Vondrák Jiří

Způsob přípravy vrstev oxidu manganičitého na tuhých podložkách

Načítavanie...

Číslo patentu: 269740

Dátum: 14.05.1990

Autori: Konečný Antonín, Bludská Jana, Vondrák Jiří, Jakubec Ivo

MPK: C01G 45/02

Značky: způsob, tuhých, manganičitého, oxidů, podložkách, vrstev, přípravy

Text:

...oxidu křemičitého nebo kyseliny kremičité, která jsou koloidní nebo ve formě vodou smáčitelných ultramikročáetio. Žádná z těchto přísad pri teplote přeměny dusičnanu manganatého na oxid manganičitý nenarušuje vznikající vrstvu a přitom usnadňuje nanášení na podložku.5 výhodou lze použít napríklad častice aerosolu oxidu kŕemičitého nebo produkt rozkladu esterů kyseliny kremičité (nebo jejich eměs), případně směsi s dalšími látkami, jež kromě...

Zařízení pro mazání převodových soukolí, zejména rotačních žacích orgánů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267469

Dátum: 12.02.1990

Autori: Vondrák Jiří, Svoboda Karel, Dvořák Jiří

MPK: F16N 1/00, F16H 57/04, A01D 69/12...

Značky: orgánů, zařízení, žacích, prevodových, rotačních, zejména, soukolí, mazání

Text:

...unzání ve všech pracovních polohách.Podstata vynálozu spočivú v tom, že u obou Krajnich sokoli, cvořonýoh prwudnxkuželovýn kolem a druhým kužolovým kolem, jsou při styku ozubení těchto kol upruvony nn straně přívrâccnć smyslu otáčcni komúrky, mající jednak vstupní otvory, jednak Výstupní otvory, jsoucí vzájemné propojeny potrubim přímo ncbo přos pružnou spojku, přičemž v po trubí jsou upruveny mazací otvory pro vnitřní...

Zařízení pro uchycení skříně rotačního žacího ústrojí

Načítavanie...

Číslo patentu: 267013

Dátum: 12.02.1990

Autori: Švejnoha Josef, Dvořák Jiří, Vondrák Jiří

MPK: A01D 34/63

Značky: uchycení, skříně, rotačního, ústrojí, žacího, zařízení

Text:

...příklad provedení zařízení pro uchycení skříně rotačního žacího ústrojí, kde na obr. 1 je v nárysu pohled na čelně nesené žací ústrojí a obr. 2 představuje půdorys ústrojí 2 obr. 1.Zařízení pro uchycení skříně rotačního žacího ústrojí je svým rámem ł připojeno čelně prostřednictvím horního úchytu 2 a spodního úchytu lg k neznázorněnému energetickému zdroji. Na skříni 3 jsou upraveny žací talíře 3 se středovými klobouky 5 tak, aby byla...

Zařízení pro pohon rotačního žacího ústrojí

Načítavanie...

Číslo patentu: 266889

Dátum: 12.01.1990

Autori: Dvořák Jiří, Vondrák Jiří, Kunst Jiří

MPK: A01D 34/76

Značky: ústrojí, rotačního, žacího, zařízení, pohon

Text:

...obsluhu během sezóny. Rešení umožňuje eliminaci vlivu výrobních tolerancí v rozsahu celého náhonového systému. Podle druhého bodu pak je umožněna určitá fixace polohy nałĺllilťĺllu rttíílclm pomocí zápatlko rohatkovćho mechanismu s konstantním tahem pružiny.Na připojených výkresech je schematicky znázorněn příklad provedení zařízení pro pohon rotačního žacího ústrojí čelnč nescného na energetickém prostředku, kde obr. 1 znázorňuje půdorys a...

Jisticí zařízení pro čelně nesené stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 265287

Dátum: 13.10.1989

Autori: Dvořák Jiří, Vondrák Jiří, Kunst Jiří

MPK: A01D 75/18

Značky: zařízení, jistící, stroje, čelně, nesené

Text:

...alespoň jeden závěs 1 pro připojení alespoň jednoho vychylovacího ramene 3 prostřednictvím nosného čepu Q. Vychylovacírameno 5 je spojovacím čepem 5 skloubeno s alespoň jedním hor ním závěsným táhlem §,uchyceným pomocí horního nosného kloubu ll s traktorem g. Na vychylovacím ramenu 5 je též upravena vysmekávací pojistka § s výhodou na čepu lg pro aretační třmen lg se šroubem ll. Na traktoru § je pomocí spodního nosného kloubu lg...

