Vrzáň Josef

Spôsob demineralizácie a úpravy fyzikálno-chemických vlastností sadzí

Načítavanie...

Číslo patentu: 277869

Dátum: 07.06.1995

Autori: Vrzáň Josef, Pošíval Jaromír, Nečesaný František, Andrus Ludvík, Kubal Petr, Svoboda Karel

MPK: C09C 1/58, C09C 1/56

Značky: spôsob, sadzí, úpravy, demineralizácie, fyzikálno-chemických, vlastností

Zhrnutie / Anotácia:

Sadze z parciálnej oxidácie ťažkých ropných a dechtových zvyškov, ktoré sa oddeľujú z prúdu generátorového plynu vo forme vodnej suspenzie s následnou peletizáciou pridaním nepolárneho rozpúšťadla a oddelením od vody sa upravujú tak, že ich vodná suspenzia sa uvedie do styku s kyslíkom alebo/a vzduchom, prípadne s plynmi obsahujúcimi kyslík a pri tlaku 0,1 až 4 MPa a teplote 0 až 300 st.C.

Způsob odstraňování oxidů uhlíku z technického vodíku metanací

Načítavanie...

Číslo patentu: 258512

Dátum: 16.08.1988

Autori: Brzobohatý Pavel, Vrzáň Josef, Domalíp Vratislav, Sokol Ludvík, Loukota Jiří

MPK: C01B 3/56

Značky: oxidů, způsob, technického, odstraňování, vodíku, uhlíku, metanací

Text:

...oxidů uhlíku z technického vodíku a optimalizace náplně reaktoru s ohledem na její cenu. Proto za zvláště náročných podmínek metanace při vysokém objemovém zatížení, za přítomnosti stopových jedů a při zvýšených nárocích na čistotu vodíku po metanací, se i spodní část náplně rozdělí do dvou vrstev složených z jednoho ze dvou posledně zmíněných typů katalyzátorů a katalyzátoru plněného do horní vrstvy reaktoru, který se výhodné naplní do...

Způsob výroby generátorového plynu zplyňováním ropného zbytku

Načítavanie...

Číslo patentu: 255706

Dátum: 15.03.1988

Autori: Kubička Rudolf, Pošíval Jaromír, Holada Ladislav, Vrzáň Josef

MPK: C01B 3/32

Značky: zplyňováním, plynů, výroby, způsob, generátorového, zbytků, ropného

Text:

...reakčního odplynu jako suroviny do parciální oxidace je ztíženo tím, že obsahuje kolem 7 obj. kyslíku. Má-li se zplynit, musí být k dispozici o tlaku cca 3,5 MPa. Kompresi tohoto reakčního odplynu a to i Ve směsi s odplynem z destilace nelze z bezpečnostních důvodů doporučit.Nyní bylo zjištěno, že plynné a kepalné odpadní produkty z výroby acetaldehydu katalytickou oxidaoí etylenu lze zhodnotit při výrobě generátorového plynu zplyňováním...

Způsob předčištění generátorového plynu získaného zplyňováním ropných a dehtových zbytků

Načítavanie...

Číslo patentu: 254627

Dátum: 15.01.1988

Autori: Loukota Jiří, Brzobohatý Pavel, Vrzáň Josef, Kubička Rudolf

MPK: C10K 1/34

Značky: dehtových, zbytků, zplyňováním, způsob, generátorového, ropných, plynů, předčištění, získaného

Text:

...1. lože katalyzátoru typu Co/Mo/A 12 O 3 a poté na 2. lože katalyzátoru naplnené tvarovaným A 120. Obsažený sirovodík že pak vypírá ve druhém stupni vypírky alkazidovým louhem DIK na zbytkovou hodnotu 25 mg/mn.Podle nového technologického uspořádání se nyní hydrolýza karbonylsulfídu provádí při 170 až 250 OC, s výhodou při 190 až 220 OC. zvýšení reakční teploty umožní výrazně snižit obsah karbonylü železa a niklu. Na pokles obsahu karbonylů...

