Vozka Stanislav

Čerpadlo pro chromatografii

Načítavanie...

Číslo patentu: 266677

Dátum: 12.01.1990

Autori: Podolák Miroslav, Vozka Stanislav

MPK: G01N 30/24

Značky: čerpadlo, chromatografii

Text:

...hlavě, kde proti čelu omezeně pohyblivého válce s otvorem je umístěn výtlačný otvor kapaliny a dosedací plocha, která je opatřena těsněním. Navíc je čerpací hlava s přívcdem kapaliny vybavena uopávkou, kterou prochází válcová část omezeně pohyblivého válce.Na připojeném výkreäu je echematioký průřez válce čerpadla u pístem a čerpaci hlavou. Omezeně pohyblivý válec 1 s otvorem A je euvně uložen v čerpací hlavě g tak, že jeho válcová část lg...

Spojovací prvek

Načítavanie...

Číslo patentu: 265835

Dátum: 14.11.1989

Autori: Podolák Miroslav, Vozka Stanislav

MPK: G01N 30/60

Značky: prvek, spojovací

Text:

...prstence, který je tvarován jako dvojitý kužel opatřený na straně šroubu nebo matice drážkou, kterou prochází kapilára, přičemž šroub nebo matice je opatřen kuželovým vybránim, do kterého zapadá část prstence s drážkou.«Na přiloženém výkrese je znázorněn na obrázku 1 v řezu spojovací prvek, na obrázku 2 axonometrický pohled na těsnici prstence. Spojovací prvek je tvořen spojkou 1 s otvory, opatřenými standardnim kuželovým vybránim pro...

Automatický průtokový analyzátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 265728

Dátum: 14.11.1989

Autori: Knapp Stanislav, Kovářová Hana, Vozka Stanislav, Horálek Jiří

MPK: G01N 30/60

Značky: průtokový, automatický, analyzátor

Text:

...čerpadla Q nasaje určitý objem nusnő kapaliny A pak su postupně v kapiláře tvoří přepínáním vstupů ventílu vhodnásokvence vzorku a rnaqonrů. Na závňr se opět nasaje určitý objem nosné kapaliny tak, ahyww pu 4 JuvnJ wnLvnn 4 u pIJVŇ dunlaln An dñvknvnvl nmyñky. Tylnky unžllů nnkvunuv nnu Luhrzr/vny n obr. J. Hávkovncf smyčka se přK-pno. dn proudu 110511(- kapaliny a požadované sckvence ja doprnvovánn do detektoru. Po zpětnćm přepnuti...

Způsob přípravy silikagelových materiálů s makroporézní strukturou

Načítavanie...

Číslo patentu: 265588

Dátum: 13.10.1989

Autori: Vozka Stanislav, Porsch Bedřich

MPK: C01B 33/157

Značky: způsob, silikagelových, strukturou, makroporézní, materiálů, přípravy

Text:

...i nečistoty obsažené v použitám silikagelu. Teplota při výrobě makroporézního silikagelu z mikroporézniho silikagelu způsobem podle vynálezu leží V rozmezí od 200 do 1 000 OC. Pokud se používá směsi kyseliny borité a solí alkalických kovů, je minimální obsahPřipravené materiály je nutno důkladně vyprat, aby se odstranila modifikační činidla. Oxid boritý vodou hydrolyzuje na kyselinu boritou - proces je možno urychlit snížením pH. Směsné...

Spojovací potrubí pro kapalinové chromatografy

Načítavanie...

Číslo patentu: 265163

Dátum: 13.10.1989

Autori: Vodička Luděk, Tříska Jan, Vozka Stanislav

MPK: G01N 30/60

Značky: potrubí, spojovací, kapalinové, chromatografy

Text:

...vysokotlaké kolony pro chromatografii. Pro hydraulické propojení takových prvků však není možno použít standardní kapiláry z nerezové oceli ani z jiných kovů. Kromě toho plastové kapiláry nemají doatatečnou tlakovou odolnost.Uvedené nedostatky odstraňuje spojovací potrubí pro kapalinové chromatografy podle vynálezu. Jeho podstata spočívá v tom, že je tvořeno kapilárou z křemenného skla jejíž vnější povrch je opatřen alespoň jednou...

