Vorbrüggen Helmut

Způsob výroby klatrátů cyklodextrinu derivátů karbacyklinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270558

Dátum: 12.07.1990

Autori: Vorbrüggen Helmut, Skuballa Werner, Stürzebecher Claus-steffen, Dahl Helmut, Thierauch Karl-heinz

MPK: A61K 31/70, A61K 31/557

Značky: karbacyklinů, klatrátů, výroby, způsob, derivátů, cyklodextrinu

Text:

...tetrahydroxypyranyloxyskupiny, tetrahydrofuranyloxyskupiny, trimethylsilyloxyskupiny, tribenzylsilyloxyskupiny nebo dimethyl-terc.-butylsi 1 yloxyskupiny.Předmětem tohoto vynálezu tedy je způsob výroby klatrátů cyklodextrinu derivátů karbacyklinu obecného vzorce I uvedeného svrohu, který spočíva v tom, že se karbacyklin V pevném stavu nebo v roztoku po dobu 4 až 50 hodin míchá za teploty 25 až 60 °C s vodným roztokem Á ~, Q-...

Způsob výroby 3-oxa-6a-karbaprostaglandin-I2-derivátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270552

Dátum: 12.07.1990

Autori: Radüchel Berndt, Schillinger Ekkerhard, Skuballa Werner, Town Michael Harold, Vorbrüggen Helmut, Stürzebecher Claus-seffen, Haberey Martin

MPK: C07C 177/00

Značky: výroby, způsob, 3-oxa-6a-karbaprostaglandin-i2-derivátu

Text:

...má podle tohoto následující strukturní vzoreovynález se tedy týká způsobu výroby 3-oxa-őa-karbsproetaglandin-IZ-derivátů obecného vzorce IR, , R 2, R 3, R 4 značí aton vodíku. nebo nethylovou vsküpinu eR 5 znamená nethylcvcu nebo ethylovou skupinu, a Jejich solí a ryziolosiolcy snáěenlivýni bázoni.K tvorbě solí Jsou vhodná enorganická e. organické báze, známá pro odborníka k tvorbě tyziolosicky snilenlivých solí. Jako příklady...

Způsob výroby prostaglandinových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256374

Dátum: 15.04.1988

Autori: Schillinger Ekkehard, Elger Walter, Vorbrüggen Helmut, Town Michael Harold

MPK: C07D 263/02, C07D 413/02, C07D 277/02...

Značky: způsob, derivátů, výroby, prostaglandinových

Text:

...kyslík, vodik a alfa- nebo beta-hydroxylovou skupinu, atom vodíkua alfa-meťhylovou skupinu nebo atom vodíku a alfa-CH 20 H,X 2 znamená skupinu -CH 2-CH 2-, skupinu -CEC- nebo trans-alkenylovou skupinu- c c - ,~ S kde RB a R 9 maji shora uvedený význam,X 3 znamená skupinu CHR 10 a R 11 znamenaji ątom vodiku, fluoru, methylovou skupinu, methoxyskupinu, nebo 310 a R 11 znamenaji společně skupinu -CH 2-CH 2- nebo -CH 2-CH 2-CH 2-, X 5...

Způsob výroby methylesteru a/nebo ethylesteru kyseliny arachidonové

Načítavanie...

Číslo patentu: 244002

Dátum: 16.11.1987

Autori: Skuballa Werner, Loge Olaf, Bürli Martin, Dahl Helmut, Vorbrüggen Helmut, Radüchel Bernd

MPK: C07C 177/00, C07C 69/587, A61K 31/23...

Značky: ethylesteru, kyseliny, výroby, způsob, methylesteru, arachidonové

Text:

...Pak byla přes vpichovou kolonu pomalu oddeetilovdna aaeotropická nie blbe 4 hodin sa občasnćho dodúvant allsi ethanol-benaen 2 1.Nakonec byla se enílendho tlaku oddestilována slls rospoultldal a slutek spracovdn postupe popaenýu v příkladu 1. ąrlo isolováno 0,86 g (51 i) allai lathylesterd, ve která bylo podle analýzy na plynová chrmsatografu saiitäno 8,75 i kyselinu srachidonovó.Do extrakční pstrow v Soxhletovł prístroji bylo naviieno 12,506...

