Vymětal Jan

Způsob izolace acenaftenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269254

Dátum: 11.04.1990

Autori: Chvátal Ivan, Vymětal Jan

MPK: C07C 15/27, C07C 7/14

Značky: izolace, acenaftenu, způsob

Text:

...tvorby krystalů výchozího pracího oleje. Směs se za této teploty míchá po dobu 0,5 až 6 hodin, s výhodou po dobu 2 až 3 hodiny. Následně se odloučený krystalický podíl oddělí Iiltrací nebo odstředěním a promyjese 5 až 15 5 hmot. aromatického rozpouštědla, vztaženo na odloučený kryetalický podíl. Výhodné je, naočkuje-li se Žhlazená směs po dosažení teplotního rozmezí 5 až -5 °C přídavkem 0,5 až 10 hmot. a výhodou 1 až 2 hmot. acenaftenu...

Inhibitor koroze pro kyselá prostředí

Načítavanie...

Číslo patentu: 268076

Dátum: 14.03.1990

Autori: Vošta Jan, Smrž Milan, Vavřín Jan, Macák Ján, Hlucháň Vít, Vymětal Jan, Pelikán Josef

MPK: C23F 11/04, C23F 11/10

Značky: koroze, kyselá, prostředí, inhibitor

Text:

...do prostředí. Uvedené nedostatky odstraňuje podle vynálpzu inhibitor koroze pro kyselá prostředí, na bázi dibenzylsulfoxidu v rozpouštědle. Jeho podstata spočívá v tom, že rozpouštědlo dibenzylsulfoxidu je tvořeno hetçrocyklickými sloučeninami, obsahujícími atomy dusíku,síry nebo kyslíku. Podle dalšího význaku se jako heterocyklické słoučeniny pouzivaji směsi nebo zbytky po destilaci čistých heterocyklických sloučenin. Podle posledního význaku...

Kapalný přenášeč tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 267732

Dátum: 12.02.1990

Autori: Růžek Josef, Vymětal Jan, Řehák Jindřich

MPK: C09K 5/00

Značky: přenášeč, tepla, kapalný

Text:

...nového knpclněho přenn~ šeče teple je srovnetalnš a dosud známýmí teplonoanými kopolinomi. Nízká teplote tuhnutíe nízká vískozíta umožňují nový přenašeč tepla použít pro chlazení i ohřev e to í ve venkovnícb zařízeních v zimních měsících. Kapalina se vyznačuje nulovou tvorbou used i při dlouhodoběm tepelněm nsmáhâní. Z hygíenickěbo a ekologického hlediska je významná 3 výhodná skutečnost, že se jedná o rnfinovanou kapalinu, neobsehující...

Způsob rafinace kyseliny chinolinsírové

Načítavanie...

Číslo patentu: 266943

Dátum: 12.01.1990

Autor: Vymětal Jan

MPK: C07D 215/00

Značky: kyseliny, rafinace, chinolinsírové, způsob

Text:

...nebot kyselina chinolínsírová již nebude před rafinací obsahovat volnou kyselinu sírovou jako doposud. Zvýší se rafinační efekt, protože neutrální aromatické uhlovodíky, fenoly i amfoterní látky jsou v chinolinových zásadách výrazně lépe rozpustné než v samotných aromatických uhlovodících či kyselině chinolinsírové. Také polymerační a pryskyřičnaté podíly, vzniklé při extrakci dehtového oleje roztokem kyseliny sírové, jsou lépe...

Způsob přípravy aromatických frakcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 261717

Dátum: 10.02.1989

Autori: Červenka Zdeněk, Řehák Jindřich, Vymětal Jan, Malík Miloš

MPK: C07C 7/05

Značky: přípravy, frakcí, aromatických, způsob

Text:

...kovu umožňuje získat čiré, bezbarvě frakce, které jsou výhodnépro další použití, nebot neobsahují produkty termickê degradace destilujících složek.Konkrětní provedení žpůsobu dělení destilačních zbytků z výroby ethýlbenzenu dle vynálezu popisují následující příklady.Příklad 1 231 717 27 810 kg destilačního zbytku z výroby ethylbenzenu o složení 36,7 di~.a triethylbenzenů, 8,3 tetra-, penta- s hexaethylbenzenů, 52,4 1,1-difenylethanu...