Zásobník vzorků pro analýzu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261603

Dátum: 10.02.1989

Autori: Strejc Bořivoj, Vozka Stanislav, Čoupek Jiří, Tomsová Zdeňka

MPK: G01N 1/00

Značky: zásobník, vzorků, analýzu

Text:

...a reagencií při použití a značná v-ariabilita .aplikací zásobníku vzorkü proti doposud známým systémům. Pozoruhodná je vysoká reprodukovatelnost a návratnost při zpětné desorpoi ze zásobníku Vzorků, která byla ověřena při mnohonásobném opakovaném použití, při záchytu a ucho-vávání radioaktivních a velmi toxických sloučenin je jednorazové použití zásobníku ekonomicky velmi snadno zdůvodnitelné.V dalším popisu je vynález blíže -obj-asněn...

Makroporezní polymerní sorbenty a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 260852

Dátum: 12.01.1989

Autori: Čoupek Jiří, Frydrychová Anna, Šmigol Vladimír, Vozka Stanislav

MPK: B01J 20/26, B01J 20/28, B01J 20/30...

Značky: výroby, jejich, makroporézní, polymerní, způsob, sorbenty

Text:

...1 1SEPARON BD ~ makroporézní kopolymer butylmethakrylátu s divinylbenzenem s měrným povrchem 120 mÝ/gK suspenzi 10 Separonu HEMA 300 30-40 m v 50 m 1 dest. acetonu byl přidán rcztok 1 g HEMA v 5 m ciest. acetonu a 1 ml 1 roztoku ABIBN v dest. acetonu. Vše bylo odpařeno do sucha na rotačním Vakuovém oclparováku při teplote pod 30 stupňů Celsia. Takto upravený sorbent, obsahující rovnoměrně nanesený monomer s iniciážorem byl potom za sucha...

Polysiloxany obsahující 3-kyanopropylskupinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257650

Dátum: 16.05.1988

Autori: Čapka Martin, Vozka Stanislav

MPK: C08L 83/04

Značky: polysiloxany, 3-kyanopropylskupinu, obsahující

Text:

...komplexy rhodía, například tris(trifeny 1 fosfan)rhodný komplex. Reakci lze uskutečnit v aprotických rozpouštědlech, s výhodou i bez rozpouštědla. Vzájemný poměr reaktantú se řídí především požadavky na stupeň konverze Si-H vazeb, nebot pro některé aplikace je výhodná přítomnost části Si-H vazeb i po prevedené adici, vzhledem k tomu, že umožňují zakotveni silikonových olejů k povrchům upravovaných materiálů. Pro jiné aplikace nepřitomnost...

Anorganické nosiče modifikované (3-fenoxypropyl)silyl-skupinou

Načítavanie...

Číslo patentu: 236317

Dátum: 01.01.1988

Autori: Rosenberg Ivan, Čapka Martin, Vozka Stanislav

MPK: C01F 7/02, C01B 33/113, C01G 23/04...

Značky: nosiče, anorganické, 3-fenoxypropyl)silyl-skupinou, modifikované

Zhrnutie / Anotácia:

Anorganické nosiče modifikované (3-fenoxypropyl)silyl-skupinou vzniklé interakcí anorganického poresního nebo neporesního materiálu A, kde A představuje SiO2, TiO2, AL2O3 nebo sklo s organokřemičitým činidlem obecného vzorce R21 (R2)Si(CH2) 3OC6H5 kde představuje R21 chlor nebo alkoxyskupinu o jednom až čtyřech atomech uhlíku a R2 je R1 nebo methyl. Takto připravené anorganické materiály jsou vhodné především ke chromatografickému dělení látek...

Modifikované polysiloxany

Načítavanie...

Číslo patentu: 253842

Dátum: 17.12.1987

Autori: Čapka Martin, Vozka Stanislav

MPK: C08L 83/06

Značky: modifikované, polysiloxany

Text:

...požadavky na stupeň konverze si-H vazeb, nebot pro některé aplikace je výhodná přítomnost některých si-H vazeb i po prevedené adici, nehoř tyto vazby při aplikaci umožňují dokonalé zakotvení modifikovaných olejů k povrchům upravovaných materiálů. Pro jiné aplikace zase nepřítomnost Si-H vazeh zvyšuje stabilitu a životnost modifikovaných olejů.Dále uvedené příklady ilustrují látky podle vynálezu, aniž by jej vymezovaly nebo omezovaly.K 72 g...