Stavitelné usměrňovací zařízení, zejména pro rotační žací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 265043

Dátum: 12.09.1989

Autori: Kunst Jiří, Vondrák Jiří, Dvořák Jiří

MPK: A01D 34/64

Značky: žací, stavitelné, rotační, stroj, zařízení, zejména, usměrňovači

Text:

...obr. 1 je půdorys rotačního žaciho straje diskového s usměrňovacím zařízením, obr. 2 znázorňuje bokorys zařízení a na obr. 3 je detail uchyqení tvarovaného nosiče se základovou deskon. Stavitelné usměrňovací zařízení je upraveno na rotačnim žaw cim stroji, který je rámem 1 připojován čelné neho bočné k ne uznáaornénému tažnému prostředkutnapř. traktoru. S rámem Ě je spojena Skříň žacího ústrojí 3, nesouci pracovní orgány g. Alesw poň jeden...

Zařízení pro zavěšení pracovního ústrojí rotačního žacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 263764

Dátum: 11.04.1989

Autori: Vondrák Jiří, Kunst Jiří, Pelhřimov, Sporek František, Med Ladislav

MPK: A01D 34/64

Značky: zavěšení, ústrojí, žacího, stroje, pracovního, rotačního, zařízení

Text:

...rámom Q, nosníkem 1, vzpěrou Ž ą halvicí É. Mezi rámem g, který je čepovým kloubem łg napojen na stojinu g a hlavicí 5 je upraveno táhlo výškového nastavení 1 a pružin 5. K rámu Q je prostřednictvím kloubu 2 připojena skříň lg žacího ústrojí lla na závěsu l nebo stojíně g je upravena podpěra gg. Přibližně uprostřed žacího ústrojíll je skříň gg opatřena držákem lg, mezi nímž a kloubem g je na skříni lg upraveno i těleso 33. S držákem lg je...

Zařízení pro dělenou přípravu píce, zejména na krmné účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 257180

Dátum: 15.04.1988

Autori: Dvořák Jiří, Haberle Jiří, Vondrák Jiří, Veverka Josef

MPK: A01D 43/08

Značky: zejména, píce, přípravu, krmné, zařízení, dělenou, účely

Text:

...přípravu píce, zejména na krmně účely, je připojováno k energetickému zdroji l např. traktoru prostřednictvím oje lg, případně může být V provedení samojízdném,znázorněném na obr. 2. K podvozku 3, na němž je upraven zásobníkový prostor 3 je vpředu připojováno bud žaoí ústrojí 3 nebo sběrací ústrojí § a v zadní části je upraveno řezací ústrojí Q opatřené koncovkou 1 s klapkou g. Na podvozku g je uvnitř zásobníkového prostoru Q upraveno...

Zařízení pro mazání převodů rotačních žacích orgánů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236313

Dátum: 01.01.1988

Autori: Dvořák Jiří, Kocián Miloslav, Svoboda Karel, Vondrák Jiří

MPK: A01D 69/12

Značky: orgánů, převodů, mazání, zařízení, žacích, rotačních

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno pro mazání převodů rotačních žacích orgánů, zejména u diskových žacích strojů pracujících na svahu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že k oběma koncům náhonového hřídele jsou připojeny spirálové rotory, uložené v komorách těles, upravených ve skříni s mazacím médiem. Komory jsou vzájemně propojeny potrubím v němž je u každého převodu vytvořen alespoň jeden mazací otvor.

Čelně nesený rotační žací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 237066

Dátum: 01.10.1987

Autori: Dvořák Jiří, Kocián Miloslav, Vondrák Jiří, Švejnoha Josef

MPK: A01D 34/63

Značky: rotační, čelně, žací, stroj, nesený

Zhrnutie / Anotácia:

Uspořádání čelně neseného rotačního žacího stroje je určeno především pro diskové stroje, pracující v náročných a členitých terénech. Podstata vynálezu spočívá v tom, že skříň lišty nesoucí pracovní orgány je svým jedním krajním pracovním orgánem přes náhonový hřídel uložený v poháněcí skříni spojená s nosným rámem sloužícím k čelnímu připojení na základní stroj. Druhý konec skříně lišty je opatřen čepem, v němž je uchycena teleskopická...