Způsob rafinační kondenzace 9,10-antrachinonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259743

Dátum: 17.10.1988

Autori: Vymětal Jan, Malík Miloš

MPK: C07C 50/18

Značky: způsob, rafinační, 9,10-antrachinonu, kondenzace

Text:

...antracenu dosáhne vysokého výtěžku antrachinonu při současném zvýšení jeho čistoty nad 99,0 až 99,5 0/0 hmotnostních. Výhodným je také spojení kondenzace a rafinace 9,10-antrachinonu do jednoho. technologického stupně. Oproti dosavadním kondenzačním i rafinačíním postupům se postup dle vynálezu vyznačuje značnou variabilitou technologických pdmínek, jimiž lze snadno kompenzovat výkyvy v kvalitě suroviny, výkyvy v selektivitě i ualktivitě...

Způsob dělení složek kollidinové frakce

Načítavanie...

Číslo patentu: 249336

Dátum: 12.03.1987

Autori: Chvátal Ivan, Vymětal Jan, Čada Ladislav

MPK: C10C 1/04

Značky: způsob, složek, frakce, kollidinové, dělení

Text:

...výtěžku a odpovídající vysoké čistotě kombinací dvou operací, které jsou technologicky i ekonomicky podstatné výhodnější než dosud používané postupy. Výhodným je uvedený postup i z hlediska odpadů, nebot na rozdíl od dosavadních postupů, nevznikají v tomto případě žádné závadné neb těžko zpracovatelné a lñkvidovatelné odpady. Jednotlivé mezifrakce z azeotropické i prostě rektifikace je možno spojit a použít k recyklu do další destilační...

Způsob dělení složek kollidinové frakce

Načítavanie...

Číslo patentu: 247675

Dátum: 15.01.1987

Autori: Vymětal Jan, Čada Ladislav, Chvátal Ivan

MPK: C10C 3/06, C10C 1/00, C10C 3/08...

Značky: kollidinové, dělení, frakce, složek, způsob

Text:

...ve výtěžnosti nad 65 a v čistotě nad 97 .Konkretní provedení dělení složek kollidinovó frakce podle vynálezu popisují následující příklady.Kollidinová frakce o teplotním roznezí varu 168 až 175 °C, obsahující 47,2 2,4,6-trimethylpyridinu, 25,6 2,3,6-trimethylpyridinu, 9,5 3,5-dimethylpyrídinu, 7,3 4-ethylpyridinua 2-ethyl-4 ~methylpyridinu, 3,7 96 3,4-dimethylpyridinu, 5,8 95 níževroucích homologů pyridinu a 0,9 anilinu, byla...

Způsob dělení složek lutidinové frakce

Načítavanie...

Číslo patentu: 236547

Dátum: 15.11.1986

Autori: Vymětal Jan, Chvátal Ivan, Čada Ladislav

MPK: C10C 1/04

Značky: lutidinové, způsob, složek, frakce, dělení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob dělení složek lutidinové frakce jejich azeotropickou destilací. Jeho podstatou je azeotropická rektifikace složek lutidinové frakce s vodou na účinném rektifikačním zařízení. Účinnost tohoto zařízení má být nad 50 teoretických pater, s výhodou 80 teoretických pater. Rektifikace se provádí za hmotového poměru složek lutidinové frakce a vody v destilační násadě v rozmezí 1:1 až 1:10, s výhodou 2:3 až 1:3. Jednotlivé složky...

