Votápek Václav

Způsob snížení prášivosti sušených produktů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269274

Dátum: 11.04.1990

Autori: Votápek Václav, Nový Daniel, Friml Zdeněk, Baum Zdeněk, Moravec Vlastimil, Dočkal Petr

MPK: C09K 3/22

Značky: snížení, produktů, prášivostí, sušených, způsob

Text:

...0,05 až 10 ž hmot. vztaženo na upravovany produkt, ve tormš jemne rozptýlených častíc, což se výhodou provádí náatŕikem dvoulátkovou tryskou, kde hnací plyn je vzduch neboąpára., a to přímo do sušicí komory, pneumatické dopravy, před nebo za cyklony, do rluídního lože, a nebo se tento neionogenní tenzid přímo zamíchá do ueušeného produktu. uPráškové produkty takto upravené Jsou sypké a neprášivéupo dlouhodobém skladování, ta. po delší době...

Modifikující přísada na bázi výšekondenzovaného naftalensulfonanu pro silikáty a ostatní keramické suroviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 269230

Dátum: 11.04.1990

Autori: Zhoř Jiří, Zlesák Ivan, Bezemek Jiří, Votápek Václav, Hradský Josef, Chlumecký Jan, Bažout Zdeněk, Prachař Otakar, Kohout Josef

MPK: C04B 24/30

Značky: suroviny, keramické, silikáty, prísada, bázi, modifikující, naftalensulfonanu, výšekondenzovaného, ostatní

Text:

...záměsově vody, vykazují poměrně nízky obsah vzduchu ve směsi, nevykezují retardační efekt při tvrdnutí betonu, nevykazují korozivní účinky na výatuž. Jsou mimořádně stále v elkelickém prostředí a při peření i autoklávování, lze jimi dosáhnout pevností v tlaku více jak 100 MPa.výhodných ztekucovacích vlastností těchto látek se dále využívá při přípravě ke ramických surovin na bázi stealitů, korundu, jílů a dalších pro přípravu zákledního...

Stavební hmota na bázi cementu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267725

Dátum: 12.02.1990

Autori: Chlumecký Jan, Prachař Otakar, Bezemek Jiří, Zhoř Jiří, Hradský Josef, Votápek Václav, Bažout Zdeněk, Kohout Josef, Zlesák Ivan

MPK: C04B 24/22

Značky: bázi, hmota, cementů, stavební

Text:

.... Vykazuje velmi malé provzdušnění,max.2 Š oproti srovnávncí cementobetonově směsi, noovlivnující pevnosti ani při použití technologie urychleněho tuhnutí betonu. Snížení ztekucujících učínků 5 časom je malé. Měřeno snížením kužel po 30 minutách je menší nei 20 mm ą ještě po 60 min od zanícháuí směsi dosahuje hodnoty cca 80 š původní, což řâdově převyäuje obdohný účinek dosavndních přísod. Předmětnú přísada způsohuje rovněž vysoký nirůst...

Způsob výroby polykondenzátu 2 naftalensulfonové kyseliny s formaldehydem

Načítavanie...

Číslo patentu: 266095

Dátum: 14.11.1989

Autori: Hradský Josef Csc, Bažout Zdeněk, Bezemek Jiří, Prachař Otakar, Kohout Josef, Zlesák Ivan, Votápek Václav, Chlumecký Jan, Zhoř Jiří

MPK: C08G 10/04

Značky: kyseliny, formaldehydem, výroby, způsob, polykondenzátu, naftalensulfonové

Text:

...kg.mo 1) met Ku, Po napuštění sulfokyseliny, se reakčni objem dostal do intenzivního varu a teplota V reaktoru vystoupila na 105 OC. Po odzněnl bouřlivého varu, byla reakční směs mírně přihřivá~ na parou. Po 3 hodinách kondenzace teplota vystoupila na 112 °C. Vysoce viskozni produkt kondenzace byl zředěn 900 kg vody a vypuštěn do neutralizačnl kádě, kde byl po ochlazeni na 40 DC zneutralizován cca 40 roztokem hydroxídu sodného na pu 7,2....