Zařízení pro usměrňování proudu materiálu posečeného rotačním žacím strojem

Načítavanie...

Číslo patentu: 251835

Dátum: 13.08.1987

Autori: Svoboda Karel, Valouch Lubomír, Vondrák Jiří, Dvořák Jiří, Souček Zdeněk

MPK: A01D 34/66

Značky: materiálů, rotačním, zařízení, proudu, posečeného, strojem, usměrňování, žacím

Text:

...řemend 5, na bnanou remeníci 1, nmníl nevazuje kraäní převodovi akríň § upraventžnapř. v dutém svisláa krajním noaníku z, na krajií převodovou ektíň § pak navaluje saíněnl apodní hnací skríň 3.I kraji je upraven nízká rotační buben iací 2, který je válcový nebo komolý kulelový,nahoru ee auiující, opatřený nahoru se roaiiŕujícím koaolýa kuielovýa kloboukem m. Soundní vyeold rotační iací buben .LL, t.j. drułú od kraje, je vytvořen jaxo...

Opěrné zařízení rotačních žacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 238982

Dátum: 01.07.1987

Autori: Dvořák Jiří, Musil František, Vondrák Jiří

MPK: A01D 34/63

Značky: žacích, strojů, opěrné, zařízení, rotačních

Zhrnutie / Anotácia:

Opěrné zařízení je určeno zejména pro diskové rotační žací stroje a ovlivňuje styk skříně stroje s terénem. Podstata řešení spočívá v tom, že pod skříní je upravena alespoň jedna opěrná lyžina, opatřena na jednom konci vodicím nosem, jímž zasahuje volně do štěrbinovitého otvoru v ochranném náběhu nebo skříni a na druhém konci ohybem, v němž je alespoň jeden otvor, kterým je opěrná lyžina připojena k úchytnému čepu na skříni přes pružný člen,...

Rotační žací stroj diskový, zejména bočně nesený

Načítavanie...

Číslo patentu: 250985

Dátum: 14.05.1987

Autori: Vondrák Jiří, Kocián Miloslav, Svoboda Karel, Dvořák Jiří

MPK: A01D 34/63

Značky: rotační, diskový, zejména, nesený, žací, stroj, bočně

Text:

...provedení rotačního žacího stroje podle vynálezu, kde na obr. 1 je v pudorysu znázorněn celkový pohled na diskový žací stroj, na obr. 2 je nárys detailu skříně převodu a skříně žacího ústrojí V řezua obr, 3 představuje příčný řez skříní převodu v bokorysu.Rotační žací stroj, v příkladném provedení diskový, je prostřednictvím závěsu l a závěsných čepů 2 připojován k neznázorněnému tažnému prostředku. K závěsu l je připojen nosný rám Q...

Elektroda se sníženým odporem pro lithiové baterie

Načítavanie...

Číslo patentu: 250600

Dátum: 15.04.1987

Autori: Vondrák Jiří, Jakubec Ivo, Bludská Jana

MPK: H01M 4/06

Značky: baterie, elektroda, sníženým, lithiové, odporem

Text:

...elektrody.Volbou materiálů se elektrody podle vynálezu neliší od dosavadních elektrod. Elektrochemicky aktivní složkou může být oxid manganičítý Mn 02, oxid vanadičltý V 205, oxidy chromu a další sloučeniny. ako elektricky vodivý materiál lze použít například grafit, saze, elektrografit, nikl, měď nebo hliník v práškove nebo zrnité formě. Nejčastěji používaným pojidlem pro tento účel je PTFE.Elektrody podle vynálezu se vytvoři střídavým...

Zařízení k usměrňování sečeného materiálu, zejména pro čelně nesený rotační žací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 235435

Dátum: 15.11.1986

Autori: Svoboda Karel, Kocián Miloslav, Med Ladislav, Vondrák Jiří

MPK: A01D 35/22, A01D 57/26

Značky: zejména, usměrňování, sečeného, nesený, žací, rotační, stroj, zařízení, čelně, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno k usměrňování sečeného materiálu, zejména pro čelně nesené rotační žací stroje, kde je potřeba značného stranového vychýlení. Podstata vynálezu spočívá v tom, že s nosným rámem je spojena stranice s tělesem, v nichž je uložen hřídel šneku. Kolem šneku je upraven jednak horní kryt, jednak opláštění, zasahující pod pracovní orgán s noži a probíhající alespoň částečně. Nad osou šneku je pak na opláštění nebo na krytu upravena...

