Vrba Jan

Textilní útvar, zejména pletenina nebo proplet pro technické účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 269452

Dátum: 11.04.1990

Autori: Tysl Václav, Dániel Mikuláš, Lapeš Miroslav, Vrba Jan

MPK: D04B 21/14, D04B 1/00, D04B 21/00...

Značky: útvar, zejména, účely, proplet, technické, pletenina, textilní

Text:

...aplikace variant jsou zřejmě z výkresů vazeb, ktoré znázorňují na obr. l osnovní pleteninu s vodičovými mřížkami z příčného a podélneho útkového klsdení, orientovaného rovnoběžně s řédky a eloupky oček, na obr. 2 osnovní pleteninu s vodičovými mřížkami z diagonálně navéděných nitových soustav vzhledem k průběhu základní vszby, na obr. 3 exonometricląý pohled na rubní stranu propletu v řezu s vodivými nitêmi probíhajícími rovnoběžně s...

Vysílací anténní soustava, zejména pro velmi krátké vlny

Načítavanie...

Číslo patentu: 269128

Dátum: 11.04.1990

Autori: Vrba Jan, Holý Daniel, Neiman Tomáš, Michálek Karel, Jech Zdeněk, Šimíček Bohumil, Kliner Jiří

MPK: H01Q 15/14

Značky: anténní, velmi, krátké, zejména, soustava, vysílací

Text:

...uvnitř prostoru mezi anténníl nosiče se zářiči a vnější dielektrickýn kryten.Dale je výhodné, když soustawxxvodičů je vytvořena ploche o horizontálne alespoň trojúhelníkovén průřezu nebo válcová plocha o hořizontálně libovolnéo průřezu.Rovnčž je výhodné, když soustava vodičů jj tvořeno jednotlivýni horizontálne orientovanýoi pratenci vodičů, uspořádanýni kolem společné vertikální středové osy, totožné s osou antênní souscavy, nebo jedním...

Lokální aplikátor elektromagnetických vln

Načítavanie...

Číslo patentu: 265703

Dátum: 14.11.1989

Autori: Vrba Jan, Bouček Jiří, Lapeš Miroslav

MPK: A61N 5/04

Značky: aplikátor, lokální, elektromagnetických

Text:

...Pomocí střední posuvné elektrody kapacítního elementu 3 se lokálni aplikátor vyladi tak,aby výkon jim přenášený hyl maximální s mínimálním odrazom. Během ozařování neni nutné toto nastaveni měnit. Doba trvání hypertermické aplikace je minimálně 30 minut a závisí na použité teplotč, druhu nádoru a také i na stavu organismu pacienta. V případě, že se provedo přesné nastavení kapacitního elementu g není bezpodmlnečně nutné provádět vyladění...

Koaxiální aplikátor pro hypertermii

Načítavanie...

Číslo patentu: 265654

Dátum: 14.11.1989

Autori: Novotný Zdeněk, Lapeš Miroslav, Bouček Jiří, Vrba Jan, Tykal Pavel, Borovička Martin

MPK: A61N 5/04

Značky: koaxiální, hypertermii, aplikátor

Text:

...tekutiny.Výhodou uvedeného-řešení je rovnoměrný ohřev nádoru na požadovanou hypertermickou tep 1 otu.Tvarováním průběhu měrného útlumu podél aplikátoru kuželových zářičů docílíme rovnoměrné rozložení ztraceného výkonu, který je absorbován tkání a tím i rovnoměrného rozložení teploty s odstraněním možnosti vzniku horkých skvrn, ve kterých naetává přehřátí a tím i poškození tkaněo Volbou dielektrického prostředí lze pro danou frekvenci měnit...

Planární aplikátor pro hypertemii

Načítavanie...

Číslo patentu: 265653

Dátum: 14.11.1989

Autori: Lapeš Miroslav, Vrba Jan, Tykal Pavel, Novotný Zdeněk, Bouček Jiří, Borovička Martin

MPK: A61N 5/04

Značky: aplikátor, planární, hypertemii

Text:

...tkání Další výhodou aplikátoru podle vynálezu je.odstranění možnosti vzniku horkých akvrn,a tím i možnosti popále ní v místech blízkých místu buzení aplikátoru.Príklad provedení planárního aplíkátoru podle vynálezu je uveden na příloženém výkrese, kde aplikátor konstrukčně vychází z planárního vedení.Planární aplikátor sestava ze zemnící roviny l, která je připojena ke stínícímu plášti koaxiálního kabelu 1 a má tvar otevřeného nebo...

