Vrkoč Jan

Způsob přípravy (8E,10E)-8, 10-dodekadien-1-olu a jeho acetátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269649

Dátum: 11.04.1990

Autori: Vrkoč Jan, Konečný Karel, Romaňuk Miroslav, Streinz Ludvík

MPK: C07C 33/02, C07C 69/587

Značky: 10-dodekadien-1-olu, acetátu, způsob, přípravy, 8e,10e)-8

Text:

...chemikálie. Pro dělení se běžně využívá obecně známých chromatografických technik např. kolonové chromatografie na silikagelu a průběh reakce lze sledovat pomocí tenkovrstvé chrometografie. Reakce poskytují poměrně dobré výtěžky vysoce čistého feromonu.vynález je blíže objasněn v následujících příkladech, které jej však žádným způsobem neomezujL(8 E,10 Z)- a (8 Z,10 E)-isomerů se smial a 2,1 ml (19,7 mmol) pentakarbonylu železa v 10 ml...

Substituované fenylalkanoly nebo jejich acetáty a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 267005

Dátum: 12.02.1990

Autori: Svatoš Aleš, Vrkoč Jan

MPK: C07C 33/20, C07C 69/157

Značky: substituované, jejich, způsob, acetáty, přípravy, fenylalkanoly

Text:

...příkladech, které jej však žádným zpusobem neomezuji.a) Z l,32 g chráněnéhoav-bromhexanolu (n 6, Tñľ) a 0,13 g Mg hoblin bylo v lo ml suchého tetrahydrofuranu připrsveno odpovídající Grignardovo činidlo (lll). Tento roztok byl přikapán k roztoku 0,60 g 4-tolyleldehydu v 2 ml tetrahydrofuranu ochlazeném ledovou lázní. řo pulhodině reakce na ledové lázni bylo micháno přes noc.ko nslití reakčni směsi na drcený led byly organické podíly vyjmuty...

Prostředek pro masový odchyt nebo nezorientaci samců motýlů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267004

Dátum: 12.02.1990

Autori: Kalinová Blanka, Svatoš Aleš, Vrkoč Jan, Hrdý Ivan, Borek Vladimír

MPK: A01N 37/02

Značky: masový, samců, nezorientaci, motýlů, prostředek, odchyt

Text:

...feromonüm. Mira účinku je závislá na typu a poloze substituentu na fenylové skupině, kterou je nahražen knjugovený systém dvojných vazeb E,E-geometrie. S překvepením bylo nalezeno, že v určitých případech při použití směsi piírodniho feromonu a analogu dochází k výraznému synergickému účinku.řžedmětem předloženéno vynálezu je prostředek pro masový odchyt nebo dezorienteci aamoů motýlü, vyznačujici se tím, že sestává ze směsi l 100 až l...

Odparník pro kontrolované uvolňování feromonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266908

Dátum: 12.01.1990

Autori: Romaňuk Miroslav, Nekuda Josef, Bartušek Tomáš, Vrkoč Jan, Chalupa Luboš, Veselý Alois, Valterová Irena, Maršán Jaroslav

MPK: A01M 1/00

Značky: odparník, feromonů, uvolňování, kontrolované

Text:

...a fyzikálne chemickým vlastnostem se s výhodou používají některá z plně syntetických vláken, jako jsou například polyamidová, polyesterová, polyakrylonitrilová vlákna apod. ako pojiva se používají různé teplem tvrditelné pryskyříce, jako jsou například epoxidové, polyesterové, akrylové polymery nebo fenolické pryskyřice typu melaminmočoviny apod.Svazek sdružených zkadeřených vláken se pak potahuje povlakem z termoplastické a/nebo...

Prostředek pro monitorování a/nebo dezorientaci samců obaleče mramorovaného

Načítavanie...

Číslo patentu: 264857

Dátum: 12.09.1989

Autori: Hrdý Ivan, Romaňuk Miroslav, Vrkoč Jan

MPK: A01N 25/10

Značky: prostředek, obaleče, dezorientaci, samců, monitorování, mramorovaného

Text:

...jedné generace škůdce, ve kterém jsou účinné látky během skladování a použití isomerizovány maximálně do 20 i hmot., s výhodou do 10 hmot., vyznačující se tím, že jako nosič obsahuje pryžový vulkanizát směsi na bázi přírodního nebo syntetického polyisoprenového kaučuku, vulkanizovanépomocí organických peroxidů nebo sírou a/nebo síru obsahujících sloučenin vybraných ze skupiny zahrnující guanidiny,deriváty thiomočoviny, xanthogenáty,...

