Vošta Jan

Směrný inhibitor koroze

Načítavanie...

Číslo patentu: 268318

Dátum: 14.03.1990

Autori: Macák Ján, Víden Ivan, Smrž Milan, Oliva Ladislav, Vošta Jan, Pelikán Josef, Horák Zdeněk, Vavřín Jan, Kratochvíl Josef

MPK: C23F 11/10

Značky: koroze, inhibitor, směrný

Text:

...aplikaci korozních inhibitorů do dvoufázových ayetémü na bázi vodného roztoku kyselinye nemieitalnš uhlovodíkovš fáze ee snižuje jejich ochranný účinek a dochází k lokálnímu napadení základního kovového materiálu, zejména-progresívne půeobícího na fázevé hranici vodného e uhlovodíkovúho prostředí. Doaud známá ínhibitorykoroze a jejich kombinace navykazují taká v tomto případě doetatečnou účinnost, zejména z důvodů nízká...

Způsob protikorozní a hygienické úpravy azbestových segmentů ucpávek a těsnění

Načítavanie...

Číslo patentu: 268317

Dátum: 14.03.1990

Autori: Šimána Jan, Smrž Milan, Vošta Jan

MPK: C23F 11/10

Značky: segmentů, ucpávek, azbestových, úpravy, protikorozní, hygienické, těsnění, způsob

Text:

...hygieny, zejména z přičin uvolňováni jemných vláken eebeatu. ktoré ae při depoeici v plicich projevuji značné negetivně.Uvedené nedoetetky odstraňuje způsob protikorozni e hygienické úpravy eebeetových eegmentů ucpávek a těeněni podle vynálezu. Jeho podstata epočivá v tom, že se aabeetové eegmenty ucpávek a těeněni podrobi působení roztoku 2 až 20 hm. alifetických aminú e obsahom uhlikú 8 až 22 a/ nebo jejich deriváto v alifetických...

Alkalická konzervační kapalina

Načítavanie...

Číslo patentu: 268316

Dátum: 14.03.1990

Autori: Pelikán Josef, Smrž Milan, Vošta Jan, Sláma Oldřich

MPK: C23F 11/10

Značky: konzervační, alkalická, kapalina

Text:

...až 12 a/nebo jejich derivátů a zbytekvodný roztok alkalického hydroxidu. Podle dalšího význaku vynálezu může kapalina obsahovat 0,01 až 0,5 hmot. kvarterních amoniových bázi nebo aminoxidů mastných alifatických kyselín s obsahom uhlíku a až 22.Základní výhoda alkalické konzervačni kapaliny s obsahom formaldehydu apočíváv tom, že dokonale chrání ocelové plochy před koroznim napadením i za podmínek značné penetruce kyaelých plynů, zejména...

Inhibitor koroze pro kyselá prostředí

Načítavanie...

Číslo patentu: 268076

Dátum: 14.03.1990

Autori: Vavřín Jan, Hlucháň Vít, Vymětal Jan, Vošta Jan, Pelikán Josef, Macák Ján, Smrž Milan

MPK: C23F 11/04, C23F 11/10

Značky: koroze, inhibitor, prostředí, kyselá

Text:

...do prostředí. Uvedené nedostatky odstraňuje podle vynálpzu inhibitor koroze pro kyselá prostředí, na bázi dibenzylsulfoxidu v rozpouštědle. Jeho podstata spočívá v tom, že rozpouštědlo dibenzylsulfoxidu je tvořeno hetçrocyklickými sloučeninami, obsahujícími atomy dusíku,síry nebo kyslíku. Podle dalšího význaku se jako heterocyklické słoučeniny pouzivaji směsi nebo zbytky po destilaci čistých heterocyklických sloučenin. Podle posledního význaku...

Inhibitor koroze

Načítavanie...