Aplikátor pro elektromagnetickou hypertermii s detektorem ionizujícího záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 265652

Dátum: 14.11.1989

Autori: Vrba Jan, Bouček Jiří

MPK: A61N 5/04

Značky: elektromagnetickou, hypertermii, ionizujícího, záření, detektorem, aplikátor

Text:

...jednotku. Detektor může být umístěn V sondě. Použitím kolimace detektoru se docílí nejvhodnější tvardetekčního pole z nádorové tkáně. Pro snížení dolního mezního kmi točtu lze těleso aplikátoru vyplnit dielektrikem, které má v ose tohoto tělesa otvor pro snížení absorbce radioaktivního záření v dielektriku.Vyšší účinek vyné 1 ezuse projevuje nejen v jednoduchosti mechanického uspořádání, ale také v možnosti použít menší sodnu s detektorem...

Membránové čerpadlo, zejména pro čerpání abrasivních důlních kalů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246940

Dátum: 15.10.1987

Autori: Maloušek Antonan, Krajíeek Vlastimil, Vrba Jan, Straka Jaromír, Zdeněk Dalibor

MPK: F04B 43/08, E21F 16/00

Značky: zejména, důlních, kalů, membránové, čerpání, abrasivních, čerpadlo

Text:

...na vnějším obvodu opatřeno přívodním prstencem spojeným s vnitřním prostorem válcového tělesa otvory pro přívod pulsujícího tlakového média z pulsátoru.Na přiloženém výkresu je znázorněno V řezu příkladné provedení membránového čerpadla I podle vynálezu včetně pohonu.Membránové čerpadlo, zejména pro čerpání abrazívních dülních kalů sestává z váloového tělesa l, spojeného přírubou lg, prostřednictvím mezikusu 33, 5 příruhou ll komory se saoím...

Dielektrický anténní kryt

Načítavanie...

Číslo patentu: 252058

Dátum: 13.08.1987

Autori: Vrba Jan, Ismail Faisal

MPK: H01Q 1/42

Značky: anténní, dielektrický

Text:

...vrstvy dielektrická nebo obě vnější vrstvy induktivni n vnitřní vrstva dielektická. Dále je známo podobná využití jedná nebo dvou induktiv 252058- 3 ních vretev ke zlepšení vlastností dielektriokých eemdvičů. Tyto eložitäjěí možnosti jsou ovšem výrobnä náročná a nákladná. u .Uvedené nevýhody ee zcela nebo do značne míry odetraní díelektrickým antdnnín krytom tvořeným rovinnou nebo zakřivenou dielektrickou deekou, tenkou vzhledem k...

Aplikátor pro diagnostiku a terapii zhoubných nádorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252052

Dátum: 13.08.1987

Autori: Bouček Jiří, Vrba Jan

MPK: A61N 5/02

Značky: nádorů, aplikátor, zhoubných, diagnostiku, terapii

Text:

...aplikátoru pro ohřev, kdy se tento aplikátor zàpojuje na výkonný generátor,jehož frekvence je nižší než frekvenční pásmo radiometru, ve kterém se provádí měření tepelného výkonu a samostatného aplikátoru pro radíometr. l A Vt Hlavní nedostatky používanýchzařízení jsou ve složitostiĺ sestavy aplikátoru,generátoru a radlometru av interferenčním rúšení, které zhoršuje dosažítelné výsledky, přičemž teplota není měřena spojítě, což by...

Aplikátor pro kontaktní mikrovlnnou hypertermii

Načítavanie...

Číslo patentu: 251556

Dátum: 16.07.1987

Autori: Vrba Jan, Bouček Jiří, Raab Miloslav

MPK: A61N 5/02

Značky: hypertermii, kontaktní, mikrovlnnou, aplikátor

Text:

...to výhodu práce s qenerátorem, pracujícím přibližně s konstantní hodnotou vyzařované energie, nebot chlazením povrchu tkáně je možno účinné regulovat teplotní rozložení a také časový nárůst teploty. Použití kontaktních aplikátorů s cirkulací nebo průtokem chladicího média umožní navíc snížit účinně rozptyl elektromagnetické energie na úroveň povolenou hygienickými předpisy a tím zvýšit bezpečnost práce při hypertermíí. Tato bezpečnost...

Aplikátor pro mikrovlnnou hypertemii tělních dutin

Načítavanie...

Číslo patentu: 251555

Dátum: 16.07.1987

Autori: Vrba Jan, Bouček Jiří, Andrýsek Oskar, Ramert Josef

MPK: A61N 5/02

Značky: tělních, hypertemii, aplikátor, dutin, mikrovlnnou

Text:

...plášti aplikátoru.U aplikátoru podle vynálezu je potlačení nežádoucího přehřívání teplotních čidel, jejichž materiál a propojovací přívody nemají parametry odpovídající vlastnostem tkáně, umožněno umístěním čidel do takových míst aplikátoru, kde povrchové proudy mají nulovou hodnotu. V těchto místech je možné v určitém omezeném rozsahu narušit kovový plášt aplikátoru, aniž se změní vlastnosti dípölové antény.Protože plášť aplikátoru je kovový,...