Způsob výroby nových karbacyklinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252481

Dátum: 17.09.1987

Autori: Nickolson Robert, Haberey Martin, Radüchel Bernd, Stürzebecher Claus-steffen, Vorbrüggen Helmut, Skuballa Werner, Loge Olof

MPK: C07C 177/00

Značky: karbacyklinů, výroby, způsob, nových

Text:

...acylových ochranných skupin se provádí tak, že se sloučenina obecnéhó vzorce I o sobě známým způsobem nechá reagovat s derivátem karbcxylové kyseliny, jako je napříkladUvolnění funkčné obměněných hydroxylových skupin pro získání sloučeniny obecného vzorce I se provádí o sobě známými metodami. Napríklad se odštěpení etherových ochranných skupin provádí ve vodném roztoku organické kyseliny, jako je například kyselina octová,kyselina...

Způsob výroby derivátů 5-fluor-3-oxa-6a-karbaprostaglandinu I2

Načítavanie...

Číslo patentu: 236890

Dátum: 15.04.1987

Autori: Radüchel Bernd, Casals - Stenzel Jorge, Town Michael Harold, Mannesmann Gerda, Vorbrüggen Helmut, Skubala Werner

MPK: C07C 59/13

Značky: způsob, 5-fluor-3-oxa-6a-karbaprostaglandinu, derivátů, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů 5-fluor-3-oxa-6a-karbaprostaglandinu I2 obecného vzorce I, ve kterém R1 znamená zbytek OR2, kde R2 znamená vodík, alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku nebo zbytek vzorce Ia nebo R1 znamená zbytek vzorce NHR3, kde R3 znamená vodík nebo alkanoylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, R4 znamená alkylovou skupinu s 1 až 7 atomy uhlíku, R5 znamená volnou nebo funkčně přeměněnou hydroxylovou skupinu, A znamená skupinu...

Způsob výroby nových derivátů 2,3,4-trinor-1,5-inter-m-fenylen-6a-karba-prostaglandinu-I2

Načítavanie...

Číslo patentu: 250247

Dátum: 15.04.1987

Autori: Schillinger Ekkehard, Vorbrüggen Helmut, Radüchel Bernd, Stürzebecher Claus-steffen, Skuballa Werner

MPK: C07C 177/00

Značky: způsob, nových, výroby, 2,3,4-trinor-1,5-inter-m-fenylen-6a-karba-prostaglandinu-i2, derivátů

Text:

...reagovat s dihydropyranem v methylenchloridu nebo chloroformu za použití kýselého kondenzačního prostředku,jako například kyseliny p-toluensulíonové. Dihydropyran se použije V přebytku, výhodně ve čtyř až desetinásobnéní množství teoretické potřeby. Při 0 C - 30 °C je reakce normálně ukončená po 15-30 minutách.Oxidace l-hydroxyskupiny se provádí metodami odborníkům známými. ako oxldační prostředky mohou například sloužit Pyridiniumdichromat...

Způsob výroby derivátů 9-fluorprostaglandinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236484

Dátum: 16.03.1987

Autori: Town Michael Harold, Schwarz Norbert, Loge Olaf, Skuballa Werner, Vorbrüggen Helmut, Radüchel Bernd, Elger Walter

Značky: výroby, způsob, 9-fluorprostaglandinů, derivátů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů 9-fluorprostaglandinů obecného vzorce I, vyznačující se tím, že se sloučenina obecného vzorce II nechá reagovat přes intermediární ester kyseliny sulfonové s tetraalkylamoniumfluoridem s 1 až 4 atomy uhlíku v každé alkylové skupině a popřípadě se potom v libovolném pořadí chráněné hydroxyskupiny esterifikují a/nebo se esterifikovaná karboxyskupina ve významu R1 ve sloučenině obecného vzorce I zmýdelní a/nebo se volná...