Číslo patentu: 263098

Dátum: 11.04.1989

Autori: Věk Vladimír, Grym Ivan, Smrž Milan, Svoboda Karel, Vošta Jan, Kudlička Jaroslav

MPK: C23F 11/10

Značky: inhibitor, koroze

Text:

...použití inhibitorů na bázi chromanů,ktoré jsou sice za uvedených podmínek velmi účinné, neni mož~ no zefektívnit proces vypírky aktivátorem na bázi organické sloučeniny, neboř ve valné větěíně navržených ektívátorů dochází k velmi rychlé oxidaci např. a 1 kanolaminů,za současné redukce chromanových aniontů na chromíté solo, čímž zařízení zůstává korozně nechráněno. Další nevýhodou, kromě již uvedené silné toxicity, je pro systém potaäové...

Způsob přípravy vysoce čistých chlorsilanů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261343

Dátum: 12.01.1989

Autori: Slepánek Antonín, Vošta Jan, Laskafeld Dušan

MPK: C01B 33/107

Značky: vysoce, způsob, přípravy, chlorsilanů, čistých

Text:

...heterogenních částic, nnpŕ. částečnou hydrolýzou.Praktické využití způsobu přípruvy vysoce čistých chlorsilanů podle vynálezu je objasněno nn následujících příkladech.Trichlorsilan používsný jako základní surovina ve výrobě polovodičového křemíku,přiváděný 2 meàioperačního zásobníku. je po odpařeni do proudu vodíku s obsnhem kyslíku pod 5 ppm a vody pod 2 ppm filtrován přes teflonový mikrofiltr s porozitou pod 1/um těsně před vstupem do...

Inhibitor koroze a eroze

Načítavanie...

Číslo patentu: 259679

Dátum: 17.10.1988

Autori: Talášek Vladimír, Mostecký Jiří Akademik, Vošta Jan

MPK: C23F 11/14

Značky: eroze, inhibitor, koroze

Text:

...Proto V první fázi byl tento problém řešen zčásti konstrukčnč uplatnením kvalitnejších oceli. Je rovněž známa protikorozní ochrane parovodních okruhů energetických zařízení pomocí některých těkavých alkelizačních prostředků, zejména amoniaku. Použití amoniaku ee však ukázalo v případě koroze-croze málo účinné z hlediska snížení kínetiky korozně-erozních pochodů. K čáetečnému zlepšení došlo pri použití morfolinu jako těkavého alkalizačního...

Inhibitor koroze hliníkových slitin

Načítavanie...

Číslo patentu: 258861

Dátum: 16.09.1988

Autori: Vošta Jan, Hlucháň Vít, Pelikán Josef

MPK: C23F 11/08

Značky: koroze, slitin, hliníkových, inhibitor

Text:

...uzavře-.ných systémech zvýšené teploty vody dostetečnou účinnosť.-Častov důsledku jejich snížené koncentrace dochází k nebezpečné hodovéd,Uvedené nedostatky odstraňuje ínhibitor koroze hliníkovýchs 1 ítinve vodném prostředí podle vynálezu. Jeho podstate spočívá . vv tum 5 že je tvořen-vodným roztokem, obsehujícím v 1 litr 30 až80 mg fenyloctsnusodného, 40 až 100 mg křemičitanu sodného a 5 ažl 5 mg 1, 2, 3 ~benzotriezo 1 u.»Základní výhoda...

Způsob čištění křemíkových tyčinek

Načítavanie...

Číslo patentu: 238329

Dátum: 01.10.1987

Autori: Slepánek Antonín, Laskafeld Dušan, Vošta Jan

MPK: C30B 33/00

Značky: tyčinek, křemíkových, způsob, čištění

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata vynálezu spočívá v tom, že po usazení křemíkových tyčinek je bezprostředně před zahájením růstu odstraněna znečištěná povrchová vrstvička leptáním ve vodíku při teplotě povrchu křemíkových tyčinek 1130 až 1200 °C po dobu nejméně 5 minut. Během leptání ve vodíku je udržován přetlak alespoň 10 kPa a průtok vodíku je udržován během leptání povrchu křemíkových tyčinek pod 15 litru/h vztaženo na 1 cm délky křemíkové tyčinky. Teplota povrchu...