Prostriedok na vábenie lykožrúta smrekového

Načítavanie...

Číslo patentu: 261810

Dátum: 10.02.1989

Autori: Časkis Boris, Obložinský Anton, Lebedeva Jekaterina, Bičevskis Martinš, Ščerbakova Galina, Romaňuk Miloslav, Ozols Gint, Konečný Václav, Kuruc Ľudovít, Varkonda Štefan, Vrkoč Jan

MPK: A01N 31/02

Značky: smrekového, lykožrúta, prostriedok, vábenie

Text:

...lykožrúta smrekového, ktorého jednou zložkou je Sj-cls-verbenol, prirodzene na vyskytujúci feromón »a druhou 2-meiyl-S-butín-Z-ol syntetické v prírode sa nevyskytujúca zložka, môže byť tiež významne synergizov-aná pridaním ďalej syntetickej v ,prirode sa »nevyskytujúcej látky, a to propargyulualkoholom v zmysle vynálezu.Podstata vynalezu spočíva v tom, že prostriedok na viábenie lykožrúta smrekového obsahujePotenciácia účinku je...

Prostriedok na vábenie lykožrúta smrekového

Načítavanie...

Číslo patentu: 261809

Dátum: 10.02.1989

Autori: Časkis Boris, Konečný Václav, Varkonda Štefan, Ozols Gint, Obložinský Anton, Kuruc Ľudovít, Bičevskis Martinš, Lebedeva Jekaterina, Vrkoč Jan, Ščerbakova Galina, Romaňuk Miroslav

MPK: A01N 31/02

Značky: prostriedok, lykožrúta, vábenie, smrekového

Text:

...sa vyskytujúci feromósn a ldľlllľwll 2-metyl-S-butln-Z-ol synteticka -v prirode sa »nevyskytujúoa zložka môže byť tiež významne synergizovaná pridaním ďalšej syntetickej v prirode sa nevyskytujůcej látky, a to S-metylân-LB-nonadién-5-olu. Táto potenciácia účinku je výraznejšie v praktický-ch podmienkach, t. j. priamo v teréne, v ktorom sa nachádza prirodzená populácia škodcu než pri laboratórnych olfaktometrických stanoveniach, kde sú umelé...

Odparníkový materiál pro stejnosměrné a dlouhodobé uvolňování feromonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261784

Dátum: 10.02.1989

Autori: Vondráček Petr, Devátý Jan, Konečný Karel, Holeček Oldřich, Vrkoč Jan

MPK: A01N 25/08

Značky: feromonů, materiál, odparníkový, dlouhodobé, uvolňování, stejnosměrné

Text:

...ze kterého je odparník vyroben, popřípadě jako plnidlo obsahuje do 50 hmot. gumárenských sazí nebo do 10 E hmot. kysličníku zinečnatého a/nebo kysličníku křemičitého.I když mechanismus a vliv jednotlivých komponent na stupeň isomerizace V pryži není přesně znám, vykazuje odparník ze sítovaného polyisoprenového kaučuku obsahující případně pouze jedno inertní plnivo, oproti výrobkům z řady běžných vulkanizačních směsí vlastnosti,které jsou...

Prostředek pro monitorování a/nebo dezorientaci samců motýlů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261106

Dátum: 12.01.1989

Autori: Vrkoč Jan, Romaňuk Miroslav, Hrdý Ivan

MPK: A01N 25/10

Značky: samců, monitorování, motýlů, dezorientaci, prostředek

Text:

...jednoho ze čtyř geormetrických isomerů BJD-dodekadien-l-olu nebo jejich acetátů, ve kterém jsou účinné látky během skladování a použití isomerizoväny maximálně do 20 hmot., s výhodou do 10 hmot., sestávající z účinlné látky a nosiče pro jejich stejnoměrné a dlouhodobě uvolňováni alespoň po dobu 1 etu jedné generace škůdců, vyznačující se tim,že jako nosič obsahuje pryžový vulkanizát směsi na bázi přírodniho nebo syntetického...