Způsob přípravy katexu na bázi sulfonovaného 3-fenoxypropylsilikagelu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249610

Dátum: 15.04.1987

Autori: Rosenberg Ivan, Špaček Pavel, Vozka Stanislav

MPK: B01J 39/08

Značky: přípravy, způsob, sulfonovaného, 3-fenoxypropylsilikagelu, bázi, katexu

Text:

...do kolony nebo běžným způsobem usušen a uskladněn.V dalším bude vynález blíže objasněn na několika příkladech, aniž je na ně omezen.Do reakce byl vzat l g 3-fenoxypropylsilikagelu, který byl roztřepán s 5 ml koncentrované kyseliny sírové (Hzsoh) (p.a. resp. ch.č.,obsah min. 96 kyseliny sírové) ve skleněné, dobře uzavřené nádobce. Reakční doba byla 1 týden při 25 - 30 °c, přičemž každý den byla sedimentovaná část suspenze...

Kolona pro preparativní kapalinovou chromatografii

Načítavanie...

Číslo patentu: 237531

Dátum: 15.12.1986

Autori: Vozka Stanislav, Strejc Bořivoj

MPK: G01N 30/60

Značky: kolona, chromatografii, preparativní, kapalinovou

Zhrnutie / Anotácia:

Kolona pro preparativní kapalinovou chromatografii, vyznačená tím, že v trubici kolony je mezi vstupní koncovku a sloupec sorbentu umístěn volně pohyblivý píst s přívodem mobilní fáze a prostor mezi volně pohyblivým pístem a vstupní koncovkou je utěsněn a propojen s přívodem mobilní fáze z tlakového zdroje. Kolonu je možno použít pro plnění částicemi sorbentu menšími než 20 (m, dosahuje vysokých účinností a je na ní možno dělit například...

Způsob spojení kovové koncovky se skleněnou chromatografickou kolonou

Načítavanie...

Číslo patentu: 233405

Dátum: 15.08.1986

Autori: Vozka Stanislav, Čoupek Jiří, Voslář Jaroslav, Špaček Pavel, Porsch Bedřich, Kubín Miroslav

MPK: B01D 15/08

Značky: spojení, způsob, skleněnou, chromatografickou, koncovky, kolonou, kovové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu spojení kovové koncovky se skleněnou chromatografickou kolonou. Podstata způsobu spojení kovové koncovky se skleněnou chromatografickou kolonou spočívá v tom, že na středicí trn se navleče nerezový prstenec opatřený osazením, do kterého je vložena nízkotavná slitina s bodem tání 60 až 250 °C, nestávající z prvků vybraných ze skupiny vizmut, olovo, cín, kadmium, zinek a antimon, poté se nerezový prstenec a konec skleněné...

Způsob dělení oligosacharidů kapalinovou chromatografií

Načítavanie...

Číslo patentu: 230943

Dátum: 15.06.1986

Autori: Čoupek Jiří, Vozka Stanislav, Vrátný Petr

MPK: C07H 3/06, G01N 31/08

Značky: kapalinovou, oligosacharidů, chromatografii, dělení, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob dělení oligosacharidů kapalinovou chromatografií, vyznačující se tím, že se směs oligosacharidů, která je určena k dělení, zavádí na vrchol sloupce silikagelu s měrným objemem pórů 1,0 až 2,0 ml/g, měrným povrchem 350 až 500 m2/g, středním objemem pórů 10 až 20 nm který obsahuje kovalentně vázanou alkalickou stacionární fázi s obsahem uhlíku alespoň 20 % hmotnostních s alkylem obsahujícím 12 až 24 atomů uhlíku s metylovanými zbytkovými...