Způsob pasivace mosazných trubek tepelných výměníků

Načítavanie...

Číslo patentu: 234628

Dátum: 01.01.1987

Autori: Peca Miroslav, Smrž Milan, Pelikán Josef, Varga Luboš, Vošta Jan, Hlucháň Vít, Holinka Miroslav

MPK: C23F 9/00

Značky: výměníku, způsob, trubek, pasivace, mosazných, tepelných

Zhrnutie / Anotácia:

Mosazné trubky se podrobí působení kyseliny sírové a/nebo chlorovodíkové a/nebo citronové v koncentraci 0,5 až 5 % hmot. za přítomnosti inhibitorů, jako l, 2, 3 benzotriazolu v množství 0,1 g/l, dibenzylsulfoxidu nebo chinolinů v množství 0,1 g/1 a/nebo benzoimidazolu v množství 0,1 g/l. Pak se tepelný výměník propláchne upravenou vodou a dále podrobí pasivaci vodným roztokem směsi 1, 2,3 benzotriazolu v množství 0,1 g/l, taninu v množství 0,1...

Způsob snížení korozní agresivity prostředí při odstávkách a přerušovaném provozu kondenzátorů energetických bloků

Načítavanie...

Číslo patentu: 234627

Dátum: 01.01.1987

Autori: Varga Luboš, Panáček František, Pelikán Josef, Holinka Miroslav, Vošta Jan, Smrž Milan

MPK: C23F 11/10

Značky: korozní, snížení, prostředí, energetických, agresivity, kondenzátorů, bloků, odstávkách, způsob, přerušovaném, provozu

Zhrnutie / Anotácia:

Snížení korozní agresivity prostředí při odstávce a přerušovaném chodu (provozu) kondenzátorů energetických bloků se provede tak, že pouze před odstavením až do úplného zastavení provozu, se dávkují do chladicího okruhu inhibitory koroze mědi s/nebo mosazi, případně inhibitory koroze s působením na měď, mosaz a ocel, například sodná sůl merkaptobenzthiazolu, 1,2,3 benzotriazol atd., přičemž koncentrace inhibitorů činí 5 až 100 g/t chladicí vody.

Antikorozní prostředek s dispergačně sekvestračním účinkem pro měď a její slitiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 233153

Dátum: 01.12.1986

Autori: Kulhavý Teofil, Lohniský Jaroslav, Šveřepa Otakar, Němcová Jitka, Paulovič Milan, Sládečková Alena, Vošta Jan, Panáček František, Bartoníček Robert, Novotný Miloslav

MPK: C23F 11/00

Značky: slitiny, dispergačně, meď, prostředek, antikorozní, její, sekvestračním, účinkem

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je prostředek s inhibičním účinkem vůči korozi mědi a jejích slitin ve vodách o pH 6 až 8, který současně omezuje tvorbu úsad nerozpustných částic a jejich vylučování. Je tvořen reakčním produktem 2-merkaptobenzothiazolu a tenzidů, jejichž aktivní složkou je fosfátovaný oxietylovaný alifatický aminoalkohol. Dávkuje se přímo do chladicích okruhů s vodou jako chladicím mediem.

Inhibitor koroze se sekvestračním a dispergačním účinkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 233152

Dátum: 01.12.1986

Autori: Lohniský Jaroslav, Panáček František, Novotný Miloslav, Šveřepa Otakar, Paulovič Milan, Kulhavý Teofil, Němcová Jitka, Bartoníček Robert, Vošta Jan, Sládečková Alena

MPK: C23F 11/10

Značky: účinkem, dispergačním, inhibitor, sekvestračním, koroze

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález náleží do oboru ochrana kovů proti korozi a řeší složení inhibitoru koroze pro vodná chladicí media v ocelových příp. měděných a mosazných systémech. Inhibitor obsahuje od 20 do 60 % hmot. kyseliny fosforečné a/nebo jejich solí s alkalickými kovy příp. dusíkatými bázemi, od 5 do 30 % hmot. organických hydroxikyselin C3-C8 a/nebo jejich alkalických solí a od 30 d 75 % hmot. povrchově aktivních látek.