Insekticidní prostředek pro hubení švábovitého hmyzu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258850

Dátum: 16.09.1988

Autori: Vrba Zdeněk, Pokorný Milič, Rettich František, Rupeš Václav, Ryba Jiří, Rabas Václav, Hrdý Ivan, Křeček Jan, Vrkoč Jan

MPK: A01N 31/02

Značky: švábovitého, hubení, hmyzu, prostředek, insekticidní

Text:

...se optimální množství kyseliny mléčné a insekticidu smísí s jemně rozemletým pevný nosičem, s výhodou s infusoriovou hlinkou, tlakem nebo oxidem křemičitým. Dále je výhodné přidat 2,6-diterc.buty 1-4-kresol.Pro přípravu nástrahy se optimální množství kyseliny mléčné a insektićídu smísí s vhodnou potravinou, s výhodou s látkami uhlohydrátového anebo bílkovínového typu. Dále je výhodné přidat 2,6-terc.buty 1-4-kresol.Aplikační množství...

Způsob přípravy derivátů Z-alkenů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257742

Dátum: 15.06.1988

Autori: Körblová Eva, Pavéska Pavel, Vrkoč Jan, Romaňuk Miroslav, Koutek Bohumír

MPK: C07C 33/025

Značky: přípravy, derivátů, z-alkenů, způsob

Text:

...R je běžná chránicí skupina.Wittigovou reakcí aldehydu obecného vžorce II 1 R - CHO (II) kdeR má význam uvedený výše, se sloučeninou obecného vzorce IIIR 2 - 1 ph 3 x (III) kde R 2 má význam uvedený výše,Ph je fenyl a x je atom halogenu.který se vyznačuje tím. že se reakce provádí v přitomnosti methylsulfonylmethanidu sodného v polárnim organickém rozpouštědle, 5 výhodou v dimethylsulfoxidu, tetrahydrofuranu nebo v jejich směsĺch při teplotě...

Skládací lapák na hmyz

Načítavanie...

Číslo patentu: 257503

Dátum: 16.05.1988

Autori: Obložinský Anton, Činčera Jan, Hrdý Ivan, Metzger Václav, Vrkoč Jan

MPK: A01M 5/06

Značky: lapák, skládací

Text:

...v terénu a pevnému zajištění prostorového tvaru přířezu. Na dno lapáku se pod vyseknuté prstové obloučky (9) vloží vyměnitelná lepová vložka (8), opatřená lepem, nebo se lepem natŕe dno lapáku. Vstupní otvor dutiny lapáku se vymezi vtlačením obloukových částí přířezu(10) vymezených ohyhovými linkami (11) směrem dovnitř. Posledně jmenovaným úkonem se dotvoří a zpevní tvar lapaku.Přířez připraveny podle obr. 3 se ohne do oblouku tak, aby...

Zařízení pro kotinuální uvolňování feromonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255804

Dátum: 15.03.1988

Autori: Kalvoda Ladislav, Vrkoč Jan, Obložinský Anton, Bartušek Tomáš, Marek Vojtěch

MPK: A01M 1/20

Značky: kotinuální, zařízení, uvolňování, feromonů

Text:

...ze složek stěnou,a dochází tak buč již při skladování, nebo při použití ke změnám ve složení původní směsi. zásobníky i ze zesítovaných polystyrenů jsou málo odolné vůči této směsi a pravděpodobně podle předběžných pokusu by byly vhodné zásobníky z polyamidu. Jako skleněné zásobníky se s výhodou používají skleněné lahvičky z hnědého skla, které navíc chrání směs před účinky světelného záření. Výhodné jsou např. lékovky se šroubovacími...

Prostředek pro masový odchyt lýkožrouta smrkového

Načítavanie...

Číslo patentu: 255251

Dátum: 15.02.1988

Autori: Novák Vladimír, Vrkoč Jan, Zumr Václav, Kalvoda Ladislav

MPK: A01N 31/00

Značky: odchyt, masový, smrkového, lýkožrouta, prostředek

Text:

...Přestože prvý dvousložkový prostředek vábí menší množství brouků, je jeho použití ekonomičtější vzhledemk vysokým výrobním nákladům ipsdienolu. Navíc í počet chycených brouků u obou směsí závisí na typu použitého lapače.Jako slabé atraktanty se též v literatuře uvádějí alfa-pinen, beta-pinen a myrcen, získané z těkavých složek čerstvě kácených stromů. V práci Bakke aj. v NaturwissenschaftenQA, 98 (1977) a v čs. patentu č. 196 414 však...