Způsob úpravy nosičů oxidačních katalyzátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 228327

Dátum: 15.09.1986

Autori: Norek Jiří, Čermák Vladimír, Pospíšil Milan, Vymětal Jan, Cabicar Josef, Múčka Viliam

Značky: nosičů, úpravy, oxidačních, katalyzátoru, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob úpravy nosičů oxidačních katalyzátorů, vhodných pro katalytické oxidace v pevném i fluidním loži katalyzátoru. Jeho podstatou je způsob úpravy vyznačený tím, že nosiče se před nanesením aktivních komponent ozáří ?-paprsky, přičemž dávka energie činí 1 až 100 kGy. Uvedenou úpravou nosičů oxidačních katalyzátorů lze dosáhnout zvýšení výtěžku oxidačního produktu o 5 až 10 mol. %, při zvýšené čistotě tohoto produktu.

Způsob získávání 3-methylpyridinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229047

Dátum: 15.03.1986

Autori: Vymětal Jan, Chvátal Ivan

MPK: C07D 213/24

Značky: získavání, způsob, 3-methylpyridinu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob získávání 3-metylpyridinu ze směsí, zejména ze směsí alkylhomologů, v nichž převládají 3-metylpyridin, 4-metylpyridin a 2,6-dimetylpyridin, reakcí s ftalanhydridem, vyznačující se tím, že se reakční směs, v níž je molární poměr alkylhomologů pyridinu, substituovaných v polohách 2,4 nebo 6 ke ftalanhydridu 1:1 až 1:3, s výhodou 1:2, nechá reagovat za varu reakční směsi po dobu 2 až 30 hodin, s výhodou 6 až 15 hodin, přičemž se během...

Způsob katalytické oxidace anthracenu na 9,10-anthrachinon

Načítavanie...

Číslo patentu: 222534

Dátum: 15.03.1986

Autori: Cabicar Josef, Múčka Viliam, Vymětal Jan, Norek Jiří, Čermák Vladimír, Pospíšil Milan

Značky: 9,10-anthrachinon, oxidace, způsob, anthracenu, katalytické

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob katalytické oxidace anthracenu na 9,10-anthrachinon v plynné fázi. Jeho podstatou je použití katalyzátoru, jehož nosič se před nanesením aktivního systému ozáří ?-zářením, přičemž dávka energie je 1 až 100 kGy a nejvýhodnější dávka energie je v rozmezí 8 až 15 kGy. Optimální reakční podmínky tohoto způsobu oxidace anthracenu jsou teplota 360 až 500 °C, s výhodou 380 až 420 °C, prostorová rychlost 1000 až 8000 h-1, s výhodou...

Způsob přípravy triisobutylaminu

Načítavanie...

Číslo patentu: 228975

Dátum: 01.02.1986

Autori: Novrocík Jan, Vymětal Jan, Kubička Rudolf, Kopecký Ivan, Malík Miloš, Macek Vladimír

MPK: C07C 87/123

Značky: přípravy, triisobutylaminu, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob přípravy triisobutylaminu na zařízení o učinnosti nad 10 teoretických pater, s výhodou na zařízení o účinnosti 40 až 80 teoretických pater. Jeho podstatou je, že se těžké podíly z produktů hydrogenace isobutyraldehydu nebo butyraldehydu rektifikují za tlaku 5 až 100 kPa, s výhodou 5 až 10 kPa a triisobutylamin se získává jako hlavní frakce. Pro přípravu triisolbutylaminu je třeba použít rektifikační zařízení o účinnosti nad...

Způsob izolace homologů a derivátů pyridinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221316

Dátum: 15.01.1986

Autori: Vymětal Jan, Chvátal Ivan

Značky: derivátů, způsob, homologů, pyridinu, izolace

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob izolace homologů a derivátů pyridinu působením močoviny, kyseliny šťavelové, chloridu vápenatého či dalších látek, tvořících krystalické meziprodukty s homology a deriváty pyridinu, izolací těchto meziproduktů a jejich rozkladem. Jeho podstatou je rozklad těchto meziproduktů přímým tepelným záhřevem na teplotu 70 až 400 `C, s výhodou 100 až 250°C, za tlaku do 200 kPa, s výhodou od 20 do 101,3 kPa, přičemž uvolněné homology a...