Prostředek s korozně inhibičním, dispergačním a sekvestračním účinkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 231112

Dátum: 01.06.1986

Autori: Paulovič Milan, Šebo Tomáš, Panáček František, Špacír Josef, Němcová Jitka, Kulhavý Teofil, Kočica Josef, Bartoníček Robert, Sládečková Alena, Vošta Jan, Malý Klement, Novák Ladislav

MPK: C23F 11/10

Značky: dispergačním, prostředek, korozně, sekvestračním, inhibičním, účinkem

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález náleží do oboru ochrana kovů proti korozi a řeší protikorozní ochranu ocelových teplosměnných systémů s vodným chladicím médiem. Prostředek s korozně inhibičním, dispergačním a sekvestračním účinkem pro vodná teplosměnná prostředí podle vynálezu obsahuje od 50 do 90 hmot.% kopolymeru alkylenoxidů s 2 až 3 atomy uhlíku v řetězci, o molekulové hmotnosti 250 až 3 000, například etylenoxidu s propylenoxidem, od 5 do 30 hmot.% sloučeniny...

Roztok pro čištění teplosměnných ploch od nánosů elementární mědi

Načítavanie...

Číslo patentu: 236422

Dátum: 01.06.1986

Autori: Kleprlík Zdeněk, Smrž Milan, Vošta Jan, Eliášek Jaroslav, Hlucháň Vít, Pelikán Josef, Kapounová Hana

MPK: C08K 3/20, C09K 3/00, C08K 5/06...

Značky: roztok, mědi, nánosu, elementární, teplosměnných, ploch, čištění

Zhrnutie / Anotácia:

Pro čištění se použije vodný roztok 0,05 až 5 % hmot. soli etylendiaminotetraoctové kyseliny nebo kyseliny nitriloctové. Roztok může dále obsahovat 0,05 až 5 % hmot. peroxidu vodíku.

Inhibitor korozního praskání

Načítavanie...

Číslo patentu: 228745

Dátum: 01.04.1986

Autori: Vošta Jan, Němcová Jitka, Smrž Milan, Hlucháň Vít, Pelikán Josef

MPK: C23F 11/10

Značky: korozního, inhibitor, praskání

Zhrnutie / Anotácia:

Inhibitor obsahuje 20 až 30 % hmot. mono-, di-, tri-alkanol aminů, např. trietanolamin, 5 až 30 % hmot. aromatických thiazolů, např. merkaptobenzthiazol, 5 až 30 % chinolínových derivátů, například chinolinové zbytky, 10 až 30 % alifatic-kých aminů, například oktadecylamin,,l až 10 % polyamidů, například polyakrylamid a 2 až 10 % alkanolamidů kyselin kokosového tuku a počtem atomů uhlíku 12 až 22.

Způsob pasivace a inhibice mosazných tepelných výměníků

Načítavanie...

Číslo patentu: 223394

Dátum: 15.03.1986

Autori: Pelikán Josef, Smrž Milan, Varga Luboš, Vošta Jan, Němcová Jitka

Značky: mosazných, pasivace, tepelných, způsob, inhibice, výměníku

Zhrnutie / Anotácia:

Povrch výměníku se po čištění pasivuje pasivačním roztokem, který obsahuje 0,05 až 1 % hmot. benzotriazolu, 0,05 až 1 % hmot. taninu a 0,1 až 2 % hmot. alkanolamidů nenasycených mastných kyselin, po provedené pasivaci se pasivační roztok nadávkuje do chladicího okruhu, v koncentraci účinných látek 5 až 50 ppm hmot.

Prostředek pro pasivaci a inhibici mosazných tepelných výměníků

Načítavanie...

