Vykopal Jan

Šroubové oběžné kolo

Načítavanie...

Číslo patentu: 270710

Dátum: 12.07.1990

Autori: Vykopal Jan, Dopita Rostislav, Hrubý Jaroslav

MPK: F04D 29/18

Značky: oběžné, šroubové

Text:

...přičemž podstatou vynálezu je, že náboj je sestaven nejméně ze dvou dílů navzájem spojených v radiální rovině. Dále je podstatné, že oba díly náboje jsou sestředěny pomocí zámku, vytvoreného na styčné radiální ploše obou dílú a axiálně jsou oba díly staženy šroubem zašroubovaným do čelní plochy hřídele v průchozím otvoru náboje.Vyšší účinek řešení podle vynálazu spočíva v usnadnění výroby oběžného kola, umožňující využití běžných technologií...

Šroubové oběžné kolo

Načítavanie...

Číslo patentu: 270276

Dátum: 13.06.1990

Autori: Vykopal Jan, Dopita Rostislav, Dostál František

MPK: F04D 29/18

Značky: oběžné, šroubové

Text:

...telesa.Uvedená nevýhody známeho řešení odstraňuje v podstatě vynález, kterým je ěroubově oběž né kolo odstředivých čerpadel, zejména kalových. aložené z náboje, na jehož povrchu je vytvořena alespoň jedne lopetke tvorená äroubovou plochou, přičemž podstatou vynálezu je, že povrch náboje šroubového oběžného kole je tvoŕen částí rotečního hyperboloidu.Vyšší účinek řešení lroubového oběžného kole podle vynúlezu spočíva ve snížení ztrút...

Mezistěna, zejména oběhového čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 261456

Dátum: 10.02.1989

Autori: Smička Josef, Grézl Lubomír, Vykopal Jan

MPK: F04D 13/06

Značky: oběhového, mezistěna, zejména, čerpadla

Text:

...v podsta tě vynález, kterým je mezistěna, zejména oběhového čerpadlapro teplovodní a horkovodní ústřední vytápění,tvoření výliskem tvaru prstencového talíře,opatřeného ve své středové části jednak dutou válcovou částí pro uložení ložiskového pouzdra, a jednak alespoň jedním přepouštěcím kanálem pro spojení hydraulického prostoru čerpadla s rotorovým prostorem pohonného elektromo 2 261 45 storu, e jeho podstata spočívá v tom, že...

Zařízení na uchycení pohyblivého přívodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261382

Dátum: 10.02.1989

Autori: Krempl Jan, Grézlová Marie, Vykopal Jan

MPK: H02K 5/12

Značky: pohyblivého, zařízení, přívodů, uchycení

Text:

...ucpávkovou vývodkou l, která seetává z tělesa gg opatřeného průchozím centrálním otvorem ll, ve kterém je vytvořeno sedlo lll. Těleso lg ucpávkové vývodky l je na jednom konci lg opatřeno vnějším závitem łgł, kterým je těleso lg ucpávkové vývodky l upevněno k neznázorněnému tělesu spotřebiče. Na druhém konci lg tělesa lg ucpávkové vývodky l je vytvořen vnitřní závit lgl, do kterého je zašroubován ucpávkový šroub g opatřený přítlačnou...

Zálisek oběžných kol zhotovených z plastické hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 261381

Dátum: 10.02.1989

Autori: Vykopal Jan, Krempl Jan, Grézlová Marie

MPK: F04D 29/28

Značky: obežných, plastické, zálisek, zhotovených, hmoty

Text:

...obrys prstencevých lamel je kruhový, opatřený výřezem.Další podstatou vynálezu je, že vnější obrye prstencových lamel má tvar n-úhelníku.V šší účinek zálisku řešeného podle vynálezu se projevuje ve snížené výrobní pracnosti a materiálové náročnosti, což se projevuje zejména při výrobě s větším počtem výrobků.Příklad konkrétního provedení je schematioky znázorněn na přiložených výkresech, kde na obr. ltje osový řez oběžným kolem s...

Oběhové čerpadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 257224

Dátum: 15.04.1988

Autori: Vykopal Jan, Smička Josef, Grézl Lubomír

MPK: F04D 13/06

Značky: oběhové, čerpadlo

Text:

...počtu součástí, čímž se zvýší provozní spolehlivost čerpadla. Nové tvarové provedení dna oddělovací vložky zajišťuje dokonalé chlazení a odvzdušnění prostoru rotoru tím, že zajišťuje dokonalou cirkulaci čerpané kapaliny ve vnitřním prostoru oddělovací vložky s odvodem ohřáté chladící vody z prostoru rotoru vývrtem hřldele do hydraulické části čerpadla.Příklad konkrétního provedení vynálezu je schematicky znázorněn na připojených...

Řezací nástroj pro dělení zejména stavebních hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 243515

Dátum: 15.12.1987

Autori: Kováo Lubor, Šmakal Jan, Machala Zdenik, Šuba Zdenik, Syrový Ludik, Vykopal Jan

MPK: B26D 1/50

Značky: nástroj, zejména, stavebních, dělení, řezací

Text:

...jiné kombinací.Stejného účinku je možno dosáhnout přihnutím vyhnutých krajních ŕezacích článků 32 řetězu i ke středním řezacím článkům 2 řetězu ł, a to tak, že vyhnuté krajní řezací články lg ležící napravo od středního řezacího článku 2 jsou přihnuty doleva ke střednímu řezacímu článku 2 a krajní vyhnuté řezací články lg nalevo jsou přihnuty doprava. Přihnutí krajních ŕezaoích článků lg nebo středních řezacích článků 2 řetězu ł je možné se...