Difluoro(4-methyl-3,5-heptadionato)boritý komplex a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 255231

Dátum: 15.02.1988

Autori: Vrkoč Jan, Koutek Bohumír

MPK: C07F 5/02

Značky: přípravy, difluoro(4-methyl-3,5-heptadionato)boritý, komplex, způsob

Text:

...směsi k varu po dobu 3 až 4 hodin. Získan. reakční směs se rozloži nalitím do ledové vody a olejovitý podíl se extrahuje éterem. Ećerický roztok se vytřepe vodou, roztokem NaHC 03 vodou, vysuší se a odpaří ve vakuu k suohu. Odparek se pak extrahuje horkým petroléterem a ochlazením se z roztoku vyloućí krystalický boritý komplex. Čistý dífluoro(4-metyl-3,5-heptadionato)boritý komplex se připravuj( ekrystalizacíPrůběh kondenzační reakce se...

Způsob přípravy 4-methyl-3,5-heptadionu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255230

Dátum: 15.02.1988

Autori: Vrkoč Jan, Koutek Bohumír

MPK: C07C 49/04

Značky: přípravy, 4-methyl-3,5-heptadionu, způsob

Text:

...smicháním reakčnich složek a zahřivánim na teplotu 50 OC až teplotu varu reakčni směsi po dobu 2 až 10 hodin. S výhodou se reakce provádí bez přitomnosti rozpouštědla zahříváním reakčni směsi k varu po dobu 3 až 4 hodin. získaná reakčni směs se rozloží nalitím do ledové vody a olejovitý podíl se extrahuje éterem. Éterický roztok se vytřepe vodou, roztokem NaHC 03 vodou, vysuší se a odpaří . ve vakuu k suchu. Odparek se pak extrahuje...

Prostředek uvolňující feromony nebo látky ovlivňující chování hmyzu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254351

Dátum: 15.01.1988

Autori: Sattar-zade Nazim, Streniz Ludvík, Kovalev Boris, Konečný Karel, Konjuchov Valerij, Vrkoč Jan

MPK: A01N 35/10

Značky: látky, feromony, prostředek, ovlivňující, uvolňující, hmyzu, chování

Text:

...rozpouštědlech vlivem aniontu poàléhaji autolyze za uvolňování biologicky aktivní látky a rychlost tohoto uvolňování lze ovlivnit úpravou pH roztoku. Rozklad sloučenin obecného vzorce I nastává i vlívem vzdušné vlhkosti a této vlastnosti lze s úspěchem využít při praktické aplikaci prostředku podle vynálezu.V závislosti na typu uvažované aplikace se prostředek podle předloženého vynálezu upravuje tak, aby byl použitelný bud pro monitoraci,...

Odparník pro aplikaci feromontů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254255

Dátum: 15.01.1988

Autori: Konečný Karel, Muška Ladislav, Marek Vojtěch, Vrkoč Jan, Bartušek Tomáš

MPK: A01M 1/20

Značky: feromontů, odparník, aplikaci

Text:

...je 5 až 65, hustota 1,0 až 1,25 g/cm 3 a střední efektivní poloměr maximálně zastoupených pőrů je 2,5 až SOĺ-um.svazek sdružených zkadeřených vláken impregnovaný vytvrzeným pojivem se s výhodou připravuje podle A 0 č. 162 536. Jako vlákna se mohou použít jakékoliv z dosud známých textilních vláken, a to jak organického, tak anorganického původu. Vzhledem k dostupnosti a některým fyzikálně chemickým vlastnostem se s výhodou používají...

Deriváty alifatických aldehydů a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 238949

Dátum: 16.03.1987

Autori: Streinz Ludvík, Romaňuk Miroslav, Vrkoč Jan, Konjuchov Valerij, Kovalev Boris

MPK: C07C 109/097

Značky: aldehydů, jejich, způsob, deriváty, přípravy, alifatických

Zhrnutie / Anotácia:

Deriváty alifatických aldehydů obecného vzorce I, kde R1 je zbytek nerozvětveného nebo rozvětveného necyklického uhlovodíku s 7 až 20 atomy uhlíku a jednou až čtyřmi dvojnými vazbami, A je skupina obecného vzorce nebo N-pyridinioacetylová skupina, kde R2 je alkyl s 1 až 3 atomy uhlíku, X je atom halogenu a způsobu jejich přípravy. Deriváty se používají pro přípravu prostředků uvolňujících feromony pro monitoraci, masový odchyt nebo desorientaci...