Číslo patentu: 223221

Dátum: 15.03.1986

Autori: Vošta Jan, Pelikán Josef, Varga Luboš, Smrž Milan, Němcová Jitka

Značky: tepelných, mosazných, prostředek, pasivaci, inhibici, výměníku

Zhrnutie / Anotácia:

Prostředek obsahuje 0,5 až 10 kg benzotriazolu, 0,5 až 10 kg taninu a 1 až 20 kg alkanolamidů nenasycených mastných kyselin, vztaženo na jednu tunu pasivačního roztoku.

Inhibitor koroze kovů, zejména oceli, mědi a jejích slitin, s dispergačním a sekvestračním účinkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 226394

Dátum: 01.11.1985

Autori: Šveřepa Otakar, Němcová Jitka, Novák Ladislav, Panáček František, Kleprlík Zdeněk, Novotný Miloslav, Paulovič Milan, Kulhavý Teofil, Bartoníček Robert, Lohniský Jaroslav, Mostecký Jiří, Vošta Jan, Sládečková Alena, Mencl František

Značky: inhibitor, slitin, oceli, kovů, sekvestračním, jejich, mědi, zejména, koroze, dispergačním, účinkem

Zhrnutie / Anotácia:

Inhibitor koroze kovů, zejména oceli, médi a jejích slitin, s dispergačním a sekvestračním účinkem vyznačující se tím, že obsahuje od 3 do 25 hmot. % soli merkaptobenzthiazolu s alkanolaminy se 2 až 8 uhlíky v alkylu, popřípadě s alkalickými kovy, například merkaptobenzthiazolátu trietanolaminu nebo merkaptobenzthiazolátu sodného, od 10 do 30 hmot. % soli kyseliny fosforečné s alkanolaminy s 1 až 8 uhlíky v alkylu, například fosforečnanu...

Chloridový rozmrazovací prostředek se směsným inhibitorem koroze

Načítavanie...

Číslo patentu: 219449

Dátum: 15.08.1985

Autori: Vošta Jan, Lohniský Jaroslav, Strnadová Věra, Mostecký Jiří, Němcová Jitka, Hlucháň Vít, Novotný Miloslav, Pelikán Josef

Značky: rozmrazovací, koroze, prostředek, směsným, chloridový, inhibitorem

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru ochrana kovů proti korozi a řeší složení prostředku, sloužícího k rozmrazování povrchu vozovek, který má omezený korozívní účinek vůči kovovým součástem motorových vozidel a příslušenství vozovek. Přípravek podle vynálezu má toto složení: 98,2 až 99,1 % hmot. chloridů alkalických kovů a/nebo chloridů kovů alkalických zemin, například chloridu sodného a hořečnatého, 0,5 až 0,8 % hmot. fosforečnanů alkalických kovů,...

Inhibitor koroze mosazi s biocidním účinkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 222108

Dátum: 15.07.1985

Autori: Kleprlík Zdeněk, Vošta Jan, Bartoníček Robert, Němcová Jitka, Panáček František, Mencl František, Kulhavý Teofil, Mostecký Jiří, Brodský Artur, Koller Jan, Šveřepa Otakar, Holinka Miroslav, Eliášek Jaroslav, Varga Luboš, Lohniský Jaroslav, Sládečková Alena, Novotný Miloslav, Pelikán Josef

Značky: mosazi, inhibitor, účinkem, koroze, biocidním

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém snížení koroze mosazi, zejména mosazných chladicích systémů, zvýšením účinnosti inhibitorů koroze. Inhibitor koroze mosazi s biocidním účinkem podle vynálezu obsahuje od 60 do 80 % hmot. reakčních produktů 40 až 60 hmot. alkanolaminu C1 - C3, například trietanolaminu, 2 až 3 % hmot. alifatických aminů C10 - C20, například oktadecylaminu a 40 až 45% hmot. aromatických thiazolů, například 2-merkaptobenzothiazolu, a od 20 do...

Rozmrazovací tělíska, zejména rozmrazovací granule asfaltové směsi

Načítavanie...