Způsob výroby 6a-karbaprostaglandinových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 232719

Dátum: 15.01.1987

Autori: Schillinger Ekkehard, Radüchel Bernd, Schwarz Norbert, Casals - Stenzel Jorge, Vorbrüggen Helmut, Skuballa Werner, Town Michael Harold

MPK: C07C 59/60

Značky: 6a-karbaprostaglandinových, derivátů, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby 6?-karbaprostaglandinových derivátů obecného vzorce I, vyznačující se tím, že se etherifikuje sloučenina obecného vzorce II, popřípadě po chránění volných hydroxyskupin, působením derivátu kyseliny halogenoctové obecného vzorce III za přítomnosti zásady, a popřípadě se poté v libovolném pořadí od sebe oddělí isomery a/nebo se uvolní chráněné hydroxyskupiny a/nebo se volné hydroxyskupiny esterifikují nebo etherifikují a/nebo se...

Způsob výroby derivátů 3-oxa-6a-karbaprostaglandinu l2

Načítavanie...

Číslo patentu: 235329

Dátum: 15.01.1987

Autori: Town Michael Harold, Skuballa Werner, Mannesmann Gerda, Schillinger Ekkehardt, Vorbrüggen Helmut, Casals - Stenzel Jorge, Radüchel Bernd

MPK: C07C 59/13

Značky: 3-oxa-6a-karbaprostaglandinu, výroby, derivátů, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů 3-oxa-6a-karbaprostaglandinu I2 obecného vzorce I, a v případě, že R2 znamená atom vodíku, jejich solí s fyziologicky vhodnými zásadami přičemž se sloučenina obecného vzorce II éterifikuje, popřípadě po chránění přítomných hydroxylových skupin, halogenketalem obecného vzorce III v přítomnosti zásady a vzniklý ketal se rozštěpí kyselinou, a popřípadě se pak v libovolném pořadí vzniklé isomery od sebe oddělí a/nebo se...

Způsob výroby derivátů 6a-karbaprostaglandinu-l2

Načítavanie...

Číslo patentu: 235307

Dátum: 15.01.1987

Autori: Skuballa Werner, Town Michael Harold, Mannesmann Gerda, Vorbrüggen Helmut, Radüchel Bernd, Casals - Stenzel Jorge

MPK: C07C 59/46

Značky: 6a-karbaprostaglandinu-l2, derivátů, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynálezem je způsob výroby 13,14-didehydro-18,18,19,19-tetradehydro-6a-karba-prostaglandinu-I2 reakcí (1R,5S,6R,7R)-7-(tetrahydropyran-2-yloxy)-6-(3S,4RS)-2-brom-3- (tetrahydropyran-2-yloxy)alk-1-en-6-inyl bicyklo 3,3,0 oktan-3-onu s aniontem 4-karboxybutyltrifenylfosfoniumbromidem (jakožto Wittigovým činidlem) obecného vzorce III. Deriváty karbaprostaglandinu-I2 vyrobené způsobem podle vynálezu mají vlastnosti typické pro prostacykliny. Mimoto...

Způsob výroby nových derivátů 9a,6-nitriloprostadienové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 228916

Dátum: 15.08.1986

Autori: Schwarz Norbert, Schillinger Ekkehard, Skubala Werner, Town Michael Harold, Vorbrüggen Helmut, Casals - Stenzel Jorge

MPK: A61K 31/557, C07D 209/52

Značky: derivátů, výroby, nových, 9a,6-nitriloprostadienové, kyseliny, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby nových derivátů 9?,6-nitriloprostadienové kyseliny obecného vzorce I kde R1 znamená vodík nebo alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, W znamená volnou nebo funkčně obměněnou karbonylovou skupinu nebo skupinu vzorce přičemž R8 znamená vodík nebo alkylovou skupinu s 1 až 5 atomy uhlíku a R9 znamená vodík, a skupina -OR9 může být v ?- nebo ?-poloze, R2 znamená volnou nebo funkčně obměněnou hydroxyskupinu, R3 a R4 znamenají vodík...