Způsob výroby kationaktivního tenzidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264073

Dátum: 12.05.1989

Autori: Kadeřábková Jitka, Kršňák František, Šimek Stanislav, Kohout Josef, Novák Jan, Mikulcová Dagmar, Prachař Otakar, Šmidrkal Jan, Hrdina Pavel, Šmidrkalová Eva, Hromas Josef, Kořínek Jaroslav, Nováček Alois, Votápek Václav, Krob Václav

MPK: C11D 1/62

Značky: výroby, tenzidů, způsob, kationaktivního

Text:

...např. laurová, stearová, nebo to mohou být technické směsi, např. stearin (směs kyseliny stearovê a palmitovê)nebo hydrogenovanê řepkovê kyseliny.Způsob výroby kationaktivnêho tenzidu podle vynálezu jePříklad 1 Do duplikovanêho smaltovanêho reaktoru o celkovêm obje mu 1,2 m 3 opatřenêho kotvovým míchadlem a sestupným chladičem se napustí postupně 601 kg (3 kmol) roztavenê kyseliny laurovê, 281 kg (3,15 kmol) 2-dimethylaminoethanolu,...

Způsob výroby kationaktivního tenzidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263749

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kořínek Jaroslav, Krob Václav, Prachař Otakar, Novák Jan, Mikulcová Dagmar, Hromas Josef, Kadeřábková Jitka, Nováček Alois, Kršňák František, Šimek Stanislav, Šmidrkalová Eva, Votápek Václav, Kohout Josef, Šmidrkal Jan, Hrdina Pavel

MPK: C11D 1/62

Značky: výroby, kationaktivního, způsob, tenzidů

Text:

...vodě čiře rozpustný a lzeVtedy jej použít do čirých avivážních prostředků, které lzeaplikovat i ve formě sprejů. Pokud se nepoužije organickêho rozpouštědla, má kationaktivní tenzid pastovitý .vzhled a nelze jej aplikovat do čirých avivážních prostředků. Další výhodou kationaktivního tenzidu podle vynálezu je, že ješlze vzhledem k jeho nízke viskozitě použít do koncentrova ných avivážních přípravků. Výhodou rovněž je, že vzhledem k tomu, že...

Kapalný přípravek pro zvýšení stálosti barviv na vlákně a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 260712

Dátum: 12.01.1989

Autori: Brůžek Josef, Chlumecký Jan, Votápek Václav

MPK: D06M 13/46

Značky: vlákně, kapalný, přípravek, způsob, barviv, stálosti, výroby, zvýšení

Text:

...schůdnosti provozní technologie, tak i v kvalitě a účinnosti přípríavku..Tak například při použití uhličitanu .amoného lze dosáhnout srovnatelných výsledků, jako s amoniakem, avšak v reakčním procesu dochází k prudkému výronu kysličníku uhličitého, který způsobuje silné pěnění i při pozvolném dávkoväní. Vznikla pěna těžko uorpadává, a proto tato sůl pro průmyslovou výrobu prípravku není vhodna, Při použití hexsamethylentetraminu anebo...

Mikrovlnný filtr s podkritickými dutinami

Načítavanie...

Číslo patentu: 247210

Dátum: 01.08.1988

Autor: Votápek Václav

MPK: H01P 5/04

Značky: podkritickými, mikrovlnný, filtr, dutinami

Text:

...Qe jednotlivých rezonančních obvodů.Vynález a jeho účinky.jsou blíže vysvětleny V následujícím popise příkladu jeho provedení pomocí výkresu, kde obr. l před 2247 210 stavuje půdorys mikrovlnného filtru s podkrítickými dutinami podle vynálezu, obr. 2, 3, 4 představují řezy mikrovlnným filtrem s podkritíckými dutinamí podle vynálezu, opetřeným v otvoru stěny podkritických dutín šroubem, obr. 5 představuje řez mikro~ vlnným filtrem s...

Zařízení pro nařezávání povrchu vozovky

Načítavanie...