Číslo patentu: 218692

Dátum: 15.04.1985

Autori: Smrž Milan, Pelikán Josef, Vošta Jan, Lohniský Jaroslav, Mostecký Jiří, Humhej Jaroslav, Němcová Jitka

Značky: rozmrazovací, zejména, tělíska, granule, asfaltové, směsi

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká rozmrazovacích tělísek, zejména rozmrazovacích granulí asfaltové směsi pro úpravu vozovek, tvořených jádrem obsahujícím chlorid vápenatý a popřípadě chlorid sodný a hydroxid sodný, které je uloženo v hydrofobním obalu. Vynález spočívá v tom, že hydrofobní obal obsahuje 0,4 až 5 % hmot. stearanu zinečnatého a 0,1 až 3 % hmot. síranu zinečnatého a 0,01 až 0,1 % hmot. oktadecylaminu vztaženo na celkovou hmotnost rozmrazovacích...

Rozmrazovací hmota na bázi chloridu sodného s inhibitory koroze

Načítavanie...

Číslo patentu: 216579

Dátum: 01.10.1984

Autori: Němcová Jitka, Pelikán Josef, Smrž Milan, Novotný Miroslav, Mostecký Jiří Člen Korespondent Čsav, Vošta Jan, Lohniský Jaroslav

Značky: sodného, bázi, hmota, chloridů, rozmrazovací, koroze, inhibitory

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spočívá v tom, že rozmrazovací hmota na bázi chloridu sodného a s inhibitory koroze obsahuje 6 až 8 % hm. chloridu vápenatého a/nebo hořečnatého, 0,3 až 0,6 % hm. fosforečnanů alkalických kovů, 0,2 až 0,4 % síranu zinečnatého, 0,1 až 0,7 % hm. ( - kaprolaktamu, 0,001 až 0,2 % hm. aromatických thiazolů a/nebo jejich solí, 0,01 až 0,05 % hm. stearátu zinečnatého 0,01 až 0,15 % hm· alkanolamidů kyselin kokosového tuku a/nebo...

Prostředek s dispergačně sekvestračním a inhibičně korozním účinkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 227447

Dátum: 01.06.1984

Autori: Bartoníček Robert, Němcová Jitka, Svoboda Miroslav, Sládečková Alena, Paulovič Milan, Panáček František, Novák Ladislav, Novotný Miloslav, Kulhavý Teofil, Vošta Jan, Lohniský Jaroslav, Jizba Josef, Šveřepa Otakar

Značky: účinkem, sekvestračním, prostředek, inhibičně, dispergačně, korozním

Zhrnutie / Anotácia:

Prostředek s dispergačné sekvestračním a inhibičně korozním účinkem, vyznačující se tím, že obsahuje od 20 do 50 hmot, % kyseliny fosforečné, popřípadě jejích solí s alkalickými kovy, například dinatriumhydrogenfosforečnanu, od 20 do 50 hmot.% organických hydroxikyselin C3 - C8, popřípadě jejich solí s alkalickými kovy, například kyseliny citrónové nebo citranu sodného, od 5 do 30 hmot. % alkanolamidů karboxilových kyselin C6 - C24, například...

Prostředek k protikorozní ochraně pokovených slaboproudých kontaktů

Načítavanie...

Číslo patentu: 213533

Dátum: 01.03.1984

Autori: Zehle Ivan, Vošta Jan, Pelikán Josef, Smrž Milan

Značky: ochraně, protikorozní, pokovených, kontaktů, slaboproudých, prostředek

Zhrnutie / Anotácia:

Prostředek k protikorozní ochraně pokovených elektrických kontaktů. Účelem vynálezu je zajištění bezporuchového a kvalitního chodu slaboproudých elektrických zařízení. Tohoto účelu se dosáhne tím, že mazací prostředky k protikorozní ochraně elektrických kontaktů jsou aditivovány 0,01 až 0,1 % hmot. filmotvorných aminů, výhodně okladecylaminu, 0,01 až 0,1 % hmot. derivátů imidazolinu a 0,01 až 0,1 hmot.% esterů vyšších mastných kyselin a vyšších...