Oběžné kolo odstředivého čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 249591

Dátum: 15.04.1987

Autori: Dopita Rostislav, Vykopal Jan

MPK: F04D 29/24

Značky: odstředivého, čerpadla, oběžné

Text:

...spolehlivost oběžného kola a tím celého čerpacího zařízení.Příklad provedení oběžného kola podle vynálezu je znázorněn na přiložených výkresech, kde na obr. l je podélný řez jednolopatkovým oběžným kolem, na obr. 2 je pohled na oběžně kolo z obr.l vs směru S s obrysem lopatky, na obr. 3 až 5 jsou znázorněny aletrnativní tvary lopatek jedno a dvoulopatkového oběžného kola v meridiálním řezu.Oběžné kolo podle vynálezu, obr. l, sestává z...

Zapojení elektromotoru, zejména pro pohon oběhového čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 235125

Dátum: 15.02.1987

Autori: Kunert Emil, Vykopal Jan

MPK: H02P 1/42

Značky: zejména, zapojení, čerpadla, oběhového, elektromotorů, pohon

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru cirkulačních čerpadel a týká se zapojení pohonného elektromotoru oběhového čerpadla, zejména pro ústřední topení. Podstatou vynálezu je, že kondenzátor elektromotoru je zapojen v sérii s hlavním vinutím, přičemž napětí ze sítě je přiváděno přímo na svorky pomocného vinutí. Zapojení kondenzátoru do hlavního nebo pomocného vinutí je volitelné podle potřeby a provozních podmínek, a to buď jednorázově nebo přepínatelně.

Oběžné kolo

Načítavanie...

Číslo patentu: 234599

Dátum: 01.01.1987

Autori: Vykopal Jan, Dostál František

MPK: F04D 29/24

Značky: oběžné

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru čerpací techniky a řeší konstrukci oběžného kola, zejména oběžného kola čerpadel s nízkými specifickými otáčkami. Podstatou vynálezu je oběžné kolo sestávající z předního a zadního disku, mezí kterými jsou uloženy pracovní lopatky vytvářející pracovní kanály, v jejichž výstupní části jsou uloženy alespoň dvě pomocné lopatky, mezi nimiž je uložena alespoň jedna neúplná lopatka, pro jejíž délku l2 a délku l1 pomocných...

Oběhové čerpadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 220685

Dátum: 15.12.1985

Autori: Petráš Václav, Vykopal Jan

Značky: čerpadlo, oběhové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru odstředivých čerpadel a týká se oběhového čerpadla bezucpávkového typu pro teplovodní a horkovodní systémy ústředního vytápění. Zejména řeší otázku utěsnění vinutí statoru proti proniknutí čerpané kapaliny z hydraulického prostoru čerpadla. Podstatou vynálezu je oběhové čerpadlo, kde mezi rotorem a statorem elektromotoru je umístěna oddělovací vložka hrncovitého tvaru, opatřená na straně odvrácené uložení oběžného kola...

Zařízení k upevnění oběžného kola

Načítavanie...

Číslo patentu: 226481

Dátum: 15.11.1985

Autori: Petráš Václav, Vykopal Jan

Značky: upevnění, oběžného, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k upevnění oběžného kola, zejména otevřeného oběžného kola na hřídeli čerpadla, vyznačující se tím, že sestává z pružného prvku (7) vloženého do dutiny (6) vytvořené drážkou (4) v náboji (5) oběžného kola (2) a plochou (3) vytvořenou na hřídeli (1) čerpadla, kde tento pružný prvek (7) je v dutině (6) uložen s předpětím, a je proti axiálnímu posuvu opatřen opěrnou plochou (72).

Odlučovač, zejména kovových částí z kapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 217535

Dátum: 15.02.1985

Autori: Jüngling Ivan, Bubeníček Vladimír, Vykopal Jan

Značky: kapaliny, kovových, částí, zejména, odlučovač

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru oddělování látek a řeší snížení hydrodynamického odporu odlučovače, sestávajícího z tělesa, za jehož vstupním hrdlem je v podélné ose tělesa pevně uložen šnek. Podstatou vynálezu je, že úhel stoupání šroubovice je proměnný, přičemž se směrem k vstupnímu hrdlu odlučovače zvětšuje až na 900.

Oběžné kolo, zejména potravinářského čerpadla a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 224242

Dátum: 01.09.1984

Autori: Vykopal Jan, Macháček František, Weener František

Značky: čerpadla, výroby, kolo, oběžné, potravinářského, zejména, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Oběžné kolo, zejména potravinářského čerpadla, vytvořené jako svařenec předního disku, lopatek, zadního disku a náboje, vyznačující se tím, že přední disk (2), lopatky (3) a zadní disk (4) jsou výlisky, zatímco náboj (5) je třískově obrobená část oběžného kola, kde náboj (5) je opatřen jednak osazením (6) tvořícím středicí průměr zadního disku (4) a jednak nákružkem (7), tvořícím zadní těsnící kruh (8) oběžného kola, zatím o axiální válcová...