dnem reaktoru k průměru dispergačního...

Způsob výroby polymerů typ ABS pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 222342

Dátum: 01.12.1985

Autori: Trněný Jaromír, Sochor Jiří, Petrů Vladimír, Bittner Stanislav, Konečná Věra, Čihák Pavel, Konečný Dušan, Vyoral Leopold

Značky: způsob, polymerů, pryskyřic, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby ABS polymerů emulzní polymerací vinylových monomerů za přítomnosti e1astomerního latexu o velikosti částic 200 až 600 nm, přičemž se do reakční směsi dávkuje též elastomerní latex s menšími částicemi.