Způsob výroby generátorového plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252583

Dátum: 17.09.1987

Autori: Kubička Rudolf, Schamberger Jiří, Brzobohatý Pavel, Vrzáň Josef, Domalíp Vratislav, Pošíval Jaromír

MPK: C10J 1/00, C10J 1/16

Značky: plynů, generátorového, výroby, způsob

Text:

...oxid uhličitý V množství 0,01 až 0,3 t C 02 na 1 t ropného zbytku, s výhodou 0,02 až 0,15 t C 02 na 1 t ropného zbytku, při tlaku 10 až 15 MPa nebo/a sazový olej v množství 5,0 až 200 kg na 1 t zplyňovaného ropného zbytku obsahující 3 až 5 hmot. sazí suspendovaných v atmosférickém zbytku, při tlaku 0,3 až 0,45 MPa.V praxi se postupuje tak, že na 1 generátor, který zplyňuje 9 až 10 t/h ropněho zbytku se přidává plynný oxid uhličitý v množství...

Způsob nízkoteplotní konverze oxidu uhelnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 250398

Dátum: 15.04.1987

Autori: Vrzáň Josef, Janáček Leoš, Sokol Ludvík, Domalíp Vratislav, Loukota Jiří

MPK: C10K 3/02

Značky: nízkoteplotní, uhelnatého, způsob, oxidů, konverze

Text:

...konverze oxidu uhelnatého vodní parou za současného zvýšení výkonu linky nebo snížení výstupního obsahu oxidu uhelnatého bez zvýšení přídavku procesní páry způsobem podle vynálezu.Způsob nízkoteplotní konverze oxidu uhelnatého, obsaženého spolu s oxidem uhličitým V plynné směsi vedle převážně vodíku a řádově 101 ppm sirných sloučenin,vodní parou na vodík a oxid uhličitý na nízkoteplotním konverzním katalyzátoru obsahujícím jako...

Způsob rafinace plynů s obsahem sirných sloučenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 238716

Dátum: 16.03.1987

Autori: Sokol Ludvík, Vrzáň Josef, Loukota Jiří

MPK: C10K 1/34

Značky: plynů, rafinace, obsahem, sloučenin, sirných, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká způsobu rafinace plynů vyrobených zplynováním uhlíkatých surovin směsí kyslíku a vodní páry. Spočívá v ekonomicky výhodném postupu hydrolýzy karbonylsulfidu a selektivní hydrorafinace a hydrogenolýzy nenasycených látek a heterosloučenin ve dvou stupních a zachycování rozkladných složek karbonylů kovů. Rafinace se provádí ve dvou stupních za přítomnosti katalyzátorů, obsahujících jako aktivní složku Co-Mo na směsi hydratovaného...

Způsob dočišťování surového vodíku metanizací

Načítavanie...

Číslo patentu: 249073

Dátum: 12.03.1987

Autori: Brzobohatý Pavel, Loukota Jiří, Kubička Rudolf, Vrzáň Josef, Domalíp Vratislav

MPK: C01B 3/58

Značky: způsob, vodíku, metanizací, surového, dočišťování

Text:

...případů se vystačí e poměrem rutheniového a niklového katalyzátoru v poměru 1 5 až 5 1.Do spodní části axiálního metanizačního reaktoru se plni1 k 1 °VÝ ketalyzátor a do horní části pak rutheniový a nebo naopak.Výhodou plnění rutheniového katalyzátoru do horní části a niklového do spodní části je, že se sníží mira předehřiváni vstupujicího surového vodíku. Naproti tomu plnění niklováho katalyzátoru do horní části a rutheniového katalyzátoru...