Číslo patentu: 242833

Dátum: 01.04.1988

Autori: Votápek Václav, Chlumecký Jan

MPK: E01C 23/09

Značky: zařízení, nařezávání, vozovky, povrchu

Text:

...zadní rameno je kyvně spojene s tlačeným prutem, opatřeným na volném konci lištou s nastavovqcími otvory, do jednoho z nichž je vsunut čep zasunutý zároveňdo otvoru stavěcí zarážky, přičemž za lištou jsou umístěny a pevné spojený se zadní částí nosného rámu doraz aítřmen, jímž je veden tlačený prut.Hlavní výhodou zařízení je jeho jednoduchot a nepatrná hmotnost. Umožňuje snadnou manipulaci při opravách vozovek, jejichž povrch s ním lze...

Zařízení pro regulaci polohy mimopodvozkové části vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 242829

Dátum: 01.04.1988

Autor: Votápek Václav

MPK: B62D 33/06

Značky: částí, zařízení, polohy, mimopodvozkové, vozidla, regulaci

Text:

...upevněny vlnovce nebo válce Ž vyplnené tlakovým mődiem l,kterým je v příkladu provedení podle vynálezu stlaöný vzduch dodávyný zeívzduchového systému vozidla. V jiné alternativě provedení by mohla být použita tlakové kapalina. Tlakové medium lI- je vedeno jednak přívodním potrubim Lopatřeným elektricky ovládanými ventily ž a dále vypouštěcím potrubím g,opatřeným elektricky ovládanými ventily 6. Vypouätěcí potrubí 8 je dále opatřeno regulaöním...

Kmen mikroorganismu Brevibacterium flavum CCM 3868

Načítavanie...

Číslo patentu: 246668

Dátum: 15.10.1987

Autori: Konopáe Vladimír, Votápek Václav, Prachao Otakar, Šimek Stanislav, Zigmund Josef, Kohout Josef

MPK: C12N 1/20

Značky: flavum, brevibacterium, mikroorganismu

Text:

...aminokyselín homoserin a leucín. Je schopen růst v mediu se 60 melasy.Výchozi kmen, Brevibacterium flavum CCM 3 736, rezistentni k S-(2-aminoethyl)-L-cysceinua dependentní na homoserin a leucin, se submerzně kultivuje 24 h v kompletním mediu a buněčná suspenze po promytí fosfátovým pufrem (pH 7,2) se vystaví l 8 hod. působení 0,05 M roztoku ethylmethansulfonátu ve fosfátovém pufru (pH 7,2). Buněčná suspenze po aplikaci mutagenuse promyje...

Krmná směs pro drůbež

Načítavanie...

Číslo patentu: 252406

Dátum: 17.09.1987

Autori: Votápek Václav, Bartoš Jiří, Mader Pavel, Klíma Ladislav, Táborský Otto

MPK: A23K 1/14, A23K 1/24

Značky: kŕmna, drůbež, směs

Text:

...od 10 do 50 hmot., ktereživočišný organismus velmi dobře přijímá. Dále obsahují aacharidy v rozsahu od 15 do 38 hmot. a lipidy V rozsahu od 17 do 63 hmot. Významnou složkou sladkovodních zelených řas jsou zelená barviva chlorofyly, kterých obšahuji 2 hmot, a žlutá až oranžová barviê va karotenoidy, t.j karoteny a xantofyly, kterých obsahují0,5 hmot. Mikroskopické sladkovodní zelené řasy obsahují také vitaminy, které jsou pro svouúčínnost...

Odpěňovače polymerních disperzí

Načítavanie...

Číslo patentu: 237395

Dátum: 01.08.1987

Autori: Kohout Josef, Vachuda Jiří, Fiala Vladimír, Votápek Václav, Šimek Stanislav

MPK: C11D 1/86

Značky: polymerních, disperzí, odpěňovače

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu jsou odpěňovače disperzí nebo výrobků je obsahujících, které se skládají z látek na bázi disperzí nebo roztoku solí mastných kyselin C8 až C22 a/nebo sulfokyselin C8 až a/nebo sulfoesterů mastných alkoholů C8 až C22 v produktech z oxosyntézy butyraldehydu a jeho následné aldolýzy. Ke stabilizaci těchto disperzí nebo roztoků se používá che atotvorných sloučenin, případně neinogenních nebo kationaktivních látek. Tyto látky se...