Vrška Milan

Prípravok na odkysľovanie a následné zvýšenie pevnosti a stálosti papierových nosičov informácií a spôsob jeho použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5527

Dátum: 07.09.2010

Autori: Hanus Jozef, Mináriková Jarmila, Vizárová Katarína, Kováčová Martina, Vrška Milan, Krkoška Pavel

MPK: D21H 25/00

Značky: zvýšenie, informácií, stálosti, nosičov, použitia, papierových, prípravok, pevnosti, odkysľovanie, spôsob, následné

Text:

...vlákien (nulovej tržnej dĺžky) modelových hárkov pri urýchlenom starnutí 105 °C.Na obr. 4 sú znázornená zmeny belosti modelových hárkov pri urýchlenom stamutí 105 °C.Príklady uskutočnenia technického riešeniaNa pripravu modelového systému sa použili laboratórne skúšobné hárky pripravené z bielenej ECF sulfátovej buničiny z ihličnanov.Pracovný postup vychádzal z okyslenía neutrálnych skúšobných hárkov roztokom síranu hlinitého s koncentráciou...

Spôsob povrchovej úpravy papiera chitosanom alebo jeho derivátmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 286525

Dátum: 14.11.2008

Autori: Černák Mirko, Katuščák Svetozár, Bakoš Dušan, Hudec Ivan, Černáková Ľudmila, Vrška Milan

MPK: D21H 13/00, D21H 17/00

Značky: chitosanom, úpravy, povrchovej, derivátmi, papiera, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob nanášania chitosanu alebo jeho derivátov na povrch papiera, dokumentov, kníh alebo iných lignocelulózových plošných substrátov aktivovaných plazmou, ktorá je generovaná za atmosférického tlaku. Pôsobením plazmy vznikajú na povrchu papiera aktívne centrá vo forme radikálov alebo funkčných skupín, ktorých zloženie závisí od použitého plynu. Tieto centrá umožňujú kovalentne alebo iónovo naviazať na povrch papiera ochranné vrstvy. Na plazmou...

Spôsob úpravy papiera

Načítavanie...

Číslo patentu: 286411

Dátum: 21.08.2008

Autori: Vrška Milan, Katuščák Svetozár

MPK: D21H 25/00

Značky: úpravy, spôsob, papiera

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob úpravy papiera v prítomnosti oxidačných plynov podľa vynálezu spočíva v tom, že blok papiera s hrúbkou najmenej 3 cm, šírkou najviac 50 cm po klimatizácii sa v uzatvorenom priestore pri teplote 60 °C až 140 °C a tlaku 0,09 MPa až 0,5 MPa podrobí pôsobeniu cirkulujúcej plynnej fázy bez prítomnosti UV žiarenia alebo pôsobeniu cirkulujúcich oxidačných plynov s rýchlosťou 0,1 m.s-1 až 1 m.s-1.

Multikomponentná zmes na stabilizáciu a spevňovanie papierových hárkov a spôsob jej prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 286410

Dátum: 21.08.2008

Autori: Katuščák Svetozár, Vizárová Katarína, Vrška Milan, Cedzová Martina, Bakoš Dušan

MPK: D21H 25/00

Značky: multikomponentná, stabilizáciu, papierových, spevňovanie, přípravy, hárkov, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Multikomponentná zmes na stabilizáciu a spevňovanie papierových hárkov pozostáva z chitozanu s koncentráciou 0,2 až 2 % hmotn., rozpusteného v 0,1 M kyseliny octovej, z metyl-hydroxyetyl celulózy s koncentráciou 0,2 až 2 % hmotn. a škrobu s koncentráciou 0,2 až 2 % hmotn., rozpustených v 0,04 M hydrogenuhličitanu horečnatého. Spôsob prípravy multikomponentnej zmesi spočíva v tom, že sa metyl-hydroxyetyl celulóza rozpustí v hydrogenuhličitane...

Sposob delignifikácie lignocelulózových materiálov sulfitovým varením

Načítavanie...

Číslo patentu: 260303

Dátum: 15.12.1998

Autori: Bílik Vojtech, Fišerová Mária, Vrška Milan, Joniak Dušan, Košíková Božena

MPK: D21C 3/10

Značky: varením, materiálov, delignifikácie, sulfitovým, spôsob, lignocelulózových

Text:

...zlúčeninami komplexné zlúčeniny M. A. Porai-Koshits, L. O. Atovmjan Kristalokhilnija i stereokhimija koordiacionnych soedinenij molihdena, lzd. Nauka, Moskva 1977.Uvedené nevýhody v podstatnej miere odstraňuje spôsob delignitikácie lignocelulózových materiálov sulfitovým varením, ktorého podstata spočíva v tom, že sa k varnému roztoku pridajú zlúčeniny molybdénu vo forme molybdénanových iónovs obsahom molybdénu 0,02 až 0,2 hm-ot. 0/0,...

Způsob třískového opracování ploch strojních součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 243056

Dátum: 15.11.1987

Autor: Vrška Milan

MPK: B24B 1/00

Značky: opracování, strojních, způsob, součástí, ploch, třískového

Text:

...ploch provede brousicími lamelovými kotouči brousicím zrnem 150 až 320, přítlakem 2 až B N na cm šířky.k-oxtquěa, úběrem 0.0002 až 0,002 mm na p 10 chu na jeden průchrod brousicí rychlostí 30 až 50 m/s, posuvovou rychlostí 10 až 30 m za minutu.Výhodou způsobu třísk-ového obrábění ploch str-ojních součástí podle vynálezu je to, že se dosáhne požadované drsností povrchu jednoduchým přídavným zařízením pro dokončovací opracování nebo suportovou...