Alveolární kotva pro upevnění zubní náhrady

Načítavanie...

Číslo patentu: 243653

Dátum: 15.07.1987

Autori: Vrba Jan, Eerný František

MPK: A61C 13/273, A61C 13/30

Značky: kotva, náhrady, upevnění, alveolární, zubní

Text:

...ve třech pohledech znáeorněne trnová patentka, obr. 4 znázorňuje alvaolární kotvu se vlani jejímí částmi tak, jak je zavedene do dutiny alveolu včetne upevnění zubní náhrady.Kulelová kotevní vloika j lobr. la, lb/ představuje klasickou část eeetávajíoí z povráky tvoŕícího kuzele od vrcholu spätných trnů l, která je souose opatřene kuželovým otvor-eu g a od vrcholu opatřana do 1/3 výlky ztŕezem 1, který umožňuje po zavedení kotevního trnu ,LQ...

Vstupní část ovládání hypertermické soupravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 248409

Dátum: 12.02.1987

Autori: Bouček Jiří, Vrba Jan, Borovička Martin

MPK: G01K 7/00, G05D 23/20

Značky: vstupní, hypertermické, soupravy, část, ovládání

Text:

...výstupu je připojen displej. Podstatou vynálezu je, že teplotní čidlo je zároveň připojeno na vstup druhého analogového členu a na digitální výstupy analogově-číslicového převodníku jsou připojeny digitální vstupy nelineárního programovetelného čísli-. cově-analogového převodníku. Analogový výstup tohoto převodníku je spojen zpětnou vazbou s analogovou částí druhého anslogového členu, jehož výstup je připojen na vstup generátoru.Vyšší účinek...

Aplikátor pro mikrovlnnou hypertemii

Načítavanie...

Číslo patentu: 230242

Dátum: 15.08.1986

Autori: Bouček Jiří, Vrba Jan

MPK: A61B 17/36

Značky: hypertemii, aplikátor, mikrovlnnou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká aplikátoru pro mikrovlnnou hypertermii, realizovaného kruhovým nebo eliptickým vlnovodem pro regulaci teploty kontaktní plochy mezi ústím aplikátoru a tkání, používaného v nádorové terapii k léčení zhoubných nádorů. Tento aplikátor umožňuje zvýšený ohřev tkáně na přechodu zdravá tkáň - nádorová tkáň. Podstata vynálezu spočívá v tom, že vlnovod aplikátoru má parametry pro šíření vidu TE01, vytvořeného například smyčkou, jejíž...

Způsob dvouparametrového měření vlastností hmot a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233835

Dátum: 01.07.1986

Autori: Vrba Jan, Bouček Jiří

MPK: G01N 22/00

Značky: dvouparametrového, vlastností, způsob, měření, způsobu, zařízení, provádění

Zhrnutie / Anotácia:

Řeší se měření dvou parametrů hmoty, které se vzájemně ovlivňují nebo zjišťování dynamických změn těchto parametrů, zejména se jedná o měření vlhkosti, hmotnosti, plošné hmotnosti a poměru obsahu různých složek těchto hmot. Podstata způsobu spočívá v tom, že vzorek hmoty se vystaví současnému mikrovlnnému a radioaktivnímu záření, přičemž parametry hmoty se vyhodnotí z absorpčních vlastností vzorku porovnáním obou měření. Zařízení k provádění...

Lokální aplikátor elektromagnetických vln

Načítavanie...

Číslo patentu: 227270

Dátum: 15.06.1986

Autor: Vrba Jan

Značky: aplikátor, elektromagnetických, lokální

Zhrnutie / Anotácia:

Lokální aplikátor elektromagnetických vln, opatřený úsekem vlnovodu, vyznačený tím, že je tvořen alespoň na jednom konci otevřeným úsekem (1) podkritického vlnovodu a alespoň jedním induktivním elementem (3), umístěným zčásti nebo zcela uvnitř úseku (1) podkritického vlnovodu v blízkosti jeho otevřeného konce, přičemž alespoň jeden konec induktivního elementu (3) je spojen kapacitním elementem (2) s vodivým pláštěm úseku (1) podkritického...

Zapojení pro kontrolu stavu akumulátorových baterií

Načítavanie...

Číslo patentu: 226374

Dátum: 01.11.1985

Autor: Vrba Jan

Značky: batérií, stavu, akumulátorových, kontrolu, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro kontrolu stavu akumulátorových baterií, v jehož obvodu je zapojena kontrolovaná akumulátorová baterie, vyznačené tím, že ke kontrolované akumulátorové baterii (1) je připojen jednak budicí sériový rezonanční okruh, který je složen ze za sebou zapojeného kondenzátoru (2) a cívky (3) a tvoří výstupní obvod tranzistorového generátoru (4) střídavého proudu s kmitočtem rovným rezonančnímu kmitočtu budicího sériového rezonančního okruhu,...