Rotační žací ústrojí

Načítavanie...

Číslo patentu: 233429

Dátum: 15.08.1986

Autori: Musil František, Svoboda Karel, Valouch Lubomír, Souček Zbyněk, Vondrák Jiří

MPK: A01D 35/264

Značky: žací, rotační, ústrojí

Zhrnutie / Anotácia:

Rotační žací ústrojí je určeno k ekonomické a kvalitní sklizni porostu, zejména zelené píce. Je opatřeno rotačními talíři, z nichž každý je tvořen středovým kuželem, který na částech svého spodního obvodu přechází v nejméně dvě krajní dopravní plochy. Ty jsou tvořeny strmou náběhovou částí s náběhovou hranou širší, než je zadní hrana rovinné části krajní dopravní plochy. Ta je též opatřena vzhůru zvednutým okrajovým límcem. Středový kužel je...

Převodovka pohonu pojezdu samojízdných strojů, zejména zemědělských

Načítavanie...

Číslo patentu: 218923

Dátum: 15.06.1985

Autori: Šťáva Emil, Vondrák Jiří, Kotrč Jiří

Značky: strojů, pohonů, zejména, převodovka, pojezdu, samojízdných, zemědělských

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém převodovky pohonu pojezdu s nejméně dvěma výstupními hřídeli tak, aby bylo umožněno zařazování a vypínáni pohonu jednotlivých náprav v závislosti na příslušném rychlostním stupni zcela automaticky jednou ovládací cestou. Podstata vynálezu spočívá v tom, že na vstupním hřídeli jsou upravena nejméně dvě hnací kola a spojovací kolo, které je spolu s jedním hnacím kolem ve stálém záběru s hnanými koly, opatřenými spojkou a...

Zařízení k načechrávání a obracení posečeného porostu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223482

Dátum: 01.05.1984

Autori: Vondrák Jiří, Dvořák Jiří

Značky: zařízení, porostu, načechrávání, posečeného, obracení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob načechrávání a obracení posečeného porostu na pozemku a zařízení k provádění tohoto způsobu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že na posečený porost se při současném pohybu zařízení působí tlakovým vzduchem v alespoň částečně uzavřeném prostoru skříní směrem na křídlové těleso, mezi nímž a pozemkem je štěrbina, ve které se zvýší rychlost proudícího vzduchu nejméně na dvojnásobek a za spolupůsobení vytvářeného vztlaku se...

Pojistný mechanismus náhonového systému pracovních strojů, zejména samojízdných zamědělských i jiných strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 213658

Dátum: 01.04.1984

Autori: Miřatský Václav, Veverka Josef, Vondrák Jiří, Švejnoha Josef

Značky: strojů, pracovních, zamědělských, pojistný, jiných, mechanismus, náhonového, systému, zejména, samojízdných

Zhrnutie / Anotácia:

Pojistný mechanismus náhonového systému pracovních strojů, zejména samojízdných zemědělských i jiných strojů, opatřený rozpojitelnou spojkou mezi vstupním a výstupním hřídelem vyznačený tím ,že k výstupnímu hřídeli (6) je připojen náboj (4) jsoucí dále v kinematické vazbě s pohyblivou částí spojky (21) prostřednictvím korunového kola (5) a na náboji (4) je uložena jednak pevná část spojky (18), jednak těleso (2) připojené ke vstupnímu...

Ovládací zařízení převodovky samojízdných strojů, zejména zemědělských

Načítavanie...

Číslo patentu: 222770

Dátum: 01.02.1984

Autori: Kotrč Jiří, Pech Karel, Veverka Josef, Vondrák Jiří

Značky: samojízdných, zemědělských, ovládací, strojů, zařízení, převodovky, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém ovládání převodovky pro samojízdné stroje, u kterých je nutno zajistit v potřebném sledu úkonů současné ovládání jak spojky, tak i řadicího přesuvného kola jedním ovládačem. Podstata vynálezu spočívá v tom, že ovládací páka, opatřená kulovým čepem, je svou objimkou uložena na čepovém ramenu, upraveném v dutém tělese, kteréžto těleso je prostřednictvím čepu uloženo v ložiskových tělesech. Ke kulovému čepu je připojeno táhlo...