Způsob výroby derivátů kyseliny 9-oxo-11,15-dihydroxy-13,18-prostadienové

Načítavanie...

Číslo patentu: 228915

Dátum: 15.08.1986

Autori: Schwarz Norbert, Elger Walter, Vorbrüggen Helmut

Značky: výroby, kyseliny, 9-oxo-11,15-dihydroxy-13,18-prostadienové, derivátů, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů kyseliny 9-oxo-11,15-dihydroxy-13,18-prostadienové obecného vzorce II s dimethylesterem kyseliny 2-(1,4-dimethyl-3-pentenyl)-2-oxoethanfosfonové vzorce IV nebo dimethylesterem kyseliny 2-(1,1,4-trimethyl-3-pentenyl)-2-oxoethanfosfonové vzorce V potom se ve vzniklé sloučenině 15-ketoskupina redukuje a chrání dihydropyranem, z ve kterém značí A1 vodíkový atom nebo methylovou skupinu a A2 vodíkový atom nebo methylovou...

Způsob výroby derivátů 3-oxa-6a-karbaprostaglandinu I2

Načítavanie...

Číslo patentu: 226448

Dátum: 15.05.1986

Autori: Radüchel Bernd, Západní Berlín (západní Berlín), Skuballa Werner, Schillinger Ekkehard, Nieuweboer Bob, Vorbrüggen Helmut, Mannesmann Gerda

MPK: Casals/stenzel Jorge

Značky: derivátů, výroby, způsob, 3-oxa-6a-karbaprostaglandinu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů 3-oxa-6a-karba-prostaglandinů I2 obecného vzorce I ve kterém značí X atom kyslíku nebo skupinu -CH2, A skupinu -CH2-CH2 nebo skupinu trans -CH = CH, W volnou nebo funkčně obměněnou hydroxymethylenovou skupinu nebo volnou ne b.o funkčně obměněnou skupinu přičemž skupiny OH mohou být v poloze ? nebo ß, D alkylenovou skupinu s 1 až 10 atomy uhlíku s přímým řetězcem nebo alkylenovou skupinu se 2 až 10 atomy uhlíku s...

Způsob výroby derivátu 9-chlorprostaglandinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226442

Dátum: 15.05.1986

Autori: Vorbrüggen Helmut, Radüchel Bernd, Západní Berlín (západní Berlín), Loge Olaf, Elger Walter, Schillinger Ekkehard, Skuballa Werner

Značky: výroby, 9-chlorprostaglandinu, způsob, derivátů

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je spôsob výroby zlúčenín všeobecného vzorca I, kde význam jednotlivých substituentov je uvedený v opise. Pri tomto spôsobe sa zlúčenina všeobecného vzorca II (symboly v opise) nechá reagovať prostredníctvom intermediárneho esteru kyseliny sulfónovej s chloridom všeobecného vzorca III (symboly v opise). Prípadne sa v získaných reakčných produktoch uvoľní v ľubovoľnom poradí chránené hydroxyskupiny a/alebo sa voľné hydroxyskupiny...

Způsob výroby derivátů 7-oxoprostacyklinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226440

Dátum: 15.05.1986

Autori: Nickolson Robert, Vorbrüggen Helmut, Západní Berlín (západní Berlín), Mannesman Gerda, Casals - Stenzel Jorge

Značky: 7-oxoprostacyklinu, výroby, způsob, derivátů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů 7-oxoprostacyklinu obecného vzorce I, kde znamenají R1 zbytek OR3, přičemž R3 znamená atom vodíku nebo alkylový zbytek popřípadě substituovaný cykloalkylový zbytek, fenylový zbytek nebo pětičlenný nebo šestičlenný heterocyklický zbytek A skupinu -CH2-CH2-, cis-CH=CH- nebo trans-CH=CH-, (vzorec str. 31) ve kterých hydroxyskupina je popřípadě esterifikována přičemž volná nebo esterifikovaná hydroxyskupina je v poloze ? nebo...