Deriváty o-nitrotoluenu a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 249488

Dátum: 12.03.1987

Autori: Souček Milan, Vrkoč Jan, Streinz Ludvík, Romaňuk Miroslav

MPK: A01N 33/22, C07C 79/22

Značky: způsob, o-nitrotoluenu, deriváty, přípravy, jejich

Text:

...podle předloženého vynálezu mají řadu výhodných vlastností. Je možné připravit Eotolabilní deriváty jak od feromonových alkoholů tak aldehydů a navíc typem chránící aromatické skupiny lze ovlivnit stabilitu prostředku. Deriváty se dobře rozpouštěji v polárnich 1 nepolárních rozpouštědlech, což značné usnadňuje aplikaci. Deriváty podle vynálezu jsou použitelná pro přípravu prostředku pro monitorování nebo dezorientaci škůdců, který...

Způsob přípravy konjugovaných eninů

Načítavanie...

Číslo patentu: 232849

Dátum: 15.01.1987

Autori: Kalvoda Ladislav, Vrkoč Jan

MPK: C07C 33/048

Značky: přípravy, způsob, konjugovaných, eninů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy konjugovaných eninů obecného vzorce I kde R je alkyl s 1 až 5 atomy uhlíku, které jsou použitelné jako meziprodukty pro výrobu feromonů. Podstatou syntézy je reduktivní rozštěpení 3-brom-2-alkyl-tetrahydropyranu, připraveného Grignardovou syntézou z 2,3-dibromtetrahydropyran a činidla BrMg-C=C-R. Reduktivní štěpení se provádí zinkem v přítomnosti NH4Cl.

Způsobu přípravy esterů 3,7-dimethyl-2,7-oktadien-1-olu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247567

Dátum: 15.01.1987

Autori: Wimmer Zdeněk, Kovalev Boris, Vrkoč Jan, Iščenko Raisa, Streinz Ludvík, Romaňuk Miroslav

MPK: C07C 33/02

Značky: esterů, přípravy, způsobu, 3,7-dimethyl-2,7-oktadien-1-olu

Text:

...trlfluorscetylxyderivát obecného vzorce IIIpyrolyticky štěpĺ při teplotě 140 ° až 300 ° v inertním organickám rozpouštědle, s výhodouv pentanu nebo metanolu, v přítomnosti solí kyseliny octové s alkalickými kovy nebo kovy alkalíckých zemin, s výhodou octanu sodného.Průběh reakce lze sledovat chromatografií na tenké vrstvě a produkt lze z reakční směsi snadno isolovat vytřepánim organické fáze vodou a odpařením rozpouštědla. K čištění...

Způsob přípravy (8E, 10E)-8, 10-dodekadien-1-olu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233069

Dátum: 01.01.1987

Autori: Vrkoč Jan, Kalvoda Ladislav

MPK: C07C 33/02

Značky: přípravy, způsob, 10e)-8, 10-dodekadien-1-olu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy (8E,10E)-dodekadien-l-olu, sexuálního feromonu obaleče jablečného (Cydia pomonella), použitelného pro monitoraci výskytu a letu obaleče jablečného v programech integrované ochrany rostlin nebo jako výchozí surovina pro přípravu dalších feromonů. Syntéza vychází z 3-brom-2-propinyltetrahydropyranu, který se štěpí zinkem na 4-okten-6-in-l-ol, na který se působí toluensulfonylchloridem a bromidem hořečnatým, a na...

Způsob přípravy 7-dodecen-9-in-1-olu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230350

Dátum: 15.10.1986

Autori: Kalvoda Ladislav, Vrkoč Jan

MPK: C07C 33/048

Značky: 7-dodecen-9-in-1-olu, způsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy 7-dodecen-9-in-1-olu, použitelného jako meziprodukt pro přípravu sexuálních feromonů motýlů. Syntéza vychází z 3-brompropyl-methoxymethyletheru, který se hořčíkem v tetrahydrofuranu převede na Grignardovu sloučeninu, na kterou se potom působí 1-brom-1-nonen-6-inem v přítomnosti Li2CuCl4. Chránicí skupina se odštěpí ethylenglykolem v kyselém ethanolickém prostředí varem směsi.

Způsob přípravy verbenonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 215485

Dátum: 01.01.1985

Autori: Kalvoda Ladislav, Vrkoč Jan

Značky: způsob, verbenonu, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy verbenonu oxidací ?-pinenu kyslíkem v přítomnosti organické báze a katalytického množství solí kobaltu, načež se získaná směs kyslíkatých monoterpenů oxiduje v kyselém prostředí kysličníkem chromovým. Získaný surový verbenon se přímo může použít pro přípravu cis-verbenolu, jedné složky agregačního feromonu lýkožrouta smrkového (Ips typo graphus).