Způsob výroby generátorového plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234796

Dátum: 15.01.1987

Autori: Pošíval Jaromír, Vrzáň Josef, Domalíp Vratislav, Kubička Rudolf, Dolejš Václav, Andrus Ludvík

MPK: C01B 3/32

Značky: generátorového, plynů, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby generátorového plynu parciální oxidací ropných nebo/a dehtových surovin, vroucích v rozmezí teploty varu atmosférického a vakuového destilačního zbytku, při kterém se vstupní surovina parciálně oxiduje přídavkem kyslíku v množství 0,76 až 0,95 mn3, párou v množství 0,3 až 0,6 kg a kyslíčníkem uhličitým v množství 0,001 až 1 mn3 na 1 kg vstupní suroviny. Přitom se snižuje produkce sazí z 2,75 až 3,5 % na hodnotu...

Způsob výroby generátorového plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232332

Dátum: 15.07.1986

Autori: Vrzáň Josef, Domalíp Vratislav, Kubička Rudolf, Pošíval Jaromír, Brzobohatý Pavel

MPK: C01B 3/36

Značky: způsob, výroby, plynů, generátorového

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výroby generátorového plynu se sníženým množstvím sazí parciální oxidací ropných a dehtových surovin v rozmezí bodu varu atmosférického a vakuového ropného zbytku, při němž se surovina parciálně oxiduje přídavkem kyslíku v množství 0,776 až 0,820 m3n kyslíku a páry v množství 9,535 až 0,600 kg na jeden kg vstupní suroviny při teplotě 1 330 až 1 500 °C.

Způsob přípravy topného plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232457

Dátum: 15.06.1986

Autori: Meňhart Julius, Vrzáň Josef, Herman Miroslav, Andrus Ludvík

MPK: C10J 1/20, B01F 3/02

Značky: přípravy, topného, způsob, plynů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká přípravy topného plynu mísením vysokovýhřevných plynných složek, obsahujících např. vodík, kysličník uhelnatý, nenasycené a nasycené -C1 až -C3 uhlovodíky samotné nebo ve směsích, s nízkovýhřevnou složkou, kterou tvoří expanzní plyn z 2. stupně uvolnění roztoku trietanolaminu z vypírky CO2 při výrobě vodíku nebo synplynu. Tento expanzní plyn obsahuje 5 až 12 procent mol. vodíku a 88 až 95 % mol. CO2 a má tlak 0,1 až 1,0 MPa.

Způsob odstraňování kyslíkatých sloučenin uhlíku z technického vodíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 222807

Dátum: 15.03.1986

Autori: Sokol Ludvík, Brzobohatý Pavel, Domalíp Vratislav, Vrzáň Josef, Loukota Jiří

Značky: sloučenin, vodíku, technického, odstraňování, způsob, uhlíku, kyslíkatých

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu odstraňování kyslíkatých sloučenin z technického vodíku methanací na niklových katalyzátorech, případně modifikovaných drahými kovy 8. skupiny periodického systému, při němž probíhá reakce na niklových katalyzátorech o různém obsahu aktivní složky, který se v reaktoru nejprve redukuje. Použití katalyzátoru s vysokým obsahem aktivní složky ve vstupní vrstvě katalyzátorového lože umožní snížit teplotu na vstupu do...

Způsob výroby generátorového plynu parciální oxidací

Načítavanie...

Číslo patentu: 227505

Dátum: 01.09.1985

Autori: Vitvar Milan, Kubička Rudolf, Pošíval Jaromír, Vrzáň Josef, Domalíp Vratislav, Vízner Miloslav

Značky: výroby, generátorového, parciální, plynů, oxidací, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby generátorového plynu parciální oxidací ropných zbytků kyslíkem a vodní parou při tlaku 2 až 6 MPa a teplotách 1 200 až 1 500 °C, vyznačeny tím, že ke zplyňovaným ropným zbytkům se přidávají dehtové frakce vroucí v rozmezí 50 až 320 °C, s výhodou dehtový benzin vroucí v rozmezí 150 až 225 °C, množství 5 až 95% hmot.