Způsob výroby derivátů 9-chlorprostaglandinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226419

Dátum: 15.05.1986

Autori: Západní Berlín (západní Berlín), Elger Walter, Skuballa Werner, Radüchel Bernd, Vorbrüggen Helmut, Schillinger Ekkehard, Loge Olaf

Značky: derivátů, 9-chlorprostaglandinu, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Je opsán způsob výroby 9-chlorprostaglandinu obecného vzorce I, kde význam symbolů je uveden v opise. U tohoto způsobu se sloučenina obecného vzorce II chloruje činidlem představovaným směsí tetrachlormethanu a trifenylfosfinu a popřípadě se potom v získaných reakčních produktech uvolní v libovolném pořadí chráněné hydroxyskupiny a/nebo se volné hydroxyskupiny esterifikují a/nebo se dvojné vazby hydrogenují, volné hydroxyskupiny se etherifikují...

Zapojení automatického radiotelefonního systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 241454

Dátum: 22.08.1985

Autori: Mannesmann Gerda, Vorbrüggen Helmut, Rosseels Gilbert, Nieuweboer Bob, Berschauer Friedrich, Radüchel Bernd, Town Michael Harold, Skubala Werner, Polster Peter, Felix Raymond Anthony, Rebsdat Siegfried

MPK: H04M 7/04

Značky: systému, radiotelefonního, zapojení, automatického

Text:

...je ještě doplněna telefonním adaptérom 46, který je bezprostředně spojen přes generátor. 42 se spojovací jednotkou 38 a s druhou jednotkou .Blokové schéma volící automatíky 2 D je znázornčno na obr. 3. Účastnický přístroj 24 je připojen na vstup spínací jednotky BB,kterák voiani rádiové ústředny zajišťuje bezprostřerlní spojení mezi účastníckým přístrojeína mezi první telefonní cerítrtílou 14 potom přepíná volící ton snímač 64 spínací...

Způsob výroby prostacyklinových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 219260

Dátum: 15.07.1985

Autori: Casals Jorge, Losert Wolfgang, Skuballa Werner, Vorbrüggen Helmut, Mannesmann Gerda, Radüchel Bernd

Značky: prostacyklinových, způsob, derivátů, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby prosta cyklinových derivátů obecného vzorce I kde R1 značí atom vodíku, C1-C10-alkylovou, nebo C4-C10-cykloalkylovou skupinu, 5- nebo 6členný heterocyklický zbytek s 1 atomem dusíku, kyslíku nebo síry, nebo fluorem, chlorem, C1-C4-alkoxy-, CF3- nebo OH-skupinou substituovaný fenyl nebo naftyl, A -CH2CH-, trans-CH = CH- nebo -CH ? CH-skupinu, W volnou nebo funkčně přeměněnou hydroxymethylenovou skupinu nebo volnou...

Způsob výroby prostacyklinových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 216217

Dátum: 15.12.1984

Autori: Skuballa Werner, Losert Wolfgang A Casals Jorge, Radüchel Bernd, Vorbrüggen Helmut, Mannesmann Gerda

Značky: výroby, derivátů, prostacyklinových, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby prostacyklinových derivátů obecného vzorce I, ve kterém značí R1 atom vodíku, C1-C4-alkylovou nebo fenylovou skupinu, W volnou nebo funkčně přeměněnou hydroxymethylenovou skupinu nebo volnou nebo funkčně přeměněnou skupinu přičemž hydroxylová skupina je v ?-poloze, R3, R4, R5, R6 atom vodíku nebo C1-C5-alkylovou skupinu, R2 volnou nebo funkčně přeměněnou hydroxylovou skupinu, a v případě, že R1 značí atom vodíku, jejich...