Sorbent na bázi silikagelu pro dělení oligosacharidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 230908

Dátum: 15.06.1986

Autori: Čoupek Jiří, Vozka Stanislav, Vrátný Petr

MPK: B01J 20/10, G01N 31/08

Značky: oligosacharidů, sorbent, bázi, dělení, silikagelu

Zhrnutie / Anotácia:

Sorbent určený pro dělení pomocí kapalinové chromatografie se podle vynálezu vyznačuje tím, že sestává z celkově porézního silikagelu s měrným objemem pórů 1,0 až 2,0 ml/g, měrným povrchem 350 až 500 m2/g a středním průměrem pórů 10 až 20 nm, který obsahuje kovalentně vázanou alkanickou stacionární fázi s alkylem obsahujícím 12 až 24 atomů uhlíku, s obsahem uhlíku alespoň 20 % hmotnostních, u něhož jsou zbytkové silanolové skupiny metylovány....

Kolona pro kapalinovou, zejména vysokotlakou chromatografii

Načítavanie...

Číslo patentu: 223732

Dátum: 15.04.1986

Autori: Kubín Miroslav, Porsch Bedřich, Špaček Pavel, Čoupek Jiří, Voslář Jaroslav, Vozka Stanislav

Značky: zejména, chromatografii, vysokotlakou, kolona, kapalinovou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kolony pro kapalinovou, zejména vysokotlakou chromatografii s vysokou účinností dělení. Podstata kolony podle vynálezu spočívá v tom, že sestává ze skleněné trubice, popřípadě vytvrzené povrchovou vrstvou draselných iontů, naplněné sorbentem, který je v ní uzavřen uzávěry opatřenými přepážkami z porézního materiálu nebo síťky a vložené do pláště z kovu nebo plastu, v němž je upevněna a utěsněna koncovkami pro připojení ke...

Zařízení pro tlakové kontinuální plnění kolon pro vysokotlakou kapalinovou chromatografii

Načítavanie...

Číslo patentu: 221326

Dátum: 15.01.1986

Autori: Špaček Pavel, Kubín Miroslav, Vozka Stanislav, Čoupek Jiří, Porsch Bedřich

Značky: chromatografii, zařízení, kapalinovou, kolon, vysokotlakou, kontinuální, tlakově, plnění

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro kontinuální způsob plnění kolon pro vysokotlakou kapalinovou chromatografii suspenzí sorbentu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že tlaková pumpa je přes první vysokotlaký ventil spojena s jedním koncem plnicí trubky, na jejímž druhém konci je přes průzor připojen jeden konec kolony, jejíž druhý konec je jednak přes druhý ventil připojen k podtlakovému zásobníku odpadní suspenze, jednak přes první ventil k zásobníku...

Koncovka pro skleněnou kolonu pro kapalinovou, zejména vysokotlakovou chromatografii

Načítavanie...

Číslo patentu: 217255

Dátum: 15.07.1984

Autori: Vozka Stanislav, Posrch Bedřich, Kubín Miroslav, Špaček Pavel

Značky: koncovka, kapalinovou, skleněnou, vysokotlakovou, zejména, chromatografii, kolonu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká koncovky určené pro skleněnou kolonu pro kapalinovou, zejména vysokotlakou chromatografii. Předmětem vynálezu je koncovka pro skleněnou kolonu pro kapalinovou, zejména pro vysokotlakou chromatografii, jejíž podstata spočívá v tom, že se skládá z převlečné matice, jejíž alespoň část závitu má větší světlost než zesílený okraj skleněné kolony a ve kterém je našroubován dutý dělený kovový šroub s elastickým prstencem z plastu nebo...

Silikagelový sorbent pro chromatografii v ionizujícím a agresivním prostředí

Načítavanie...

Číslo patentu: 213917

Dátum: 01.06.1984

Autori: Vozka Stanislav, Večerník Josef, Porsch Bedřich, Špaček Pavel, Kubín Miroslav

Značky: sorbent, ionizujícím, agresivním, chromatografii, prostředí, silikagelový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká silikagelového sorbentu pro chromatografii v ionizujícím a agresívním prostředí. Sorbent sestává ze silikagelové matrice, která je pokrytá vrstvou vysoce zesítěného, případně částečně nebo zcela karbonizovaného poly(akrylonitrilu). Má vysokou radiační odolnost a chemickou stálost vůči kyselinám. Umožňuje chromatografickou analýzu radiofarmak a analytické stanovení vzácných zářičů.